InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Actiune in constatare

(Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.283/829/2009R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR. 293/03.06.2009
Sedinta publica de la 03.06.2009
Completul compus din:
PRESEDINTE – XX
Cu participare :
GREFIER – ZZ

     Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta C.N. P. R. si pe parata U.A. T. a comunei S. prin primar, avand ca obiect actiune in constatare.
     La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit reclamanta C.N. P. R.  si parata U.A. T. a comunei S prin primar.
?????Procedura legal indeplinita.
          S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei ca la acest termen de judecata procedura de citare este legal indeplinita, dupa care :
La dosar se afla o cerere prin care reclamanta C. N. P.R..  solicita acordarea unui termen mai lung, insa intre motivul invocat in aceasta cerere si fata de exceptia invocata la termenul anterior nu exista o legatura de cauzalitate, motiv pentru care instanta respinge cererea de amanare a  reclamantei.
Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza in stare de judecata.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.

I N S T A N T A
-deliberand-

     Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 283/06.04.2008, reclamanta C.N. P.R. – sucursala D. R. B. a solicitat in contradictoriu cu parata ca instanta sa constate prin hotarare judecatoreasca dreptul sau de proprietate asupra cladirii in suprafata construita de 160,08 mp si a terenului in suprafata de 61,57 mp, din care 49,25 mp cota indiviza si 12,32  suprafata exclusiva in care isi desfasoara activitatea Ghiseul Postal S. situat in comuna S., judetul B.
In motivarea cererii sale, reclamanta a aratat ca in anul 1983 a fost dat in folosinta blocul de locuinte, la parterul caruia functioneaza G. P. S., spatiu ce a intrat in patrimoniul R.A. P.T., fiind inclus in capitalul social al acestei regii. Ulterior, a mai aratat reclamanta, a fost infiintata R.A. P.R. dupa care s-a reorganizat in C. N. P.R..
Cererea a fost motivata in drept pe dispozitiile art. 5 alin. 1 si art. 20 alin. 2 din Legea 15/1992, art. 19 din Legea nr. 215/2001, asa cum a fost modificata prin Legea nr. 286/2006 si art. 111 Cod proc.civ.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in valoare de 19 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.
Cererea a fost depusa insotita de inscrisuri in fotocopie.
Parata, legal citata, nu a depus intampinare.
Reclamanta a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, interogatoriul paratei precum si alte probe admise de lege.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In anul 1983 a fost pus in functiune blocul de locuinte din comuna S., unitatea primind la parterul blocului spatiu pentru posta si telefoane. In baza art. 5 alin. 1 din Legea nr. 15/1990 care prevede ca „regia autonoma este proprietara bunurilor din patrimoniul sau”, RA P.T. a devenit proprietara acestor imobile.
Ulterior, prin reorganizare, a fost infiintata RA P.R., iar prin protocolul de separare a patrimoniului din 16.09.1991 (fila 24), imobilul respectiv a trecut in proprietatea D.R.P.B..
Potrivit HG 371/1998, RA P.R se reorganizeaza in C.N.P.R, iar in art. 3 alin. 1 se prevede ca „Patrimoniul P. R.se constituie prin preluarea patrimoniului fostei regii autonome”, iar in alin. 3 al aceluiasi articol ca „ P. R., la data infiintarii, este proprietara tuturor imobilelor aflate in patrimoniul R.A.P.R.", cu exceptia celor dobandite cu alt titlu”.
Instanta la termenul din data de 03.06.2009 a invocat din oficiu exceptia lipsei de interes in promovarea acestei actiuni, exceptie pe care o va admite, motivat de urmatoarele considerente: potrivit art. 644 si 645 din Codul civil dreptul de proprietate se poate dobandi prin succesiune, prin legate, prin conventie, prin traditiune, prin accesiune, prin prescriptie, prin lege si prin ocupare. La aceste moduri se poate adauga si hotararea judecatoreasca.
Avand in vedere situatia de fapt astfel cum a fost prezentata anterior si succesiunea transmiterii patrimoniului reclamantei in diferite faze de organizare, conform legislatiei in vigoare la acele momente, instanta retine ca reclamanta a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului prin efectul legii, fiecare lege de reorganizare avand dispozitii speciale in acest sens, asa cum a fost mentionat anterior. Drept urmare, instanta apreciaza ca actiunea promovata de reclamanta nu indeplineste una din conditiile generale de exercitare a actiunii civile, si anume interesul.
In consecinta instanta va respinge actiunea ca lipsita de interes.

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :

Admite exceptia lipsei de interes si in consecinta, respinge cererea formulata de reclamanta C. N. P.R., cu sediul in municipiul B. Calea -, nr. , judetul B. in contradictoriu cu parata U. A.T. prin primar al comunei S., judetul B, ca lipsita de interes.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi, 03.06.2009.
     
        PRESEDINTE,                                GREFIER ,
             XX                                                    ZZ
     
XX./ZZ.
Ex. 4
16/16.06.2009                     
??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012