Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea

(Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca prin sentinta civila nr. 4148/2010 Judecatoria Sibiu a respins cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantul M. C. impotriva paratului B. S.
Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta a retinut ca la data de 27.04.2008, reclamantul a incheiat cu Primaria X contractul de inchiriere 1./27.04.2008 dosar A, a 30 ha pasune, parcela 100 de pe raza localitatii X, cu o valabilitate pana in 2012.
Prin mandatul postal reclamantul a achitat Primariei X suma de … lei in contul chiriei.
La data de 12.04.2010, Primaria X a incheiat cu paratul B. S. contractul de inchiriere 2/12.04.2010, dosar A privind suprafata de 30 ha pasune situata pe raza localitatii X, parcela 100, aceeasi parcela care face obiectul contractului de inchiriere invocat de reclamant.
In cauza sunt aplicabile disp. art. 581 (1) C. pr. civ. potrivit caruia „instanta va putea sa ordone masuri vremelnice, in cazuri grabnice pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.”
Pe langa conditiile generale ce trebuie indeplinite de orice cerere de chemare in judecata, admisibilitatea ordonantei presedintiale presupune indeplinirea anumitor conditii speciale cumulative, respectiv urgenta ce justifica folosirea acestei proceduri, caracterul vremelnic al masurii luate de instanta si neprejudecarea fondului.
In cauza, instanta de fond a retinut ca nu sunt indeplinite caracterul vremelnic si neprejudecarea fondului ce ar justifica evacuarea paratului pe aceasta cale.
Astfel, evacuarea ar avea caracter ireversibil. Faptul ca reclamantul a introdus o actiune si pe dreptul comun, avand ca obiect anularea titlului paratului, nu confera evacuarii solicitate pe calea ordonantei presedintiale caracter vremelnic. Instanta de fond a avut in vedere si aspectul invederat de reclamant in justificarea urgentei prezentei actiuni, respectiv terminarea perioadei de pasunat in doua luni. Cum si paratul justifica acelasi interes pentru pasunat, evacuarea acestuia de pe teren pe calea ordonantei presedintiale ar avea caracter ireversibil in ce priveste exploatarea terenului pe anul in curs.
Un alt aspect important il reprezinta titlul paratului, respectiv contractul de inchiriere 2/12.04.2010, dosar A privind suprafata de 30 ha pasune situata pe raza localitatii X, parcela 100.
In aceste conditii, paratul nu foloseste terenul abuziv astfel incat, in prezenta unui titlu, evacuarea acestuia se poate obtine doar pe dreptul comun.
Desi reclamantul sustine in actiunea de fond nevalabilitatea acestui titlu, pe calea actiunii de fata nu se poate analiza acest aspect, intrucat ar avea loc o prejudecare a fondului, fapt nepermis pe calea ordonantei presedintiale.
Avand in vedere cele expuse mai sus, instanta de fond a constatat ca nu sunt indeplinite conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale. Pentru aceste considerente a respins cererea reclamantului ca inadmisibila.
Impotriva sentintei a declarat recurs reclamantul M. C. solicitand modificarea in tot in sensul admiterii cererii sale.
In motivarea recursului se arata ca cererea sa indeplineste toate conditiile de fond si de forma prevazute de art.581 C.pr.civ., inclusiv vremelnicia, intrucat s-a formulat si o actiune pe dreptul comun, ce face obiectul dosarului nr. I./2010.
Urgenta este data de faptul ca fiind vorba de un loc de pasunat pierderea anotimpului cald i-ar produce mari prejudicii.
In drept se invoca art.582 C.pr.civ. si 274 C.pr.civ.
Analizand sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs si din oficiu sub toate aspectele de legalitate si temeinice tribunalul retine ca recursul este neintemeiat si va fi respins pentru considerentele pe care le vom arata in continuare.
Prima instanta a retinut in mod corect ca in cauza atat reclamantul cat si paratul detin titlu asupra terenului in litigiu, respectiv cate un contract de inchiriere incheiat cu acelasi locator Primaria Ocna Sibiului, iar pe calea urgenta si speciala a ordonantei presedintiala nu se poate analiza valabilitatea titlurilor lor. De asemenea  motivul invocat pentru a justifica urgenta cererii respectiv trecerea sezonului de pasunat, este valabil pentru ambele parti.
In plus reclamantul nu a solicitat evacuarea vremelnica pana la solutionarea dosarului pe calea dreptului comun, ci ca o masura definitiva ceea ce de asemenea este inadmisibil in ordonanta presedintiala. Numai in motivele de recurs, ca cerere noua s-a facut referire la aceasta aspect.
Pentru aceste motive in baza art.312 C. pr. civ. s-a respins recursul si s-a mentinut hotararea atacata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017