InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Ordonanta presedintiala. Evacuare. Recurs.

(Decizie nr. 989 din data de 15.12.2008 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Pe rol judecarea recursului civil declarat de reclamantii Alexandru Stefan si Alexandru Ecaterina impotriva sentintei civile nr. 2720/2008, pronuntata de Judecatoria Oltenita, avand ca obiect ordonanta presedintiala  - evacuare.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns recurentii reclamanti, lipsind intimatul parat. 
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca intimatul parat Radulescu Mihaita Robert a depus la dosar prin serviciul registratura o cerere prin care solicita amanarea cauzei pentru lipsa aparare, dupa care,
Recurentii reclamanti avand cuvantul solicita respingerea cererii de amanare a cauzei, apreciind-o ca fiind tergiversanta.
Instanta respinge cererea intimatului parat privind acordarea unui nou termen avand in vedere natura cauzei si pune in discutie aspectul privind timbrarea actiunii.
Recurentii reclamanti arata ca se obliga ca pana la sfarsitul sedintei de judecata sa faca dovada achitarii taxei judiciare de timbru  in cuantum de 5 lei si a timbrului judiciar de 0,5 lei. Precizeaza ca nu mai au alte cereri, probe sau exceptii de formulat, si solicita acordarea cuvantului pentru sustineri.
Instanta, in raport de precizarile recurentilor, apreciaza cauza in stare de solutionare, si acorda cuvantul pentru sustinerea recursului.
Recurentii reclamanti avand cuvantul arata ca in prezent este imposibila convietuirea cu paratul, intrucat de la depunerea actiunii acesta a devenit si mai violent, provoaca certuri, scandaluri, lucru dovedit prin numeroasele plangeri depuse la organele de politie si Parchetul de pe langa Judecatoria Oltenita.
Pentru aceste motive solicita admiterea recursului si rejudecand sa se admita actiunea formulata pe cale de ordonanta presedintiala.
INSTANTA
Asupra recursului civil de fata;
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Oltenita la data de 11.11.2008 sub nr. 3675/269/2008, reclamantii  Alexandru Stefan si Alexandru Ecaterina au chemat in judecata pe paratul Radulescu Mihaita Robert, solicitand ca pe cale de ordonanta presedintiala  sa se dispuna evacuarea neconditionata pentru lipsa de titlu a acestuia din imobilul proprietatea lor situat in comuna Curcani, judetul Calarasi.
In motivarea cererii reclamantii au aratat ca paratul este ginerele lor, locuind  impreuna in imobilul indicat si ca, datorita comportamentului violent al acestuia, traiul fiicei si nepoatei  lor a devenit cu neputinta.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.581 si urm. C.pr.civ..
In sustinerea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei, in fotocopii, ancheta sociala efectuata nr.3006/07.11.2008, contractul de vanzare-cumparare al casei, plangeri adresate organelor de politie, certificat medico legal.
Sub aspectul probatoriului, a fost incuviintata si administrata pentru reclamanti proba cu inscrisuri.
Solutionand cauza, Judecatoria Oltenita prin sentinta civila nr. 2720/2008 a respins cererea formulata pe cale de ordonanta presedintiala de catre reclamantii  Alexandru Stefan si Alexandru Ecaterina domiciliati in comuna Curcani, judetul Calarasi,  in contradictoriu cu paratul Radulescu Mihaita Robert domiciliat in comuna Curcani, judetul Calarasi, ca neintemeiata.
A obligat reclamantii la plata catre parat a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta astfel, instanta a retinut ca in cauza nu sunt indeplinite cerintele restrictive impuse de art. 581 C.pr.civ., pentru urmatoarele considerente:
Ordonanta presedintiala, prin esenta ei, astfel cum este reglementata, reprezinta o procedura speciala prin care legea ingaduie sa se dea o rezolvare vremelnica si fara prejudecarea fondului unor cazuri al caror caracter urgent nu ingaduie sa se astepte desfasurarea procedurii de drept comun.
Dispozitiile art. 581 C.pr.civ. prevad necesitatea indeplinirii cumulative a conditiilor privind urgenta masurii ce se solicita a fi luata de instanta, neprejudecarea fondului dreptului si caracterul vremelnic al masurii ordonate.
Instanta, analizand cererea de chemare in judecata si concluziile reclamantilor   a constatat ca acestia  solicita o evacuare definitiva, iar nu provizorie, a paratului din imobilul proprietatea lor, motiv pentru care retine ca nu sunt indeplinite cumulativ cerintele prevazute de art.581 Cpc..
Impotriva acestei sentinte  a declarat recurs reclamantul Alexandru Stefan, apreciind-o ca fiind netemeinica intrucat este pronuntata in contradictie cu probele administrate si dispozitiile legale.
Arata astfel ca in mod gresit instanta de fond a constatat ca in cauza nu sunt indeplinite cumulativ cerintele prevazute de art. 581C.p.c.,  din probele administrate rezultand tocmai contrariul, si anume, intrunirea conditiilor de admitere a cererii, respectiv urgenta,  caracterul vremelnic al masurii solicitate si neprejudecarea fondului.
Arata ca intimatul parat Radulescu Mihaita Robert ocupa spatiul de locuit proprietatea lor, fara titlu, este o persoana violenta, facand imposibila convietuirea acestuia impreuna cu sotia si fiica sa, dovedind acest aspect cu inscrisurile depuse la dosar.
Recurentii apreciaza ca cererea formulata indeplineste conditiile prevazute de lege si este pe deplin admisibila.
Tribunalul, analizand actele dosarului, sentinta atacata in raport de motivul de recurs invocat, constata ca recursul este intemeiat, urmand a fi admis pentru urmatoarele considerente:
Instanta de fond a retinut ca in speta nu sunt indeplinite cerintele art.  581 C.p.c. si anume caracterul vremelnic al masurii solicitate, reclamantii solicitand prin actiune evacuarea definitiva a paratului si nu provizorie.
Este adevarat ca ordonanta presedintiala nu are ca scop stabilirea definitiva a drepturilor partilor, masurile luate pe aceasta cale fiind limitate in timp pana la rezolvarea in fond a litigiului, chiar daca in hotararea pronuntata nu se face nici o mentiune in acest sens.
In ceea ce priveste evacuarea locatarului, in practica s-a stabilit ca aceasta masura nu poate fi dispusa, in principiu, pe calea ordonantei, insa s-a statuat ca ea este admisibila pentru a se obtine evacuarea persoanelor care au ocupat o suprafata fara contract de inchiriere sau a persoanelor tolerate in locuinta.
In cauza de fata intimatul parat are calitatea de tolerat in imobilul proprietatea recurentilor si s-a dovedit a fi o persoana violenta cu care nu se poate locui in acelasi spatiu, dovada in acest sens constituind-o ancheta sociala efectuata de autoritatea tutelara din cadrul Primariei Curcani, sesizarile facute de recurenti la postul de politie din localitate, certificatul medico-legal privind pe sotia intimatului Radulescu Doina din care rezulta ca a suferit leziuni produse prin lovire cu corp dur.
 In aceste conditii se apreciaza ca se poate recurge la procedura ordonantei presedintiale iar masura evacuarii se va dispune cu titlu provizoriu.
Asadar, pentru considerentele de mai sus se va admite recursul declarat urmand a se modifica in tot hotararea recurata.
Rejudecand, se va admite cererea formulata de reclamantii  Alexandru Stefan si Alexandru Ecaterina pe cale de ordonanta presedintiala impotriva paratului Radulescu Mihaita Robert.
Se va dispune evacuarea provizorie a paratului din imobilului proprietatea reclamantului,  situat in comuna Curcani, in care acestia locuiesc in prezent.
In baza art. 274 C.p.c. va obliga pe parat catre reclamant la plata cheltuielilor de judecata.
PENTRU ACESTE MOTIVE
              IN NUMELE LEGII
            DECIDE
In baza art. 312 C.p.c., admite recursul declarat de recurentii reclamanti Alexandru Stefan si Alexandru Ecaterina impotriva sentintei civile nr. 2720/2008, pronuntata de Judecatoria Oltenita, pe care o modifica in tot si rejudecand,
Admite cererea formulata pe cale de ordonanta presedintiala de catre reclamantii Alexandru Stefan si Alexandru Ecaterina impotriva paratului Radulescu Mihaita Robert.
Dispune evacuarea provizorie a paratului din imobilul proprietatea reclamantilor, situat in com. Curcani, jud. Calarasi in care acestia locuiesc in prezent.
Obliga paratul catre reclamanti la plata sumei de 1020 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Irevocabila.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Ordonanta presedentiala de suspendare a hotararii adunarii creditorilor in procedura insolventei - Hotarare nr. 2367/sind din data de 04.09.2009
Insolventa- ordonanta presedentiala- suspendare organizare prima sedinta a adunarii creditorilor - Sentinta civila nr. 2367 din data de 04.12.2009
Insolventa- ordonanata presedentiala- ridicare interdictie blocare conturi debitor in perioada de observatie - Sentinta civila nr. 20/CC din data de 18.12.2009
Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilit - Decizie nr. 540/R din data de 23.08.2007
Luarea unor masuri urgente in cazuri grabnice pe calea ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 13 din data de 13.01.2012
Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 337 din data de 14.02.2011
Ordonanta presedintiala. Obligarea societatii furnizoare de gaz sa incheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale. - Decizie nr. 373 din data de 29.04.2009