InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare.

(Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Titularul unui cabinet medical are o seama de responsabilitati in reprezentarea cabinetului in fata institutiilor implicate in desfasurarea activitatii sanitare, iar faptul ca reclamantul a ramas in continuare titularul cabinetului individual de medicina familiei, inclusiv emiterea autorizatiei sanitare de functionare in discutie in prezenta cauza, avand la baza cererea acestuia, da continut interesului patrimonial pe care reclamantul, in calitate de reprezentant legal al cabinetului individual de medicina familiei l-a avut la solicitarea autorizatiei sanitare de functionare, atragand incidenta conflictului de interese prin semnarea autorizatiei de functionare de aceeasi persoana, insa in calitate de director executiv la D.S.P.

Constata ca la data de 20.10.2014, s-a inregistrat pe rolul Curtii de Apel Brasov, sub nr. 560/64/2014, cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul B.A. in contradictoriu cu A.N.I., prin care s-a solicitat anularea Raportului de evaluare nr. 38409/G/II/03.10.2014 ca fiind netemeinic si nelegal, cu obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea actiunii introductive s-au invocat urmatoarele:
Parata, in raportul contestat, respectiv punctul V. "Concluzii", in urma finalizarii evaluarii efectuate privindu-l pe B.A., director executiv la D.S.P. a Judetului B. pana la data de 16.01.2014, a stabilit ca acesta nu a respectat regimul juridic al conflictelor de interes. Se afirma in raportul contestat ca, in calitate de director coordonator al D.S.P. a Judetului B., a semnat Autorizatia Sanitara de Functionare nr. 0258CM/28.07.2010 pentru C.M.I. "Dr. B.A.", fiind astfel incalcate prevederile art. 70 si art. 79 alin 1 din Legea nr. 161/2003.
In perioada 18.12.2009-16.01.2014, reclamantul a detinut calitatea de director coordonator/executiv al D.S.P. B..
In toata aceasta perioada, activitatile pe care reclamantul le-a desfasurat in calitate de director al D.S.P. B., au fost in conformitate cu prevederile legale valabile respectand intocmai procedurile specifice activitatilor functiei pe care a detinut-o.
Asa cum reclamantul a informat si parata, atat in scris cat si personal, la data semnarii, in calitate de director al D.S.P. B., a Autorizatiei sanitare de functionare pentru C.M.I. „Dr. B.A.”, cabinetul medical era infiintat inca din anul 1998, conform Ordinului MS nr. 358/1997, inregistrat sub nr. 51 la D.S.J. B., data la care reclamantul nu am avut nicio functie publica de conducere.
Reclamantul a obtinut codul de inregistrare fiscala de la D.G.F.P. B. in data de 03.11.1998, cand, de asemenea, nu detinea functie publica de conducere. Autorizatia de libera practica a obtinut-o de la D.S.J. B. la data de 15.06.1998, sub numar 671, iar la data de 19.09.2003 a fost eliberata de catre D.S.P. B., o noua autorizatie de functionare, ca urmare a schimbarii sediului C.I.M.F. "dr. B. A.".
Toate aceste documente, evidentiaza faptul ca la data obtinerii tuturor avizelor necesare infiintarii si functionarii C.I.M.F., reclamantul nu detinea in cadrul D. S. P. B. nicio functie publica de conducere.
De la data la care reclamantul a indeplinit functie de director coordonator al D.S.P. B., C.I.M.F.  „Dr. B.A.” a fost coordonat de un alt medic generalist angajat, medic care nu are niciun grad de rudenie cu reclamantul.
In baza legislatiei in vigoare la acea data, cabinetele individuale de medicina familiei, nu intrau in relatii contractuale cu D.S.P., activitatea desfasurata la acest cabinet nefiind finantata de D.S.P. si existand doar un criteriu de subordonare tehnic, care nu presupune raporturi cu caracter patrimonial.
Spatiul in care si-a desfasurat activitatea C.I.M.F. „Dr. B.A.”, nu a apartinut niciunei unitati subordonate D.S.P.  B..
Incepand cu luna ianuarie 2014 activitatea C.I.M.F.  „dr. B.A.” a incetat, acesta fiind radiat din R.U.C.M.
La data semnarii Autorizatiei de functionare pentru Cabinetul mentionat de catre reclamant in calitate de director coordonator al D.S.P. B., cabinetul medical era de mult infiintat, iar activitatea acestuia era asigurata de un alt medic.
Autorizatia sanitara de functionare semnata pentru Cabinet de catre reclamant in calitate de director al D.S.P. B., nu a modificat nimic in structura organizatorica a cabinetului, nu a adus nicio imbunatatire sau folos patrimonial, pentru cabinetul medical sau acesta, sotia sau rudele sale de grad I si nici nu a influentat deciziile pe care a trebuit sa le ia in exercitarea functiei publice, intrucat activitatea cabinetelor individuale de medicina familiei sunt subordonate si finantate de C.A.S..
Mai mult, Autorizatia sanitara de functionare nr. 0258CM/28.07.2010 reprezinta de fapt un duplicat. Aceasta a fost eliberata intrucat medicul generalist care tinea locul reclamantului in cadrul C.I.M.F., nu a gasit autorizatia de functionare initiala nr. 2064/A/19.09.2003, in documentele cabinetului. Aceasta din urma autorizatie este cea cu care reclamantul figureaza inregistrat atat la C.A.S. a Judetului B., cat si la Ministerul Sanatatii.
Pana la momentul la care reclamantul urma sa semneze autorizatia sanitara de functionare nr. 0258CM/28.07.2010, aceasta trebuia sa fie semnata si de alti angajati ai institutiei, care au verificat indeplinirea conditiilor pentru eliberare acestui act.
S-a anexat la cererea de chemare in judecata raspunsul nr. 31705/15.10.2014 emis de C.A.S. a Judetului B.,  la care aceasta institutie a anexat in copie Autorizatia sanitara de functionare nr. 2064/A/19.09.2003, in baza careia a fost evaluat cabinetul si a fost incheiat contractul de furnizare de servicii medicale de asistenta medicala primara de catre C.A.S. a Judetului B. cu Cabinetul medical de medicina familiei „Dr. B.A.”, in perioada 2009-2014.
In Raportul contestat, la punctul III A. Date si informatii solicitate de la institutiile si autoritatile publice, persoane de drept public si privat, pagina 5, se mentioneaza ca: „D.S.P. a Judetului B., prin adresa nr. 2131/06.06.2014, a comunicat ca in perioada 2009 - prezent nu a desfasurat activitati de control si nu a emis acte administrative cu privire la C.M.I.M.F. „Dr. B.A.”.
Oficiul Registrului Comertului, prin adresa nr. 880910/06.12.2012, a comunicat ca nici reclamantul si nici sotia acestuia nu a detinut si detine calitatea de asociat/administrator in nicio societate comerciala inregistrata la Registrul Comertului.
S-a facut referire la dispozitiile art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, aratandu-se ca din cuprinsul acestor dispozitii rezulta ca pentru a se retine existenta conflictului de interese, trebuie indeplinita conditia referitoare la „interesul personal de natura patrimoniala” sau „folosul material pentru sine, pentru sotul ori rudele sale de gradul I”.
In raportul de evaluare contestat nu s-a indicat care este concret folosul material generat de semnarea Autorizatiei de functionare nr. 0258CM/28.07.2010 si nici proba care sa faca dovada folosului material al reclamantului, al sotiei sau al rudelor de grad I. Institutia pe care o conducea nu avea relatii contractuale sau de subordonare cu cabinetul medical, nefiind identificat nici interesul personal de natura patrimoniala, care ar fi putut influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii reveneau potrivit Constitutiei si altor acte normative.
Raportul contestat nu contine decat trimiteri la articolele din lege, fara sa faca vreo specificatie concreta la vreo situatie de fapt. Totodata, constatarile afisate pe site-ul institutiei in comunicatul de presa nu indica care este „ interesul personal de natura patrimoniala” cu privire la semnarea de catre reclamant, in calitate de director a autorizatie de functionare nr. 0258CM/28.07.2010.
Reclamantul a depus in copie conform cu originalul, urmatoarele inscrisuri: certificat de inregistrare eliberat de D.S.P. B. nr. 561, certificat de inregistrare fiscala din 3.11.1998, autorizatie de libera practica nr. 671/15.06.1998, autorizatie sanitara de functionare nr. 2064/A/19.09.2003, adeverinta nr. 306/22/01/2014, adresa Colegiul Medicilor nr. 825/08.12.2008, raspuns al C.A.S.J. B. nr. 31706/15.10.2014, Raportul de evaluare nr. 38409/G/II/03.10.2014 si dovada comunicarii acestuia.
Parata A.N.I. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii formulate de reclamant, invocandu-se urmatoarele:
La data de 30.10.2012, A.N.I., in temeiul art. 12 alin 1 din Legea nr. 176/2010, a fost sesizata de o persoana fizica in lucrarea nr. 48695/S/11/30.10.2012 cu privire la faptul ca A. B., director executiv la D.S.P. a Judetului B., nu a respectat regimul juridic al incompatibilitatilor, intrucat este titular al unui cabinet medical individual si cadru didactic universitar.
In scopul verificarii aspectelor semnalate, A.B. a fost informat in legatura cu declansarea evaluarii respectarii regimului juridic al incompatibilitatilor, in perioada exercitarii functiilor si demnitatilor publice. Informarea, inregistrata sub nr. 49709/G/M/01.11.2012, a fost transmisa la domiciliul persoanei evaluate, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, scrisoare primita de persoana evaluata conform confirmarii de primire din data de 05.11.2012, atasata la dosar. Ulterior, la data de 23.05.2014, ca urmare a evaluarii datelor si informatiilor primite, A.N.I. a extins evaluarea si cu privire la respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, persoana evaluata fiind informata prin adresa nr. 22002/G/II/23.04.2014, primita de destinatar la data de 29.05.2014, potrivit confirmarii de primire. La  data de 01.07.2014, intrucat au fost identificate elemente privind nerespectarea regimului juridic al conflictelor de interese, a fost transmisa informarea cu nr. 27219/G/II/01.07.2014, prin care A.B. a fost invitat la sediul Agentiei pentru a prezenta un punct de vedere, probe, date sau informatii pe care le considera necesare in cauza si, totodata, a fost instiintat ca are dreptul sa fie asistat sau reprezentat de avocat.
A.N.I. este competenta sa evalueze respectarea regimului juridic al conflictelor de interese si al incompatibilitatilor de catre reclamant intrucat acesta face parte din categoria de persoane prevazuta de art. 1 alin. 1 pct. 31 din Legea nr. 176/2010.
Activitatea de evaluare privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese s-a efectuat pentru perioada 18.12.2009 (data numirii in functia publica)  - 16.01.2014 (data incetarii raportului de serviciu).
Potrivit dispozitiilor art. 32 din Legea nr. 176/2010, prevederile acestei legi se completeaza cu dispozitiile altor acte normative, inclusiv ale celor care reglementeaza alte incompatibilitati sau conflicte de interese, daca acestea nu sunt contrare Legii nr. 176/2010 si Legii nr. 161/2003.
In raport de cele susmentionate rezulta ca raportul de evaluare nr. 238409/G/II/03.10.2014 din data de 03.10.2014, a fost intocmit pe baza procedurii prevazute de 21 alin 3 din Legea nr. 176/2010, in considerarea tuturor celorlalte dispozitii legale incidente.
Raportul de evaluare intocmit are la baza documentatia primita la A.N.I., in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 1 din Legea nr. 176/2010, ca urmare a solicitarilor transmise urmatoarelor institutii: D.S.P. a Judetului B. si O.N.R.C..
Din analiza documentelor si informatiilor primite, pentru perioada supusa evaluarii, rezulta urmatoarele:
A.B. a detinut functia de director coordonator/executiv al D.S.P.  a Judetului B. in perioada 18.12.2009 - 16.01.2014 conform Ordinelor ministrului sanatatii nr. 2516/17.12.2009 si respectiv nr. 30/16.01.2014.
In exercitarea functiei de director coordonator al D.S.P. a Judetului B. (functie publica de conducere), A.B. a semnat Autorizatia sanitara de functionare nr. 0258CM/28.07.2010 pentru C.M.I. dr. B.A. - cod fiscal 20446815, in cadrul caruia detine calitatea de medic titular.
In consecinta, s-au identificat elemente in sensul incalcarii de catre A.B. a legislatiei in materia conflictului de interese prevazut de art. 70 si 79 din Legea nr. 161/2003.
S-a expus cadrul legal aplicabil, avut in vedere de inspectorul de integritate la emiterea raportului de evaluare dedus judecatii, respectiv art. 70, 71, 79 din Legea nr. 161/2003.
Nu are nicio relevanta faptul ca, in speta, C.M.I.  dr. B.A. a fost infiintat la data de 1998 si nici ca o noua autorizatie de infiintare a fost emisa la data de 19.03.2003.
Nu are nicio legatura cu speta de fata, raportat la art. 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003 faptul ca, asa cum sustine reclamatul, de la data detinerii de catre acesta a functiei de director coordonator al D.S.P. a Judetului B., C.I.M.F.  B.A. a fost coordonat de un alt medic, fara legatura de rudenie cu reclamantul, intrucat, din probele depuse la dosar, reclamantul detinea calitatea de titular al cabinetului.
In legatura cu sustinerile reclamantului potrivit carora, prin semnarea Autorizatiei sanitare de functionare nr. 0258CM/28.07.2010 pentru C.M.I.  dr. B. A., nu s-ar fi obtinut un folos material in beneficiul sau, parata a invocat dispozitiile art. 2 din Ordinul nr. 1338 din 31/07/2007, art. 2 al 5 din Procedura din 28/02/2002 de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatii in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului, aratand ca fara viza anuala emisa de D.S.P. a Judetului B., al carei director coordonator a fost reclamantul, C.M.I.  dr. B.A. nu isi putea desfasura activitatea, de aici rezultand si interesul patrimonial negat de reclamant.
De asemenea, sustinerile reclamatului conform carora „pana ca subsemnatul sa semnez Autorizatia (...) aceasta trebuia sa fie semnata si de alti angajati ai institutiei, care au verificat indeplinirea conditiilor pentru eliberarea acestui act” nu au nicio relevanta intrucat, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 176/2010, singura institutie care are competenta legala sa evalueze situatiile de incompatibilitate sau conflictele de interese pe baza unei proceduri reglementate prin lege organica, este A.N.I..
S-a concluzionat in sensul ca raportul de evaluarea 38409/G/II/03.10.2014 intocmit de A.N.I. prin care s-a retinut conflictul de interese in care s-a aflat reclamantul, a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale.
Parata a depus la dosar, in copie conform cu originalul, documentatia care a stat la baza emiterii raportului de evaluare contestat.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin Raportul de evaluare nr. 38409/G/II/03.10.2014, A.N.I. a constatat ca reclamantul B.A. nu a respectat regimul juridic al conflictelor de interese intrucat, in calitate de director coordonator al D.S.P. a Judetului B. (functie publica de conducere), a semnat Autorizatia Sanitara de functionare nr. 0258CM/28.07.2010 pentru C.M.I.  dr. B.A. in cadrul caruia detinea calitatea de medic titular, incalcand prevederile art. 70 si 79 al 1 din Legea nr. 161/2003.
In cursul procedurii desfasurate in fata A.N.I., reclamantul a comunicat printr-un punct de vedere, urmatoarele aparari:
La data semnarii autorizatiei, cabinetul medical era infiintat inca din  anul 1998, codul de inregistrare fiscala a fost obtinut in acelasi an, iar activitatea cabinetului era asigurata de un alt medic generalist.
Autorizatia sanitara de functionare semnata in calitate de director coordonator, nu a modificat nimic in structura organizatorica a cabinetului, nu a adus nicio imbunatatire sau folos patrimonial.
De la data la care reclamantul a indeplinit functia de director coordonator al D.S.P., C.I.M. a fost coordonat de un alt medic generalist cu care nu exista vreun grad de rudenie.
In baza legislatiei din acea perioada, C.I.M. nu intra in relatii contractuale cu D.S.P., activitatea desfasurata de acest cabinet nu era finantata de D.S.P., existand criteriu de subordonare tehnic, care presupune raporturi cu caracter patrimonial.
Prin cererea de chemare in judecata s-a mai sustinut ca autorizatia sanitara de functionare nr. 0258CM/28.07.2010 reprezinta de fapt un duplicat care a fost eliberat intrucat medicul generalist care tinea locul reclamantului in cadrul C.I.M.F. nu a gasit autorizatia de functionare initiala nr. 2065/A/19.09.2003 in documentele cabinetului, cu aceasta ultima autorizatie, reclamantul figurand atat la C.A.S.J. B. cat si la Ministerul Sanatatii.
Autorizatia a fost verificata si semnata, pana la semnarea de catre reclamant, si de catre alti angajati al institutiei.
Prin intampinare, A.N.I. a justificat interesul patrimonial al reclamantului prin aceea ca, fara viza anuala emisa de D.S.P. B., al carei director coordonator era reclamantului, C.M.I. dr. B.A. nu isi putea desfasura activitatea. In acest sens, au fost invocate dispozitiile art. 2 al 5 al Procedurii din 28.02.2002 publicata in M.O. nr. 181/18.03.2002, de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului.
Fata de dispozitiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, prin raportul de evaluare nu s-a indicat in concret folosul material generat de semnarea autorizatiei de functionare.
Raportul nu contine decat trimiteri la articolele de lege, fara sa faca vreo specificatie concreta la vreo situatie de fapt.
La fila 14 din dosar se afla o adresa eliberata de Colegiul Medicilor B. la data de 08.12.2008 prin care se arata ca, incepand cu data de 01.01.2009, se acorda licenta de inlocuire doamnei dr. M.I.A. pentru C.M.M.F. dr. B.A..
La filele 240-241, 244-245 din dosar se afla copii ale conventiilor de inlocuire, anexa la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala incheiat intre casa de asigurari de sanatate si medicul inlocuitor M.I.A. pentru perioada 01.01.2009-30.04.2009.
In contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara incheiate de C.A.S.J. B. cu C.M.M.F. Dr. B.A. nr. F20/29.04.2009, figureaza medic de familie B.A. si medic de familie angajat M.I.A., fiind specificat si programul de lucru al primului medic.
In contractele de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara incheiate de C.A.S.J. B. cu C.M.M.F. Dr. B.A. nr. F20/30.04.2010,  F20/22.06.2011 si F20/29.04.2013 figureaza de asemenea medic de familie B.A. si medic de familie angajat M.I.A., respectiv M.S., toate aceste contracte fiind semnate, pentru C.M.M.F., de B.A..
In consecinta, medicul B.A. a figurat in continuare in contractele de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala, la data semnarii autorizatiei din 28.07.2010, producandu-si efectele contractul nr. F20/30.04.2010.
Imprejurarea ca un alt medic de familie a prestat serviciile medicale in locul titularului cabinetului medical, fie printr-o inlocuire ca urmare a primirii unei licente in acest sens de la Colegiul Medicilor din B., fie ca medic angajat, nu prezinta relevanta sub aspectul persoanei care, in calitate de reprezentant legal al cabinetului, a incheiat contractele de furnizare servicii medicale in asistenta medicala primara cu C.A.S.J. B..
Conform Normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara, „in vederea functionarii, cabinetele medicale si de medicina dentara, infiintate si organizate in conditiile legii, trebuie sa obtina autorizatia sanitara de functionare” (art. 1), aceasta fiind eliberata „la cererea reprezentantului legal al cabinetului medical si de medicina dentara” (art. 4).
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 117/2002 cuprinde Procedurile de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului.
Conform art. 2 alin 3-6 din aceasta procedura,
„(3)Autorizarea sanitara reprezinta procesul de analiza si investigatie sanitara care conditioneaza, din punct de vedere tehnic si juridic, punerea in functiune si desfasurarea activitatii in obiective de interes public de conformarea la normele de igiena si de sanatate publica.
(4) Autorizatia sanitara reprezinta un act tehnic si juridic eliberat in scris de catre autoritatea locala de sanatate publica, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente ori de punere in functiune a unei activitati in obiective de interes public.
(5) Viza anuala reprezinta actul de constatare, eliberat in scris de catre autoritatea locala de sanatate publica, privind respectarea conformitatii cu autorizarea sanitara eliberata anterior.
(6) Programul de conformare reprezinta un plan de masuri cuprinzand etape care trebuie parcurse in intervale de timp precizate, prin prevederile autorizatiei sanitare, de catre titularul activitatii, sub controlul autoritatii de sanatate publica locala, in scopul respectarii reglementarilor privind sanatatea publica.”
Fata de toate aceste dispozitii legale, se constata ca titularul cabinetului medical are o seama de responsabilitati in reprezentarea cabinetului in fata institutiilor implicate in desfasurarea activitatii sanitare, faptul ca reclamantul a ramas in continuare titularul cabinetului individual de medicina familiei, inclusiv emiterea autorizatiei sanitare de functionare in discutie in prezenta cauza, avand la baza cererea acestuia, da continut interesului patrimonial pe care reclamantului, in calitate de reprezentant legal al cabinetului individual de medicina familiei l-a avut la solicitarea autorizatiei sanitare de functionare.
Art. 14 din aceleasi Proceduri mai sus mentionate, prevede chiar o interdictie pentru persoana de specialitate din directiile de sanatate publica care  acorda consultatii de specialitate solicitantilor de avize sau autorizatii sanitare, pentru intocmirea documentatiei necesare, de a semna referatul de evaluare pentru avizarea sau autorizarea sanitara a obiectivului/activitatii pentru care a prestat serviciul de consultanta.
Ca atare, si in cazul reclamantului sunt incidente dispozitiile art. 79 al 1 lit. c din Legea nr. 161/2010, fiind vorba despre un interes patrimonial al reclamantului in calitate de reprezentant legal al Cabinetului individual de medicina familiei, legiuitorul reglementand, la alineatul al doilea al art. 79, obligatia abtinerii de participarea la luarea deciziei de emitere a autorizatiei sanitare de functionare.
Aspectele invocate de reclamant atat in punctul de vedere depus in procedura desfasurata de A.N.I. si prin cererea de chemare in judecata reprezinta circumstante ale starii de fapt fara a putea influenta in vreun fel existenta conflictului de interese la semnarea autorizatiei sanitare de functionare care este conturat de elementele mai sus expuse.
Pentru toate aceste considerente, instanta constata ca raportul de evaluare a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor legale, iar actiunea formulata de reclamant este neintemeiata, urmand a fi respinsa.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017