Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj


Spete afisate: de la 21 la 40 din 374 pronuntate de Curtea de Apel Cluj


Perimare. Cauza suspendata in baza art. 155-1 C.pr.civ.
Decizie nr. 4400 din data de 31.10.2011 | Domeniu: Procedura civila si penala (cai de atac; competente etc.); Suspendare a executarii
Competenta materiala. Exceptie invocata dupa inceperea dezbaterilor asupra fondului. Respingere
Sentinta civila nr. 27 din data de 16.12.2011 | Domeniu: Competenta materiala; Conflict negativ de competenta
Contestatie la executare. Instanta competenta
Sentinta civila nr. 24 din data de 09.11.2011 | Domeniu: Competenta materiala; Contestatie la executare


Dispozitie de imputare. Cerere de anulare. Sume acordate necuvenit functionarilor publici si personalului contractual din administratia publica locala. Act de control al Curtii de Conturi necontestat de institutia controlata. Respingerea actiunii

Decizie nr. 2713 din data de 20.06.2011 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Salarizare
Legea nr. 10/2001. Restituire imobil in natura. Inscrierea servitutii de trecere in favoarea parcelelor noi rezultate din dezmembrarea imobilului preluat de stat
Decizie nr. 1791 din data de 19.05.2011 | Domeniu: Restituiri; Servituti
Clauza de confidentialitate. Temei juridic si termen de prescriptie
Decizie nr. 1996 din data de 01.06.2011 | Domeniu: Contracte de munca; Prescriptii
Actiune avand ca obiect obligarea Ministerului Finantelor Publice la plata daunelor morale in temeiul Legii nr. 221/2009. Solutionare fara participarea procurorului. Casare cu trimitere
Decizie nr. 1781 din data de 19.05.2011 | Domeniu: Finante. Financiar. Implicatii ale Min. Finantelor; Persoane persecutate din motive politice; Proced
Drept de superficie. Persoana ce si-a construit casa si anexele gospodaresti pe baza autorizatiei de construire, pe terenul unitatii administrativ-teritoriale
Decizie nr. 1779 din data de 19.05.2011 | Domeniu: Constructii; Superficie
Rezilierea contractului de inchiriere. Clauza penala privind majorarile de intarziere pentru plata chiriei la data stabilita in contract. Neasimilare cu o creanta bugetara prevazuta in art. 1 alin.(1) din Codul de procedura fiscala
Decizie nr. 1747 din data de 18.05.2011 | Domeniu: Chirii; Contracte


Autoritate de lucru judecat. Actiune in granituire si revendicare. Hotarare judecatoreasca prin care s-a stabilit linia de granita intre alte proprietati. Inexistenta

Decizie nr. 1689 din data de 12.05.2011 | Domeniu: Granituire; Revendicare (actiuni; bunuri; drepturi)
Cerere de repunere in termenul de declarare a creantei, pentru motivul ca respectivul creditor nu a fost notificat de administratorul judiciar cu privire la deschiderea procedurii. Creditor a carui existenta nu rezulta din lista intocmita in baza art...
Decizie nr. 2995 din data de 05.09.2011 | Domeniu: Citare. Citatie; Faliment
Anularea certificatului de urbanism. Solicitarea obligarii primarului si a unitatii administrativ-teritoriale la plata unor despagubiri pentru prejudiciul suferit. Conditii. Cuantificarea prejudiciului. Daune morale si daune materiale. Lipsa unor el...
Decizie nr. 2963 din data de 06.07.2011 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Despagubiri; penalitati
Actiune in evacuare. Chiriasi ocupanti ai unui imobil restituit in temeiul Legii nr. 10/2001. Admitere
Decizie nr. 2891 din data de 08.09.2011 | Domeniu: Chirii; Restituiri
Cerere de inscriere in tabelul creantelor respinsa ca tardiva. Creditor bugetar. Invocarea intervalului de timp necesar efectuarii controlului fiscal. Respingere
Decizie nr. 876 din data de 01.03.2011 | Domeniu: Faliment; Finante. Financiar. Implicatii ale Min. Finantelor
Hotarare judecatoreasca prin care consiliul local este obligat la adoptarea unei hotarari. Neexecutare. Cerere de obligare a primarului la plata unei amenzi. Respingere
Decizie nr. 541 din data de 08.02.2011 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Amenzi; Primari; primarii
Societate comerciala cu raspundere limitata. Asociat unic decedat. Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de mostenitorii avand impreuna cota de 1/2 parte din mostenire. Respingere
Decizie nr. 538 din data de 08.02.2011 | Domeniu: Faliment; Societati comerciale
Cheltuieli de judecata. Plangere impotriva primarului pentru obligarea la emiterea dispozitiei de restituire. Emiterea dispozitiei dupa 3 ani de la data inregistrarii actiunii. Neinlaturarea culpei procesuale
Decizie nr. 1181 din data de 30.03.2011 | Domeniu: Procedura civila si penala (cai de atac; competente etc.); Restituiri; Revendicare (actiuni; bunuri;


Prizonierat. Neincadrare in prevederile Legii nr. 221/2009

Decizie nr. 1123 din data de 25.03.2011 | Domeniu: Detinuti politici; Prizonierat
Avize. Acte preparatorii. Lipsa caracterului de acte administrative Curtea de Apel Cluj, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 830 din 25 februarie 2011
Decizie nr. 830 din data de 25.02.2011 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Cadastru. Intabulare
Inchiderea procedurii falimentului in conditiile art. 131 din Legea nr. 85/2006. Obligatia lichidatorului de a proceda la executarea hotararilor
Decizie nr. 744 din data de 22.02.2011 | Domeniu: Executarea silita; Faliment

Spete afisate: de la 21 la 40 din 374 pronuntate de Curtea de Apel Cluj
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]