InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Avrig

Rectificare carte funciara

(Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009 pronuntata de Judecatoria Avrig)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Avrig | Jurisprudenta Judecatoria Avrig

Constata faptul ca, sub nr. XXX din data de 08.04.2008 s-a inregistrat la J.A. actiunea civila formulata si precizata de reclamanta S.C. D. T. S.R.L., in contradictoriu cu paratii: O.A., prin primar si F.A., , solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta:
- sa se constate faptul ca, reclamanta a dobandit dreptul de proprietate asupra constructiei tip parter, compusa din: magazin, bufet, trei magazii si pivnita, in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat intre aceasta si C.A. la data de 29.07.2004;
- sa se anuleze incheierea de intabulare nr. 1776/2007 in baza careia imobilul s-a intabulat in favoarea O.A.;
- sa se radieze inscrierea din CF 2054;
- sa se intabuleze in CF 2241 imobilul ce face obiectul contractului de vanzare-cumparare.
- fara cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii se arata ca a cumparat imobilul constructiei tip parter, compusa din: magazin, bufet, trei magazii si pivnita prin licitatie si astfel s-a intabulat in cartea funciara, astfel ca in anul 2005 a avut interesul mansardarii acestuia, dar proiectul a fost respins de primaria A. ca urmare a constatarii unei erori in cartea funciara, nr. topografic inscris in CF 2054 nu corespundea cu  nr. topografic 526 din extrasul de CF 424 al aceleiasi constructii si astfel nu se poate face nici o consolidare a imobilului.
In drept se invoca dispozitiile art. 33, 34 din legea nr. 7/1996. Legea nr. 554/2004.
In probatiune au anexat copiile CF-lor invocate procesul-verbal de licitatie si contractul aferent.
Paratul O.A. a depus intampinare (f.10), solicitand respingerea actiunii ca inadmisibila, precum si ca a fost promovata de catre o persoana fara a avea calitatea de reprezentant, exceptie ce a fost respinsa de catre instanta la termenul din data de 17.06.2008 (f.47).
Actiunea a fost legal timbrata.
Din intreg materialul probator administrat in cauza, instanta a retinut in fapt urmatoarele :
Reclamanta figureaza ca fiind proprietara asupra constructiilor tip magazin satesc compus din: la subsol –pivnita si la parter – spatii comerciale,  fiind astfel inscrisa in CF 2054, nr. top. 213/1/2, cu titlu de cumparare la licitatie publica conform incheierii nr. 917/2004 iar asupra terenului este proprietar Statul Roman (f.9).
La aceasta situatie s-a ajuns ca urmare a vinderii, in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat intre reclamanta si C.A. la data de 29.07.2004, activului situat in localitatea B si identificat atunci ca fiind inscris in CF 2054, nr. top. 213/1/2, vindere ce a avut la baza procesul-verbal de licitatie incheiat la data de 15.04.2004 si in care se mentioneaza ca acesta consta din magazin, bufet, trei magazii si pivnita.
In cauza s-a dispus efectuarea unei expertize topografice intocmita de expert M.V. (f.78), ale carei concluzii identifica imobilul constructie ca fiind situat in intravilanul localitatii B.
Din verificarile efectuate in teren a rezultat faptul ca reclamanta a cumparat  in realitate constructiile ce se afla amplasate pe nr. top. 526/2 in suprafata de 1010 mp., inscrise in CF 2241 si ca au fost identificate eronat in documentatia din anul 1998 ca fiind cel cu nr. top. 213/1/2 in suprafata de 1010 mp., suprafata rezultata in urma dezmembrarii propuse si notate in CF 1020 prin incheierea nr. 1358/1998 (B 260) iar apoi transcris in CF 2054.
In aceste conditii instanta urmeaza a constata faptul ca, reclamanta a dobandit dreptul de proprietate asupra constructiei tip parter, compusa din: magazin, bufet, trei magazii si pivnita, situat in intravilanul localitatii B, in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat intre aceasta si C.A. la data de 29.07.2004, conform procesului verbal de licitatie.
Avand in vedere constatarile expertului tehnic topograf se impune astfel a se constata nulitatea absoluta partiala a incheierii de intabulare nr. 13.583/1998 in ce priveste notarea si respectiv intabularea constructiei magazin satesc compus din: la subsol – spatiu pivnita si la parter – spatii comerciale, cu titlu de construire in favoarea C.A. in CF 2054, nr. top. 213/1/2 deoarece aceasta constructie este in realitate cea care se afla pe C.F. 2241, nr. top. 526/2, adica magazin, bufet, trei magazii si pivnita, operand astfel pe cale judiciara modificarea partiala a contractului in ce priveste nr. top. si CF-ul corect al constructiei edificate de catre F.A. si astfel temei al intabularii corecte.
In realitate este vorba despre aceeasi constructie dar care a fost identificata topografic gresit si astfel intabulata in alta carte funciara decat cea pe care a fost construita.
Pe cale de consecinta si ca o aplicare a principiului anularii actului subsecvent urmare a anularii actului initial (resoluto jure dantis), valabilitatea celorlalte inscrieri tinand implicit de valabilitatea actului principal si anterior, in speta situatia specifica fiind tradusa in adagiul de drept accesorium sequitur principale, cat si prin raportare la principiul de drept „quod nullum est nullum producit effectum”, ceea a ce implica in mod evident revenirea la situatia anterioara de CF, cu toate ca nu s-a solicitat instantei acest lucru, motiv pentru care nu s-a dispus in acest sens.
Astfel ca, se va constata si nulitatea absoluta a incheierii de intabulare nr. 917/2004, in ce priveste intabularea dreptului de proprietate cu titlu de cumparare asupra constructiei magazin satesc, compus din: la subsol – spatiu pivnita si la parter – spatii comerciale in favoarea S.C. D.T. S.R.L. si respectiv se va dispune radierea acestei inscrieri din CF 2054, ca fiind necorespunzatoare situatiei reale.
In consecinta, urmeaza a se dispune notarea si respectiv intabularea dreptului de proprietate in favoarea C.A. asupra constructiei tip parter, compusa din: magazin, bufet, trei magazii si pivnita in C.F. 2241, nr. top. 526/2, initial cu drept de construire si respectiv ulterior transmiterea acestui drept cu titlu de cumparare in favoarea S.C. D.T. S.R.L.
De asemenea, urmeaza a se mentine interdictiile ce greveaza aceste constructii avand in vedere faptul ca sarcinile si interdictiile ce privesc imobilul in cauza urmeaza soarta acestuia, acestea incadrandu-se la tipul obligatiilor in rem.
In ce priveste capatul de cerere privind anularea incheierii de intabulare nr. 1776/2007 in baza careia imobilul s-a intabulat in favoarea O.A. acesta urmeaza a fi respinsa deoarece aceasta se refera la o alta constructie (inscrisa in CF 2241, nr. top. 526/1) intabulata pe numele O.A. si care nu a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare si nici al licitatiei publice ce a avut ca efect final adjudecarea constructiei de catre reclamanta.
De asemenea, dreptul de folosinta dobandit de catre F.A. nu a facut obiectul contractului de vanzare cumparare si nici nu putea face avand in vedere ca acest drept s-a dobandit de catre cooperativa in baza unei dispozitii speciale si de stricta interpretare prev. de art. 162, 187 din Legea nr. 109/1996 si in ce priveste acest teren reclamanta nu poate uza decat de drepturile si caile prevazute de dreptul comun (superficie, servitute etc.).
In speta, anulandu-se mentiunile necorespunzatoare realitatii are loc o rectificare de carte funciara, avand in vedere faptul ca actiunea in rectificare este intotdeauna accesorie uneia in anulare, intelegand prin rectificare operatiunile de radiere, indreptare sau mentionare a inscrierii oricarei operatiuni, susceptibila a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara.
In aceste conditii, instanta in temeiul art. art. 34 si urmatoarele din DL nr. 115/1938, (corespondentul art. 33-36 din Legea nr. 7/1996 republicata) coroborat cu art. 46 din D.L. nr. 115/1938 ( corespondentul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 7/1996 republicata) urmeaza a admite, in parte, actiunea reclamantei si respinge celelalte cereri.
Deoarece nu s-au solicitat cheltuieli de judecata acestea nu se vor acorda.
Pentru aceste motive,

IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E:

Admite, in parte, actiunea civila formulata de reclamanta S.C. D.T. S.R.L., in contradictoriu cu paratii: O.A., prin primar si F.A., in consecinta:
Constata faptul ca, reclamanta a dobandit dreptul de proprietate asupra constructiei tip parter, compusa din: magazin, bufet, trei magazii si pivnita, situat in intravilanul localitatii B. in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat intre aceasta si C.A. la data de 29.07.2004.
Constata nulitatea absoluta partiala a incheierii de intabulare nr. 13.583/1998 in ce priveste notarea si respectiv intabularea constructiei magazin satesc compus din: la subsol – spatiu pivnita si la parter – spatii comerciale, cu titlu de construire in favoarea C.A.
Constata nulitatea absoluta a incheierii de intabulare nr. 917/2004, in ce priveste intabularea dreptului de proprietate cu titlu de cumparare asupra constructiei magazin satesc, compus din: la subsol – spatiu pivnita si la parter – spatii comerciale in favoarea S.C. D.T. S.R.L. si dispune radierea acestei inscrieri din CF 2054.
Dispune notarea si respectiv intabularea dreptului de proprietate in favoarea C.A. asupra constructiei tip parter, compusa din: magazin, bufet, trei magazii si pivnita in C.F. 2241, nr. top. 526/2, cu drept de construire si respectiv transmiterea acestui drept cu titlu de cumparare in favoarea S.C. D.T. S.R.L., cu mentinerea interdictiile ce greveaza aceste constructii.
Respinge celelalte cereri.
Fara cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi din 10.02.2009.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 42 din data de 20.01.2009
Reziliere contract - Sentinta comerciala nr. 842 din data de 12.01.2009
Furt calificat - Sentinta penala nr. 621 din data de 18.08.2010
Reziliere contract - Sentinta comerciala nr. 91 din data de 29.09.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 5912 din data de 23.06.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 178 din data de 26.02.2009
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
Infractiuni la legi speciale – confiscare arme - Sentinta penala nr. 917 din data de 14.04.2008
Fond funciar - Sentinta civila nr. 852 din data de 25.03.2010
Evacuare - Sentinta civila nr. 181 din data de 26.02.2009
Partaj judiciar - Sentinta civila nr. 815 din data de 28.01.2009