InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic.

(Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov


R O M A N I A

TRIBUNALUL BRASOV
SECTIA I CIVILA

          Decizia civila nr. 251/A                                                         Dosar nr. 2584/62/2006

sSedinta publica de la 28.10.2011
Completul compus din:
PRESEDINTE – A. B.
JUDECATOR – C. F.
Grefier – M. D.


      Pe rol este pronuntarea asupra  apelului  declarat de  reclamanta SC B. SRL impotriva sentintei  civile  nr. 2697/31.03.2006, pronuntata de   Judecatoria  Brasov in dosarul civil nr. 13515/2005, in contradictoriu cu   paratii Orasul P. prin Primar, S.M.R., D.D. si D.F.avand  ca  obiect „anulare act”
      La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.
      Procedura este legal indeplinita, fara citarea partilor.
      Dezbaterile asupra cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 14.10.2011, cuvantul partilor a fost consemnat in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta decizie si cand, din lipsa de timp pentru deliberare, instanta a amanat pronuntarea pentru 21.10.2011 si apoi pentru astazi, cand:
      
T R I B U  N A L U L,
      
      Deliberand asupra apelului de fata:
      Constata ca prin sentinta civila nr. 2697/31.03.2005 pronuntata in dosarul nr. 13515/2005 Judecatoria Brasov a admis exceptia lipsei de interes a reclamantei, invocata din oficiu si, in consecinta, a respins actiunea civila formulata de reclamanta SC B. SRL in contradictoriu cu paratii Orasul P., reprezentat prin primar, S.M.R., D.D. si D. F., ca fiind lipsita de interes.
      In motivarea acestei sentinta prima instanta a retinut urmatoarele considerente:
      Prin actiunea civila inregistrata sub nr. 977/C/2005 pe rolul Tribunalului Brasov, reclamanta S.C. B. S.R.L. – P. in contradictoriu cu paratii Orasul P. prin primar, S. M. – R., D.D. si D.F.a solicitat:
      - sa se constate nulitatea dispozitiei nr. 180/1.07.2003 emisa de Primarul Orasului P. in baza Legii nr. 10/2001 prin care s-a dispus retrocedarea in natura catre parata S.M.R. a terenului situat in P., str. L. R. nr. x (in prezent nr. x), nr. cadastral 1292, inscris in CF cu caracter nedefinitiv nr. 906 Predeal, cu nr. cadastral nedefinitiv 702, in suprafata de 1285,50 mp;
      - sa se constate nulitatea contractului de vanzare – cumparare autentificat sub nr. 2738/30.10.2003 incheiat intre parti.
In drept actiunea a fost intemeiata pe art. 10 si 27 din Legea nr. 10/2001.
      In motivarea actiunii reclamanta a afirmat ca detine dreptul de proprietate asupra constructiei Vila C. situata pe terenul retrocedat, drept recunoscut prin decizia civila nr. 23/Ap/1.03.2005 in baza contractului de leasing imobiliar cu clauza de vanzare – incheiat cu S.C. P. S.A. – nr. 1337/2000.
      Reclamanta a sustinut ca prin decizia atacata, in mod nelegal terenul a fost restituit, fiindu-i astfel incalcat dreptul sau de proprietate.
      Paratii au depus intampinari prin care au solicitat respingerea actiunii.
      Prin incheierea sedintei publice din data de 31.10.2005 a Tribunalului Brasov in temeiul art.II al.1 din Legea nr. 3219/2005 fata de valoarea imobilului s-a dispus trimiterea cauzei spre competenta de solutionare Judecatoriei Brasov.
      Cauza a fost inregistrata sub nr. 13515/0.11.2005 pe rolul Judecatoriei Brasov.
      Paratii S. M. – R. D.D. si D.F.prin aparator au depus certificatul emis la data de 24.11.2005 de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Comerciala si decizia nr. 5439/2005 a aceleiasi instante.
      Instanta a invocat si pus in discutie exceptia lipsei de interes, iar concluziile partilor prezente (reprezentantul paratilor S.M.R., D.D. si D.F) au fost consemnate in practicaua hotararii.
      Analizand actele dosarului, judecatoria a retinut ca, initial, prin decizia civila nr. 26/Ap/1.03.2005 a Curtii de Apel Brasov, s-a constatat ca reclamant a devenit proprietara imobilului – constructie situat in P., str. L. R. nr. 5 – denumit Vila C. -  in baza contractului de leasing imobiliar – constructie aflata pe terenul retrocedat in natura paratei S. R.-M. prin decizia nr. 80/1.07.2005.
      Prin decizia nr. 5439/2005 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie -  Sectia Comerciala, in urma admiterii recursului impotriva deciziei civile nr. 26/2005 a Curtii de Apel Brasov – ce, a constituit cauza actiunii de fata – decizia a fost modificata, respins apelul declarat impotriva sentintei nr. 1549/2004 a Tribunalului care astfel a devenit irevocabila, sentinta prin care s-a respins pretentia reclamantei referitoare la constatarea existentei dreptului de proprietate a acesteia asupra Vilei Cristina.
      Una din conditiile de exercitare a unei actiuni este si aceea a interesului in acest sens – intelegandu-se folosul practic, imediat si personal pentru a justifica punerea in miscare a procedurii judiciare.
      Asadar, reclamantul trebuie sa justifice in persoana sa un asemenea interes in promovarea actiunii, conditie ce se cere a fi intrunita nu numai la momentul formularii cererii in judecata, ci pe intreg parcursul procesului.
      Cum in speta, ca urmare a deciziei nr. 5439/2005 a I.C.C.J, reclamanta nu mai detine vreun titlu in baza caruia sa pretinda un drept de proprietate asupra vilei situata pe terenul retrocedat paratei S. M. – R. si dobandit in proprietate prin cumparare de catre paratii D.F.si D.D., se retine ca nu mai poate justifica un interes nascut si actual, asa incat instanta a admis exceptia lipsei de interes si pe cale de consecinta a respins actiunea.
      Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta SC B. SRL, care a solicitat desfiintarea hotararii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante.
      In memoriul care cuprinde motivele de apel (fila 17) autoarea acestei cereri a aratat ca, desi decizia ce constituia titlul sau de proprietate a fost modificata in sensul respingerii pretentiilor referitoare la constatarea existentei dreptului de proprietate asupra vilei C., in prezent se fac cercetari penale cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor prevazuta de art.246 Cod penal de catre fostul administrator al SC P. SA, cel care a semnat decizia nr. 1616/8.05.2003, prin care vila a fost restituita in integralitatea sa petentei S. M.-R..
      Mai mult, arata apelanta, impotriva fostului director general D. P. s-a pornit si urmarirea penala cu privire la aceasta infractiune, in dosarul nr. 607/P/2005 al Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, in care apelanta figureaza in calitate de parte vatamata.
      Or, hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care s-a desfiintat titlul de proprietate asupra vilei C. a  avut la baza exact decizia nr. 1616/8.05.2003 a SC P. SA, a carei legalitate este pusa sub semnul intrebarii, fiind susceptibile a fi emisa prin savarsirea infractiunii de abuz in serviciu de catre semnatarul acesteia.
      Ca urmare, apelanta reclamanta solicita sa se constate ca sunt intrunite cerintele prevazute de art. 244 alin.1 pct.2 C.pr.civ. si solicita suspendarea solutionarii cauzei pana la solutionarea in mod definitiv a procesului penal. Apelanta arata ca dupa ce se vor clarifica aceste aspecte, cu inraurire hotaratoare asupra dreptului acesteia de proprietate asupra vilei C. a, se va putea analiza in ce masura titulara cererii are sau nu interes in promovare actiunii, cu incidenta  in solutionarea apelului si anume a respingerii exceptiei lipsei de interes si a trimiterii cauzei spre rejudecare, in fond la prima instanta.
      Cererea de apel este timbrata cu 11 lei taxa judiciara de timbru si 5 lei timbru judiciar.
      Intimatii S.M.R., D.D. si D.F.au depus la dosarul cauzei intampinare, prin care au solicitat respingerea cererii de apel ca nefondata, cu obligarea apelantei reclamante la plata cheltuielilor de judecata.
      In sustinerea acestei pozitii procesuale intimatii parati au aratat ca in mod irevocabil prin decizia nr. 5439/2005 instanta suprema a stabilit ca apelanta nu are niciun titlu asupra imobilului in baza caruia sa pretinda un drept de proprietate asupra vilei situate pe terenul retrocedat paratei S, M.-R. si dobandit in proprietate prin cumparare de catre intimatii D., astfel incat nu mai poate justifica un interes nascut si actual in cauza. In situatia in care apelanta nu mai are un titlu asupra imobilului constructie, interesul practic ce s-ar putea obtine din eventuala admitere a actiunii nu ii apartine.
      La termenul de judecata din 9.02.2007 instanta  a dispus suspendarea judecatii cauzei conform dispozitiilor art. 244 alin.1 pct.2 C.pr.civ. Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de apel a retinut ca obiectul cererii de chemare in judecata consta in constatarea nulitatii dispozitiei nr. 180/1.07.2003 emisa de primarul orasului P, prin care s-a retrocedat in natura terenul catre parata S.M.-R., precum si nulitatea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2738/30.10.2003 prin care proprietarul prin mandatar a instrainat terenul, iar prin adresele nr. 26924/2006 a Inspectoratului de Politie si adresa nr.607/P/29.12.2005 a Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov se confirma faptul ca impotriva directorului SC P. SRL s-a inceput urmarirea penala. Suspendarea judecatii pricinii a fost mentinuta prin incheierea de sedinta din data de 9.05.2008, hotarare prin care s-a retinut ca urmarirea penala impotriva numitilor P. D., D.D. si D.F.a fost inceputa la data de 20.06.2006 si se afla in lucru la Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov – Serviciul de Investigare a Fraudelor. Prin incheierea de sedinta din 30.10.2009, Tribunalul Brasov a mentinut dispozitia suspendarii cauzei potrivit art.244 alin.1 pct.2 C.pr.civ. pana la solutionarea definitiva a cauzei penale.
      Aceeasi solutie a fost pronuntata prin incheierea sedintei publice din 25.03.2011, prin care s-a retinut ca rezolutia data in dosarul nr. 9784/P/2007 de Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov nu este definitiva, avand calea de atac deschisa conform art.249 indice 1 alin.3 C.pr.civ., astfel incat nu s-a facut dovada incetarii cauzei care a determinat suspendarea.
      Impotriva acestei incheieri au declarat recurs intimatii parati S.M.R., D.D. si D. Florentina, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Brasov sub nr. 2584/62/2006. Prin decizia civila nr. 748/R/8.06.2011 Curtea de Apel Brasov a admis recursul declarat si a modificat in tot incheierea atacata, in sensul respingerii cererii de suspendare a cauzei formulata de reclamanta SC B. SRL.
      La adoptarea acestei solutii, instanta de control judiciar a retinut ca din continutul art.244 alin.1 pct.2 C.pr.civ., rezulta ca simplul fapt ca se efectueaza cercetari pentru solutionarea plangerii penale, nu constituie un indiciu cu privire la savarsirea infractiunii, atata timp cat nu s-a declansat urmarirea penala, ci reprezinta doar o simpla ipoteza, o eventualitate care nu face aplicabile dispozitiile art. 244 pct. 2 Cod procedura civila.
      In acest context, cererea  de mentinere a suspendarii este neintemeiata, atata timp cat s-a dispus de catre organele de cercetare penala neinceperea urmaririi penale a recurentilor parati Diaconescu Florian si D.F. sub aspectul savarsirii infractiunilor  de fals material in inscrisuri oficiale .
      Formularea unei plangeri impotriva rezolutiei din data de 24.02.2011 nu este de natura sa justifice suspendarea judecarii prezentei cauze  in raport cu dispozitiile art. 244 pct. 2 Cod procedura civila.
      Ca urmare a acestei solutii, instanta de apel a procedat la judecarea cauzei in continuare, dispozitiile instantei de control judiciar fiind obligatorii, conform art.315 C.pr.civ.
      Analizand sentinta atacata in raport de motivele de apel invocate, de apararile formulate de intimatii parati prin intampinare si de dispozitiile legale incidente in cauza, instanta constata urmatoarele:
      In mod corect prima instanta a retinut ca reclamanta nu poate justifica un interes in sustinerea cererii deduse judecatii, intrucat ulterior promovarii cererii deduse judecatii, la data de 15.11.2005 instanta suprema a pronuntat decizia nr. 5439/2005, care a mentinut dispozitiile sentintei civile nr.1549/14.07.2004 a Tribunalului Brasov. Cum prin hotararile judecatoresti precizate a fost respinsa pretentia reclamantei in sensul de a se constata ca a devenit proprietara imobilului Vila Cristian, iar parata SC P. SA sa fie obligata sa incheie contract de vanzare – cumparare, iar prin prezenta actiune aceeasi reclamanta a solicitat constatarea nulitatii dispozitiei de retrocedare in natura a terenului pe care este edificata constructia  si constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat ulterior acestei dispozitii, este evident ca reclamanta nu mai poate invoca un interes in prezenta cauza.
      Interesul reprezinta o conditie generala ce trebuie indeplinita in cadrul oricarui proces civil, cerinta care echivaleaza cu folosul practic material sau moral pe care il urmareste persoana care promoveaza actiunea. Interesul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie legitim, personal, nascut si actual.
      In aceste conditii, instanta  are  de  analizat  daca,  prin  eventuala  admitere  a  actiunii,  se  apara,  se  conserva  sau  se  redobandeste  un  eventual  drept  incalcat  al  reclamantei, respectiv un drept recunoscut de lege. 
      Pentru promovarea si sustinerea unei actiuni trebuie sa existe identitate intre persoana reclamantului si persoana care se pretinde titular al dreptului afirmat.
      Or, reclamanta nu poate face o astfel de dovada, de vreme ce printr-o hotarare irevocabila s-a stabilit ca nu este titulara dreptului de proprietate in baza contractului de leasing. Or, Inalta Curte de Casatie si Justitie a aratat in considerentele deciziei ca, prin art.13 din contractul de leasing, partile au stabilit desfiintarea acestuia in situatia in care imobilul este revendicat. Cum ipoteza prevazuta de partile contractante s-a realizat, rezulta ca titulara cererii de chemare in judecata nu mai poate pretinde vreun drept asupra imobilului, care sa justifice formularea unei cereri in legatura cu constatarea nulitatii absolute a unor acte juridice avand ca obiect material imobilul constructie Vila C..
      In speta, reclamanta nu a putut dovedi existenta vreunui drept propriu asupra imobilului, mentionarea formularii unor plangeri penale, nefiind suficiente pentru a justifica interesul. Din actele si lucrarile dosarului nu rezulta ca emiterea dispozitiei atacate este rezultatul savarsirii unor fapte penale de catre directorul  general al SC P. SA, emitenta a deciziei nr. 1616/8.05.2003.
      Prin rezolutia  de scoatere de sub urmarire penala din 24.02.2011 pronuntata in dosarul nr. 9784/P/2007, Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov a dispus scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului P. D., cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor prevazuta de art. 246 Cod penal si neinceperea urmaririi penale fata de D. F. D. si D. F., sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, prevazut de art.288 alin.1 Cod penal, si fals in inscrisuri sub semnatura privata, prevazut de art.290 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal.
      Avand in vedere aceste considerente, in temeiul art. 296 C.pr.civ., instanta urmeaza a respinge cererea de apel formulata, pastrand hotararea primei instante ca fiind legala si temeinica, la adapost de orice critica.
      Intrucat intimatii parati S.M.R., D.D. si D.F.nu au facut dovada cheltuielilor de judecata, conform dispozitiilor art.1169 Cod civil, instanta va respinge cererea acestora de obligare a apelantei reclamante la plata cheltuielilor de judecata.
      
      

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

      Respinge apelul declarat de apelanta reclamanta SC B.. SRL, reprezentata de av.B. I. R., in contradictoriu cu intimatii parati Orasul P., reprezentat prin primar, S.M.R., D.D. si D. F., reprezentati de av. D. A., impotriva sentintei civile nr. 2697/31.03.2005 a Judecatoriei Brasov, pronuntata in dosarul nr. 13515/2005, pe care o pastreaza.
      Respinge cererea intimatilor parati S.M.R., D.D. si D.F.de obligare a apelantei reclamante la plata cheltuielilor de judecata.
      Definitiva.
      Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica, azi, 28.10.2011.
      
            PRESEDINTE    JUDECATOR
                 A. B.                                                                 C. F.                                             
      
      
      
       GREFIER
              M. D.
         

1
   

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila – Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Propunere arestare preventiva – respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013