Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Onesti

Perfectare vanzare-cumparare

(Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010 pronuntata de Judecatoria Onesti)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Judecatoria Onesti | Jurisprudenta Judecatoria Onesti

R O M A N I A
JUDECATORIA ONESTI
JUDETUL BACAU

Dosar nr. 7756/270/2009                                                  perfectare vanzare-cumparare
Inreg. 23.11.2009 
                                    
                                                SENTINTA CIVILA NR. 1160
    Sedinta publica din data de 06.04.2010
    COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:
    PRESEDINTE –  ………
GREFIER – ……
    
    
      La ordine a venit spre  solutionare actiunea civila avand ca obiect perfectare vanzare-cumparare, formulata de  reclamantul ………, impotriva paratului …….
      La apelul nominal facut in sedinta publica  se prezinta reclamantul, personal si asistat de avocat …., lipsind paratul.
       Procedura  completa.
      S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:
      Instanta acorda cuvantul asupra lucrarii de expertiza topo-cadastrale.
      Avocat …. nu are de formulat obiectiuni la lucrarea de expertiza.
      Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond:
      Avocat ….., pentru reclamant, solicita admiterea actiunii, perfectarea vanzarii-cumpararii pentru suprafata de 378 m.p., fara cheltuieli de judecata.
      Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas in pronuntare.
      
                                               I N S T A N T A
                                                  Deliberand,
      
      Asupra cauzei civile de fata, constata ca:
      Prin cererea adresata acestei instante la data de 23.11.2009 sub nr. 7756/270/2009, reclamantul ., domiciliat in com. ….., jud. Bacau, a chemat in judecata pe paratul …., domiciliat in com. ………. jud. Bacau, solicitand a se constata vanzarea-cumpararea unui teren in suprafata de 2,5 prajini.
      In motivare se arata ca reclamantul a convenit cu paratul, la data de 28.04.2006, sa-i vanda suprafata de 2,5 prajini teren din gradina lui la pretul de 2000 euro. Desi au trecut 3 ani, paratul nu a mai venit sa intocmeasca acte.
      In drept, au fost invocate dispozitiile art. 111 Cod de procedura civila.
      Cererea fost timbrata cu 258 lei, 357 lei taxe judiciare de timbru si 5 lei timbru judiciar.
      Paratul, desi a fost legal citat, nu s-a prezentat in instanta, nu si-a angajat aparator, nu a depus intampinare, nu a propus probe.
      Reclamantul a depus la dosar: contract de schimb imobiliar, plan de situatie, acte de stare civila, inscris sub semnatura privata, memoriu tehnic justificativ. A mai solicitat audierea martorilor . ..si … si efectuarea unei expertize tehnice.
      In baza art. 32 din legea nr. 146/1997, instanta a solicitat extras de carte funciara (certificat de sarcini sau/si certificat fiscal) pentru imobilul in litigiu, de la Biroul de Carte si Publicitate Imobiliara Onesti si de la Unitatea Administrativ Teritoriala a com. ……, jud. Bacau.
      Conform art. 167 Cod de procedura civila, instanta a incuviintat probele cu inscrisuri, martori si expertiza, ca fiind utile, pertinente si concludente cauzei.
      Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
      Prin inscrisul sub semnatura privata, numit „chitanta de mana” (fila 12 dosar), incheiat la data de 26.04.2006, paratul a vandut reclamantului suprafata de 2,5 prajini teren arabil, situat in com. Oituz, megiesit cu Vrinceanu Lorin, Boaca Valeru, drumul public, la pretul de 2000 euro.
      Inscrisul a fost semnat de vanzator si de 2 martori.
      Au fost audiati martorii ….. si …, care au confirmat ca reclamantul a cumparat de la parat un teren invecinat cu Vrinceanu Lorin, Casuneanu Viorica, drumul, Bitcasu Constantin, la pretul achitat de 2000 euro. Martorii au sustinut ca, de la cumparare, reclamantul stapaneste terenul: a dus gunoi pe teren, l-a arat.
      La termenul din 2.02.2010 (fila 31 dosar) aparatorul reclamantului a precizat ca titlul de proprietate pentru vanzare este contractul de schimb si extrasul de carte funciara.
      Cu privire la contractul de schimb imobiliar, autentificat sub nr. 2410/7.10.2004 de catre B.N.P. Olaru Aurelian Romeo, instanta va retine urmatoarele:
      Contractul s-a incheiat intre numita … si ……, paratul din prezenta cauza. Prin acest schimb imobiliar, paratul a devenit proprietarul suprafetei de 41,135 m.p., ce reprezinta cota indiviza de 46/64 din terenul curti-constructii pe care este construit grajdul C3. Paratul a mai primit si cota indiviza de 55/64 din grajdul C3.
      Actul s-a inscris in C.F./N nr. 866 a com. Oituz sub nr. 7590/18.10.2004, pentru dreptul de proprietate al imobilelor de mai sus, avand nr. cadastral 727, proprietar fiind ……...
      In acelasi sens, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Onesti, prin adresa nr. 35/29.01.2010 a comunicat instantei ca:
      In Cartea Funciara 2169/N a localitatii Oituz, cu numarul cadastral 727, in care este intabulat dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 46/64 teren in suprafata de 41,135 m.p. si cota de 55/64 din grajdul C3, in baza contractului de schimb autentificat sub nr. 2410/07.10.2004, in baza Incheierii 7590/18.10.2004, nu sunt inscrise sarcini.
      In Cartea Funciara 461/N (actual inchisa), cu numar cadastral 727 a localitatii Oituz, deschisa in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1799/07.08.2002 in favoarea numitei ……, se afla notata actiunea de anulare a contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1799/07.08.2002, la solicitarea numitului ……., in baza Incheierii 5890/06.09.2002.
      Primaria com. ….., prin adresa nr. 689/25.01.2010 aduce la cunostinta instantei ca paratul figureaza in evidentele agricole cu urmatoarele bunuri imobile:
      - Gradina arabil 0.14 ha;
      - Manciuc fanat 0.80 ha;
      - Curti constructii 0.02 ha;
      - Locuinta 21 m.p.
      Cu ocazia expertizei efectuata in teren, expertul a concluzionat ca terenul in litigiu are suprafata de 378 m.p. si se megieseste cu: drumul satesc, Bitcasu Constantin, Boaca Valeriu, Vrinceanu Lorin.
      Expertul a mai mentionat ca: Numarul cadastral 727 al localitatii ….. inscris in CF 2169/N si 461/N se refera la suprafata de 557 m.p. care nu are nicio legatura cu terenul instrainat. Pe acest teren se afla gospodaria lui ……: casa, grajd, anexe, bucatarie (schita nr. 1, culoarea albastra).
      Instanta reaminteste ca, potrivit art. 1294 Cod civil, vanzarea este o conventie prin care doua parti se obliga intre sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celei dintai pretul lui.
      Una din conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca bunul vandut este ca vanzatorul sa fie proprietarul bunului vandut. Contractul de vanzare-cumparare fiind translativ de proprietate, impune vanzatorului sa fie proprietarul lucrului vandut.
      Modurile generale de dobandire a dreptului de proprietate sunt urmatoarele: ocupatiunea, accesiunea (incorporatiunea), prescriptia achizitiva (uzucapiunea), traditiunea, legea, hotararea judecatoreasca, succesiunea legala si testamentara, contractul.
      Paratul nu a dovedit ca este proprietarul terenului ce formeaza obiectul promisiunii de vanzare-cumparare, proprietate dobandita printr-unul din modurile sus-mentionate. Paratul a dovedit doar ca este proprietarul suprafetei de 41,135 m.p. teren pe care se afla grajdul (conform contractului), dar acest teren nu face parte din terenul in litigiu. In acest sens, concludenta este si lucrarea de expertiza tehnica.
      Instanta mai reaminteste si dispozitiile art. 5 al. 2 Titlul X din Legea nr. 247/2005, potrivit carora, daca, dupa incheierea unui antecontract de instrainare privitor la un teren, cu sau fara constructii, una dintre parti refuza sa incheie contractul valabil de instrainare in forma autentica, partea care si-a indeplinit obligatiile sale va sesiza instanta competenta, care va pronunta o hotarare ce va tine loc de contract. Asadar, in conditiile prevazute de text, consimtamantul partii in culpa in executarea obligatiilor  ce-i revin din antecontractul incheiat de parti, va fi suplinit prin acea hotarare pronuntata de instanta de judecata.
      In speta, reclamantul si-a indeplinit obligatiile asumate prin antecontractul de vanzare-cumparare ( a platit pretul), fiind, astfel, indreptatit sa sesizeze instanta.
      Instanta insa este obligata sa cerceteze, din oficiu, daca sunt indeplinite conditiile de fond si de forma ale conventiei de vanzare-cumparare. In urma acestor cercetari, instanta a constatat ca paratul-vanzator nu a dovedit ca este proprietarul terenului vandut, motiv pentru care cererea reclamantului va fi respinsa.
      
      
      
    
Pentru aceste motive,
In numele legii,
H O T A R A S T E :
        
       Respinge actiunea formulata de reclamantul ……, domiciliat in …….., jud. Bacau impotriva paratului …, domiciliat in ……, jud. Bacau.
       Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
       Pronuntata  in sedinta publica azi, 06.04.2010.
    
    PRESEDINTE,                                                                       GREFIER,
    
.
   1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
actiune oblica/partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 589 din data de 15.03.2017
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 528 din data de 10.03.2017
actiune in anulare - Sentinta civila nr. 542 din data de 09.03.2017
actiune pauliana - Sentinta civila nr. 678 din data de 28.03.2017
recunoastere reciproca a sanctiunilor financiare - Sentinta penala nr. 240 din data de 14.03.2017
anulare partiala decizie de impunere si obligatia de a face - Sentinta civila nr. 576 din data de 15.03.2017
pretentii - Sentinta civila nr. 457 din data de 01.03.2017
contestatie la executare - Sentinta civila nr. 608 din data de 21.03.2017
divort - Sentinta civila nr. 525 din data de 08.03.2017
exercitare autoritate parinteasca - Sentinta civila nr. 532 din data de 27.03.2017
art. 383 al. 2 din Cod penal - Sentinta penala nr. 255 din data de 20.03.2017
inselaciune, fals material - Sentinta penala nr. 303 din data de 30.03.2017
ordonanta presedintiala - Sentinta civila nr. 704 din data de 29.03.2017
contopire pedepse - Sentinta penala nr. 230 din data de 13.03.2017
contestatie la executare - Sentinta civila nr. 2942 din data de 21.12.2016
ordin de protectie - Sentinta civila nr. 3828 C din data de 28.12.2016
ordonanta presedintiala - Sentinta civila nr. 2816 din data de 06.12.2016
clauze abuzive - Sentinta civila nr. 2923 din data de 15.12.2016