Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Dreptul muncii si securitatii sociale.Recalcularea drepturilor de pensie conform legii 263/2010, Art. 169 (1), OUG 100/ 2008, Art. 78 indice 2 (1).

(Sentinta civila nr. 1746 din data de 23.10.2012 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Dreptul muncii si securitatii sociale
Recalcularea drepturilor de pensie conform legii 263/2010, Art. 169 (1), OUG 100/ 2008, Art. 78 indice 2 (1).
Prin sentinta civila nr. 1746/23.10.2012, pronuntata de Tribunalul Calarasi in dosarul nr. _./116/2012 a fost respinsa  actiunea formulata de reclamantul B.C. (domiciliat in Calarasi, str. _, judetul Calarasi) impotriva paratei C.J.P. CALARASI (cu sediul in Calarasi, str. _, judetul Calarasi). Pentru a  pronunta aceasta solutie, tribunalul a avut in vedere urmatoarele :

Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal sub nr. _./116/2012, reclamantul B.C. in contradictoriu cu parata C.S.P. CALARASI a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratei la recalcularea drepturilor de pensie conform legii 263/2010, Art. 169 (1), OUG 100/ 2008, Art. 78 indice 2 (1).
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a fost pensionat pentru limita de varsta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 3/1977, drepturile de pensie initiale fiind stabilite prin decizia nr. 103970/10.08.1999, privind acordarea pensiei pentru munca depusa si limita de varsta.
Fiind o pensie stabilita anterior intrarii in vigoare a legii nr. 19/2000, pensia sa a intrat in procesul de recalculare prevazut de HGR nr. 1550/2004 si se incadreaza in categoria pensiilor carora li se aplica recalcularea conform dispozitiilor OUG nr. 4/2005, deoarece la recalcularea pensiei trebuiau avute in vedere conditiile de stagiu si varsta prevazute in legea nr. 3/1977, fapt ce rezulta si din prevederile HG 1550/2004, care se conformeaza principiului potrivit caruia conditiile de pensionare raman si pe perioada recalcularii cele prevazute la data iesirii initial la pensie.
Avand in vedere ca reclamantul a desfasurat activitati care se incadreaza in grupa I a de munca timp de 30 ani 9 luni 28 zile, in mod eronat parata nu a aplicat prevederile legii nr. 263/2010, ART 169 alineatul (1) si (2).
In drept invoca legea 19/2000, legea 263/2O10, HG 1550/2004, OUG nr.  4/2005.
Prin intampinarea formulata in cauza, parata a solicitat respingerea cererii si a aratat ca prin Sentinta civila nr. 4518/22.12.2010, Tribunalul Calarasi a obligat la recalcularea drepturilor de pensie ale reclamantului, conform OUG nr. 4/2005, prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani.
In urma punerii in aplicare a sentintei civile s-a recalculat punctajul reclamantului prin utilizarea unui stagiu de cotizare de 20 de ani.
Legiuitorul a stabilit "CU EXCEPTIA acelora in cazul carora pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special", nu mai exista temei legal pentru ca reclamantul sa mai beneficieze dupa punerea in aplicare a sentintei civile sus mentionate de prevederile OUG nr. 100/2008.
A mai precizat parata ca in situatia persoanelor pentru care la determinarea punctajului mediu anual instantele judecatoresti competente au dispus prin hotarari judecatoresti ramase definitive stagii de cotizare mai mici decat cele prevazute de legislatia in vigoare la data deschiderii dreptului, nu se  aplica prevederile art. II din OUG nr. 100/2008.
Potrivit art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, lege intrata in vigoare la data de 01.01.2011 dupa abrogarea Legii nr. 19/2000, prevederile alin. (1) ale art. 169 din Legea nr. 263/2010 nu se aplica in situatia in care la recalcularea pensiilor in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stal, aprobata cu completari prin Legea n.r. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special.
Astfel, intrucat reclamantului in baza Sentintei civile i s-a recalculat punctajul prin utilizarea unui stagiu de 20 de ani, asa cum se mentioneaza si in motivarea instantei in sentinta civila, s-a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii dreptului la pensie nu mai exista temei legal pentru a beneficia de prevederile art. 169 din legea nr. 263/2010.
Examinand actele si lucrarile dosarului, tribunalul  a retinut  urmatoarele:
Conform deciziei nr. 103970/10.08.1999 privind acordarea pensiei pentru munca depusa si limita de varsta, s-a stabilit ca reclamantul B.C. a avut dreptul initial la pensie deschis incepand cu data de 01.09.1999 si un stagiu de 30 ani 9 luni 28 zile in grupa I a de munca.
Prin sentinta civila nr. 1515/28.10.2009 pronuntata de Tribunalul Calarasi in dosarul nr. _./116/2009, ramasa irevocabila, parata C.J.P. Calarasi a fost obligata sa recalculeze drepturile de pensie ale reclamantului Baltin Constantin, conform OUG 4/2005, prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani. 
Prin cererea dedusa judecatii, reclamantul a solicitat sa i se recalculeze drepturile de pensie reglementate de art. 169 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 si de OUG nr. 100/2008 cu utilizarea aceluiasi stagiu complet de cotizare de 20 de ani stabilit prin hotararea judecatoreasca mentionata.
Conform art. 782 din Legea nr. 19/2000, "(1) Asiguratii care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa I si/sau grupa II de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiaza de majorarea punctajelor anuale, dupa cum urmeaza:
a) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca;
 b) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica numai in situatiile in care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza stagiile complete de cotizare prevazute in anexa nr. 3, in functie de data nasterii, respectiv stagiile complete de cotizare, in functie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art. 167^1."
Potrivit art. II lit. a din OUG 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, asa cum a fost modificat prin OUG 209/2008, "beneficiaza de un numar suplimentar de 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare luna de spor, acordat pentru vechimea realizata in activitatea desfasurata in grupa I a de munca, persoanele ale caror drepturi de pensie au fost recalculate conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu completarile ulterioare, cu exceptia acelora in cazul carora pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special".
Legea 19/2000 a fost abrogata prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care a intrat in vigoare de la data de 01.01.2011 si care la art. 169 alin. 1 prevede: "Pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I si/sau grupa a II-a de munca, beneficiaza de o crestere a punctajelor anuale realizate in aceste perioade, dupa cum urmeaza:
a) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca;
b) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca."
Drepturile de pensie ale reclamantului s-au nascut in baza Legii nr. 3/1977, data initiala de stabilire a pensiei fiind 01.09.1999, astfel cum rezulta din decizia nr. 103970/10.08.1999. Acesta a beneficiat de recalcularea pensiei conform OUG nr. 4/2005. In cadrul acestui proces de recalculare, pentru determinarea punctajului sau mediu anual s-a utilizat un stagiu complet de cotizare de 30 de ani. Nemultumit de acest mod de calcul, reclamantul a obtinut, prin hotarare judecatoreasca recalcularea drepturilor sale de pensie pe baza unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, pentru activitatea desfasurata in conditiile grupei I a de munca.
Raportand situatia de fapt din speta la dispozitiile legale anterior citate, se observa ca reclamantul a beneficiat deja de recalcularea pensiei pe baza unui stagiu complet de cotizare derogator, ceea ce atrage incidenta art. II din OUG nr. 100/2008, ultima teza.
In consecinta, pretentiile acestuia pentru recalcularea punctajului in baza OUG nr. 100/2008 si art. 169 din Legea 263/2010 si cu utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, prin acordarea unor puncte suplimentare pentru munca desfasurata in grupele superioare, in conditiile in care acesta deja a obtinut recalcularea in baza unui stagiu derogator de cotizare ca urmare a aceluiasi fapt, respectiv munca in grupele superioare, sunt neintemeiate.
Fata de aceste considerente, tribunalul a respins actiunea reclamantului B.C. ca neintemeiata.

1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Infractiunii prev. de art.174 – 175 lit.c si d c.p. - Sentinta penala nr. 66 din data de 30.04.2009
Infractiunilor de „contrabanda calificata” prevazuta de art.271 din legea 86/2006 si „nerespectarea regimului armelor si munitiilor” prevazuta de art.138 din Legea 295/2007 cu ref. la art.279 al.1 din c.p. - Sentinta penala nr. 60 din data de 23.04.2009
Infractiunilor prev. de art.2 alin.1 din Legea 143/2000 si art.3 alin.1 din Legea 143/2000 cu aplic. art.33 lit. a C.p. - Sentinta penala nr. 58 din data de 09.04.2009
Penal - infractiuni privind circulatia pe drumurile publice (O.U.G. nr.195/2002) art.86 al.1, art.89 al.1 - Decizie nr. 81A din data de 28.04.2009
Ordonanta presedintiala. Evacuare. Recurs. - Decizie nr. 989 din data de 15.12.2008
Contencios administrativ si fiscal. Pretentii. Anulare act administrativ. - Sentinta civila nr. 947 din data de 04.06.2008
Contencios administrativ si fiscal. Drepturi banesti - prime de vacanta. - Sentinta civila nr. 579 din data de 14.03.2007
Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. - Sentinta civila nr. 2779 din data de 12.12.2007
Contencios administrativ si fiscal. Pretentii. - Sentinta civila nr. 1105 din data de 25.06.2008
Drepturi banesti - indemnizatie dispozitiv - Sentinta civila nr. 2134 din data de 17.12.2008
Drepturi banesti - Sentinta civila nr. 2129 din data de 17.12.2008
Revocare contract de vanzare-cumparare. Revenirea bunului in patrimoniul debitorului. - Decizie nr. 960 din data de 09.12.2008
Art.292 CP fals in declaratii. Neincepere urmarire penala. - Decizie nr. 4 din data de 19.01.2009
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009