Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mangalia

Constatarea nulitatii absolute partiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Natura litigiului. Declinare competenta.

(Sentinta civila nr. 419 din data de 18.02.2009 pronuntata de Judecatoria Mangalia)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Judecatoria Mangalia | Jurisprudenta Judecatoria Mangalia

JUDECATORIA MANGALIA
SENTINTA CIVILA NR.419/C/18.02.2009. Constatarea nulitatii absolute partiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Natura litigiului. Declinare competenta.

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Mangalia reclamanta SC x SA a chemat in judecata pe parata C M solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate dobandirea de catre reclamanta, prin efectul accesiunii imobiliare, a dreptului de proprietate asupra constructiei Magazin alimentar S.C. y S.R.L. din Statiunea Neptun, situat in apropierea Bazarului Neptun si sa dispuna obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
In fapt, s-a aratat ca prin certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emis de Autoritatea Nationala pentru Turism s-a transmis in proprietatea exclusiva a reclamantei suprafata de 779073,44 mp identificata in planurile topografice cuprinse in documentatia de stabilire si evaluare a terenurilor inregistrate la Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografice Constanta iar prin incheierea pronuntata de Judecatoria Mangalia -Biroul de Carte Funciara s-a intabulat dreptul de proprietate al societatii reclamante asupra acestui teren.
Reclamanta a motivat ca suprafata de 66,67 mp teren situat in Statiunea Neptun si pe care este amplasat Magazinul alimentar S.C. y SRL este proprietatea sa astfel ca sunt aplicabile in cauza dispozitiile art.492 Cod civil.
In drept, au fost invocate disp.art.492-494 Cod civil.
Cererii i-au fost anexate copii de pe inscrisuri.
Parata a formulat intampinare prin care  a solicitat respingerea ca nefondata a cererii reclamantei
Parata a formulat si cerere reconventionala prin care a solicitat constatarea nulitatii absolute partiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emis de Autoritatea Nationala pentru Turism si  rectificarea intabularii dispuse prin incheierea pronuntata de Judecatoria Mangalia.
Reclamanta parata a formulat intampinare la cererea reconventionala si a solicitat disjungerea cererii reconventionale de cererea principala si judecarea separata a acestora.
Prin incheierea pronuntata in sedinta publica din data de 07.01.2009, apreciind ca judecata cererii principale este intarziata de judecarea cererii reconventionale avand ca obiect constatarea nulitatii absolute partiale  a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emis de Autoritatea Nationala pentru Turism si avand in vedere dispozitiile art. 120 alin.2 Cod procedura civila, instanta a dispus disjungerea si judecarea separata a cererii reconventionale.
Cererea reconventionala avand ca obiect constatarea nulitatii absolute partiale  a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emis de Autoritatea Nationala pentru Turism a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Mangalia sun numar nou.
In sedinta publica din data de 07.01.2009 instanta, fata de dispozitiile art. 3 punctul 1 Cod procedura civila, a invocat exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Mangalia in solutionarea cererii de constatare a nulitatii absolute partiale  a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emis de Autoritatea Nationala pentru Turism.
Potrivit art. 137 Cod procedura civila, instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura precum si asupra celor de fond care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.
In vederea solutionarii exceptiei necompetentei materiale a Judecatoriei Mangalia, din analiza inscrisurilor depuse la dosarul cauzei, instanta retine imprejurarea ca certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor are natura juridica de act administrativ unilateral, fiind emis de  Autoritatea Nationala pentru Turism in executarea dispozitiilor  Legii nr.15/1990.
Potrivit art. 3 punctul 1 Cod procedura civila, Curtile de apel judeca, in prima instanta, procesele si cererile in materie de contencios administrativ privind actele autoritatilor si institutiilor centrale.
Fata de dispozitiile legale anterior citate si avand in vedere imprejurarea ca certificatul de atestare a dreptului de proprietate are natura juridica de act administrativ unilateral, fiind emis de  Autoritatea Nationala pentru Turism in executarea Legii nr.15/1990, instanta apreciaza ca exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Mangalia este intemeiata si o va admite.
Pe cale de consecinta, in conformitate  cu dispozitiile art. 158 Cod procedura civila, instanta  va declina competenta de solutionare a cererii formulate de reclamanta in favoarea Curtii de Apel Constanta.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009
revendicare - Sentinta civila nr. 12362 din data de 12.10.2012
Intoarcere executare. - Sentinta civila nr. 6135 din data de 23.09.2010
Obligatia de a face - evacuare - Sentinta civila nr. 751 din data de 16.05.2013
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
REVENDICARE IMOBILIARA. STABILIRE LINIE DE HOTAR. - Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
- Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Evaziune fiscala-Penal - Hotarare nr. 259 din data de 05.11.2013
In?elaciune - Hotarare nr. 73 din data de 27.05.2014
Furt calificat - Hotarare nr. 93 din data de 24.06.2014
Contesta?ie la executare - Hotarare nr. 500 din data de 18.03.2014
Plangere contraven?ionala - Hotarare nr. 1955 din data de 08.10.2013
Anulare act - Hotarare nr. 1103 din data de 23.04.2014