Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Jiu

revendicare

(Sentinta civila nr. 12362 din data de 12.10.2012 pronuntata de Judecatoria Targu Jiu)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Judecatoria Targu Jiu | Jurisprudenta Judecatoria Targu Jiu

Dosar nr. _../318/2012
R O M A N I A
Cod operator 2445
JUDECATORIA TARGU JIU
JUDETUL GORJ
SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 12362
Sedinta publica din 12 octombrie 2012
Completul compus din:
PRESEDINTE ANDREEA DANIELA TITERLEA
Grefier ELENA BESOI

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de reclamantul PI in contradictoriu cu paratele SC SNCSRL, si SC CSRL prin lichidator judiciar SSPRL, avand ca obiect revendicare.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantul PI asistat de avocat Nanescu Cosmin, consilier juridic ABA pentru parata lipsa SC SNCSRL, lipsa fiind chemata in garantie SC CSRL prin lichidator judiciar SSPRL.
Procedura  de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, se constata atasate la dosar adresa nr. 1364 din 09.10.2012 emisa de Comisia Locala de Fond Funciar Arcani insotita de cererea de reconstituire nr. 910 din 13.03.2012, copia filei din registrul agricol din anii 1959-1963, procesul verbal  de punere in posesie, HCJ nr. 34/1991 si anexa, HCJ nr. 34/1991 si anexa, copia actului de vanzare-cumparare din 12.10.1909.
Avocat Nanescu Cosmin depune la dosar procesul verbal de punere in posesie si solicita incuviintarea probei cu expertiza de specialitate.
Consilier juridic Andronie Beatrice Irina depune la dosar in copie sentinta civila nr. 6367 din 22 octombrie 2009, pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. 5829/318/2009, certificatul de atestare al dreptului de proprietate asupra terenurilor  seria GJ nr. 0030 din 30 aprilie 1996, extras de carte funciara cu numarul 106, adresa nr. 28 din 29.01.1996 emisa de Consiliul Local Arcani, incheierea de legalizare nr.8362 din 3 mai 1996.
Instanta intreaba pe reprezentantul paratei daca prin sustinerile referitoare Decizia nr. 528 din 1/1997 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, formulate in intampinare, intelege sa invoce exceptia prematuritatii cererii.
Consilier juridic ABI precizeaza ca prin intampinare a inteles sa invoce exceptia prematuritatii cererii.
Instanta acorda cuvantul pe exceptia invocata.
Avocat N C pentru reclamant solicita respingerea exceptiei si arata ca si-a intemeiat cererea pe actul de vanzare cumparare si ca la momentul incheierii contractului exista procesul verbal de punere in posesie  si adeverinta de proprietate si mentioneaza ca nu
s-a formulat actiune avand ca obiect anularea contractului de vanzare cumparare.
Consilier juridic ABA solicita admiterea exceptiei aratand ca la  data punerii in posesie nu era emis titlu de proprietate, care nu a fost emis nici pana in prezent.

INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu, sub nr. _../318/2012 reclamantul PI in contradictoriu cu pe parata SC SNCSRL, a solicitat instantei ca  prin sentinta ce va pronunta sa se dispuna obligarea paratei sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie terenul in suprafata de cca. 3600 mp situat in extravilanul comunei Arcani, sat Arcani, T36, 40, P 738/10, 791/10, cu numar cadastral 35357, avand ca vecini: N- PI si SC SNCSRL, E- Pr. Sohodol,   S- Coica Constantin, V- Puscu Gheorghe, obligarea paratei sa ridice materialele depozitate pe terenul mentionat mai sus (sorturi de balastiera), iar in caz de refuz sa fie autorizat a efectua aceste lucrari pe cheltuiala paratei, precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca in data de 30.03.2011 a cumparat de la P V si P G cota de 2/3 din terenul in suprafata de 13627 m.p. situat in extravilanul comunei Arcani, sat Arcani, dupa cum rezulta din contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2027/30.03.2011 la BNP "C P", iar diferenta de 1/3 a cumparat-o in data de 08.07.2011, dupa cum rezulta din contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.3782 la BNP "M A" si  ca terenul in litigiu este mentionat la primul punct in cele doua contracte este inclus in suprafata de 7669 mp.
A mai aratat ca vanzatorii au dobandit terenul prin reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr. 18/1991  in calitate de mostenitoare ale autorului Petrescu  Ion,   sens   in   care   s-a   eliberat   adeverinta   de   proprietate nr. 1190 din 10.03.2011, fiind pusi in posesie prin proces-verbal de Comisia Locala Arcani si ca, la inceputul anului 2009 parata a devenit proprietara unei statii de sortare ce se afla in vecinatatea terenului in litigiu si ulterior a inceput sa depoziteze sorturi de balastiera rezultate din procesul de productie. Urmare a acestui fapt a incercat solutionarea pe cale amiabila, insa nici pana in prezent nu am primit raspuns,.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 480 C.civ., art. 1075 C.civ. si art. 274 C.proc.civ.
Parata a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, cu motivarea ca reclamantul nu este proprietarul terenului pe care il revendica intrucat nu i s-a eliberat titlu de proprietate, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea actiunii intrucat a cumparat terenul prin contractul de vanzare-cumparare nr. 363/10.03.2010 si ca este titulara de drept al terenului respectiv.
De asemenea, parata a formulat si cerere de chemare in garantie a paratei SC.CSA prin lichidator judiciar prin care a solicitat ca in cazul in care se admite actiunea principala sa fie reziliat partial contractul de vanzare -cumparare nr. 363/10.03.2010.
Avand in vedere faptul ca la termenul din data de 12.10.2012, reprezentantul paratei a aratat ca prin intampinare a inteles sa invoce exceptia prematuritatii cererii, instanta a retinut-o spre solutionare, in temeiul art. 137 alin. 1 C.proc.civ., avand in vedere natura juridica a acestei exceptii .
In cazul terenurilor pentru care s-a facut reconstituirea dreptului de proprietate dupa procedura instituita prin legile speciale - Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997 si Legea nr. 1/2000 - reclamantul poate sa redobandeasca posesia numai pentru suprafetele de teren atribuite in cadrul procedurii de reconstituire, iar dovada dreptului de proprietate, pentru terenul care face obiectul actiunii in revendicare, se face cu titlu de proprietate emis conform art. 116 din Legea nr. 18/1991. Adeverinta de proprietate, care atesta doar faptul reconstituirii, fara stabilirea amplasamentului terenului atribuit, nu constituie titlu de proprietate care sa poata fi examinat in cadrul solutionarii actiunii avand ca obiect partaj judiciar.
            In prezenta cauza, se retine ca reclamantului, care desi a depus la dosarul cauzei procesul verbal de punere in posesie, nu i s-a eliberat titlu de proprietate, iar acesta nu a facut dovada efectuarii demersurilor legale pentru continuarea procedurilor prevazute de legea fondului funciar pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul care face obiectul actiunii.
            Actele invocate de reclamant fac dovada reconstituirii dreptului de proprietate a numitelor P G si P V, de la care a cumparat reclamantul suprafetele mentionate conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2027/30.03.2011 la BNP "C" si contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.3782 la BNP "M A", dar, nefiind eliberate titluri de proprietate asupra suprafetelor de teren pentru care s-a facut reconstituirea, nu s-a dovedit existenta dreptului pentru terenurile respective.
Fata de argumentele expuse, instanta va admite exceptia prematuritatii formularii cererii si va respinge cererea ca prematur formulata, partile putand formula o noua actiune dupa eliberarea titlurilor de proprietate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite exceptia prematuritatii cererii formulate de reclamantul P I, domiciliat in, in contradictoriu cu parata SC SNCSRL, cu sediul in..., si parata SC CSRL prin lichidator judiciar SSPRL, cu sediul in...........
Cu recurs.
Pronuntata in sedinta publica azi,  12 octombrie 2012, la Judecatoria Tg-Jiu. 
Presedinte,
ANDREEA DANIELA TITERLEA
Grefier,
ELENA BESOI
   

Red. A.D.T.
Tehnored. E.B.
22 octombrie 2012
4 ex..

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 5582 din data de 26.09.2014
contestatie la executare - Sentinta civila nr. 5138 din data de 12.09.2014
obligatia de a face - Sentinta civila nr. 5786 din data de 03.10.2014
contestatie la executare - Sentinta civila nr. 4718 din data de 29.08.2014
contestatie la executare - Sentinta civila nr. 5780 din data de 03.10.2014
anulare adeverinta de proprietate - Sentinta civila nr. 4784 din data de 26.05.2011
daune-interese compensatorii - Sentinta civila nr. 11810 din data de 04.10.2012
emitere hotarare de validare pentru despagubiri terenuri - Sentinta civila nr. 7036 din data de 15.09.2011
anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 5784 din data de 05.09.2013
eliberare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 1818 din data de 28.02.2013
reconstituire titlu proprietate - Sentinta civila nr. 11812 din data de 04.10.2012
anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 7302 din data de 24.10.2013
anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 9414 din data de 28.06.2012