InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Evacuare

(Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 1264/829/2010
R O M A N I A

JUDECATORIA PODU TURCULUI
.
SENTINTA CIVILA Nr.1276

Sedinta publica de la 09.12.2010
Completul compus din:
PRESEDINTE : JUDECATOR PANFIL SIMONA-CARMEN
     GREFIER : BRADEA ANGELICA ??????????


     Pe rol fiind actiunea civila avand ca obiect „evacuare” formulata de reclamantii B. M. si B. E., in contradictoriu cu paratul C. A..
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns avocat Bouros Angela Serafina pentru reclamanti, reclamanta B. E., si martorii propusi de parti: Barbieru Nelu si Chiuaru Gheorghe-Marius, lipsind reclamantul paratul C. A., curatorul acestuia Barbu Doina.
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier aratandu-se ca procedura este completa, dupa care:
     S-a procedat  la audierea martorilor propusi de parti: Barbieru Nelu si Chiuaru Gheorghe-Marius, sub prestare de juramant, depozitiile acestora fiind consemnate in scris si atasate la filele 30, 31 dosar.
Reclamanta avand cuvantul arata ca nu mai are alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza.
Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul reclamantei pe cererea formulata.
Reclamanta prin aparator, avand cuvantul pe fond, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, pronuntarea pe cale de ordonanta presedintiala a unei hotarari de evacuare a paratului. Nu solicita cheltuieli de judecata dar depune la dosar chitanta Seria ADA Nr. 000082/29.09.2010, in suma de 500 lei, onorariu aparator.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare:

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile deduse judecatii, constata urmatoarele:
     Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 1264/829/2010, reclamantii B.M. si B. E. au solicitat in contradictoriu cu paratul C.A. evacuarea acestuia pe calea ordonantei presedintiale din imobilul situat in satul Bosia, comuna Vultureni, judetul Bacau, in care partile locuiesc in prezent.
     Cererea a fost legal timbrata cu 10 lei (fila 11) si s-a aplicat timbru judiciar de 0,3 lei.
     In motivarea cererii, reclamantii au aratat in fapt ca paratul este nepotul lor si ca au incheiat cu acesta contractul de intretinere autentificat sub nr. 3261/17.08.2000 la B.N.P. Isache Stefan, contract care s-a reziliat prin sentinta civila nr. 327/07.07.2004 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului, in dosarul nr. 973/2004, iar prin sentinta penala nr. 681/30.07.2009 pronuntata de Judecatoria Iasi, in dosarul nr. 1539/245/2009 s-a dispus inlocuirea masurii internarii cu masura obligarii la tratament medical al paratului.
     La data de 11.08.2009, paratul a fost externat, revenind la domiciliul reclamantilor, unde locuieste, fiind tolerat de catre bunicii sai.
     Mai arata reclamantii ca paratul le vorbeste urat, ii agreseaza fizic, verbal si  le fura bunuri din casa.
     In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 25 alin. 1 din Legea nr. 114/1996.
     In sustinerea cererii, reclamantii au depus copia contactului de intretinere autentificat sub nr. 3261/17.08.2000 la B.N.P. Isache Stefan,  sentinta civila 327/07.07.2004 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului in dosarul 973/2004, sentinta penala nr. 681/02.11.2005 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului in dosarul 1146/2005, minuta sentintei nr. 2635 din 30.07.2009 pronuntata de Judecatoria Iasi in dosarul penal nr. 1539/245/2009 prin care s-a dispus masura internarii medicale a paratului, biletul de iesire din spital din data de 11.08.2009 intocmit  in baza foii de observatie nr. 96/2005 si a solicitat proba cu martori si interogatoriu.
     Instanta a dispus numirea unui curator, avand in vedere ca din considerentele s.p 681/02.11.2005 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului reiese ca paratul nu prezinta discernamant.
     Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
     Paratul este nepotul reclamantilor si locuieste impreuna cu acestia, in casa acestora. Din declaratiile martorilor instanta retine ca paratul are un comportament agresiv si ca nu isi administreaza tratamentul la care a fost obligat. Mai retine instanta ca prin comportamentul sau, paratul tulbura viata reclamantilor, care sunt persoane in varsta, iar afectiunea de care acesta sufera face ca paratul sa aiba manifestari care le poate pune in pericol chiar viata reclamantilor.
     Reclamantii, proprietarii imobilului in care locuiesc si in care paratul este tolerat, trebuie sa se bucure de folosinta netulburata a locuintei, iar la varsta lor nu trebuie sa suporte un tratament necorespunzator din partea paratului.
     Dreptul la viata privata, drept garantat de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, presupune ca reclamantii trebuie sa se bucure de toate beneficiile care decurg din proprietatea imobilului, ca trebuie sa aiba o viata linistita si sa nu fie expusi manifestarilor unei persoane fata de care nu au nici o obligatie de intretinere, chiar daca acea persoana nu raspunde de consecintele faptelor sale.
     Avand in vedere situatia de fapt expusa, prevederile art. 480 C.civ si art. 25 din Lg. 114/1996, instanta urmeaza a admite actiunea reclamantilor, considerand-o intemeiata.
     
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
     
     Admite actiunea civila avand ca obiect „evacuare” formulata de reclamantii B. M. si B. E., domiciliati in com. Vultureni, sat. Bosia, jud. Bacau in contradictoriu cu paratul C. A. domiciliat in com. Vultureni, sat. Bosia, jud. Bacau, reprezentat prin curator B.D., domiciliata in mun. Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 122, bl. 11B, sc. B, ap. 23, jud. Prahova.
     Dispune evacuarea paratului C. A. din domiciliul reclamantilor din sat. Bosia,  com. Vultureni, jud. Bacau.
     Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.
     Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, azi, 09.12.2010.
     
     PRESEDINTE,                                                                   GREFIER,
Judecator Panfil Simona-Carmen                                                Bradea AngelicaRed. /tehnored. 5 ex.
S.P./B.A.
22.12.2010


                                    Sentinta civila a ramas definitiva la data de 18.01.2011 si a devenit irevocabila la  aceeasi data.
??

??

??

??
3


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012