InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Anulare act

(Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau

Prin sentinta civila 2001/26 11 2015 a Judecatoriei Moinesti data in dosar 2963/260/2014 s-a pronuntat urmatoarea solutie :
,,Admite  ac?iunea formulata de reclamantul M.S. domiciliat in Moinesti, in contradictoriu cu para?ii C.M. domiciliat in Moinesti, C.N.
Desfiin?eaza contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 923/19.05.2000 la BNP  B.M.
A fost obligat paratul C.M. la cheltuieli de judecata in cuantum de 3480 lei catre reclamant reprezentand taxa timbru, onorariu avocat.
In motivarea acestei solutii Judecatoria a retinut ca:
,,Prin cererea inregistrata sub nr. 2963/260/2014 pe rolul Judecatoriei Moinesti la data de 07.08.2014, reclamantul M.S. a solicitat in contradictoriu cu para?ii C.M., C.N., constatarea nulita?ii absolute a contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 923/19.05.2000 la BNP B.M.
Sub aspectul dreptului material avand in vedere faptul ca data incheierii contractului este 19.05.2000 legea aplicabila este legea veche, de la data incheierii contractului. Sub aspectul dreptului procesual insa, ac?iunea a fost inregistrata pe rolul instan?ei la data de 07.08.2014, deci legea aplicabila este Noul cod de procedura penala.
Raportat la motivele invocate in ac?iune respectiv eroarea cu privire la natura contractului ?i neplata pre?ului, instan?a re?ine urmatoarele: reclamantul a aratat ca de?i a in?eles sa incheie un contract de vanzare cumparare cu clauza de intre?inere notarul a incheiat un contract de vanzare cumparare simplu.
Reclamantul a fost prezent personal la incheierea contractului pe care l-a ?i semnat. Fiind vorba despre un inscris autentic notarial acesta face dovada cu privire la constatarile personale ale notarului public pana la inscrierea in fals-art. 270 alin. 1 NCPC.
Notarul a consemnat pe verso contractului ca par?ile au citit actul ?i au consim?it ca acesta corespunde voin?ei lor. Pe langa faptul ca reclamantul nu s-a inscris in fals cu privire la aceste men?iuni, din probatoriul administrat in cauza nu rezulta contrariul. Cei doi martori audia?i nu au putut preciza cu ce titlu a fost instrainat imobilul in discu?ie. In cuprinsul raspunsurilor la interogatoriu, insa, parata M.N. a aratat ca tatal sau, reclamantul din cauza de fa?a, a ?tiut ca se incheie un contract de vanzare cumparare simplu, fara clauza de intre?inere, dar nu a fost de acord cu acest aspect ?i doar la insisten?ele celor doi para?i s-a lasat convins.
In concluzie, acest motiv nu poate duce la desfiin?area contractului intrucat reclamantul a cunoscut ce fel de contract se va incheia, chiar daca ini?ial nu a fost de acord ?i chiar daca ulterior a regretat incheierea lui ?i solicita desfiin?area.
In ceea ce prive?te plata pre?ului, pre?ul contractului de vanzare cumparare trebuie sa indeplineasca mai multe condi?ii: sa fie stabilit in bani, sa fie serios, sincer, real ?i determinat/determinabil. Condi?ia ca pre?ul sa fie real se refera la inten?ia par?ilor de a-l plati in realitate. Daca pre?ul a fost stabilit in mod fictiv, fara inten?ia de a fi platit, contractul este anulabil.
In cazul de fa?a, in cuprinsul contractului de vanzare cumparare se men?ioneaza ca vanzatorul a declarat ca a primit pre?ul integral de la cumparatori inainte de incheierea ?i autentificarea contractului de vanzare cumparare.
Potrivit art. 270 alin. 2 NCPC declara?iile par?ilor cuprinse in actul autentic fac dovada pana la proba contrara atat intre par?i cat ?i fa?a de oricare alte persoane. La alin. 3 se men?ioneaza ca prevederile art. 2 se aplica ?i men?iunilor din inscris care sunt in legatura directa cu raportul juridic al par?ilor.
Prin urmare, atata timp cat pre?ul nu a fost achitat in fa?a notarului public in momentul incheierii contractului, declara?ia conform careia pre?ul a fost platit anterior poate fi combatuta prin proba contrara.
Raportat la probele administrate in acest sens, cei doi martori spun ca nu ?tiu nimic de bani, nu cunosc daca in schimbul vanzarii a fost achitat vreun pre?.
Pe de alta parte, par?ile contractului de vanzare cumparare sunt ?i par?ile din prezenta cauza. Reclamantul afirma ca nu a primit niciun ban ?i date fiind rela?iile de rudenie dintre par?i nici nu putea avea preten?ia de la proprii copii sa ii achite vreun pre?. In sprijinul sau survine ?i prezum?ia imposibilita?ii de a conserva o dovada scrisa care sa ateste cele afirmate datorita rela?iilor de rudenie dintre par?i.
Parata M.N. de asemenea a afirmat ca pre?ul nu a fost platit intrucat cei doi para?i nu dispuneau de resurse financiare ?i nu s-a pus problema pla?ii vreunui pre?, date fiind rela?iile dintre par?i.
Paratul C.M. a afirmat in cuprinsul raspunsurilor la interogatoriu ca pre?ul a fost platit din fonduri proprii ?i imprumuturi de la persoane fizice, in fa?a notarului public, de fa?a fiind notarul, fosta so?ie-parata ?i fostul socru-reclamantul.
Dincolo de faptul ca afirma?iile sunt doi la unu in sensul in care pre?ul nu a fost achitat ?i de faptul ca in favoarea acestei pareri este ?i prezum?ia simpla, exista un element de neinlaturat care formeaza convingerea instan?ei ca pre?ul acestei vanzari nu a fost niciodata platit.
Acest element este contractul de vanzare cumparare. Notarul public a consemnat, conform declara?iei par?ilor, ca pre?ul a fost achitat anterior. Per a contrario, notarul nu a perceput prin propriile sim?uri faptul material al pla?ii. In acest context, raspunsurile la interogatoriu ale paratului apar vadit nesincere. Daca pre?ul ar fi fost achitat in fa?a notarului public, cum sus?ine acesta, notarul ar fi fost obligat sa consemneze acest fapt. Cum notarul sus?ine exact contrariul, iar acest lucru nu poate fi combatut decat prin inscrierea in fals, fiind o constatare personala, rezulta ca cele men?ionate in contract raman valabile.
Din probatoriul administrat in cauza rezulta ca pre?ul vanzarii nu a fost achitat niciodata, deci contractul este anulabil intrucat pre?ul nu intrune?te una dintre condi?iile sale esen?iale, respectiv nu este unul real, ci unul fictiv, stabilit fara inten?ia de a fi platit.
In concluzie, instan?a va admite ac?iunea, va desfiin?a contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 923/19.05.2000 la BNP  B.M. ?i va obliga paratul care a cazut in preten?ii-C.M. la plata catre reclamant a sumei de 3480 lei din care taxa judiciara de timbru in cuantum de 1980 lei ?i 1500 lei onorariu avocat, prin cenzurarea onorariului.
Parata C.N. nu va fi obligata la cheltuieli de judecata in baza prevederilor art. 454 NCPC.
Impotriva acestei solutii a formulat apel C.M. prin care a aratat ca hotarirea este nelegala si netemeinica din urmatoarele motive:
1. Cererea de chemare in judecata a fost gresit formulata, cerandu-se "constatarea nulitatii absolute" a contractului. Cererea de chemare in judecata a fost gresit intemeiata in drept, pe preved. art. 953 din vechiul Cod civil - consimtamant viciat, fata de care intelege sa invoce faptul ca reclamantul nu a dovedit in nici un fel acest aspect, iar o actiune in constatarea nulitatii relative pentru vicierea consimtamantului ar fi trebuit introdusa in cadrul unui termen de prescriptie de 3 (trei) ani care ar fi inceput sa curga cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la data incheierii actului (art. 9 din Decretul nr. 167/1958). Deasemenea, invocarea in drept a art. 446 NCPC este eronata, textul fiind din alta materie (cai de atac). Institutia care trebuia invocata si analizata de instanta este, fara indoiala, rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare.
2. Esential in speta este ca avem de a face cu un cdntract autentic, fata de data incheierii caruia sunt aplicabile prevederile legislatiei in vigoare la acea data - Codul civil din 1865 si Legea nr. 36/1995.
3. Inscrisurile notariale fac dovada pana la declararea falsului in ceea ce priveste constatarile personale ale notarului, percepute prin propriile lui simturi. Lipsa sau prezenta consimtamantului este un fapt care trebuie constatat personal de catre notar, putand fi perceput de catre acesta prin propriile simturi. In acest sens sunt si dispozitiile art. 60 din Legea nr.36/1995 potrivit caruia "pentru a lua consimtamantul partilor, dupa citirea actului, notarul public le va intreba daca au inteles continutul acestuia si daca cele cuprinse in act exprima vointa lor". Fata de aceasta dispozitie legala se poate trage concluzia in ceea ce priveste lipsa sau existenta consimtamantului, inscrisurile autentice intocmite de notar fac dovada pana la declararea acestora ca false.
4. Potrivit art. 1171 C.Civil din 1864, aplicabil in speta de fata, "actul autentic este acela care s a facut cu solemnitatile cerute de lege, de un functionar public, care are drept de a functiona in locul unde actul s-a facut", iar potrivit art. 1173 C.Civil "actul autentic are deplina credinta in privirea oricarei persoane despre dispozitiile si conventiile ce constata". Coroborand aceste dispozitii legale rezulta ca orice alta proba impotriva sau in sprijinul unui inscris autentic devine neconcludenta si inutila.
5. Cat priveste faptul neplatii sumei de bani reprezentand pret al vanzarii, avand in vedere cele anterior expuse, simpla invocare a acestui aspect de catre reclamant nu poate conduce la rezolutiunea vanzarii si nici nu ar putea fi, de altfel, dovedit cu martori, art. 1191 C.civ. interzicand proba cu martori impotriva si peste cuprinsul unui inscris. Pretul, de regula, trebuie sa fie proportional cu valoarea bunului vandut, insa partile sunt libere sa determine valoarea si deci pretul care poate fi superior sau inferior. in speta, avand in vedere si faptul ca reclamantul este tatal paratei si fostul socru al paratului, pretul este unul real, determinat, sigur si cert, in conditiile in care in realitate natura contractului a fost de vanzare cumparare si ca pretul mic nu afecteaza validitatea contractului.
6. In realitate reclamantul si parata au fost de coniventa in vederea frustrarii paratului de drepturile si interesele legitime ale acestuia privitor la viitorul partaj al bunurilor comune, fiind netagaduit faptul ca paratii au fost soti si au divortat in anul 2013. Situatia este evidenta si rezulta atat din faptul ca reclamantul nu a manifestat niciodata nemultumiri fata de contractul din 2000 cat timp partile au fost casatorie, dar si din faptul ca paratul Ciurea Minai a efectuat din fonduri proprii, in mod exclusiv, imbunatatiri esentiale la casa cumparata, in sensul ca a construit camere noi, a placat cu rigips peretii, a recompartimentat camerele, a refacut prispele, a efectuat izolatia exterioara cu polistiren.
7. Reclamantul a formulat cu vadita rea-credinta cererea de chemare in judecata (sau poate nici nu a stiut ce scrie in cuprinsul acesteia si doar a fost formulata in numele sau).La fel, desi in cerere se sustine ca reclamantul a urmarit incheierea unui contract de intretinere, la interogatoriu a raspuns ca nu a cerut niciodata ajutorul paratului anterior", aratam ca instanta de fond ignora faptul ca de la data contractului si pana la data interogatoriului au trecut nu mai putin de 15 (cincisprezece) ani, iar relatiile dintre parti au fost bune pana in urma cu putin timp, acestia au crescut impreuna 5 (cinci) copii etc. Banii s-au platit intr-adevar in incinta notariatului, cu foarte putin timp inainte de incheierea si semnarea contractului! Oricum, fata de preved. invocate si aplicabile in speta, ale art. 1173 din Codul civil din 1864 aceste aspecte nu au relevanta retinuta nelegal si neintemeiat de prima instanta. in speta nu s-a invocat falsul, iar mentiunile consemnate in cuprinsul actului si in incheierea de autentificare, ca pretul convenit a fost incasat de cumparator si ca partile au citit si consimtit la continutul contractului sunt cu valoare absoluta si nu au fost rasturnate prin probatoriul  administrat.
Apelul este legal timbrat cu taxa de timbru.
Prin declaratia de apel nu s-a solicitat adminstrarea de probe noi.
Intimatul M.S. a formulat intimpinare prin care a aratat ca in mod corect s-a pronuntat prima instanta solicitind respingerea apelului .
Din analiza actelor si lucrarilor dosarului , tribunalul constata ca apelul este intemeiat, instanta interpretind gresit atit dispozitiile legale in materie cit si actul dedus judecatii ,astfel ca sentinta apelata urmeaza a fi schimbata in tot iar cauza retinute spre rejudecare , pentru motive ce se vor expune in cele ce urmeaza.
Tribunalul constata, raportat la data incheierii acului juridic a carui nulitate se solicita  fi constatat prin actiunea principala , ca in cauza sunt incidente prevederile codului civil de la 1865. Motivele de nulitate invocate si analizate de instanta sunt eroarea obstacol, pe care aceasta a considerat-o nedovedita si neplata pretului  ,motiv pe care prima instanta l-a considerat intemeiat.Raportat la criticile din apel in legatura cu aceasta motivare dar si la probele adminsitrate la prima instanta  ,Tribunalul considera ca prima instanta nu a interpretat in mod corespunzator  aceste probe, pronuntind o hotarire netemeinica .Astfel, din cuprinsul contractului de vinzare-cumparare rezulta ca pretul a fost platit anterior ceea ce inseamna ca natura actului a fost de vinzare-cumparare si ca contractul  nu este lipsit de unul din elementele de valabilitate.
Or, situatia inscrisa in contract ,ca pretul nu s-a platit in fata notarului si deci acesta nu a perceput cu propriile simturi faptul platii, naste dreptul pentru partea interesata  ca cele consemnate sa fie combatute cu orice mijloc de proba. In cauza nu s-a dovedit  ca pretul nu a fost achitat sau ca partile au inteles sa convina altfel iar simpla prezumtie ca vinzatorul este tatal unuia din cumparatori nu poate conduce in mod autonom, fara a fi coroborat cu alte probe ,la concluzia  ca pretul nu a fost platit.Nici unul din  martorii audiati nu cunoaste circumstantele in care a avut loc vinzarea iar raspunsurile la interogator nu sunt edificatoare, parata M.N.avind in mod cert un interes in anularea actului.
In consecinta , in mod gresit s-a constatat nulitatea contractului, apelul urmand a fi admis si in consecinta a fi respinsa actiunea ca nefondata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018