Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mangalia

Anulare act

(Hotarare nr. 1103 din data de 23.04.2014 pronuntata de Judecatoria Mangalia)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Mangalia | Jurisprudenta Judecatoria Mangalia

DOSAR NR. -----
R O M A N I A
JUDECATORIA MANGALIA
SENTINTA CIVILA NR. ----
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE ---
PRESEDINTE :  A.C.D.
GREFIER :  M.V.

Pe rol, solutionarea actiunii civile avand ca obiect anulare act privind pe reclamanta S.C. T.M.N.S.A. in contradictoriu cu parata C.N.P.R..
Dezbaterile asupra fondului au avut loc in sedinta publica din data de 16.04.2013 si au fost consemnate prin incheierea de amanare a pronuntarii din acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, instanta a amanat pronuntarea la data de astazi.

I N S T A N T A

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata  urmatoarele:
          Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Mangalia sub nr. _.. la data de _. reclamanta S.C. T.M.N.S.A. a chemat-o in judecata pe parata C.N.P.R., solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa constate nulitatea absoluta partiala a Protocolului de infiintare a P.R. din 30.09.1991, in ceea ce priveste Of.P.S.si nulitatea absoluta a documentatiei cadastrale intocmite pentru Oficiul Postal S. de catre S.C. P.S.A. in anul 2002, care a stat la baza intabularii imobilului in Cartea Funciara si obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata.
         In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca, prin Protocolul incheiat in anul 1991, care cuprinde o anexa a mijloacelor fixe, parata a dobandit in proprietate Oficiul Postal din S., iar in acelasi an, reclamanta, fosta S.C. S. S.A., a dobandit in proprietate prin Ordinul Ministrului Transportului nr. 154/1991, doua spatii/camere ce faceau corp comun cu Oficiul Postal S., reprezentand activul denumit "Agentia PTTR - Agentie Voiaj S." si au iesire/acces separat fata de intrarea in Oficiului Postal S.
Mai arata reclamanta ca activul "Agentia PTTR - Agentie Voiaj S." a fost in folosinta acesteia anterior anului 1989, astfel cum rezulta din fisa mijlocului fix "Agentie PTTR Ag. Voiaj" din anul 1971, depusa la dosar, care atesta ca activul a fost mai intai in folosinta I.H.R. Mangalia, iar ulterior anului 1989 in proprietatea reclamantei, ca si continuatoare a I.H.R., dintotdeauna, in cele doua camere desfasurandu-se activitati specifice si conexe turismului care constituie activitatea principala a acesteia, una din camere reprezentand "centru cazare", iar a doua "frizerie".
Titlul de proprietate al C.N. P.R. nu cuprinde descrierea imobilului constructie "Oficiul Postal S.", singurul detaliu care asigura o informatie minima privind constructia fiind indicarea suprafetei ocupate a terenului aferent constructiei (terenul apartinand, de asemenea, paratei), in anexa la Protocolul reprezentand "lista mijloacelor fixe" aratandu-se ca suprafata ocupata este 322 mp (214 mp+108 mp), ceea ce semnifica faptul ca pe terenul in suprafata de 1678,5 mp exista acest Oficiu Postal S., care are o suprafata la sol de 322 mp.
Cu toate acestea, documentatia cadastrala, intocmita la solicitarea paratei, in vederea intabularii imobilului, releva faptul ca suprafata construita la sol este de 630,54 mp, din care suprafata utila este de 534,78 mp, rezultand o diferenta de 308 mp, suprafata construita la sol, care nu se justifica, raportat la Protocolul din 1991, iar cu privire la suprafata utila de 534,78 mp, descrisa si desenata in planul releveu C1, rezulta o diferenta de 212,78 mp care, de asemenea, nu are niciun corespondent in actul de proprietate reprezentat de Protocol.
Cu alte cuvinte, schitele cadastrale au inglobat si activul proprietatea reclamantei "Agentie PTTR - Agentie Voiaj S.", acesta fiind evidentiat clar in documentatie, atat sub aspectul destinatiei celor doua camere - centru de cazare/ frizerie, cat si al accesului separat in aceste spatii.
Precizeaza reclamanta ca aceasta a exploatat netulburat activul "Agentia PTTR Ag. Voiaj", achitand taxele si impozitele aferente, fara ca parata sa conteste vreodata dreptul acesteia de proprietate asupra celor doua camere, asadar, S.C. T.M.N.S.A. detine proprietatea, posesia si folosinta activului "Agentia PTTR Ag. Voiaj" insusit de catre parata.
Reclamanta arata ca s-au incalcat dispozitiile art. 11, art. 14, art. 15 Cod civil si art. 44 din Constitutia Romaniei.
Prin raportare la aceste norme, arata reclamanta, parata si-a insusit proprietatea asupra unui imobil constructie care nu ii apartine "Agentie PTTR -Ag. Voiaj S.", introducandu-1 in documentatia cadastrala intocmita pentru Oficiul Postal S., proprietatea sa, in baza acestor schite a intabulat in Cartea Funciara Oficiul Postal S., care include si "Agentie PTTR - Ag. Voiaj S."( CF nr. 4113),
Lipsa bunei credinte a paratei este evidenta,arata reclamanta, intrucat: parata a indicat in schitele cadastrale faptul ca cele doua camere au destinatia de centru cazare turisti si frizerie, deci a recunoscut implicit desfasurarea unor activitati care nu intra in obiectul de activitate al CN Posta Romana, desi niciodata nu s-a considerat proprietara a activului "Agentie PTTR - Ag. Voiaj S.", cu prilejul intabularii proprietatii sale Oficiul postal S., parata si-a arogat calitatea de proprietar al activului reclamantei, folosindu-se de calitatea sa de proprietar asupra terenului aferent atat Oficiului Postal, cat si Agentiei PTTR - Ag. Voiaj S. si s-a intabulat cu toate constructiile care se aflau pe acest teren, inclusiv cu ceea ce nu ii apartinea. Masuratorile activului reclamantei, a celor doua camere, nu au fost facute in teren, astfel cum impun reglementarile cu privire la lucrarile cadastrale, intrucat societatea noastra nu a asigurat accesul in spatiile respective, preluandu-se date si informatii din alte surse, iar cand reclamanta a solicitat acordul paratei, in calitate de proprietara asupra terenului, pentru intabularea "Agentie PTTR - Ag. Voiaj S." (acordul fiind o conditie pentru intabularea "Agentie PTTR - Ag. Voiaj S.), parata refuzand sa emita acordul, afirmand ca a intabulat terenul pe care il detine in proprietate (in realitate intabulase deja pe numele sau proprietatea reclamantei); caracterul fraudulos rezida din interventia evidenta de a incalca dispozitii legale, intocmirea documentelor cadastrale reprezentand o manopera dolosiva folosita pentru a realiza o finalitate interzisa de reglementarile legale.
In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 11, 14, 15 Cod civil si art. 44 din Constitutia Romaniei.
Prin intampinarea depusa la filele 14-15 din dosar, parata a solicitat respingerea actiunii formulate de catre reclamanta, ca neintemeiata, invocand exceptia lipsei calitatii procesuale active a acesteia, prin raportare la prevederile art. 112 pct. 4 Cod procedura civila.
In fapt, parata a aratat ca dovada dreptului de proprietate asupra imobilului a fost facuta cu Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M12 nr. 0469/11.09.2002, pentru teren, iar pentru constructie, cu protocolul intocmit la 30.09.1991, in care este mentionata constructia Oficiu PTTR S., in categoria mijloacelor fixe la nr. de inventar 10104.
Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M12 nr. 0469/11.09.2012 prin care s-a atestat dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 1678,5 mp aferent Oficiului Postal S. din care fac parte si cele doua camere reclamate denumite "Centru de cazare" - cu suprafata de 21,65 mp si "Frizerie" - cu suprafata de 20,45 mp (care reprezinta activul intitulat "Agentie PTTR. - Agentie Voiaj S.") confera, in conformitate cu prevederile art. 492 C.civ. - "pana ce se dovedeste din contra",Companiei Nationale P.R.S.A. o prezumtie legala de proprietate si asupra constructiei, in speta, pentru a rasturna aceasta prezumtie care opereaza in favoarea paratei, reclamanta trebuie sa faca dovada dreptului de proprietate asupra celor doua camere.
Desi S.C. T.M.N.S.A. afirma ca activul "Agentia PTTR - Agentie Voiaj S." s-a aflat in folosinta sa de 40 de ani si de 20 de ani in proprietate, nu prezinta niciun inscris in dovedirea celor sustinute, iar Ordinul Ministrului Transportului nr. 154/1991 nu reprezinta un titlu de proprietate, in lipsa acestui document, instanta nu poate sa constate in favoarea reclamantei existenta titlului de proprietate dintr-o simpla situatie de fapt, dand efect juridic "aparentei de drept" care nu se incadreaza in niciunul din modurile de dobandire a dreptului de proprietate.
In cazul in care reclamanta nu poate sa faca dovada dreptului de proprietate asupra celor doua camere, aceasta nu mai poate fi considerata parte interesata in cauza, actiunea acesteia fiind calificata ca lipsita de interes, urmand a fi respinsa de instanta.
Invedereaza parata faptul ca, pe rolul Judecatoriei Mangalia s-au mai aflat doua dosare intre aceleasi parti, dosarul nr. _.., avand ca obiect cerere de rectificare a inscrierii in Cartea Funciara a imobilului "Sediul Oficiului Postal S." solutionat prin sentinta civila nr. _.., definitiva prin deciziile civile nr. _. si nr. _., fiind respinsa actiunea, precum si apelul si recursul, precum si dosarul nr. _., avand ca obiect constatare nevalabilitate inscriere in Cartea Funciara in favoarea paratei a celor 2 camere "Centru de cazare" si "Frizerie" care alcatuiesc activul "Agentie PTTR Agentie de voiaj S.", solutionat prin sentinta civila nr. _., definitiva prin deciziile civile nr. _.. si nr. _.., fiind respinsa actiunea, precum si apelul si recursul.
In sustinerea afirmatiilor de mai sus, parata a depus la dosar Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria _. nr. _, incheiere nr. _.. privind inscrierea dreptului de proprietate in Cartea Funciara, Protocolul  privind  separarea  patrimoniului  Directiei  de  Posta si Telecomunicatii Constanta incheiat la _., anexa 3 la Protocol, documentatie cadastrala si, cu titlu de jurisprudenta, sentinta civila nr. _. a Judecatoriei Mangalia, decizia civila nr. _. a Tribunalului Constanta, sentinta civila nr. _. a Judecatoriei Mangalia si decizia civila nr. _.. a Tribunalului Constanta.
In drept, parata a invocat dispozitiile art. 115, art. 104, art. 492 si art. 112 pct. 4 Cod procedura civila.
La termenul de judecata din data de _., instanta a unit exceptia lipsei calitatii procesuale active invocata de parata prin intampinare cu fondul cauzei.
Instanta a incuviintat, la solicitarea ambelor parti, administrarea probei cu inscrisurile depuse la dosar si a probei cu interogatoriul partilor, raspunsurile la interogatorii fiind depuse la filele 76-77 si 87-90 din dosar, si a respins proba cu cercetarea la fata locului solicitata de reclamanta, in sedinta publica din _., ca nefiind utila solutionarii cauzei.
Pronuntandu-se cu prioritate asupra exceptiei invocate, in conformitate cu art. 137 C.pr.civ., instanta retine urmatoarele:
Calitatea procesuala presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si persoana care este titular al dreptului dedus judecatii (calitatea procesuala activa) si, pe de alta parte, intre persoana paratului si cel obligat la acelasi raport juridic (calitate procesuala pasiva). Prin urmare, nu pot exista raporturi de drept procesual decat intre titularii dreptului ce rezulta din raportul de drept material dedus judecatii.
In speta, reclamanta se legitimeaza sub aspectul calitatii procesuale active in temeiul Ordinului nr. _. din _. emis de Ministerul Comertului si Turismului, prin care s-a stabilit ca imobilele prevazute in lista anexa sunt proprietatea SC S. SA, iar la pozitia 63 din anexa este mentionat si activul "Agentie PTTR Ag. voiaj".  
Prin urmare, aceasta justifica un interes in promovarea actiunii avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a Protocolului de infiintare a P.R. din 30.09.1991, in ceea ce priveste Of.P.S. si nulitatea absoluta a documentatiei cadastrale intocmite pentru Oficiul Postal S. de catre S.C. P.S.A, astfel ca exceptie lipsei calitatii procesuale active invocata de parata este neintemeiata, urmand sa fie respinsa ca atare.
Pe fondul cauzei, din analiza materialului probator administrat in cauza instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Ca urmare a infiintarii Regiei Autonome "P.R.", prin HG nr. _., prin Protocolul privind separarea patrimoniului D.J.P.T.C., incheiat la data de _.., intre D.P.C. si D.T.C., care cuprinde o anexa a mijloacelor fixe, parata a dobandit in proprietate Oficiul Postal S., avand o suprafata totala de 322 mp.
In urma masuratorilor cadastrale efectuare in anul 1999 de SC P.SA Constanta (filele 38-42), s-a constatat ca sediul Of.P.S. are o suprafata construita de 630,54 mp, iar terenul aferent acestuia are suprafata de 1678,50 mp.  Documentatia cadastrala a fost verificata si receptionata de Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Constanta la data de _..
La data de _.., Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria _. nr. _., prin care parata Compania Nationala "P.R." SA a dobandit in proprietate terenul in suprafata de 1678,50 mp, aferent Oficiului Postal S..
Prin incheierea nr. _. din _. (f. 17), Biroul de Carte Funciara Mangalia a admis cererea paratei cu privire la imobilul - teren si constructie, inscris in cartea funciara nr. _. a localitatii Mangalia-S., avand numar cadastral _.. si a dispus intabularea dreptului de proprietate asupra terenului intravilan in suprafata de 1678,5 mp si a constructiei edificata pe acesta.     
In speta, reclamanta a solicitat instantei sa constate nulitatea absoluta partiala a protocolului de infiintare a P.R. din _.., in ceea ce priveste Of.P.S. si nulitatea absoluta a documentatiei cadastrale intocmite pentru Oficiul Postal S. de catre S.C. P.S.A.
Nulitatea este sanctiunea de drept ce lipseste actul juridic civil de  efectele sale ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale pentru intocmirea sa valabila.
Potrivit art. 948 din Codul civil de la 1865, aplicabil in cauza prin raportare la art. 3 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, "conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt:
   1. capacitatea de a contracta;
   2. consimtamantul valabil al partii ce se obliga;
   3. un obiect determinat;
   4. o cauza licita.
Instanta constata ca la incheierea protocolului din anul 1991 au fost indeplinite toate conditiile legale pentru incheierea acestui act in mod valabil.
Reclamanta desi a solicitat constatarea nulitatii acestui act juridic nu a mentionat care din conditiile esentiale pentru validitatea actului au fost incalcate. Mai mult, din cuprinsul cererii de chemare in judecata instanta retine ca reclamanta nu aduce nici un fel de critica protocolului de infiintare a P.R.din 30.09.1991, aratand doar ca documentatia cadastrala nu are corespondent in actul de proprietate al paratei reprezentat de protocol.  Prin urmare, cererea reclamantei de constatare a nulitatii absolute partiale a acestui act juridic apare ca fiind neintemeiata.
Cu privire la documentatia cadastrala, reclamanta sustine ca schitele cadastrale au inglobat si activul "Agentie PTTR-Agentie de Voiaj S." proprietatea acesteia.
Desi in sprijinul afirmatiilor sale reclamanta invoca Ordinul nr. _. din _. emis de Ministerul Comertului si Turismului, prin care s-a stabilit ca imobilele prevazute in lista anexa sunt proprietatea SC S. SA in care la pozitia 63 din anexa este mentionat si activul "Agentie PTTR Ag. voiaj", nu se poate aprecia, in lipsa altor elemente de identificare, ca exista identitate intre acesta si cele doua incaperi cuprinse in documentatia cadastrala intocmita de SC P.SA, cu destinatia de "centru de cazare" si "frizerie".  
Mai mult, reclamanta nici nu a facut dovada ca este succesoarea in drepturi a SC S. SA si nici ca anterior anului 1991 activul Agentie PTTR Ag. voiaj s-ar fi aflat in folosinta sa.
De asemenea, diferenta rezultata in plus in urma masuratorilor cadastrale de 308 mp, suprafata construita la sol, nu poate fi retinuta ca un argument pentru admiterea cererii reclamantei, avand in vedere ca din planul releveu aflat la filele 43, 44 din dosar, rezulta ca suprafata cumulata a celor doua incaperi (centru de cazare si frizerie) este de 42,10 mp, cu mult mai mica decat diferenta rezultata in urma masuratorilor de specialitate.  
Faptul ca reclamanta foloseste aceste spatii, aspect necontestat de parata, nu confera acesteia calitatea de proprietar, in lipsa unor documente care sa-i ateste dreptul de proprietate cu privire la cele doua incaperi cu destinatia de centru de cazare si frizerie.
Avand in vedere ca in speta nu este incident niciunul din cazurile de nulitate prevazute de art. 948 C.civ., pentru constatarea nulitatii absolute partiale a protocolului de infiintare a P.R. din _.., in ceea ce priveste Of.P.S. si nici a documentatiei cadastrale intocmite pentru Oficiul Postal S. de catre S.C. P.S.A, instanta urmeaza sa respinga actiunea formulata de reclamanta S.C. T.M.N.S.A., in contradictoriu cu parata C.N.P.R., ca neintemeiata 

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei.
Respinge actiunea formulata de reclamanta S.C. T.M.N.S.A., cu sediul in __., in contradictoriu cu parata C.N.P.R., cu sediul in _.., ca neintemeiata.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
  Pronuntata in sedinta publica, azi 23.04.2013.

         PRESEDINTE,                                           pt.    GREFIER,
                        A.C.D.                                                               M.V.
    Aflata in CO, semneaza,
in conformitate cu art. 261 al. 2 
         C.pr.civ. grefier sef
             B.M.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011