InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale

(Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Asupra recursului de fata instanta retine urmatoarele;
Prin sentinta civila nr.2788/2010 a Judecatoriei Sibiu s-a respins cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamanta S.C. T. & C. S.R.L. in contradictoriu cu parata M. S., si a fost obligata reclamanta si la cheltuieli de judecata de 150 lei.
Pentru a hotari astfel instanta de fond a retinut ca S.C. T. & C. SRL a solicitat obligarea  paratei M. S. la predarea spatiului situat  in Sibiu pentru lipsa titlului locativ.
Din probele dosarului s-a statuat ca nu sunt indeplinite cerintei art.581 C. pr. civ. respectiv nu a rezultat urgenta masurii care ar conduce la prejudicierea vreunui drept al reclamantei.
S-a retinut ca in speta nu sunt incidente nici prev. art.10, 11 din O.U.G.40/1999 cu atat mai mult cu cat nu proprietarul spatiului a formulat notificarea ci S.C. T. & C. S.R.L.
Impotriva acestei sentinte a declarat in  termen recurs, reclamanta S.C. T. & C. SRL care a solicitat modificarea sentintei si obligarea  paratei la predarea spatiului pentru lipsa titlului locativ, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea recursului reclamanta arata ca proprietara spatiului SC L. SA este in procedura insolventei iar imobilul Camin de nefamilisti aflandu-se in stare avansata de degradare a fost inchiriat recurentei SC T. & C. SRL pentru reabilitare.
Desi paratul intimat nu mai detine titlu locativ a fost notificat sa se prezinte pentru incheierea unui nou contract de inchiriere astfel ca acesta a refuzat prezentarea.
Cererea de ordonanta presedintiala formulata este justificata avand in vedere urgenta si vremelnicia masurii chiar daca parata a formulat actiune de vanzare a imobilului conf. Lg.85/1991 si nu detine titlu locativ.
In drept s-au invocat prev. art.581 585, 274 C. pr. civ.
Intimata M. S. prin intampinare a solicitat respingerea recursului si mentinerea sentintei atacate ca legala. Cu obligarea recurentei la cheltuieli de judecata.
Intimata a aratat ca asupra spatiului detine contract de in inchiriere.
Conditiile ordonantei presedintiale - urgenta, vremelnicia si nerezolvarea fondului cauzei - nu au fost dovedite.
Prin predarea spatiului se tinde la o masura definitiva iar notificarile nu au fost comunicate conf. O.U.G. 40/1999.
Analizand recursul in limita motivelor invocate cat si din oficiu, instanta l-a gasit nefondat pentru urmatoarele considerente:
Raportul juridic dedus judecatii vizeaza cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamanta SC T. & C. SRL pentru obligarea paratei M. S. la predarea spatiului de locuit din Sibiu, pentru lipsa titlului locativ in conditiile art.581-585 C. pr. civ..
In speta proprietarul spatiului este SC L. SA care are un contract de inchiriere nr.367/2000 incheiat cu parata M. S.
Acesta a notificat proprietarul de intentia de a cumpara spatiul locativ si a promovat actiune in acest scop.
Respectand principiul disponibilitatii partilor si limitele investirii in mod legal instanta de fond a verificat indeplinirea conditiilor de admisibilitate a le ordonantei presedintiale.
Urgenta nu se poate retine in conditiile in care recurenta a dobandit cu mult timp, inaintea promovarii cererii un drept asupra caminului de nefamilisti.
Retinandu-se corect existenta unui titlu locativ nu se justifica vremelnicia masurii de predate a spatiului, aceasta putandu-se obtine doar in conditiile dreptului comun.
In ce priveste invocarea dispozitiilor O.U.G. 40/99 in cadrul recursului pentru prima data este de remarcat ca acesta se aplica imobilelor restituite fostilor proprietari deposedati abuziv de regimul comunist ceea ce nu este aplicabil spetei iar invocarea acestor motive in recurs sunt de neprimit nefiind analizate decat incidental de catre de catre instanta de fond.
Pentru toate aceste considerente nefiind indeplinite conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale fata de prev. art.312 coroborat cu art.581 C. pr. civ. s-a respins recursul declarat si s-a mentinut ca legala sentinta civila nr. 2510/2010 a Judecatoriei Sibiu.
In baza art. 274 C. pr. civ.,  recurenta SC T. & C. SRL a fost obligata la cheltuieli de judecata de 500 lei catre intimata M. S.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017