Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Onesti

anulare partiala decizie de impunere si obligatia de a face

(Sentinta civila nr. 576 din data de 15.03.2017 pronuntata de Judecatoria Onesti)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Onesti | Jurisprudenta Judecatoria Onesti

Document finalizat
Cod ECLI    ECLI:RO:JDONE:2017:002.000576

R O M A N I A
JUDECATORIA ONESTI
JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4834/270/2016                anulare partiala decizie de  impunere si obligatia de a face                                                                          
Inreg. 18.08.2016
SENTINTA CIVILA NR. 576
Sedinta publica din data de 15.03.2017
INSTANTA CONSTITUITA DIN:
PRESEDINTE – ADAM DANIEL-EUGEN
GREFIER – GHIHANIS MARIANA

 Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect anulare partiala decizie de  impunere si obligatia de a face, formulata de reclamanta …., cu sediul in …, in contradictoriu cu parata …, cu sediul in ...
La apelul nominal, facut in sedinta publica, a raspuns avocat Ursu Mihai reprezentand reclamanta, lipsa fiind parata.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta constata ca  parata a depus un inscris prin care a solicitat admiterea exceptiei si declinarea competentei in favoarea instantei competente.
Instanta pune in discutie exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Onesti invocata la termenul anterior.
Avocat Ursu Mihai solicita admiterea exceptiei, a se declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bacau, Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal.
Instanta ramane in pronuntare asupra exceptiei invocate.  

I N S T A N T A

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 18.08.2016 sub nr. 4834/270/2016, reclamanta … cu sediul in …, a solicitat  in contradictoriu cu parata …, cu sediul in …. radierea din Decizia de impunere nr.3789 din 17.03.2016, a mentiunilor de la pct.14 si 15, precum si anularea obligatiilor fiscale stabilite pentru mijloacele fixe mentionate, pentru anul 2016 si retroactiv pentru o perioada de 5 ani anterior emiterii deciziei de impunere.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca in anul 2015 a depus situatia cadastrala a patrimoniului pentru a fi avuta in vedere la calculul impozitarii pentru anul 2016, pentru cladiri si terenuri, existand evidentiate si cele doua mijloace fixe aratate, respectiv un uscator si o instalatie de exhaustare, instalate pe terenul reclamantei si pe care parata le-a incadrat in mod gresit si nejustificat in Grupa 1 constructii, ele facand parte din Grupa 2 mijloace fixe pentru care nu sunt aplicabile modalitatile de impozitare aferente cladirilor. Parata da o interpretare gresita a art. 453 lit. b din Legea nr. 227/2015, incadrand instalatiile in Grupa 1 constructii, acestea fiind de sine statatoare, iar spatiile rezultate in urma asamblarii peretilor cu acoperisul nu sunt pentru adapostirea instalatiilor, ele facand parte din instalatii. Cele doua instalatii nu au fost incadrate in Grupa 2, ele regasindu-se ca pozitii distincte in catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, reclamanta incadrand si calculand amortizari in fiecare luna, incepand cu luna in care au fost puse in functiune.   
Cererea a fost motivata in drept pe dispozitiile art.453 din Legea nr.227/2015, pe cele ale H.G.2139/2004 si pe cele ale art.192 Cod procedura civila.
In dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar certificat de inregistrare, decizia de impunere pentru anul 2016, adresa nr.1116/11.12.2015 emisa de reclamanta catre parata, schita, raport de expertiza tehnica extrajudiciara.
Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru de 2.194 lei. 
In etapa scrisa, parata a depus intampinare (file 53-54) prin care a solicitat respingerea actiunii. In motivare s-a aratat ca cele doua constructii fac parte din categoria cladirilor in baza art. 453 lit. b din codul fiscal, avand in vedere si normele metodologice de aplicare a codului fiscal. Categoria imobilelor nu rezulta dintr-un proiect tehnic sau autorizatie de construire, ci au fost declarate pe proprie raspundere la cererea proprietarului.
In drept, au fost invocate prevederile art. 205-208 din Codul de procedura civila.
Reclamanta a depus raspuns la intampinare (fila 63) prin care a aratat ca a depus la sediul paratei adrese pe care le considera a fi contestatii sau plangeri, existand initial disponibilitatea de a rezolva pe cale amiabila gresita incadrare a celor doua utilaje.  
La termenul de judecata din data de 15.02.2017 instanta a calificat obiectul cererii ca fiind anulare partiala a deciziei de impunere si obligatia de a face si, fata de aceasta calificare, a invocat din oficiu exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Onesti.
La termenul din 15.03.2017 instanta a ramas in pronuntare pe exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Onesti.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
La data de 17.03.2016 a fost emisa de Primaria comunei Dofteana decizia de impunere pentru anul 2016 nr. 3789 (fila 12) prin care au fost stabilite impozitele datorate de reclamanta, in cuprinsul deciziei fiind mentionate la pozitia 14 „uscatoare”, iar la pozitia 15 „instalatie exhaustare si filtrare aer”, impozitele fiind stabilite si pentru acestea.
Prin cererea formulata reclamanta a solicitat radierea din Decizia de impunere nr.3789 din 17.03.2016, a mentiunilor de la pct.14 si 15, precum si anularea obligatiilor fiscale stabilite pentru mijloacele fixe mentionate, pentru anul 2016 si retroactiv pentru o perioada de 5 ani anterior emiterii deciziei de impunere.
Conform art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 prin act administrativ se intelege „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice”, iar conform art. 10 alin. 1 din aceeasi lege „litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 1.000.000 de lei se solutioneaza in fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 1.000.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel.”
Astfel, avand in vedere cele aratate mai sus, fata de faptul ca decizia de impunere nr. 3789 din 17.03.2016 este act administrativ in acceptiunea art. 2 litera c din Legea nr. 554/2004, fata de faptul ca, potrivit art. 2 alin. 1 lit. g din Legea nr. 554/2004, prin instanta de contencios administrativ se intelege si sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului administrativ-fiscal, fata de art. 123 din codul de procedura civila, conform caruia cererile accesorii, aditionale, precum si cele incidentale se judeca de instanta competenta pentru cererea principala, chiar daca ar fi de competenta materiala sau teritoriala a altei instante judecatoresti, instanta va admite exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Onesti si, in consecinta, in baza art. 132 alin. 3 din codul de procedura civila, va declina competenta de solutionare a cererii de chemare in judecata in favoarea Tribunalului Bacau, Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal, judetul Bacau.

Pentru aceste motive,
In numele legii,
H O T A R A S T E:

Admite exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Onesti.   
Declina competenta de solutionare a cererii de chemare in judecata formulate de reclamanta …., cu sediul in …, J04/706/1998, CUI RO 10825560, in contradictoriu cu parata …, cu sediul in …, in favoarea Tribunalului Bacau, Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal, judetul Bacau.    
Fara cale de atac.
Pronuntata in sedinta publica azi, 15.03.2017.  

            PRESEDINTE,                                                                                             GREFIER,


 redactat/tehnoredactat- A.D-E/I.L.- 3.04.2017
exemplare – 4
comunicat parti – 4.04.2017

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate – respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007