Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Jiu

Intoarcere executare.

(Sentinta civila nr. 6135 din data de 23.09.2010 pronuntata de Judecatoria Targu Jiu)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Judecatoria Targu Jiu | Jurisprudenta Judecatoria Targu Jiu

Dosar nr.      Cod operator 2445
R O M A N I A
JUDECATORIA TARGU JIU
Sentinta civila  Nr.
Sedinta publica de la 23 Septembrie 2010
Completul compus din:
PRESEDINTE :
Grefier:
     
      Pe rol fiind judecarea cauzei Civile privind pe reclamantii A.B si C.D. si pe paratii A.M si C.E., avand ca obiect intoarcere executare.
      La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns  reclamantii asistati de avocat Clima Liliana.
      Procedura legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, aparatorul reclamantilor depune la dosar decizia nr. 1590/2010 pronuntata de Tribunalul Gorj-sectia Civila si sentinta civila nr. 5143/5.07.2010 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu.
      Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta a constatat cauza in stare de judecata si a acordat cuvantul pe fond.
      Avocat Clima Liliana pentru reclamanti a solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata.
     

INSTANTA

      Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. /318/2010, la data de 7.07.2010, reclamantii A.B si C.D. au chemat in judecata pe paratii A.M si C.E., solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna intoarcerea executarii silite dispusa prin titlul executoriu din dosarul nr. 3768/E2009 al BEJ B.F. si finalizat prin procesul verbal din data de 21.05.2010 cu privire la terenul si constructiile situate in Tg-Jiu, str. Jiului nr. 4A, jud. Gorj.
      In motivare, reclamantii au aratat ca prin incheierea din camera de consiliu din data de 9.01.2009 pronuntata in dosarul nr. 5301/2003 s-a dispus investirea cu formula executorie a sentintei civile nr. 3422/23.05.2003 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, sentinta prin care a fost admisa actiunea  in evacuarea reclamantilor.
      Impotriva acestei sentinte , reclamantii au declarat recurs, care a fost  admis, sentinta fiind modificata in sensul ca a fost respinsa actiunea in revendicare si a fost admisa cererea reconventionala formulata de A.B si C.D., motiv pentru care suportul executarii silite nu mai subzista.
      In drept, actiunea a fost intemeiata pe disp. art. 311 si art. 379 C.p.c.
      Pentru dovedire, reclamantii au depus la dosar sentintele civile nr. 2116/22.03.2010, nr. 3889/25.05.2010 si nr. 3422/23.05.2003 pronuntate de Judecatoria Tg-Jiu.
      Instanta a solicitat BEJ B.F. dosarul de executare nr. 3768/E/2010 care a fost depus la dosar pentru termenul din 9.09.2010.
      Legal citati intimatii nu au fost prezenti in instanta si nu au formulat intampinare.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
Prin sentinta civila nr. 3422/23.05.2009 pronuntata in dosarul nr. 5301/2003, ramasa definitiva prin decizia nr. 973/2003, reclamantii din prezenta cauza au fost evacuati din imobilul situat in Tg-Jiu, str. Jiului nr. 4, jud. Gorj , identificat in contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 5410/20.11.1999 de BNP Titu Ionascu.
Prin incheierea de sedinta  nr. 27 din data de 9.01.2009 pronuntata in camera de consiliu in dosarul nr. 5301/2003 a fost admisa cererea de investire cu formula executorie a sentintei civile nr. 3422/23.05.2003 si a fost pusa in executare , reclamantii fiind evacuati din imobil, incheindu-se procesul verbal nr. 3708/E/2009 din 21 mai 2010.
Prin decizia civila nr. 1590/30.06.2010 s-a modificat sentinta civila nr. 2116/22.03.2010 in sensul ca s-a respins actiunea si s-a admis cererea reconventionala, constatandu-se nulitatea absoluta a contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 5410/20.11.1999 de BNP Claudia Parau.
Avand in vedere ca sentinta prin care s-a dispus evacuarea reclamantilor a avut la baza antecontractul de vanzare cumparare nr.5410/1999, contract care a fost anulat, instanta retine ca temeiul, in baza caruia reclamantii au fost evacuati, nu mai exista.
Potrivit art. 379 ind. 1 C.P.C., in cazul in care s-a desfiintat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate in baza acestuia sunt desfiintate de drept, iar potrivit art. 404 ind. 1 C.p.c. in toate cazurile in care se desfiinteaza titlul executoriu sau insasi executarea silita, cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii prin restabilirea situatiei anterioare.
Avand in vedere ca prin sentinta civila nr. 8529/15.12.2009 s-a dispus anularea formelor de executare , dar nu s-a dispus si restabilirea situatiei anterioare, conform art. 404 ind. 2 alin. 3 C.p.c." cel indreptatit va putea cere instantei competente restabilirea situatiei anterioare".
Fata de probatoriul administrat in cauza, instanta retine ca actiunea este intemeiata si va dispune restabilirea situatiei anterioare, in sensul reintegrarii reclamantilor in imobilul situat in Tg-Jiu, str. Jiului nr. 4A, jud. Gorj, imobil identificat in contractul de vanzare cumparare nr. 5410/20.11.1999.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamantii A.B si C.D. cu domiciliul ales la Cabinet  Avocat Clima Liliana si pe paratii A.M. domiciliat in   .... si C.E. cu sediul in ...
Dispune intoarcerea executarii silite dispuse in baza titlului executoriu-sentinta civila nr. 3422/23.05.2003, in dosarul de executare nr. 3768/E/2009 al BEJ B.F., in sensul reintegrarii reclamantilor in imobilul situat in Tg-Jiu, str. Jiului nr. 4A, jud. Gorj.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica azi 23 Septembrie 2010 la Judecatoria Targu Jiu.
      
      
      
      PRESEDINTE                                                                    GREFIER
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 5582 din data de 26.09.2014
contestatie la executare - Sentinta civila nr. 5138 din data de 12.09.2014
obligatia de a face - Sentinta civila nr. 5786 din data de 03.10.2014
contestatie la executare - Sentinta civila nr. 4718 din data de 29.08.2014
contestatie la executare - Sentinta civila nr. 5780 din data de 03.10.2014
anulare adeverinta de proprietate - Sentinta civila nr. 4784 din data de 26.05.2011
daune-interese compensatorii - Sentinta civila nr. 11810 din data de 04.10.2012
emitere hotarare de validare pentru despagubiri terenuri - Sentinta civila nr. 7036 din data de 15.09.2011
anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 5784 din data de 05.09.2013
eliberare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 1818 din data de 28.02.2013
reconstituire titlu proprietate - Sentinta civila nr. 11812 din data de 04.10.2012
anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 7302 din data de 24.10.2013
anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 9414 din data de 28.06.2012