InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Cheltuieli de judecata pe cale separata.

(Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

SECTIA I CIVILA
DECIZIA CIVILA  Nr.  1290/R
Sedinta publica din data de  20 Octombrie 2011

      Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra   recursului declarat de catre recurentii parati S. L. Si S. V. In contradictoriu cu intimatii reclamanti V.D.A. prin mandatar B.C., Si W.R.I. prin mandatar B.C., Impotriva sentintei civile nr. 1851/11.11.2010 pronuntata de Judecatoria Fagaras In dosarul civil nr. 1934/226/2010.
      La apelul nominal facut In sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.
      Procedura de citare este legal Indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei, dupa care
      Dezbaterile In cauza civila de fata au avut loc in sedinta publica din data de  18.10.2011, cand recurentii parati, prin avocat,  si intimatii reclamanti, prin mandatar, au pus concluzii In sensul celor consemnate In Incheierea de sedinta de la acel termen de judecata, care face parte integranta din prezenta, iar instanta, In vederea depunerii de concluzii scrise, a amanat pronuntarea pentru prezentul de judecata cand, In aceeaSi compunere, a hotarat urmatoarele:
        
TRIBUNALUL

Constata ca prin sentinta civila nr. 1851/11.11.2010 pronuntata de Judecatoria Fagaras In dosarul civil 1934/226/2010 s-a respins exceptia lipsei calitatii de reprezentant a mandatarei reclamantilor, invocata de parati, s-a admis In parte cererea formulata de reclamantii V.D.A. Si W.R.I., prin mandatar B.C., In contradictoriu cu paratii S.V. Si S. L..Paratii au fost obligati sa plateasca reclamantilor suma de 4028,98 lei, reprezentand cheltuieli de judecata efectuate In dosar civil nr.1890/226/2008 Si suma de 858  lei, reprezentand cheltuieli de judecata In prezenta cauza.
Pentru a pronunta aceasta sentinta civila, instanta de fond a retinut urmatoarele:
      In privinta exceptiei autoritatii de lucru judecat instanta s-a pronuntat prin respingerea acesteia cu motivarea expusa In Incheierea din Sedinta publica din data de 30.09.2010.
      In privinta exceptiei lipsei calitatii de reprezentant a mandatarei reclamantilor, invocata de parati, instanta a respins-o, apreciind ca procura de reprezentare din dosarul nr.1890/226/2008 (fil.30-32) face dovada calitatii de mandatara a reclamantilor, dat fiind faptul ca obiectul prezentei cauze sunt cheltuielile de judecata solicitate de mandatara reclamantilor si omise a fi acordate de catre instanta In dosarul mentionat.
Pe fondul cauzei instanta a retinut ca solicitarea cheltuielilor de judecata pe calea unei actiuni separate este posibila In doua situatii, respectiv atunci cand nu s-a cerut acordarea cheltuielilor de judecata, sau desi au fost cerute instanta a omis a se pronunta asupra acestora, In speta aflandu-ne In cea de a doua situatie.
Astfel, mandatara reclamantilor prin concluziile scrise a solicitat instantei obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata si de transport dovedite si depuse la dosar sub forma de chitante, precum si onorariu de avocat. De asemenea prin motivele de recurs a solicitat cheltuieli de judecata In ambele instante.
Instanta a apreciat ca instanta de recurs In mod eronat a retinut ca reclamantii nu au solicitat cheltuieli de judecata prin concluzii scrise, pentru a putea fi acordate fata de prevederile disp.art.274 alin.1 c.p.c., dovada fiind In acest sens concluziile scrise si depuse la dosarul de fond  nr.1890/226/2008 al Judecatoriei Fagaras filele 213, 214.
In ceea ce priveste apararea paratilor ca reclamantii sunt cei care au cazut In pretentii, iar potrivit disp.art.274 al.1 c.p.c. acestia sunt obligati la plata cheltuielilor de judecata, instanta retine ca prin reformarea hotararii atacate, respectiv prin admiterea actiunii In parte a reclamantilor, cei care au cazut In pretentii sunt tocmai paratii, astfel ca acestia trebuie sa suporte cheltuielile de judecata In masura In care acestea au fost solicitate si dovedite.
In ceea ce priveste solicitarea cheltuielilor de judecata astfel cum s-a aratat mai sus acestea au fost cerute de catre mandatara reclamantilor prin concluzii scrise si motivele de recurs.
In ceea ce priveste dovedirea cuantumului cheltuielilor de judecata instanta a constatat  ca acestea au fost dovedite partial. Astfel, reclamantii au efectuat urmatoarele cheltuieli de judecata In dosarul de fond nr. nr.1890/226/2008 al Judecatoriei Fagaras:
- taxa judiciara de timbru In cuantum de 1010 lei (608 lei – fila 16, Si 402 lei fila 63), Insa datorita faptului ca prin admiterea recursului s-a admis doar In parte actiunea reclamantilor corespunzator pretentiilor admise instanta va avea In vedere obligarea paratilor la plata sumei de 203,68 lei .
- plata onorariului de expert In cuantum de 1200 lei (500 lei avans onorariu expert – fila 88 si 700 lei diferenta onorariu expert - fila 153).
- Plata onorariu avocat  In cuantum de 500 lei potrivit chitantei nr.57/15.02.2009 – fila 215 si a  contractului asistenta juridica fila 200 din care rezulta onorariu si obiectul contractului consultatii juridice si note scrise In dosar nr.1890/226/2008 al Judecatoriei Fagaras.
- cheltuieli de deplasare In cuantum de 2125,30 lei – fila 216 dovedite cu 10 bonuri fiscale Si bilet de tren dus-Intors cuprinse In plicul de la fila 217 .
       In temeiul disp. art. 274 C.pr.civ. instanta a obligat paratii la plata cheltuielilor de judecata efectuate In acest dosar In cuantum de 858  lei (395 lei taxa judiciara de timbru, 3 lei timbru judiciar Si 460 lei cheltuieli de deplasare si cazare  conform celor doua bonuri de benzina din 30.09.2010 Si 28.10.2010 precum si a facturii de cazare nr.296/29.09.2010.
      Impotriva acestei sentinte au declarat recurs paratii S. L. si S. V.  solicitand casarea sentintei si rejudecarea cauzei pentru urmatoarele considerente:
      Prin Incheierea pronuntata la data de 30.09.2010 a fost gresit respinsa exceptia autoritatii de lucru judecat fata de decizia instantei de recurs nr. 64/R/2010 prin care In mod corect s-au acordat cheltuielile recurentei efectuate doar In recurs.
      Prin paragraful „ mentine restul dispozitiilor din sentinta recurata” instanta de recurs arata ca se pronunta astfel asupra cheltuielilor solicitate de recurenti la fondul cauzei prin mentinerea dispozitiilor instantei de fond In sensul respingerii acestora astfel cum este aratat prin sentinta nr. 1241/2009 a Judecatoriei Fagaras. Admiterea cererii reclamantilor intimati din prezenta cauza Incalca principiul autoritatii de lucru judecat.
      Pe fondul cauzei recurentii parati arata ca intimatii reclamanti au solicitat cheltuieli In cuantum de 4800 lei, cheltuieli efectuate de acestia la fondul cauzei Inregistrate sub numarul 1890/226/2009.
      Desi se arata de catre instanta de fond ca prin recurs s-a admis actiunea reclamantilor doar In parte, acorda reclamantilor cheltuieli de judecata aproape In integralitate, cuantumul cheltuielilor acordate fiind de 4028 lei, cu motivarea detaliata a reducerii cheltuielilor.
      Din analizarea calculelor reiese ca, desi s-au admis 4 petite din totalul de 8, reducerea a operat doar cu suma de 800 de lei, reducerea fiind aplicata doar asupra taxei judiciare de timbru achitate, celelalte cheltuieli ramanand neatinse de vreo reducere, lucru injust, onorariul si cheltuielile de transport trebuind reduse proportional cu rata de admitere a actiunii.
      Cheltuielile de transport solicitate de reclamanta nu sunt dovedite, bonurile de benzina purtand alte date fata de cele ale termenelor de judecata, nu sunt Inseriate Si Inregistrate ca acte ale dosarului.
      In drept, recurentii au invocat dispozitiile art. 304 ind.1 C.pr.civ.
      Intimatii reclamanti V.D.A. Si W.R.I., prin mandatar B.C., au formulat Si depus la dosarul cauzei Intampinare prin care au solicitat respingerea recursului promovat Si mentinerea hotararii instantei de fond ca legala Si temeinica, cu obligarea recurentilor la plata cheltuielilor de judecata efectuate In recurs.
      In recurs nu s-au administrat probe noi.
      Analizand actele si lucrarile dosarului Tribunalul apreciaza ca recursul formulat este nefondat.
Recurentii critica faptul ca instanta de fond, cu Incalcarea principiului autoritatii de lucru judecat, admis cererea reclamantilor de obligare a paratilor recurenti la plata cheltuielilor de judecata, deSi instanta prin decizia civila nr. 64/R/2010 a Tribunalului Brasov s-au acordat cheltuielile recurentei efectuate doar In recurs, dispunand mentinerea restului dispozitiilor sentintei civile recurate nr. 1241/2009 a Judecatoriei Fagaras, printre care si a dispozitiei de respingere a cheltuielilor de judecata solicitate de reclamanti pentru fondul cauzei.
Potrivit art. 1201 C.civ, este lucru judecat atunci cand a doua cerere In judecata are acelasi obiect, este Intemeiata pe aceeasi cauza si este Intre aceleasi parti, facuta de ele si In contra lor In aceeaSi calitate.
      Scopul efectului negativ al lucrului judecat este dublu: atat irepetabilitatea judecatii cu tripla identitate, cat si evitarea contradictiilor dintre doua hotarari judecatoresti.
Art. 1201 Cod civ. prevede conditiile care trebuie satisfacute pentru a ne afla In prezenta puterii lucrului judecat: identitatea de obiect (eadem res), identitatea de cauza (eadem causa petendi) si identitatea de parti (eadem conditio personarum). 
In speta Insa, desi este identitate de parti, chiar In aceleas
i calitati, nu se poate retine acelaSi obiect, avand In vedere urmatoarele:
      Prin sentinta civila nr. 1241/2009  Judecatoria Fagaras a admis In parte exceptia prescriptiei dreptului material la actiune In privinta cererii reclamantilor de obligare a paratilor la daune interese constand In prejudiciile aduse acoperisului apartamentului lor prin lucrarile efectuate, pe care o respinge ca prescrisa, Si respinga exceptia In privinta celorlalte capete de cerere.
      A respins pe fond actiunea civila, astfel cum a fost completata si precizata, formulata de reclamantii V.D.A. Si W.R.I., prin mandatat B. C. domiciliata In mun. Bucuresti, str. Cozla, nr .x , In contradictoriu cu paratii S.L. Si S. V. domiciliati In mun. Bucuresti, B-dul Basarabia, nr. x, pentru desfiintarea constructiilor, readucerea podului In starea de dinaintea supraetajarii, desfiintarea gardului de protectie al fatadei imobilului, scoaterea vitei de vie, scoaterea din pivnita a racordului de apa potabila, despagubiri pentru lipsa folosintei podului Si efectuarea lucrarii de branSare a instalatiilor electrice, constatare a dreptului de proprietate asupra pivnitei Si obligare a paratilor sa le lase In deplina proprietate Si posesie pivnita.
      A obligat reclamantii sa le plateasca paratilor suma de 800 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
      Prin decizia civila nr. 64/R/2010  Tribunalul BraSov s-a admis recursul declarat de catre recurentii- reclamanti V.D.A. Si W. ( fost V.i) R. I. Impotriva sentintei civile nr. 1241/ 2009 a Judecatoriei FagaraS, pe care a schimbat-o In parte In sensul ca:
      s-a admis In parte cererea de chemare In judecata formulata Si completata de catre reclamantii V.D.A. Si W. ( fost V.) R. I. In contradictoriu cu paratii S. L. Si S. V. Si In consecinta:
      - a obligat paratii sa defiinteze constructia din podul apartamentului nr. 1, proprietatea reclamantilor, situat In imobilul din satul Breaza nr. 67, comuna Lisa, judetul Brasov;
      - a obligat paratii sa readuca podul de deasupra apartamentului nr. 1, proprietatea reclamantilor, la starea de dinaintea supraetajarii apartamentului nr. 2, proprietatea paratilor, din acelaSi imobil;
      - a constatat ca pivnita situata sub apartamentul nr. 1 este proprietatea reclamantilor si obliga paratii sa le lase reclamantilor In deplina proprietate si posesie aceasta pivnita;
      - a obligat paratii sa scoata din pivnita apartamentului nr. 1 racordul de apa potabila ce deserveste apartamentul nr. 2.
      S-au mentinut restul dispozitiilor din sentinta recurata.
      A obligat intimatii parati la plata catre recurenti a sumei de 79,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata In recurs. 
Restul dispozitiilor mentinute din sentinta civila recurata nu se refera la respingerea cererii reclamantilor de obligare a paratilor recurenti din prezenta cauza la plata cheltuielilor de judecata, cu atat mai mult cu cat, In considerentele deciziei civile nr. 64/R/2010  a Tribunalului Brasov s-a retinut ca „la fond recurentii nu au solicitat cheltuieli de judecata nici prin cererea de chemare in judecata, nici prin completare, nici prin concluzii verbale si nici prin concluzii scrise. In consecinta acestea nu pot fi acordate fata de prevederile art.274 alin.1 C.proc.civ.”.
Astfel, In mod irevocabil, chiar prin decizia In raport de care recurentii au invocat autoritatea de lucru judecat s-a retinut, cu putere de lucru judecat, ca nu se acorda cheltuieli de judecata pentru fondul cauzei ce a format dosarul 1890/226/2008 deoarece acestea nu au fost solicitate.
Restul criticilor exprimate In recurs vizeaza cuantumul onorariului, si cheltuielilor de transport  atat sub aspectul nedovedirii si nejustificarii Intregii sume pretinse si obtinute prin admiterea pretentiilor lor.
      Potrivit art. 274 alin. 1 C.pr.civ. partea care cade In pretentiuni va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata.
      Cheltuielile de judecata reprezinta ansamblul sumelor de bani, pe care trebuie sa le suporte partile in legatura cu activitatea procesuala.
      A cadea In pretentii Inseamna a pierde procesul, la baza obligatiei de restituire a cheltuielilor de judecata aflandu-se culpa procesuala, reclamanta putand fi, Intr-adevar In culpa procesuala In cazul renuntarii la judecata dupa comunicarea cererii de chemare In judecata.
      Insa, drept expresie a principiului disponibilitatii, cheltuielile de judecata nu se acorda din oficiu, ci numai la cerere, astfel cum de altfel, prevede In mod expres art. 274 alin. 1 C.pr.civ. pentru a se evita situatiile In care partea care obtine castig de cauza nu solicita cheltuielile de judecata din simpla omisiune, Inainte de Inchiderea dezbaterilor instanta trebuie sa puna In vedere partilor dreptul de a cere cheltuieli de judecata – obligatie prevazuta de decizia de Indrumare 11/1959 a plenului Tribunalului Suprem, dar posibil a fi realizata doar In cazul prezentei partii.
      In cazul In care nu s-a cerut acordarea cheltuielilor de judecata partea le poate cere pe cale separata.
      Astfel, In mod corect prima instanta a admis actiunea reclamantilor de obligare a paratilor la plata cheltuielilor de judecata solicitata pe cale separata, paratii cazand In pretentiuni prin admiterea recursului Si admiterea actiunii formulata de reclamantii intimati, cheltuielile de judecata nefiind solicitate de catre reclamanti.
      Este adevarat ca prin decizia civila nr. 64/R/2010  Tribunalul Brasov s-a admis recursul declarat de catre recurentii - reclamanti V.D.A. si W. ( fost V.) R.I.Impotriva sentintei civile nr. 1241/ 2009 a Judecatoriei Fagaras, pe care a schimbat-o In parte In sensul ca: s-a admis In parte cererea de chemare In judecata formulata si completata de catre reclamantii V.D.A. si W. ( fost V.) R. I. In contradictoriu cu paratii S. L. si S. V., admitandu-se un numar de patru petite din cele 8 formulate, iar instanta de fond In mod corect a redus cheltuielile prin reducerea doar a taxei judiciare de timbru proportional cu cererile respinse irevocabil, restul cheltuielilor reprezentate din contravaloare onorariu de avocat Si cheltuieli de transport neputand fi reduse In aceeaSi proportie pentru urmatoarele:
      Art.274 alin.(3) C.pr.civ. prevede ca judecatorii au Insa dreptul sa mareasca sau sa micSoreze onorariile avocatilor, potrivit cu cele prevazute In tabloul onorariilor minimale, ori de cate ori vor constata motivat ca sunt nepotrivite de mici sau de mari, fata de valoarea pricinii sau munca Indeplinita de avocat.
      Textul de lege mentionat permite instantei sa mareasca sau sa micsoreze onorariile avocatilor ori de cate ori constata ca sunt nepotrivit de mici sau de mari fata de valoarea pricinii sau de munca Indeplinita de avocat. Textul face referire si la „tabloul onorariilor minimale”, care nu mai exista in prezent, trimiterea fiind astfel superflua.
      Pentru  reducerea onorariului de avocat achitat de intimatii reclamanti, trebuie tinut seama de criteriile la care se refera art.274 alin. (3) C.pr.civ., respectiv de valoarea pricinii si de munca depusa de avocat, si nu de solutia pronuntata.
      Analizand chiar hotararea judecatoreasca prin care s-a admis In parte cererea reclamantilor In fond, se poate face  Insasi o apreciere a proportionalitatii onorariului  In raport de complexitatea cauzei deduse judecatii in fata primei instante, deoarece recursul In aceasta materie este o cale de atac ce se poate exercita nu numai pentru motive de nelegalitate, ci si pentru motive de netemeinicie.
      In ceea ce priveste cel de-al doilea criteriu prevazut de acelasi text de lege, trebuie  verificata proportionalitatea onorariului cu volumul de munca presupus de pregatirea recursului in cauza, determinat de elemente precum complexitatea, dificultatea sau noutatea litigiului.
      Articolul 274 alin.(3) C.pr.civ. este menit sa Impiedice abuzul de drept, prin deturnarea onorariului de avocat de la finalitatea sa fireasca, aceea de a permite justitiabilului sa beneficieze de o asistenta judiciara calificata pe parcursul procesului. 
      In speta, diligenta depusa de avocat in declararea si sustinerea motivelor de recurs, precum si a cererii de chemare In judecata, promovarea acestuia In termen, propunerea probelor, sustinerea cererii si a recursului, declararea acestuia In termen  nu pot fi invocate tocmai Impotriva partii care a beneficiat de aceasta aparare.
      Prin reducerea onorariului platit avocatului reclamantii ar fi in imposibilitate de a-si recupera integral cheltuielile de judecata, efectuate fara a se putea determina In ce cota s-ar datora pentru fiecare dintre petitele formulate si admise, desi nu se afla in culpa procesuala si nici in culpa de a fi convenit cu avocatul un onorariu exagerat.
      De asemenea, nici cheltuielile de transport nu se pot modifica In functie de valoarea obiectului cererii de chemare In judecata, iar acestea au fost dovedite, bonurile de combustibil fiind datate cu o zi Inainte, sau dupa termenele de judecata In care mandatara reclamantilor s-a prezentat la instanta, au fost depuse In original, In plicul care a fost numerotat la dosarul cauzei, instanta analizandu-le In motivare prin Insumarea tuturor si indicarea numarului acestora.
      Avand In vedere considerentele retinute anterior, tribunalul, In temeiul art.312 alin.1 C.proc.civ., va respinge recursul declarat de recurenta contestatoare ca nefondat, si va mentine hotararea primei instante, constatand ca a fost data cu aplicarea si interpretarea corecta a legii.
      Cererea intimatei de obligare a recurentilor la plata cheltuielilor de judecata In recurs va fi admisa  de instanta In temeiul art. 274 C.pr.civ., acestia urmand a fi obligati la plata sumei de 1800 lei cheltuieli de judecat reprezentand onorariu avocatial In cuantum de 500 de lei, cheltuieli de transport In suma de 1000 de lei, si cheltuieli cu cazarea In suma de 300 de lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

DECIDE:


Respinge recursul declarat de recurentii parati S. L. si S. V. domiciliati In Breaza nr. x Impotriva sentintei civile nr. 1851 pronuntata la data de 11.11.2010 de Judecatoria Fagaras In dosarul civil 7047/62/2011 pe care o mentine.
Obliga recurentii parati sa achite intimatilor reclamanti V.D.A. Si W.R.I. suma de 1800 lei cheltuieli de judecata In recurs.
Irevocabila.
Pronuntata In sedinta publica azi 20 octombrie 2011.


   

5
   

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila – Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Propunere arestare preventiva – respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013