InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala

(Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin cererea de ordonanta presedintiala  inregistrata la acest tribunal reclamanta M. M. a chemat in judecata pe parata Casa Judeteana de Pensii Sibiu solicitand  a se dispune de urgenta suspendarea deciziei de pensionare  nr. 51639 emisa de parata la 1.09.2010.
Din motivarea cererii se retine ca prin decizia nr. 51639  i-a fost recalculata pensia prin reducerea acesteia de la suma de  1445 lei la suma de 904 lei/luna. Intrucat decizia este vadit nelegala a fost contestata, motiv pentru care in conditiile art.581 C.p.civ.s-a promovat prezenta actiune fiind indeplinite cele trei conditii de admisibilitate si anume: urgenta, vremelnicia si  neabordarea fondului litigios.
In drept se invoca art. 581 C.p.civ.
Parata solicita respingerea cererii, in principal ca inadmisibila, iar pe fond ca nelegala si netemeinica motivand ca cererea de ordonanta presedintiala este admisibila doar  in materia raporturilor de familie, de vecinatate, in materia raporturilor locative si in cea a executarii silite.
In ceea ce privesc conditiile de admisibilitate parata arata ca motivatia reclamantei este netemeinica atata timp cat procedura  de solutionare  a litigiilor de munca si asigurari sociale este reglementata ca fiind una de urgenta, astfel ca, se arata in continuare, nu mai este aplicabil codul civil si dreptul comunitar, iar scaderea pensiei  nu este de natura sa justifice urgenta atata timp cat pensia la care are dreptul reclamanta  are la baza principiul contributivitatii si este superioara pensiei medii acordate in sistemul public  de pensii, care in prezent este de 684 lei.
In fine parata arata ca prezenta cerere  tinde spre solutionarea fondului cauzei intrucat printr-o ipotetica suspendare a deciziei emise la 1.09.2010, reclamanta ar intra  in posesia drepturilor de pensie stabilite anterior, care reprezinta de fapt fondul litigiului.
Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoare:
Reclamanta este beneficiara unei pensii de serviciu conform Legii 567/2004 drepturile cuvenite fiind  stabilite prin decizia  nr. 51639 din 16.02.2009, in cuantum de 1445 lei ( decizie fila 9 ) urmare a recalcularii pensiei prin aplicarea dispozitiilor Legii  119/2010 parata emite decizia nr. 51639/1.09.2010 ( decizie fila 8 ).
Dat fiind faptul ca prin aplicarea dispozitiilor  Legii  119/2010 drepturile banesti cuvenite reclamantei au scazut, s-a promovat prezenta cerere intemeiata pe dispozitiile  art. 581 C.p.civ.
Fata de natura litigiului care se circumscrie in sfera actiunilor de dreptul  muncii si asigurari sociale, prezenta cerere intemeiata pe dispozitiile  dreptului comun nu are aplicabilitate. Chiar daca am admite ca prevederile art. 581 C.p.civ. pot fi aplicate si in sfera litigiilor de munca si asigurari sociale, conditiile pentru  admisibilitatea acesteia nu sunt indeplinite intrucat urgenta nu este justificata  de cuantumul drepturilor banesti stabilite urmare aplicarii unei legi care la acest moment este in vigoare, iar cuantumul determinat este mai mare decat nivelul  pensiei medii din sistemul public astfel ca aceasta prima conditie nu este indeplinita.
Apoi, prin cererea formulata nu s-a precizat pana cand sa fie  dispusa aceasta masura pentru a justifica cea de-a doua conditie si anume caracterul vremelnic , in fine analizand aceasta cerere  si considerand  ca fiind intemeiata, implicit s-ar  solutiona fondul cauzei.  In atare situatie rezulta fara putinta de tagada ca nici una din cele trei conditii de admisibilitate a unei cereri  intemeiata pe dispozitiile art.581 C.p.civ. nu este indeplinita si nici dovedita.
Pentru considerentele expuse, cererea astfel cum a fost formulata va fi respinsa.
Pentru aceste motive,
IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Respinge cererea de ordonanta presedintiala  formulata de reclamanta M.M. domiciliata in Sibiu str.- jud.Sibiu impotriva paratei Casa Judeteana de  Pensii Sibiu, Calea  Dumbravii nr.17 jud.Sibiu.
Cu recurs in 5 zile de la pronuntare.
Pronuntata in sedinta publica azi 9.XI.2010 cu votul consultativ al asistentilor judiciari.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017