InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate.

(Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta sub nr.74/85/2009, asa cum a fost precizata oral la termenul de judecata din 16.01.2009, reclamanta DGASPC  a solicitat, in contradictoriu cu paratii M.C. si V.E., ca pe cale de ordonanta presedintiala, instanta sa dispuna inlocuirea masurii plasamentului la asistent maternal profesionist, dispusa prin sentinta civila nr. 1043/2007 a Tribunalului Sibiu, cu masura plasamentului in regim de urgenta in Complexul de servicii comunitare Prichindelul – Centrul de primire in regim de urgenta, pentru copilul M.S.C. cu motivarea ca minorul in cauza a fost plasat la asistent maternal profesionist datorita lipsei conditiilor optime de crestere si educare in familie, insa la data de 9.01.2009 asistentul maternal profesionist a adus copilul la sediul DGASPC motivand ca nu se mai poate ocupa de cresterea si educarea acestuia.               In drept cererea este intemeiata pe Legea 272/2004 si art. 581 c.pr.civ.
              Din probele administrate in cauza instanta retine ca minorul se afla in sistemul de protectie speciala din anul 1997, iar prin sentinta civila nr. 1043/2007 s-a dispus instituirea masurii plasamentului la asistentul maternal profesionist. Aceasta, in data de 7.01.2009 a informat in scris reclamanta ca nu mai doreste plasamentul minorului deoarece acesta prezinta grave tulburari de comportament, punand in pericol viata asistentului maternal profesionist si a familiei acestuia, motiv pentru care minorul a fost adus la centrul de primire in regim de urgenta Sibiu.
          Sub aspect procedural, reclamanta, prin reprezentant a solicitat solutionarea actiunii fara citarea partilor, in conditiile art. 581 c.pr.civ., dar si aplicarea dispozitiilor legii 272/2004. Cauzele prevazute de aceasta lege, privind stabilirea masurilor de protectie speciala se judeca de catre tribunal, dupa regulile speciale de procedura prevazute in capitolul XI. Concursul dintre legea speciala si legea generala se rezolva in favoarea legii speciale, conform principiului „specialia generalibus derogant”. Ca urmare, prezenta cauza nu poate fi solutionata in considerarea prevederilor generale ale art. 581 c.pr.civ., in speta fiind aplicabile disp. art. 94 din legea 272/2004, care prevad conditiile in care instanta poate sa dispuna masuri de protectie speciala pe calea ordonantei presedintiale.
             In speta nu se regasesc conditiile prevazute de dispozitiile legale mai sus aratate. Ultima masura de protectie speciala a fost dispusa de instanta, nu exista indicii care sa sustina existenta unei situatii de abuz si neglijare a copilului, nici una din persoanele prevazute la al.1 al art.94, respectiv asistentul maternal care a avut in ingrijire copilul, nu s-a opus verificarilor din partea reprezentantilor DGASPC, astfel ca potrivit art. 94 al.2 din lege, directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului este cel care trebuie sa instituie masura plasamentului in regim de urgenta, si nu instanta de judecata, nefiind indeplinite cond. art. 94 al.3 din lege.
                Fata de aceste imprejurari, instanta constata ca actiunea formulata de reclamanta este neintemeiata, motiv pentru care o va respinge.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017