InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel.

(Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Cu privire la apelul civil de fata retine urmatoarele:
Prin sent. civ. nr. 3569/ 5.05.2011  a Jud. SIBIU  a fost admisa  exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A si s-a respins actiunea formulata de reclamantul H. D. in contradictoriu cu parata S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.
Pentru a se pronunta aceasta hotarare s-au retinut urmatoarele:
In urma unei sesizari pentru furt de gaze naturale, angajati ai E.ON Gaz Distributie S.A. s-au deplasat a imobilul din Sibiu, str. A. nr. 1, iar in urma constatarii existentei unei instalatii improvizate pentru consumul de gaz metan in pivnita imobilului, au procedat la sigilarea si ridicarea contorului din locuinta proprietatea reclamantului, asupra caruia s-a intervenit neautorizat. (filele 33-43 ale dosarului)
Potrivit art. 36 lit. f din Legea gazelor nr. 351/2004, operatorul licentiat si concesionar al sistemului de distributie a gazelor naturale, in speta S.C. E.ON Gaz Distributie S.A. are dreptul sa sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor de utilizare care nu respecta legislatia in vigoare iar aparatul de masurare a cantitatilor de gaze naturale este proprietatea S.C. E.ON Gaz Distributie S.A., fiind parte din instalatia de utilizare, conform art. 3 pct. 30 si 51 din Legea 351/2004.
Fata de cele de mai sus, se va admite exceptia lipsei calitatii procesuale a pasive a paratei S.C E.ON. Energie Romania S.A. si se va respinge astfel actiunea ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala.
Impotriva acestei hotarari a formulat apel reclamantul H. D. solicitand schimbarea ei in sensul admiterii actiunii.
In motivarea apelului arata ca nu a avut cunostinta de faptul ca fosta societate E.ON Gaz Romania s-a divizat in S.C. E.ON Gaz Distributie S.A  si  S.C. E.ON Gaz Romania si ca doreste sa se judece cu  S.C. E.ON Gaz Distributie S.A Mai arata ca amenda ce i-a fost aplicata cand i s-a intrerupt furnizarea gazului nu a fost corect calculata.
Apelul  este neintemeiat.
Obiectul actiunii reclamantului H. D. il constituie solicitarea de obligare a paratei S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A la montarea contorului de gaz la imobilul reclamantului situat in Sibiu, str. A. nr. 1, jud. Sibiu. In raport de faptul ca fosta societate E.ON Gaz Romania s-a divizat  in S.C. E.ON Gaz Distributie S.A, care este operatorul sistemului de distributie si proprietarul activelor de distributie,  si  S.C. E.ON Gaz Romania, avand ca obiect de activitate furnizarea de gaze naturale in baza unui contract comercial, parata nu are calitate procesuala pasiva . Operatorul sistemului de distributie si proprietarul activelor de distributie fiind S.C. E.ON Gaz Distributie S.A, parata nu are  nici un fel de atributii referitoare la montarea contoarelor de gaz, aspect inteles de reclamant, care in apel arata ca intelege sa se judece cu S.C. E.ON Gaz Distributie S.A.
In raport de dispozitiile art. 294 Cod proc civ., in apel nu se pot introduce parti noi in litigiu, asa cum solicita reclamantul. El are insa posibilitatea de a formula o noua actiune in care sa cheme in judecata persoana juridica ce o considera ca trebuie sa aiba calitatea de parata.
Problema modului de calcul al amenzii aplicate apelantului reclamant nu formeaza obiectul acestui proces si nu poate fi analizata in cadrul acestei proceduri.
Fata de cele de mai sus, in baza art. 294 si  296 Cod proc civ. apelul a fost respins.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015