Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Iasi

Eliberarea permisului de vanatoare. Asociatie de vanatoare competenta (art.27 Legea nr.103/1996)

(Decizie nr. 403 din data de 28.09.2007 pronuntata de Curtea de Apel Iasi)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Curtea de Apel Iasi | Jurisprudenta Curtea de Apel Iasi

Eliberarea permisului de vanatoare. Asociatie de vanatoare competenta (art.27 Legea nr.103/1996)
Pierderea calitatii de membru A.V.P.S., dar nu si pe aceea de vanator, nu inlatura obligatia organizatiei vanatoresti ce a publicat in Monitorul Oficial nulitatea documentului "Carnet de membru si permis de vanatoare" de a elibera permisul de vanatoare.
(Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, decizia nr.403/28.09.2007)
Reclamantul L.A. a chemat in judecata parata A.V.P.S. pentru a fi obligata la eliberarea documentului denumit "Permis de vanatoare", anulat de parata.
Judecatoria Iasi, prin sentinta civila nr.12676/27.11.2006, admite actiunea, solutie pastrata de Tribunalul Iasi prin decizia civila nr.244/30.03.2007.
Pentru a pronunta hotararea, instanta de prim grad a stabilit urmatoarea situatie de fapt, pastrata in apel:
Reclamantul a fost exclus din A.V.P.S. - Iasi si i-a fost anulat permisul de vanatoare pentru neplata cotizatiei datorate asociatiei. Potrivit art.27 alin.5 din Legea 103/1996, permisul de vanatoare se poate anula cand vanatorul si-a pierdut calitatea de membru al organizatiei gestionare de fonduri - acesta fiind cazul invocat in speta de catre parata. Insa reclamantul a fost exclus din A.V.P.S. - Iasi prin Hotararea nr.2/10.03.2003, in conditiile in care, din anul 2002, devenise membru al Asociatiei de Vanatoare "Z." Iasi, care este gestionara de fonduri de vanatoare aspect dovedit cu inscrisurile depuse la dosar. Retin instantele ca, prin organizatie vanatoreasca gestionara se intelege organizatia de vanatoare care detine in gestiune, in baza unui contract de gestionare cel putin un fond de vanatoare si nu doar organizatia vanatoreasca care a eliberat documentul, "Carnet de membru si permis de vanatoare" astfel incat reclamantul nu poate fi considerat ca a pierdut calitatea de membru al organizatiei gestionare. Potrivit art.6 lit. i din Ordinul 1125/2005 privind aprobarea modelului de permis de vanatoare asociatia parata este obligata sa-i elibereze reclamantului documentul numit "permis de vanatoare".
A.V.P.S. - Iasi a declarat recurs considerand ca decizia tribunalului este nelegala si netemeinica, deoarece instanta a facut o interpretare si aplicare gresita a legii.
In dezvoltarea motivului de recurs, se sustine ca reclamantul a fost radiat din evidentele asociatiei in baza hotararii nr.2/10.03.2003 a Biroului Consiliului, ce a fost validata prin hotararea nr.2/4.09.2003 a Consiliului asociatiei.
Potrivit Statutului asociatiei (art.7 alin.1 si 5) atat excluderea, cat si radierea reprezinta masuri care au ca efect pierderea calitatii de membru, pierderea calitatii de vanator si anularea permisului.
Sustine recurenta ca respectarea regulilor privind dobandirea, utilizarea si anularea permiselor de vanatoare rezulta in primul rand din art.27 alin.5 din Legea nr.103/1996, text pe care asociatia l-a respectat intocmai la momentul respectiv, iar actul reparator este conditionat de interdictiile impuse de legiuitor raportat la art.27 alin.5.
Invedereaza recurenta ca instantele au retinut gresit ca reclamantul nu ar intra sub incidenta alineatului 5 al art.27, considerand ca, in sfera notiunii de asociatie gestionara de fonduri de vanatoare ar intra nu numai asociatia emitenta, ci orice alta asociatie de profil care are in gestiune cel putin un fond de vanatoare.
Recurenta considera ca notiunea de asociatie gestionara de fonduri de vanatoare se refera, in contextul legislativ mentionat, doar la asociatia emitenta .
Reclamantul nu a putut sa dovedeasca existenta unui transfer legal cu privire la care sa-si fi exprimat acordul ambele asociatii. In aceste conditii, recurenta pretinde ca a aplicat masurile de excludere, radiere si anulare a carnetelor de membru nu pentru ca reclamantul a plecat din asociatie, ci pentru modul in care a inteles sa o faca, desi trebuia sa-si respecte obligatiile care-i reveneau, in calitate de membru vanator.
Afirma recurenta ca a dovedit imprejurarea ca reclamantul are permisul anulat pentru motive prevazute de art.27 alin.5, iar Ordinul nr.1225/2005 nu-i este aplicabil.
Legalitatea hotararilor privind radierea reclamantului din evidentele asociatiei a fost verificata de instanta de judecata definitiv si irevocabil prin sentinta civila nr.4667/2004, iar solutia din prezenta cauza aduce atingere autoritatii de lucru judecat.
Legal citat, intimatul nu a formulat intampinare in cauza.
Analizand actele si lucrarile dosarului in raport de criticile invocate de recurenta si de prevederile legale incidente, Curtea retine ca recursul nu este intemeiat.
Potrivit dispozitiei inscrise in art.6 alineatul 1 din Ordinul nr.1125 din 25.10.2005 privind aprobarea modelului de permis de vanatoare si a Regulamentului privind tiparirea, gestionarea, distribuirea, eliberarea si anularea permisului de vanatoare, emis de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarilor Rurale, eliberarea de catre organizatiile vanatoresti a documentelor "Permis de vanatoare" se realizeaza ca urmare a preschimbarii, a dobandirii de catre membrii asociati a calitatii de vanator si in situatiile in care documentul "Permis de vanatoare" este pierdut, furat sau deteriorat.
Litera E punctul 1 al aceluiasi articol stabileste ca, prin exceptie de la prevederile alineatului 1, organizatiile vanatoresti care au publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III a, nulitatea documentului "Carnet de membru si permis de vanatoare" pentru alte cauze decat cele prevazute la art.27 alin.5 din Legea nr.103/1996, republicata, elibereaza documentul "Permis de vanatoare" persoanelor ale caror documente "Carnet de membru si permis de vanatoare" au fost anulate.
Curtea constata ca instantele de fond si de apel au procedat la o corecta interpretare a acestor prevederi legale, retinand aplicabilitatea literei E punctul 1 a art.6 in ceea ce-l priveste pe reclamantul-intimat.
Aceasta concluzie este determinata de faptul ca, initial, reclamantul a fost membru al A.V.P.S. - Iasi, insa, prin hotararea nr.2/10.03.2003 a Biroului Consiliului, aceasta a dispus, conform art.8, radierea din evidentele ei a unui numar de 203 fosti membri vanatori, enumerati in lista anexa, care erau inscrisi sau faceau parte din asociatiile de vanatoare "G.T." si "Z." din judetul Iasi, neafiliate la A.G.V.P.S. din Romania.
In anexa cu fostii membrii vanatori cu A.V.P.S. - Iasi care fac parte din asociatiile de vanatoare "G. T." si "Z.", L.A. este nominalizat la pozitia nr.99.
Prin hotararea nr.2 din 4.09.2003, Consiliul A.V.P.S. - Iasi a validat hotararea biroului din 10.03.2003 de radiere din evidentele asociatiei, in conformitate cu prevederile art.7 alin.1 si 4 din Statut a celor 203 fosti membrii vanatori (printre care si reclamantul), care erau inscrisi sau faceau parte din asociatiile de vanatoare "G.T." si "Z." din Iasi si a dispus publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a masurii anularii permiselor de vanatoare ale acestora.
Astfel, chiar daca reclamantul si-a pierdut calitatea de membru al A.V.P.S. - Iasi, el, insa, si-a pastrat-o pe aceea de vanator, fiind membru al asociatiei de vanatoare "Z.", contrar celor sustinute de recurenta.
Conform art.5 alin.1 din Legea nr.103/1996 a fondului cinegetic si a protectiei vanatului, organizatiile vanatoresti se constituie pe principiul liberei asocieri a vanatorilor.
Acest text este in deplina concordanta cu art.11 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului care garanteaza dreptul fiecaruia de a constitui alaturi de alte persoane, o anumita grupare sau de a se afilia la o grupare deja existenta, in vederea realizarii unor interese comune.
Constrangerea unei persoane de a nu se retrage dintr-o asociatie, sau de a nu se afilia la o alta asociatie, este de natura sa aduca atingere insesi substantei libertatii de asociere si nu poate fi admisa.
In aceste conditii, nu poate fi primita nici sustinerea recurentei ca numai un transfer aprobat de la o asociatie la alta ar avea ca efect continuitatea calitatii de vanator a reclamantului.
Contrar afirmatiilor recurentei, Curtea a constatat ca atat timp cat reclamantul a pierdut numai calitatea de membru al A.V.P.S. Iasi, dar nu si pe aceea de vanator, dispozitiile art.6 alin.1 din Ordinul nr.1125 din 25.10.2005 nu ii sunt aplicabile, A.V. "Z." putandu-i emite permis de vanatoare numai daca s-ar fi aflat in una din situatiile expres si limitativ prevazute de text si anume preschimbarea "Carnetului de membru si a permisului de vanatoare", dobandirea calitatii de vanator, pierderea, furtul sau deteriorarea permisului de vanatoare.
Cum reclamantul nu se afla in nici una din aceste situatii, el avand permisul de vanatoare anulat doar ca urmare a pierderii calitatii de membru a AVPS Iasi si a dobandirii calitatii de membru al A.V. "Z.", tribunalul a retinut corect ca acestuia ii sunt deplin aplicabile dispozitiile art.6 litera E al ordinului mentionat, iar cea care trebuie sa-i elibereze permisul de vanatoare este recurenta.
Sustinerea A.V.P.S. - Iasi ca reclamantul ar fi exceptat de la aplicarea acestui text, deoarece s-ar incadra in situatia reglementata de ipoteza a III-a a art.27 alin.5 din Legea nr.103/1996, respectiv ca acesta si-a pierdut calitatea de membru al organizatiei gestionare de fonduri de vanatoare nu este intemeiata.
Astfel cum a retinut si tribunalul, art.6 lit. E punctul 1 din Ordinul nr.1125/2005 nu conditioneaza eliberarea permisului de vanatoare de calitatea de membru al beneficiarului in asociatia obligata la emitere desemnand fara echivoc persoana juridica obligata sa elibereze acest document si anume organizatia vanatoreasca ce a publicat in Monitorul Oficial nulitatea documentului "Carnet de membru si permis de vanatoare".
Concluzia ca persoana in favoarea careia trebuie sa i se elibereze permisul de vanatoare potrivit art.6 lit. E punctul 1 nu trebuie sa fie membru al organizatiei vanatoresti obligata la emitere rezulta cu claritate si din prevederile art.7 alin. 4 din ordin, care stipuleaza ca persoanele care solicita eliberarea documentului "Permis de vanatoare" in conditiile prevazute la art.6 lit. E trebuie sa faca dovada, la momentul acestei solicitari, ca sunt membrii asociati intr-o asociatie a vanatorilor care functioneaza in conditiile legii, printr-un document conform cu cel prevazut la alineatul 1.
Recurenta nu a contestat ca A.V. "Z." al carei membru asociat este reclamantul nu ar functiona in conditiile legii sau ca aceasta nu ar avea in gestiune fonduri de vanatoare, astfel ca aceste cerinte legale fiind indeplinite, L.A. este indreptatit la eliberarea permisului de vanatoare in conditiile art.6 lit. E punctul 1.
Este adevarat ca pierderea calitatii de membru al A.V.P.S. s-a realizat in baza hotararilor nr.2/4.09.2003 si respectiv, nr.2/10.03.2003, hotarari a caror valabilitate a fost cenzurata prin sentinta civila nr.4667/14.05.2004 a Judecatoriei Iasi, insa, prin obligarea A.V.P.S. - Iasi, la emiterea permisului de vanatoare reclamantului, nu se incalca autoritatea de lucru judecat a acestei hotarari, intrucat, in speta sunt incidente dispozitiile Ordinului nr.1125/2005, care au intervenit dupa ramanerea definitiva a acestor hotarari si care au scop reparator, urmarind sa elibereze, intr-o procedura simplificata permise de vanatoare acelor vanatori ale caror documente au fost anulate doar ca urmare a faptului ca si-au exercitat dreptul la libera asociere, retragandu-se dintr-o organizatie de vanatoare si asociindu-se la alta.
Interpretarea data de recurenta articolului 27 alin.5 ipoteza a III a din Legea nr.103/1996 in sensul ca vanatorul trebuie sa aiba calitatea de membru al organizatiei gestionare de fonduri de vanatoare emitenta a permisului de vanatoare excede scopului reparator urmarit de legiuitor prin art.6 lit. E punctul 1 si este contrazisa de art.7 alineat 4 din acelasi ordin, care conditioneaza eliberarea permisului de vanatoare pentru persoanele aflate in situatia reglementata la art.6 lit. E doar de calitatea de membru asociat intr-o asociatie a vanatorilor care functioneaza in conditiile legii.
Curtea a retinut ca tribunalul - in motivarea deciziei recurate - a enumerat cauzele prevazute la art.27 alin.5 din Legea nr.103/1996 pentru anularea permisului de vanatoare (fila 29) retinand corect ca "toate celelalte cauze de anulare a permisului de vanatoare ce exced celor limitativ reglementate de alin.5 al art.27 din Legea nr.103/1996 fac ca, in puterea art.6 lit. E punctul 1 din Ordinul nr.1125/2005, sa se nasca in sarcina organizatiei vanatoresti emitente obligatia eliberarii documentului "Permis de vanatoare".
In consecinta, hotararea atacata a fost data ca urmare a interpretarii si aplicarii corecte a prevederilor legale in materie (Ordinul nr.1125/2005 si Legea nr.103/1996), astfel ca motivul de recurs inscris in art.309 punctul 9 nu este incident in speta.
Fata de cele ce preced, in baza art.312 al. I teza a II-a C.pr.civ., s-a respins recursul declarat de A.V.P.S. - Iasi si s-a mentinut decizia recurata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009
revendicare - Sentinta civila nr. 12362 din data de 12.10.2012
Intoarcere executare. - Sentinta civila nr. 6135 din data de 23.09.2010
Obligatia de a face - evacuare - Sentinta civila nr. 751 din data de 16.05.2013
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
REVENDICARE IMOBILIARA. STABILIRE LINIE DE HOTAR. - Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
- Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Constatarea nulitatii absolute partiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Natura litigiului. Declinare competenta. - Sentinta civila nr. 419 din data de 18.02.2009
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 2021/2012 din data de 19.09.2012
Intelesul notiunii de "despagubiri" in sensul Legii nr.10/2001. Cerere de restituire a sumelor de bani achitate in contul imobilului pana la preluarea acestuia de catre stat - Decizie nr. 574 din data de 17.03.2010
Dreptul muncii si securitatii sociale.Recalcularea drepturilor de pensie conform legii 263/2010, Art. 169 (1), OUG 100/ 2008, Art. 78 indice 2 (1). - Sentinta civila nr. 1746 din data de 23.10.2012
Asa cum rezulta din dispozitiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, republicata, proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitiv... - Sentinta civila nr. 1973/F/2010 din data de 09.07.2010
exequator - Sentinta civila nr. 200 din data de 27.10.2009