InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare

(Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin sentinta civila nr. … pronuntata de Judecatoria Sibiu in dosarul nr. …, instanta a respins cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantii A.A. si B.B. in contradictoriu cu paratii C.C. si D.D..
Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca in drept, in conformitate cu prevederile art. 997 Cod procedura civila, „instanta de judecata, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara”.
Reglementand prin dispozitiile art. 997-1002 Cod procedura civila procedura sumara a ordonantei presedintiale, legiuitorul a stabilit conditiile de admisibilitate ce trebuie intrunite cumulativ pentru a justifica recurgerea la aceasta procedura urgenta.
Astfel, stabilind ca „instanta va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice”, art. 997 Cod procedura civila fixeaza doua din conditiile de admisibilitate ale ordonantei: urgenta si caracterul provizoriu al masurii care se cere a se lua pe aceasta cale. Din aceasta ultima conditie decurge si o a treia cerinta si anume ca prin masura luata sa nu se prejudece fondul. In egala masura, prin modificarea adusa Codului de procedura civila, s-a stabilit o ultima conditie de admisibilitate, respectiv ca in favoarea reclamantei sa existe aparenta de drept.
Sub un prim aspect, cu privire la conditia urgentei, instanta a retinut ca aceasta trebuie sa rezulte din imprejurari de fapt concrete, iar nu dintr-o eventualitate sau o probabilitate.
In cauza dedusa judecatii, instanta a retinut ca reclamantii justifica urgenta prin necesitatea de a evita producerea unor prejudicii la peretii locuintei in cazul efectuarii cu intarziere a unor lucrari de tencuire, mai ales in conditii meteorologice de toamna sau iarna.
Fata de aceasta sustinere, instanta de fond a apreciat ca in prezenta cauza paguba este doar eventuala, iar nu iminenta, neexistand niciun indiciu in sensul ca, in cazul neefectuarii imediate a lucrarilor de tencuire, se va produce un prejudiciu cert si ireparabil, sau care va putea fi reparat cu greu. 
In acest sens, instanta a retinut ca reclamantii doresc efectuarea unor simple lucrari de intretinere, iar nu a unor lucrari de conservare, in lipsa carora imobilul ar putea fi prejudiciat in mod esential si ireparabil, cum ar fi spre exemplu lucrarile efectuate la structura de rezistenta a unui imobil.
Instanta de fond a mai aratat ca reclamantii nu indica niciun motiv pentru care peretele in discutie ar urma sa sufere in iarna care urmeaza prejudicii superioare celor pe care le-a suferit in anii anteriori, nefacand nicio dovada in sensul ca intarzierea lucrarilor ar urma sa produca daune importante.
 Astfel, pierderile de caldura la care a facut referire martorul E.E. (f. 29) constituie fara indoiala un prejudiciu, dar instanta de fond a apreciat ca acestea nu prezinta caracterul grav si ireparabil necesar pentru a justifica urgenta inerenta emiterii unei ordonante presedintiale.
In plus, instanta a apreciat ca actiunile reclamantilor au contribuit la crearea situatiei a carei urgenta este invocata, acestia neputandu-si invoca propria culpa pentru a justifica emiterea ordonantei.
Astfel, instanta a retinut ca, potrivit declaratiei martorului E.E. (f. 29), reclamantii au inceput lucrarile la casa in luna august 2015 si au cerut permisiunea de a lucra la peretele situat spre curtea paratilor abia dupa ce au terminat lucrul la restul casei, desi, fata de relatiile conflictuale existente intre parti, impotrivirea paratilor putea fi prevazuta, iar o conduita diligenta din partea reclamantilor putea conduce la evitarea situatiei create.
In ceea ce priveste sustinerea reclamantilor potrivit careia acestia au achizitionat intreaga materie prima necesara aplicarii tencuielii, iar in situatia in care nu o vor putea folosi intr-un interval relativ scurt aceasta isi va pierde din proprietati si nu va mai putea fi folosita, instanta a retinut ca materialele de constructii au in general un termen lung de valabilitate iar reclamantii nu au facut dovada faptului ca implinirea acestuia este iminenta. Astfel, martorul audiat in cauza nu a putut preciza data la care materialele achizitionate urmeaza sa expire, iar din fotografia existenta la dosarul cauzei (f. 11), reiese ca respectivul produs era expirat la data inceperii lucrarilor. In plus, cumpararea materialelor constituie fapta reclamantilor iar acestia nu se pot prevala de urgenta creata prin fapta proprie.
De altfel, reclamantii au sesizat instanta in luna octombrie, desi lucrarile la casa au inceput in luna august, fapt ce dovedeste ca nici acestia nu au considerat ca litigiul prezinta o urgenta deosebita.
In consecinta, instanta a apreciat ca nu este indeplinita conditia urgentei, iar, intrucat conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale sunt cumulative, a retinut ca nu mai este necesara analiza celorlalte cerinte.
Pentru aceste considerente instanta a respins cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamanti.
Impotriva acestei sentinte, in termen si motivat au declarat apel reclamantii A.A. si B.B., solicitand admiterea apelului, schimbarea in totalitate a sentintei instantei de fond si, in consecinta, admiterea cererii de ordonanta presedintiala in sensul obligarii paratilor sa permita accesul apelantilor in curtea imobilului pe care il detin pentru efectuarea lucrarilor de tencuire exterioara a imobilului proprietatea apelantilor timp de maxim 10 zile lucratoare, in intervalul orar cuprins intre orele 08:00-16:00..
In fapt, a subliniat ca partile litigante sunt invecinate si ca intre ele au existat si exista discutii tensionate, specifice raporturilor de vecinatate, fiind nevoiti sa apeleze la instanta de judecata pentru a obtine acordul vecinilor pentru efectuarea unor simple lucrari de tencuire. Arata ca au efectuat lucrari de intretinere la imobilul avut in proprietate, dar ca tencuirea peretelui ce se invecineaza cu paratii nu este posibila in lipsa acordului acestora pentru accesul pe proprietatea lor.
Apelantii justifica urgenta prin insasi natura lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate la imobil, caci efectuarea cu intarziere a unor lucrari de tencuire pot genera deteriorarea peretilor acestuia, mai ales in conditiile in care conditiile meteorologice sunt cele specifice anotimpului ploios, iar venirea iernii le-ar produce pagube suplimentare. In ceea ce priveste vremelnicia masurii, apelantii apreciaza ca interzicerea accesului lor prin curtea imobilului paratilor pentru efectuarea lucrarilor reprezinta un act abuziv intrucat unicul motiv pentru care refuza acest acces este de a-i sicana si de a le vatama interesele legate de intretinerea proprietatii lor. Invoca practica judiciara potrivit careia ordonanta presedintiala poate fi folosita si pentru reprimarea altor acte abuzive, cum ar fi cele privitoare la folosirea unor utilitati ale imobilului., chiar daca ar putea conduce la luarea unei masuri definitive. Iar aparenta dreptului este in favoarea reclamantilor, aspect ce rezulta din coroborarea elementelor de fapt din speta, precum exercitiul abuziv al dreptului de proprietate al paratilor, raporturile de vecinatate tensionate si necesitatea efectuarii lucrarilor de tencuire.
In drept a invocat dispozitiile C.proc.civ.
Intimatii nu a formulat intampinare in apel.
Apelul a fost timbrat cu 20 lei taxa judiciara de timbru (f. 18) conform art. 6 al. 4 si art. 23 din O.U.G. nr. 80/2013.
Examinand hotararea atacata si probele administrate, in conditiile art. 476 Cod procedura civila, tribunalul apreciaza ca fondat apelul de fata, pentru urmatoarele considerente:
Asa cum a apreciat si instanta de fond, prin dispozitiile art. 997-1002 Cod procedura civila este reglementata procedura sumara a ordonantei presedintiale, legiuitorul stabilind astfel conditiile de admisibilitate ce trebuie intrunite cumulativ pentru a justifica recurgerea la aceasta procedura urgenta: luarea masurii sa se impuna cu urgenta, masura sa fie vremelnica,  prin masura dispusa sa nu se rezolve litigiul in fond si in favoarea reclamantilor sa existe aparenta de drept.
In privinta urgentei, legiuitorul nu defineste acest concept, ci doar indica situatiile ce pot face necesara o interventie a justitiei si anume, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente ce nu s-ar putea repara sau pentru inlaturarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul executarii. Prin urmare, se poate desprinde ideea ca in primele doua situatii exista urgenta ori de cate ori pastrarea dreptului sau prevenirea pagubei nu s-ar putea realiza in mod adecvat pe calea unei actiuni pe drept comun ce se solutioneaza intr-un interval de timp mult mai lung decat ordonanta presedintiala.
In prezenta cauza, fata de situatia de fapt existenta, opinia Tribunalului este in sensul ca luarea unei masuri din partea justitiei se impune intr-o anumita masura atat pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, cat si pentru prevenirea unei pagube iminente ce nu s-ar putea repara. In prima ipoteza, se are in vedere exercitarea dreptului de proprietate al reclamantilor asupra bunului lor, in ceea ce priveste atributul folosintei, dispozitiile art. 556 al. 1 C. civ. stabilind ca dreptul de proprietate poate fi exercitat in limitele materiale ale obiectului sau, astfel ca reclamantii au dreptul de a folosi si acel perete al imobilului, ca limita a proprietatii lor, orice intarziere in exercitarea acestui drept reprezentand un prejudiciu adus proprietarilor.
In cel de-al doilea caz, Tribunalul are in vedere posibilitatea de degradare a peretilor imobilului pe perioada sezonului rece, mai ales in conditii de intemperii, precum si pierderile de caldura care apar chiar si in cazul imobilelor neizolate, nu numai netencuite, cum este cel al reclamantilor; or, toate acestea genereaza costuri suplimentare din partea reclamantilor, ce nu vor putea fi recuperate niciodata, nefiind nimeni raspunzator de situatia lor locativa.
In acest sens, Tribunalul apreciaza ca aceasta conditie a ordonantei presedintiale nu trebuie sa prezinte in mod necesar caracter grav, de exemplu prin dovedirea unor prejudicii superioare celor pe care reclamantii le-au suferit in anii anteriori, cum s-a retinut de catre instanta de fond. Pentru a fi indeplinita conditia urgentei, este suficient ca demersul reclamantilor de a limita costurile de intretinere a imobilului lor sa fie impiedicate, fiind optiunea lor de a alege momentul in care sa procedeze la renovarea imobilului, in functie si de posibilitatilor lor financiare.
In ceea ce priveste conditia vremelniciei masurii, din practica instantelor rezulta ca o obligatie de a face nu poate fi dispusa prin ordonanta presedintiala decat in cazurile in care se tinde la incetarea unor acte abuzive. Un asemenea caracter il are atitudinea paratilor care nu au justificat in nici un mod refuzul de a permite accesul reclamantilor pe proprietatea lor, nefiind adus vre-un argument cel putin in cadrul acestei proceduri. Iar acest refuz rezulta din proba testimoniala administrata in fata instantei, martorul audiat aratand ca paratii nu le-au permis reclamantilor accesul pentru efectuarea lucrarilor la peretele situat inspre curtea paratilor.
Iar prin luarea acestei masuri Tribunalul nu solutioneaza litigiul in fond intrucat a facut doar o cercetare a aparentei dreptului reclamantilor, apreciind ca este intemeiat, fiind dreptul lor de a-si renova imobilul. Totodata, instanta are in vedere dispozitiile art. 630 al. 3 C. civil potrivit caruia daca proprietarul, in speta paratii, cauzeaza prin exercitarea dreptului sau  inconveniente mai mari decat cele normale in relatiile de vecinatate, iar cauzarea unui prejudiciu este iminenta sau foarte probabila, persoana vatamata, in speta reclamantii, pot solicita instantei luarea masurilor necesare pentru prevenirea pagubei pe cale de ordonanta presedintiala.
Iar pentru a accentua caracterul vremelnic al masurii ce se impune a fi luata in cauza si, totodata, pentru a respecta in egala masura dreptul de proprietate al paratilor, Tribunalul apreciaza necesara limitarea perioadei in care reclamantii sa efectueze lucrarile la maxim 7 zile lucratoare consecutive, in intervalul orar cuprins intre orele 08:00 – 14:00, dupa aceasta ora fiind necesar a se respecta si programul de liniste pe care l-ar putea invoca paratii. De asemenea, pentru a inlatura orice incertitudine cu privire la perioada desfasurarii lucrarilor si pentru a nu permite reclamantilor ca exercitarea dreptului lor sa se transforme intr-un abuz, Tribunalul apreciaza necesar a stabili ca cele 7 zile lucratoare sa se incadreze in intervalul imediat urmator pronuntarii sentintei, respectiv 03.12.2015 – 22.12.2015, mai ales ca, potrivit sustinerilor reclamantilor, acestia au pregatite cele necesare efectuarii lucrarilor.
Avand in vedere argumentele expuse anterior, in temeiul art. 480 alin. 2 Cod procedura civila, se va admite ca fondat apelul declarat impotriva sentintei civile nr. 6182/12.11.2015  pronuntata de Judecatoria Sibiu, care va fi schimbata in totalitate in sensul ca cererea de ordonanta presedintiala va fi admisa in parte iar paratii C.C. si  vor fi obligati sa permita accesul reclamantilor in curtea imobilului situat in Sibiu, str. …, nr. 2, Jud. Sibiu, pentru efectuarea lucrarilor de tencuire exterioara a imobilului proprietatea lor situat in Sibiu, str. … nr. 4, Jud. Sibiu, timp de maxim 7 zile lucratoare consecutive, in perioada 03.12.2015 – 22.12.2015, in intervalul orar cuprins intre orele 08:00 – 14:00.
Fara cheltuieli de judecata in fond si apel, nefiind solicitate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017