InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

(Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu TurculuiDosar nr. 49/829/2005(1224/2005)                      actiune in constatare
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR.526/29.10.2008
SEDINTA PUBLICA DIN 29.10.2008
COMPLET FORMAT DIN :
PRESEDINTE  -  C. A.
CU PARTICIPARE :
GREFIER  -  P. A.


Pe rol judecarea cauzei civile avand ca obiect „actiune in constatare, revendicare, pretentii”, formulata de reclamantii N.E., N.M., B. C-tin si F. M.,
in contradictoriu cu paratii P.I., P.M., P.com.D.M., Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor D. M., Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau.
Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica din data de 15.10.2008, dezbateri consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare.

I N S T A N T A ,
                                             - deliberand -
      
      Deliberand asupra actiunii civile de fata constata urmatoarele:
      Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 1224/19.09.2005 reclamantii N.E., N.M., B. C-tin si F. M i-au chemat in judecata pe paratii P.I., P.M.,  solicitand instantei sa pronunte o hotarare prin care sa constate faptul ca reclamantii, alaturi de mama lor, au construit un imobil casa in satul x, comuna D.M., judetul Bacau, construita in perioada 1956-1959, sa oblige paratii sa lase in linistita posesie casa mentionata si suprafata de 3625 mp teren intravilan, sa oblige paratii sa plateasca reclamantilor contravaloarea recoltei obtinute de pe suprafata de 3000 mp in jurul casei si a materialului valorificat de parati care populau partea de vest a terenului (salcami, plopi, salcii) si sa oblige reclamantii la plata cheltuielilor de judecata.
      In motivarea cererii, in fapt, reclamantii au aratat ca acestia, impreuna cu mama lor, B.M., au ridicat casa din satul x, comuna D.M. in perioada 1956-1959, iar in anul 1973-1974, mama acestora, fiind indusa in eroare de catre paratul P. I., i-a vandut acestuia casa, iar acesta nu i-a mai permis sa locuiasca in acest imobil, fiind nevoita sa locuiasca la copiii sai pana cand a decedat.
      Cererea a fost timbrata la valoarea provizorie stabilita prin actiune cu taxa de timbru de 44 de lei si timbru judiciar de 0,30 lei si a fost scutita de plata taxei de timbru la valoarea totala stabilita prin expertize prin incheierea din data de 14.06.2006 (fila 235).
      Cererea a fost insotita de inscrisuri depuse in fotocopie: titlul de proprietate nr. 18452/30.11.1995, certificatul de deces seria DP nr. 206216 al numitei B. M..
      Paratul P. I. a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii motivand ca a cumparat casa in litigiu de la mama reclamantilor printr-un act semnat de ambele parti, a platit pretul stabilit in trei rate, conform intelegerii partilor, la data cumpararii acestei case, in 1974, aceasta avea doar doua camere si un chiler, paratul fiind cel care ulterior a consolidat si imbunatatit imobilul. A mai aratat paratul ca terenul din jurul casei este de 2800 mp, l-a folosit ca lot in folosinta pana in anul 1991 cand a facut cerere pentru eliberarea titlului de proprietate pentru aceasta suprafata, dar i s-a eliberat doar pentru 1000 mp, restul de 1800 mp fiind trecuti la vechiul proprietar. A intentionat sa cumpere si restul de 1800 mp de la autoarea reclamantilor, dar aceasta nu a vrut sa vanda, insa l-a rugat pe parat sa lucreze el acea suprafata de teren.
      Intampinarea a fost insotita de inscrisuri depuse in fotocopie.
      La primul termen reclamantii au depus o completare la motivele actiunii initiale (fila 32) aratand ca imobilul casa era un bun in indiviziune, coproprietari fiind reclamantii si mama acestora, iar aceasta din urma nu putea sa vanda casa fara consimtamantul lor.
      Parata P.M., legal citata nu a depus intampinare si nu s-a prezentat in instanta.
      In cauza au fost administrate proba cu inscrisuri, proba testimoniala, interogatoriul paratului P. I., expertiza agricola (fila 125 si 215), expertiza topocadastrala (fila 146), expertiza constructii (fila 177).
      Reclamantii au solicitat constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 18261/30.11.1995 in ceea ce priveste suprafata de 1008 mp intravilan.
      Instanta a disjuns prin incheierea din 12.07.2006 acest capat de cerere si a suspendat judecata cauzei pana la solutionarea irevocabila a acestei din urma cauze. Aceasta a format obiectul dosarului nr. 603/2006 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului care prin sentinta nr. 303/2006 a respins actiunea (fila 240), sentinta ramanand irevocabila prin decizia civila nr. 725/R/2007 a Tribunalului Bacau.
      Dupa efectuarea expertizelor in cauza, reclamantii au precizat actiunea initiala (fila 233-234) in sensul ca au solicitat constatarea de catre instanta ca imobilul casa in litigiu a fost construit prin efortul comun al acestora cu autoarea lor, revendicarea suprafetei de teren de 1500 mp cuprins in titlul de proprietate al reclamantilor, restituirea contravalorii recoltei culese de parat de pe terenul revendicat si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
      Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
      Reclamantii sunt mostenitorii defunctei B. M., decedata la data de 3 aprilie 2005 (fila 10).
      Autoarea reclamantilor figureaza la registrul agricol din satul x, comuna D. M, judetul B, din anii 1959-1963 (fila 79) cu o casa de locuit de 36 mp construita in anul 1928 si un grajd  de 18 mp construit in 1930, iar in registrul agricol din 1971-1974 (fila 84)  cu o casa de 88 mp construita din lut in anul 1960, ceea ce inseamna ca in perioada 1957-1979 numita B. M. a renovat si a extins casa deja existenta, perioada acestor constructii rezultand si din coroborarea acestor inscrisuri cu declaratiile martorului P. G. (fila 73).
      In calitate de proprietar a acestui imobil, autoarea reclamantilor l-a vandut paratului P. I. prin conventia din 12.12.1974 (fila 16), primind suma stabilita ca pret de 30000 de lei vechi in trei transe, conform intelegerii dintre parti, una la 12.12.1974 (fila 17), a doua la 07.07.1975 (fila 18) si a treia la 29.04.1976 (fila 19), in aceasta ultima data dand si o declaratie in sensul ca a primit intreaga suma de bani si nu mai are nici o pretentie asupra casei vandute.
      Reclamanta N. E. a sustinut ca aceste inscrisuri sunt false, ca nu este semnatura mamei sale, ca paratul a abuzat de functia pe care o avea la acel moment in CAP si a comis mai multe abuzuri, acuzatii care nu au fost dovedite in nici un fel in cauza, motiv pentru care instanta considera ca aceste inscrisuri sunt valabile.
      Mai mult decat atat, conventia incheiata la data de 12.12.1974 este un contract de vanzare cumparare valabil incheiat, nefiind necesara vreo formalitate pentru incheierea sa valabila, fiind incident principiul consensualismului, iar in baza acestui act dreptul de proprietate asupra imobilului casa a fost transmis de la autoarea reclamantilor la paratul P. I.
      Reclamantii solicita instantei sa constate ca erau coproprietari cu autoarea lor asupra acestui imobil avand in vedere faptul ca au muncit si ei la construirea casei. Instanta va respinge acest capat de cerere motivat de faptul ca situatia de fapt prezentata nu este un izvor al coproprietatii, adica faptul ca reclamantii, care la acea data erau minori, mai putin reclamanta N. E., au ajutat la construirea casei nu le confera un drept de proprietate asupra acestui imobil, ci, cel mult, un drept de creanta, nefiind aplicabile in speta dispozitiile art. 111 cod procedura civila.
      La termenul din data de 28.06.2006 (fila 207) paratul P. I. a invocat exceptia prescriptiei achizitive in privinta imobilului casa, exceptie care va fi respinsa de catre instanta deoarece dreptul de proprietate asupra acestui imobil a fost transmis, cum am aratat si anterior, in mod valabil catre parat in decembrie 1974, iar acesta, in calitate de proprietar, nu poate invoca prescriptia achizitiva reglementata de dispozitiile art. 1890 cod civil, aceasta institutie fiind pusa la dispozitia unui posesor de buna credinta a unui imobil, si nu a adevaratului proprietar.
      In ceea ce priveste actiunea in revendicare, instanta constata ca sunt revendicate doua imobile: casa si suprafata de teren de 1500 mp in intravilanul satului C. comuna D.M, judetul B.
      Instanta va respinge capatul de cerere privind revendicarea imobilului casa avand in vedere, cum s-a mentionat si anterior, ca paratul P. I. este proprietar asupra acestui imobil din data de 12.12.1974 cand l-a cumparat de la autoarea reclamantilor, B. M.
      In privinta imobilului teren, instanta retine ca paratului P. I. i s-a eliberat titlul de proprietate nr. 18261/30.11.1995 (fila 55) pentru o suprafata totala de 4808 mp din care 1008 mp in intravilan, iar autoarei reclamantilor i-au fost eliberate mai multe titluri de proprietate printre care si TP nr. 18452/30.11.1995 (fila 57) in care este cuprinsa o suprafata de teren intravilan de 3625 mp, in mai multe parcela. Titlul de proprietate al paratului este valabil prin respingerea actiunii in constatarea nulitatii absolute partiale a acestui titlu (dosarele atasate).
      Din concluziile raportului de expertiza topocadastrala efectuat in cauza (fila 146) rezulta ca paratii P. I. si M. ocupa o suprafata de teren de 1505 mp care este in titlul de proprietate al autoarei reclamantilor in tarlaua 85/36 parcelele 27 si 28. De altfel, si paratul P. I. recunoaste atat prin intampinare cat si la interogatoriu faptul ca ocupa aceasta suprafata de teren ce apartine reclamantilor, motiv pentru care, in temeiul art. 480 cod civil, instanta va admite actiunea in revendicare a imobilului teren asa cum a fost precizata si de catre reclamati ulterior si va oblig paratii P. I. si P. M. sa lase in deplina proprietate si linistita posesie reclamantilor suprafata de 1505 mp intravilan situata in sat C. comuna D.M., judetul B., cuprinsa in titlul de proprietate nr. 18452/30.11.1995 in tarlaua 85/36 parcela 27 – 1240 mp si in tarlaua 85/36 parcela 28 – 265 mp, astfel cum sunt identificate in schita de delimitare care este anexa la raportul de expertiza efectuat de d-nul expert Tranc Vasile, raport ce face parte integranta din prezenta.
      Privitor la capatul de cerere privind acordarea de despagubiri constand in contravaloarea recoltei ce s-ar fi putut obtine in perioada 2003-2006 de pe terenul ocupat abuziv de parati, instanta retine faptul ca sunt indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale reglementate de dispozitiile art. 998-999 cod civil si va dispune, in consecinta, obligarea paratilor la plata de despagubiri. La stabilirea valorii acestor despagubiri instanta va avea in vedere concluziile raportului de expertiza agricola (fila 215), considerand ca reclamantii sunt indreptatiti a solicita contravaloarea recoltei pe care ar fi realizat-o ei daca ar fi posedat terenul de 1505 mp, si nu a celei realizate de catre parati, mai ales ca gradul de fertilitate si pozitia terenului permit cultivarea acestuia cu produsele indicate de reclamanti (ardei gogosar).
      Cu privire la cheltuielile de judecata facute de parti, vazand dispozitiile art. 274 si 276 cod procedura civila, precum si faptul ca pretentiile reclamantilor au fost admise in parte, iar paratii au recunoscut ca ocupa abuziv o suprafata de teren din proprietatea reclamantilor, instanta va compensa cheltuielile de judecata facute de parti.
      
      PENTRU ACESTE MOTIVE,
      IN NUMELE LEGII,
      HOTARASTE:
       
      Admite in parte actiunea formulata de reclamanta N. E., domiciliata in municipiul B. strada M, nr.-, sc. -, ap. -, judetul B., N. M., domiciliata in localitatea S. M., strada O. nr.-, judetul S., B. C-tin, domiciliat in municipiul S. strada F.B., bl.-,  nr.-, sc. -, judetul S., F. M., domiciliata in localitatea S.M., nr.  judetul S, in contradictoriu cu paratii P. I., P. M., ambii din comuna D. M., satul C. judetul B., Primaria comunei D. M., judetul B., Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor D. M., Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor B.
      Respinge capatul de cerere privind actiunea in constatare.
      Respinge exceptia prescriptiei achizitive privitoare la imobilul casa invocata de catre paratul P. I..
      Respinge cererea de revendicare a imobilului casa situat in satul C., comuna D. M., judetul B.
      Admite in parte cererea de revendicare a imobilului teren si obliga paratii P.I. si P. M. sa lase in deplina proprietate si linistita posesie reclamantilor suprafata de 1505 mp intravilan situata in sat C., comuna D. M., judetul B, cuprinsa in titlul de proprietate nr. 18452/30.11.1995 in tarlaua 85/36 parcela 27 – 1240 mp si in tarlaua 85/36 parcela 28 – 265 mp, astfel cum sunt identificate in schita de delimitare care este anexa la raportul de expertiza efectuat de d-nul expert Tranc Vasile, raport ce face parte integranta din prezenta.
      Obliga paratii P. I. si P. M. sa plateasca reclamantilor suma de 2658,10 lei cu titlu de despagubiri reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a terenului ocupat de parati in perioada 2003-2006.
      Compenseaza cheltuielile de judecata facute de parti.
      Cu drept de apel in 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica azi, 29.10.2008.
      
                      PRESEDINTE                                                  GREFIER
                        C.A.                                                                   P. A.

Red CA/ tehnored PA                             
27.11/18.12.2008                                   
Ex.11                                                         Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012