Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Urziceni

Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil.

(Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009 pronuntata de Judecatoria Urziceni)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Judecatoria Urziceni | Jurisprudenta Judecatoria Urziceni

Prin cererea inregistrata sub nr. 86/330 din 06 ianuarie 2009  reclamantul Ionita Ion a chemat in judecata pe parata Gavrila Liliana, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a certificatului de mostenitor nr. 432 din 14.12.1989.
S-a motivat ca la 20.04.1950 numitii Ionita Constantin si Ionita Iordana, parintii reclamantului, au achizitionat in indiviziune si in parti egale un teren in suprafata de 1.050 m.p. in intravilanul comunei Manasia, judetul Ialomita, teren pe care au construit o casa.
La scurt timp, mama reclamantului a decedat, iar tatal sau s-a recasatorit cu Ionita Leontina, in favoarea careia a intocmit testamentul nr. 311 din 13.05.1978, instituind-o pe aceasta ca legatar universal.
La data de 30.09.1988, Ionita Constantin a decedat, iar la 14.12.1989 Notariatul de Stat Local Urziceni a emis certificatul de mostenitor prin care se constata ca masa succesorala este formata din casa de locuit si terenul aferent, cumparat la 20.04.1950, iar ca unic mostenitor - sotia supravietuitoare Ionita Leontina, reclamantul fiind considerat strain de succesiune prin neacceptare in termenul legal.
Reclamantul a luat la cunostinta de existenta acestui certificat de mostenitor abia la data de 07.04.2006 cand, printr-o adresa a Consiliului Local Manasia, a fost informat ca suprafata de teren pe care o solicita (1.050 m.p. teren intravilan) a intrat in posesia numitei Ionita Leontina. Reclamantul arata ca succesiunea a fost dezbatuta in timp ce el era imbarcat pe un vas ca marinar, iar pe de alta parte certificatul de mostenitor este nul absolut, deoarece in masa succesorala a intrat si cota de 1/2  din terenul aferent casei de locuit, ce apartinuse numitei Ionita Iordana, mama reclamantului.
In anul 2005 a decedat si Ionita Leontina, mostenitoare a acesteia fiind parata Gavrila Liliana.
In dovedire s-au depus inscrisuri.
Actiunea a fost timbrata cu suma de 12 lei.
Parata Gavrila Liliana nu a depus intampinare, insa la interogatoriul luat la propunerea reclamantului a recunoscut ca la momentul dezbaterii succesiuni lui Ionita Constantin, reclamantul era plecat din tara si nu a avut cunostinta de dezbaterea succesiunii tatalui sau.
Parata a declarat ca este de acord cu admiterea actiunii reclamantului.
Din analiza probelor instanta a retinut ca prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 133 din 20.04.1950, numitii Ionita Constantin si Ionita Iordana au cumparat  suprafata de 1.050 m.p. teren intravilan in comuna Manasia, judetul Ialomita, pe care si-au construit ulterior o casa.
Prin testamentul autentificat sub nr. 311 din 13.05.1978, numitul Ionita Constantin a testat intreaga sa avere mobila si imobila in favoarea celei de a doua sotii a sa - Ionita Leontina.
La data emiterii certificatului de mostenitor nr. 432 din 14.12.1989 de catre Notariatul de Stat Local Urziceni, reclamantul era imbarcat ca marinar pe un vas, conform adeverintei nr. 718 din 20.10.2008 emisa de "CNM Navrom" S.A. Constanta si nu a avut cunostinta despre dezbaterea succesiunii tatalui sau, aspect recunoscut si de parata la interogatoriu.
Prin omisiunea de citare, reclamantul a fost vatamat in drepturile lui prin emiterea certificatului de mostenitor, motiv pentru care instanta, in baza art. 88 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici, a admis ca fondata actiunea reclamantului si a constatat nulitatea absoluta a certificatului de mostenitor nr. 432 din 14.12.1989 eliberat de fostul Notariat de Stat Local Urziceni.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Aplicarea de catre agentul constatator a unei singure sanctiuni pentru doua fapte contraventionale. Nulitate. Imposibilitatea instantei de a verifica individualizarea sanctiunii de catre agentul constatator - Sentinta civila nr. 2768 din data de 16.11.2009
Plangere contraventionala. Lipsa din cuprinsul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei a mentiunilor privind codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientei. Nulitate relativa. - Sentinta civila nr. 858 DIN 30.05.2011 din data de 11.11.2011
Ordonanta de plata. Penalitati de intarziere stipulate in facturi. Imposibilitate de acordare in absenta clauzei penale. - Sentinta civila nr. 1161 DIN 12.09.2011 din data de 11.11.2011
Incuviintarea executarii silite. Antecontract de vanzare-cumparare. Lipsa unui titlu executoriu. - Sentinta civila nr. 747/19.05.2011 din data de 11.11.2011
Imprumut acordat unuia dintre soti. Proba contractului de imprumut.Calitate procesuala pasiva .Sechestru asigurator pe bunurile proprii ale celuilalt sot . - Sentinta civila nr. 294 din data de 11.02.2010
Contestatie la executare . Imposibilitatea invocarii pe calea contestatiei la executare a unor aparari de fond impotriva unui titlu executoriu reprezentat de un bilet la ordin. - Sentinta civila nr. 776 din data de 09.04.2010
Exista coautorat atunci cand agresorii actioneaza impreuna, lovind concomitent victima in cadrul unei actiuni indivizibile si in realizarea intentiei lor de a produce vatamari, fiind constienti de urmarile faptei lor dorind sau acceptand producerea a... - Sentinta penala nr. 134 din data de 02.06.2010
Respingere incuviintare parasire localitate in temeiul art. 145 Cod procedura penala . Inexistenta motivelor temeinice care sa impuna incuviintarea parasirii localitatii - Hotarare nr. din data de 01.04.2010
Nulitate contract de vanzare cumparare. Calitatea de chirias a cumparatorului. - Sentinta civila nr. 578 din data de 17.04.2008
Revocare liberare conditionata. Contopirea pedepsei aplicate prin hotarare cu restul ramas neexecutat si deducerea retinerii si arestarii preventive din pedeapsa ce urmeaza a fi aplicata. - Sentinta penala nr. 158 din data de 30.07.2009
Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Contract de promisiune bilaterala de vanzare-cumparare pentru teren arabil extravilan. - Hotarare nr. 1213 din data de 06.05.2009
Proces-verbal de contraventie legal intocmit. Plingere respinsa intrucit petentul nu a reusit sa combata probele certe de vinovatie prezentate de intimat, contractul de vinzare-cumparare a autoturismului neintrunind conditiile de opozabilitate fata d... - Hotarare nr. 1165 din data de 30.04.2009
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009
Contestatie la executare. Perimarea executarii silite. Emiterea unei somatii de plata dupa constatarea perimarii executarii silite. - Hotarare nr. 301 din data de 05.02.2009