Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Harsova

Rectificare titlu

(Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011 pronuntata de Judecatoria Harsova)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Judecatoria Harsova | Jurisprudenta Judecatoria Harsova

DOSAR NR.863/842/2011
R O M A N I A
JUDECATORIA HARSOVA
JUDETUL CONSTANTA
 SENTINTA CIVILA NR.756
SEDINTA  PUBLICA  DIN: 08.12.2011
PRESEDINTE: P.M.
GREFIER: C.G. Pe rol, solutionarea actiunii civile avand ca obiect rectificare titlu, formulata de reclamantul  C.P., , in contradictoriu cu paratii: COMISIA JUDETEANA CONSTANTA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, cu sediul in  mun. Constanta, b-dul Tomis , nr. 51, jud. Constanta; COMISIA LOCALA   PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CRUCEA, cu sediul in  comuna Crucea, jud. Constanta.
La apelul nominal facut in sedinta publica pentru reclamantul prezent si asistat de av. Gae Ionel in baza imputernicirii avocatiale nr.30/2011, lipsa fiind paratii.
Procedura este legal indeplinita cu respectarea art. 87 si urm. C.pr.civ..
Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.
S-a facut  referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, prin care s-au evidentiat partile, obiectul litigiului, mentiuni privitoare la indeplinirea procedurii de citare si stadiul procesual.
Aparatorul reclamantului, avand cuvantul, precizeaza ca nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat si solicita cuvantul pe fond.
Instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Aparatorul reclamantului, avand cuvantul, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, in sensul rectificarii Titlului de proprietate nr.18554/1252/30.07.1996, respectiv de a se trece numele corect al autorului C. P. si nu C. P., cum din eroare a fost trecut.
Instanta, in temeiul art. 150 C.pr.civ. declara dezbaterile inchise si ramane in pronuntare.

                                       I N S T A N T A Asupra actiunii civile de fata:
Prin cererea adresata  acestei  instante la data de 20.09.2011, reclamantul C.P. a solicitat in contradictoriu cu paratele: COMISIA JUDETEANA CONSTANTA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, cu sediul in  mun. Constanta, b-dul Tomis , nr. 51, jud. Constanta; COMISIA LOCALA   PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CRUCEA, cu sediul in  comuna Crucea, jud. Constanta sa se dispuna rectificarea Titlului proprietate nr.18554/1252/30.07.1996.
In motivarea, in fapt, a cererii reclamantul arata ca, din eroare, numele autorului C.P. este trecut gresit in Titlul de proprietate nr.18554/1252/30.07.1996, respectiv C. P..
In drept, isi  intemeiaza actiunea  pe Legea  nr. 18/1991.
Anexeaza in copie : Titlul de proprietate nr. nr.18554/1252/30.07.1996- autor C.P.,  a carui rectificare o solicita si cartea de identitate .
Legal citate, paratele nu s-au prezentat la judecarea cauzei.
Prin adresa nr. 4600/23.11.2011 parata Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate Crucea a precizat numele corect al autorului titlului de proprietate nr.18554/1252/30.07.1996 ca fiind C.P., asa cum reiese din Registrul agricol al comunei Crucea si din Procura de reprezentare succesorala nr.1661/09.09.2011 anexata in copie.
Din analiza materialului probator administrat in cauza instanta retine urmatoarea situatie  de  fapt :
Reclamantului C.P. i-a fost emis Titlul de proprietate  nr.18554/1252/30.07.1996 de catre Comisia Judeteana pentru stabilirea  dreptului de proprietate asupra terenurilor Constanta, pentru suprafata de 8 ha, 2498 mp.
Instanta constata ca in Titlul de proprietate nr.18554/1252/30.07.1996   eliberat de C.J.S.D.P.A.T. Constanta, din eroare, s-a trecut numele autorului ca fiind C.P. in loc de C.P., cum este corect.
Actiunea este intemeiata.
In drept,
Art. 58 din Legea nr. 18/1991: Instanta solutioneaza cauza potrivit  regulilor prevazute in Codul de procedura civila. Pe baza hotararii judecatoresti definitive, comisia judeteana, care a emis titlul de proprietate, il va modifica, il va inlocui sau il va desfiinta.
Raportand  dispozitiile legale  mai sus  mentionate la  ansamblul probator administrat in cauza, instanta constata  ca actiunea reclamantului este justificata, motiv pentru care o va admite, si, in consecinta, va dispune rectificarea Titlului de proprietate  nr.18554/1252/30.07.2008 eliberat de CJPSDPAT Constanta, in sensul ca numele corect al autorului este C.P., si nu C. P., cum din eroare a fost  trecut.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Admite actiunea avand ca obiect rectificare titlu, formulata de reclamantul  C.P., , in contradictoriu cu paratii: COMISIA JUDETEANA CONSTANTA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, cu sediul in  mun. Constanta, b-dul Tomis , nr. 51, jud. Constanta; COMISIA LOCALA   PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CRUCEA, cu sediul in  comuna Crucea, jud. Constanta.
In baza art.58 din Legea nr.18/1991, republicata,
Dispune rectificarea Titlului de proprietate  nr.18554/1252/30.07.2008 eliberat de CJPSDPAT Constanta, in sensul ca numele corect al autorului este C. P, si nu C. P., cum din eroare a fost  trecut.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi 8.12.2011.

PRESEDINTE,       GREFIER,

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Furt,violare de domiciliu - Sentinta penala nr. 5 din data de 27.01.2015
Ordonanta presedintiala - Sentinta civila nr. 87 din data de 18.02.2015
Stabilire domiciliu minori - Sentinta civila nr. 28 din data de 22.01.2015
Pretentii - Sentinta civila nr. 63 din data de 11.02.2015
Infractiunilor prevazute de art. 64 - Sentinta penala nr. 385 din data de 06.10.2014
Abuz - Sentinta penala nr. 348 din data de 20.10.2014
Anulare act - Sentinta civila nr. 32 din data de 22.10.2014
Libertatii - Sentinta civila nr. 37 din data de 29.04.2014
Contract donatie - Sentinta civila nr. 280 din data de 29.10.2014
Punere sub interdictie - Hotarare nr. 926 din data de 05.03.2015
Pretentii - Sentinta civila nr. 905 din data de 19.06.2014
Tilharie - Sentinta penala nr. 314 din data de 12.09.2014
Furt - Sentinta penala nr. 247 din data de 26.09.2014
Stabilire domiciliu minor - Sentinta civila nr. 99 din data de 29.01.2014
Viol - Sentinta penala nr. 84 din data de 28.04.2014