InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Potrivit art.181 alin.2 Cod penal, la stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi ...

(Decizie nr. 1004/R din data de 02.12.2011 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Infractiuni | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

     Potrivit art.181 alin.2 Cod penal, la stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului, daca este cunoscut.
     Or, in ipoteza in care inculpatul a fost trimis in judecata pentru un concurs de infractiuni, aprecierea asupra incidentei textului anterior mentionat trebuie realizata prin evaluarea pluralitatii faptelor de care este acuzat inculpatul.
     Asa fiind, este netemeinica aprecierea instantei privind lipsa pericolului social concret - cu consecinta achitarii, in temeiul art.11 pct.2 lit. a raportat la art.10 lit. b1 Cod procedura penala - doar pentru una/unele dintre infractiunile comise in concurs ideal.
     
Prin sentinta penala nr. 13/18.01.2011, pronuntata de Judecatoria Zarnesti in dosar penal nr. 674/338/2010, in baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedura penala raportat la art. 10 alin. 1 lit. b? Cod procedura penala, s-a dispus  achitarea inculpatului D.V. pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat si cu numar fals de inmatriculare, prevazut de art. 85 alin. 1, 2 din O.U.G. nr. 195/2002 republicata.
       In baza art. 91 lit. c Cod penal raportat la art. 18? Cod penal, inculpatului i-a fost aplicata o amenda de 1.000 lei.
       In temeiul art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicata, inculpatul D.V. a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere.
       In baza art. 81 Cod penal, executarea pedepsei a fost suspendata conditionat pe o durata de 3 ani si 6 luni reprezentand termen de incercare stabilit in conditiile art. 82 Cod penal.
       In baza art. 71 alin. 1, 2 Cod penal, inculpatului i-a fost interzisa exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a ( teza a-II-a ), b Cod penal, pe durata executarii pedepsei principale.
       In baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendarii executarii pedepsei principale, a fost suspendata executarea pedepsei accesorii.
       In baza art. 359 Cod procedura penala, inculpatului i s-a atras atentia  asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal, a caror nerespectare determina revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.
       In baza art. 191 alin. 1 Cod penal, art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. d Cod procedura penala, inculpatul a fost obligat la plata sumei de 250 lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat, din care onorariul aparatorului desemnat din oficiu s-a dispus a fi avansat din fondurile Ministerului Justitiei.
       Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut ca, in data de 10.07.2009, inculpatul, conducand autoturismul Ford cu numar de inmatriculare BV-…, s-a deplasat pe strazile Ion Creanga si George Baritiu din orasul Zarnesti, unde, in dreptul imobilului cu nr. 5, a fost oprit de un echipaj de politie.
       In urma verificarilor efectuate, conform adreselor nr. 66417/23.07.2009 si 66418/24.07.2009, emise de catre SPCRPC, s-a constatat ca inculpatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie, iar autoturismul Ford cu numarul de inmatriculare provizoriu BV-… a beneficiat de autorizatie de circulatie in perioada 17.04.2009 -16.05.2009, la data emiterii adresei nefigurand inmatriculat in circulatie.
       Pe baza probelor administrate, s-a apreciat ca fapta inculpatului care, in data de 10.07.2009, a condus autoturismul Ford cu numar de inmatriculare provizoriu BV-…, beneficiind de autorizatie de circulatie in perioada 17.04.2009-16.05.2009, expirata la data savarsirii faptei, nu intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni sub aspectul lipsei de pericol social, considerandu-se ca, prin modalitatea de savarsire a faptei s-a adus o minima atingere valorilor sociale ocrotite de legea penala.
       La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului pentru savarsirea infractiunii de conducere fara permis, au fost invocate dispozitiile art. 72 Cod penal, respectiv, dispozitiile din partea generala a Codului penal, limitele de pedeapsa prevazute de O.U.G. nr. 195/2002, gradul de pericol social concret al infractiunii savarsite, modul si imprejurarile concrete ale comiterii acesteia, urmarea care s-ar fi putut produce precum si persoana inculpatului; s-a retinut gradul de pericol social ridicat al infractiunii, raportat la contextul de insecuritate generat in trafic de catre o persoana care conduce un vehicul fara a poseda permis de conducere; in favoarea inculpatului, a fost mentionata atitudinea sa, respectiv, recunoasterea savarsirii infractiunii.
       In ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei, s-a apreciat ca sunt aplicabile dispozitiile art. 81 alin. 1 Cod penal, avand in vedere ca pedeapsa stabilita nu depaseste 3 ani inchisoare, inculpatul nu a mai fost anterior condamnat la pedeapsa inchisorii si, raportat la persoana acestuia si atitudinea de recunoastere a savarsirii faptei, s-a putut aprecia ca scopul pedepsei poate fi atins chiar si fara executare.
       Impotriva acestei sentinte a declarat recurs Parchetul de pe langa Judecatoria Zarnesti, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie sub aspectul achitarii inculpatului pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 85 alin. 1 si 2 din O.U.G. nr. 195/2002.
       In memoriul cuprinzand motivele de recurs, depus la dosarul cauzei, s-a aratat, in esenta, ca faptele mentionate sunt infractiuni de pericol, iar din analiza circumstantelor reale si personale relevate de probele dosarului in raport cu criteriile instituite de legiuitor in vederea evaluarii pericolului social al faptei, concluzia cu privire la lipsa vadita de importanta a faptei este complet eronata. Drept urmare, s-a apreciat ca se impune condamnarea inculpatului pentru cele doua infractiuni, prevazute de art. 85 alin. 1 si alin. 2 din            O.U.G. nr. 195/2002, la pedepse cu inchisoare, cu suspendarea conditionata a executarii, conform  art. 81 Cod penal.
       Verificand decizia atacata pe baza actelor si lucrarilor dosarului, prin prisma criticilor formulate, precum si din oficiu sub toate aspectele, astfel cum cer dispozitiile art. 3856 alin. 3 Cod procedura penala, Curtea constata ca doar recursul declarat este fondat pentru urmatoarele considerente:
   Prima instanta a retinut corect starea de fapt, coroborand in mod judicios probele administrate in cursul urmaririi penale, inculpatul recunoscand integral faptele comise, cu ocazia ascultarii sale de organele de urmarire penala.
In mod netemeinic insa, Judecatoria Zarnesti a apreciat ca faptele inculpatului care a condus pe drumurile publice un autoturism neinmatriculat si cu numar fals de inmatriculare nu ar prezenta gradul de pericol social al infractiunilor prevazute de art. 85 alin. 1 si 2 din O.U.G. nr. 195/2002 republicata.
Curtea retine ca, potrivit art. 181 alin. 2 Cod penal, la stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului, daca este cunoscut.
       Or, inculpatul a participat si la comiterea unei infractiuni de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere, pentru care a fost condamnat la pedeapsa inchisorii, faptele pentru care i-au fost aplicate prevederile art. 181 Cod penal fiind savarsite in concurs ideal cu aceasta infractiune, toate fiind deduse judecatii in aceeasi cauza.
       Desi prima instanta a apreciat ca prin modalitatea de savarsire a faptelor s-a adus o atingere minima valorilor sociale ocrotite de legea penala, daca se tine seama de toate elementele prevazute de art. 181 Cod penal, nu se poate ajunge la concluzia ca fapta nu prezinta pericolul social al unei infractiuni, deoarece conduita inculpatului trebuie privita si apreciata in totalitate, iar conducerea autoturismului neinmatriculat si cu numar fals de inmatriculare nu trebuie privita singular, desprinsa de savarsirea celeilalte infractiuni, de conducere fara permis, in conditiile in care toate cele trei infractiuni au avut drept autor aceeasi persoana, respectiv, inculpatul, si au fost comise printr-o singura actiune.
Reevaluand probele aflate la dosarul cauzei, instanta de recurs constata ca fapta inculpatului D.V. care, in data de 10.07.2009, a condus pe strazile Ion Creanga si George Baritiu din orasul Zarnesti autoturismul Ford, inmatriculat sub numarul BV-…, desi autorizatia de circulatie expirase la data de 16.05.2009, intruneste elementele constitutive ale infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat si cu numar fals de inmatriculare, prevazute de art. 85 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicata si de art. 85 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 republicata.
La individualizarea pedepselor ce urmeaza a fi aplicate, Curtea va avea in vedere criteriile generale prevazute de art. 72 Cod penal, respectiv, dispozitiile partii generale a acestui cod, limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptei savarsite, persoana infractorului si imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala, apreciind ca un cuantum egal cu minimul special prevazut de lege este apt sa asigure realizarea scopului pedepsei, prevazut de art. 52 Cod penal.
Drept urmare, in baza art. art. 85 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicata, se va dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat, iar in baza  art. 85 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicata, acelasi inculpat va fi condamnat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare.
Infractiunile pentru care s-a dispus trimiterea inculpatului in judecata fiind concurente ( concurs ideal ), in baza art. 33 lit.  b, art. 34 lit. b Cod penal, pedepsele stabilite vor fi contopite cu pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare, stabilita de prima instanta in baza    art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicata, urmand a fi aplicata pedeapsa cea mai grea, de 1 an si 6 luni inchisoare.
       Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei rezultante, Curtea va mentine cele stabilite de prima instanta, apreciind ca in mod legal si temeinic s-a constatat ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 81 Cod penal, scopul pedepsei putand fi atins si fara executarea efectiva a acesteia.
       Asa fiind, constatand ca in cauza este incident cazul de casare prevazut de art. 3859 pct. 18 Cod procedura penala, in baza art. 38515 pct. 2 lit. d Cod procedura penala, recursul declarat de Parchetul de pe langa Judecatoria Zarnesti va fi admis, sentinta penala                  nr. 13/18.01.2011 a Judecatoriei Zarnesti urmand a fi casata sub aspectul achitarii inculpatului D.V. pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 85 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicata si de art. 85 alin. 2 din O.U.G. nr.195/2002 republicata.
       Rejudecand in aceste limite, sentinta recurata va fi reformata in sensul celor ce preced, iar celelalte dispozitii ale hotararii, inclusiv suspendarea conditionata a executarii pedepsei, vor fi mentinute.
       In temeiul dispozitiilor art. 189 Cod procedura penala, onorariul cuvenit avocatului din oficiu, in suma de 200 lei, se va suporta din fondurile Ministerului Justitiei, se va plati Baroului Brasov, urmand a fi inclus in cheltuielile judiciare avansate de stat, care, fata de dispozitiile art. 192 alin. 3 Cod procedura penala, vor ramane in sarcina statului.
      
       (Decizia penala nr.1004/R din 2 decembrie 2011 – redactor N T)
      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Infractiuni - Decizie nr. 250 din data de 25.10.2016
Infractiuni - Decizie nr. 241 din data de 10.11.2016
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta - Sentinta penala nr. 65 din data de 16.06.2015
consumul ilicit de droguri - Sentinta penala nr. 173 din data de 05.12.2014
Trafic de droguri - Sentinta penala nr. 158 din data de 22.10.2014
Infractiunile de incaierare ?i ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, tentativa la omor calificat. Concursul real de infractiuni - Sentinta penala nr. 66 din data de 23.03.2011
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 261 din data de 22.04.2010
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 66 din data de 04.06.2009
- Sentinta civila nr. 306 din data de 17.06.2009
- Sentinta penala nr. 68 din data de 10.06.2009
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017