InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilit

(Decizie nr. 540/R din data de 23.08.2007 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

      Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilitate.
      
      Reclamantii M.T. si M.A. au solicitat evacuarea paratilor din imobilul proprietatea sa pe calea ordonantei presedintiale, apreciind ca paratul nu ocupa locuinta fara titlu.
      Actiunea a fost admisa prin sentinta civila nr. 5314/08.06.2007 pronuntata de Judecatoria Brasov in dos. nr. 5864/197/2007 si, in consecinta s-a dispus evacuarea calea ordonantei presedintiale a paratului din locuinta situata in B., str. M.E., nr. 16, inscrisa in C.F. nr. 3694 B., sub nr. top 5735 pe care o ocupa fara titlu.
      Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca imobilul din litigiu este proprietatea reclamantilor, cu titlu de drept cumparare, din data de 21.06.2000 in baza contractului de vanzare cumparare nr. 2218/19.06.2000 incheiat cu fostul proprietar tabular B.I. iar in prezent, in cartea funciara nu este inscrisa nicio notare in legatura cu imobilul in discutie.
      Paratul a detinut locuinta in baza contractului de inchiriere nr. 616/1983 pana la data de 31.03.1999 iar la data de 30.05.2003 a fost notificat de reclamanti, in urma dobandirii bunului in proprietate, sa incheie cu ei contract de inchiriere. Potrivit declaratiei autentificate sub nr. 2864/09.06.2003 de B.N.P. I.F., paratul a refuzat semnarea unui contract de inchiriere asupra locuintei cu motivarea ca din anul 1958, de cand este chirias al spatiului, exista o conventie intre el si numita S.G.M. L. Apararea paratului nu a fost retinuta de prima instanta deoarece, pe de o parte, acesta nu a depus un inscris din care sa rezulte conventia despre care a facut vorbire iar pe de alta parte, din considerentele sentintei civile nr. 19539/2000 a Judecatoriei Brasov, reiese ca prin sentinta civila nr. 12403/01.11.1999 a Judecatoriei Brasov, in mod irevocabil s-a stabilit ca dreptul de proprietate asupra imobilului din litigiu, de la A+2 a fost transmis reclamantilor.
      Prin urmare, in raport de inscrierile existente in cartea funciara, dreptul de proprietate asupra imobilului in care se afla locuinta ocupata de parat, dreptul de proprietate a fost transmis succesiv intre persoane fizice, fara ca in aceasta succesiune sa se regaseasca si Statul Roman, asa incat se impune analizarea conditiilor de admisibilitate a cererii doar din perspectiva dispozitiilor art. 581 Cod proc. civ., nefiind aplicabile in speta dispozitiile O.U.G. nr. 40/1999.
      In urma analizei sumare specifice acestei proceduri, s-a apreciat ca aparenta de drept opereaza in favoarea reclamantilor carora paratul nu le opune niciun alt titlu. Contractul de locatiune incheiat anterior cu o terta persoana, respectiv cu S.C. R. S.R.L., in limitele valabilitatii aparente, si-a incetat efectele la data de 08.04.2004, in urma refuzului de a incheia un nou contract cu reclamantii proprietari.
      Conditia de admisibilitate a urgentei este indeplinita deoarece aceasta este implicita in conditiile in care paratul, fara a detine un titlu asupra imobilului, in mod abuziv ii lipseste pe reclamantii proprietari de folosinta bunului lor.
      Pe cale de consecinta, luarea masurii evacuarii pentru a inlatura abuzul paratului este justificata.
      Impotriva acestei sentinte a declarat recurs paratul.
      Recursul paratului A.E. este fondat.
      Instanta judecatoreasca investita cu solutionarea unei cereri de ordonanta presedintiala este obligata sa cerceteze existenta conditiilor specifice de admisibilitate si anume urgenta, caracterul vremelnic si neprejudecarea fondului cauzei, conditii impuse de natura speciala si exceptionala a acestei proceduri si care se deduc din prevederile art. 581 Cod proc. civ. Aceste conditii trebuie intrunite cumulativ.
      In speta, Tribunalul a apreciat ca nu sunt intrunite conditiile specifice ale vremelniciei si nerezolvarii fondului cauzei.
      Astfel, pe calea ordonantei presedintiale nu pot fi luate masuri definitive care sa rezolve in fond litigiul dintre parti. Se pot lua doar masuri provizorii ori de cate ori pastrarea unui drept sau prevenirea unei pagube iminente nu se poate realiza in mod eficient pe calea actiunii de drept comun.
      Cand rezolva o cerere de ordonanta presedintiala, instanta nu are de cercetat fondul dreptului discutat intre parti ci va cerceta doar aparenta acestui drept.
      Reclamantii au solicitat evacuarea paratului invocand lipsa unui titlu cu privire la imobilul ocupat, in scopul apararii dreptului lor de proprietate.
      Or, in speta, recurentul parat a opus intimatilor reclamanti titlul sau locativ, respectiv un contract de inchiriere care nu provine de la reclamantii proprietari (fila 23 dos. fond), titlu pe care prima instanta, dupa ce l-a analizat, l-a inlaturat, apreciind ca si-a incetat efectele.
      In cauza nu se pune problema ocuparii imobilului in mod samavolnic prin valorificarea unui drept locativ de catre parat pe cai de fapt sau a tulburarii posesiei reclamantilor proprietari asupra acestui bun. Din probele administrate in cauza rezulta ca paratul ocupa imobilul in temeiul contractului de inchiriere din anul 1983, reclamantii devenind proprietarii mobilului ulterior, in anul 2000, prin cumparare.
      Cata vreme paratul a invocat un titlu prin care justifica ocuparea imobilului, validitatea sau inopozabilitatea acestuia nu pot face obiectul analizei pe calea sumara a procedurii ordonantei presedintiale.
      In aceasta situatie, reclamantii isi pot apara cu eficienta dreptul real asupra imobilului pa calea unei actiuni de drept comun in revendicare sau in evacuare si nicidecum pe calea urgenta a ordonantei presedintiale.
      In mod gresit, prima instanta a dispus o masura definitiva prin rezolvarea litigiului in fond.
      Drept urmare recursul paratului a fost admis iar sentinta civila a fost modificata in tot in sensul respingerii actiunii civile formulate pe calea ordonantei presedintiale.
      (Tribunalul Brasov, decizia nr. 540/R/23 august 2007, dos. nr. 5864/197/2007)

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Propunere arestare preventiva respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013