InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale

(Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin cererea de ordonanta presedintiala inregistrata la Tribunalul Sibiu, reclamantul N. C. A. domiciliat in V. V., jud. Sibiu cu domiciliul procesual ales la cabinet av. H. D. in contradictoriu cu Casa de Pensii Sectoriala din cadrul M.A.N. – Bucuresti, a solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna:
- Suspendarea executarii deciziei 33553638 RP06 din 21.03.2013 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pana la solutionarea contestatiei formulate impotriva deciziei.
In motivarea cererii, reclamantul arata ca prin decizia 50419/29.03.2011 privind revizuirea pensiei i s-a stabilit un cuantum al pensiei brute de 3372 lei iar prin decizia 33553638RP06 i s-a comunicat ca ar fi incasat drepturi necuvenite din pensie in cuantum de 8098 lei.
Reclamantul a aratat ca sunt indeplinite conditiile pentru admiterea cererii de ordonanta presedintiala respectiv urgenta, vremelnicia.
In drept s-au invocat prevederile art.233 C. pr. civ.
Analizand cererea de ordonanta presedintiala in baza actelor depuse la dosar instanta va statua astfel:
Prin decizia 50419/29.03.2011 privind revizuirea pensiei reclamantului i s-a stabilit un cuantum al pensiei brute de 3372 lei iar prin decizia nr.33553638RP06 din 21.03.2011 i s-a comunicat ca ar fi incasat necuvenit drepturi de pensie in cuantum de 8098 lei.
Reclamantul N.C.A. sustine ca prin comunicarea deciziei 33553638RP06/21.03.2011 parata urmareste sa recupereze suma ceea ce i-ar afecta nivelul de trai si ca sunt indeplinite conditiile pentru admiterea cererii de ordonanta presedintiala.
Conform art. 996 N.C.P.C. instanta, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea ordona masuri provizorii in cazuri grabnice pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara.
In cauza sunt incidente dispozitiile legilor speciale respectiv Lg. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii art.179 iar recuperarea sumelor incasate necuvenit se face conform art.181 decizia atacata constituind titlu executoriu conform art.179 alin. 4 Lg.263/2010.
Paratei i-a fost comunicata cererea de chemare in judecata conform art.153 alin.6 C. pr. civ.
In cauza sunt aplicabile prevederile art.172 alin.2 C. pr. fiscala conform carora „ dispozitiile privind suspendarea provizorie a executarii silite prin ordonanta presedintiala prev. de art. 403 alin. 4 C. pr. civila nu sunt aplicabile”.
Pentru aceste considerente se va respinge cererea reclamantului N. C. A.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017