Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor

(Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea de ordonanta presedintiala inregistrata de Judecatoria S.. Sectia Civila sub dosar nr. I./../2016, reclamantul A. solicita in contradictoriu cu parata B. sa fie obligata parata sa isi exprime acordul in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor C. impreuna cu reclamantul pentru perioada 25 VI 2016 – 2 VII 2016, iar in caz de refuz, hotararea ce se va pronunta sa tina loc de consimtamant al paratei, sa se oblige la plata cheltuielilor de judecata.
Prin sentinta civila nr. 1/2016 pronuntata de Judecatoria S..   s-a admis  cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantul A.
A fost obligata  parata sa isi exprime acordul in vederea parasirii tarii a copilului C, CNP … impreuna cu reclamantul pentru perioada 25 VI 2016 – 2 VII 2016, iar in caz de refuz hotararea ce se va pronunta sa tina loc de consimtamantul paratei.
A fost obligata   parata sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata in cuantum de 1520 lei.
Pentru a dispune astfel, instanta de fond a retinut ca potrivit Rezolutiei nr. 2079 /2015 a Adunarii Parlamentare a Uniunii Europene : 2. Autoritatea parinteasca comuna presupune faptul ca parin?ii au anumite drepturi, obliga?ii ?i responsabilita?i fa?a de copiii lor. Cu toate acestea, in realitate ta?ii sunt uneori confrunta?i cu legi, practici jurispruden?iale, precum ?i prejudeca?i care le rapesc dreptul de a avea o rela?ie sus?inuta cu copiii lor. Prin rezolu?ia sa nr. 1921 (2013) cu privire la ”Egalitatea dintre sexe, reconcilierea vie?ii personale ?i profesionale  ?i autoritatea parinteasca comuna”, Adunarea Parlamentara a solicitat autorita?ilor din statele membre sa respecte dreptul tatilor de a se bucura de autoritate parinteasca comuna, prin a se asigura ca dreptul familiei prevede, in caz de separare sau de divor?, posibilitatea unui intelegeri dintre parinti cu privire la custodia comuna fizica a copiilor, respectandu-se astfel interesul lor superior. 3. Adunarea Parlamentara subliniaza faptul ca respectul pentru via?a de familie este un drept fundamental consfin?it in Articolul 8 al Conven?iei Europene a Drepturilor Omului ?i de numeroase alte documente juridice interna?ionale. Pentru un parinte ?i copilul sau, posibilitatea de a fi impreuna reprezinta o parte esen?iala a vie?ii de familie. Separarea parinte-copil are efecte iremediabile asupra rela?iei acestora. De aceea, o astfel de separare ar trebui sa fie dispusa exclusiv de catre o instan?a de judecata ?i numai in imprejurari  excep?ionale care sa implice riscuri grave la adresa interesului superior al copilului.
Conform art. 997 din CPC rep.: (1) Instanta de judecata, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari. (2) Ordonanta este provizorie si executorie. Daca hotararea nu cuprinde nicio mentiune privind durata sa si nu s-au modificat imprejurarile de fapt avute in vedere, masurile dispuse vor produce efecte pana la solutionarea litigiului asupra fondului.
Speta ridica problematici legate de exercitiul autoritatii parintesti . Iata conform art. 487 din Codul Civil cu denumirea de Continutul autoritatii parintesti:  Parintii au dreptul si indatorirea de a creste copilul, ingrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, psihica si intelectuala, de educatia, invatatura si pregatirea profesionala a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, insusirilor si nevoilor copilului; ei sunt datori sa dea copilului orientarea si sfaturile necesare exercitarii corespunzatoare a drepturilor pe care legea le recunoaste acestuia.
Legiuitorul prescrie si care sunt indatoririle specifice partilor la art. 488 din Codul Civil: (1) Parintii au indatorirea de a creste copilul in conditii care sa asigure dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala in mod armonios. (2) In acest scop, parintii sunt obligati:    a) sa coopereze cu copilul si sa ii respecte viata intima, privata si demnitatea; b) sa prezinte si sa permita informarea si lamurirea copilului despre toate actele si faptele care l-ar putea afecta si sa ia in considerare opinia acestuia; c) sa ia toate masurile necesare pentru protejarea si realizarea drepturilor copilului; d) sa coopereze cu persoanele fizice si persoanele juridice cu atributii in domeniul ingrijirii, educarii si formarii profesionale a copilului.
De asemenea releva si in ce constau masurile disciplinare ( art. 489 Cod Civil ) : Masurile disciplinare nu pot fi luate de parinti decat cu respectarea demnitatii copilului. Sunt interzise luarea unor masuri, precum si aplicarea unor pedepse fizice, de natura a afecta dezvoltarea fizica, psihica sau starea emotionala a copilului.
Obligatia de supraveghere a copilului la fel ca si dreptul corelativ sunt prev. la art. 493 din Codul Civil . In ceea ce tine de drepturile parintelui divortat de a pastra legaturile cu copilul care nu locuieste cu el in mod statornic legiuitorul ii confera posibilitatea de a avea legaturi personale la locuinta acestuia , legiuitorul  limitand acest drept doar cand acesta este in interesul superior al copilului , ceea ce semnifica situatiile in care vizitele sunt in defavoarea copilului , mai precis cele care afecteaza dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala in mod armonios.
Pe de alta parte conform art. 504 din Codul Civil daca parintii sunt divortati , autoritatea parinteasca  se exercita potrivit dispozitiilor referitoare la efectele divortului  in raporturile dintre parinti si copii.
Cheia de bolta in materie este aceea a exercitarii impreuna de parinti si in mod egal a autoritatii parintesti .
In speta  parintii , care sunt si parti in proces au casatoria desfacuta prin divort prin sentinta civila nr. 1/8.11.2013 a Judecatoriei S.. Sectia Civila, se stabileste locuinta copilului rezultat din casatorie C , ns. la … , CNP … la mama parata , exercitiul autoritatii parintesti se exercita in comun de ambii parinti, se stabileste domiciliul  copilului la mama , in sarcina reclamantului se stabileste contributie de intretinere .
In cursul anului anterior, efect al divortului, copilul si –a petrecut un sejur cu tata reclamant in Bulgaria, fiind dat acord astfel de catre mama – reclamanta.
Bunele relatii dintre parti nu au necesitat interventia justitiei in stabilirea dreptului la vizita al tatalui – reclamant fata de copil , elocvent fiind textul art. 401 alin. 2 din Codul Civil care se refera la ingerinta „ in caz de neintelegere intre parinti „ , ceea ce semnifica rezolvarea de regula pe cale amiabila a exercitarii dreptului la vizita intre parinti .
Conditia urgentei denota din aceea ca se solicita obtinerea acordului pentru calatoria copilului cu tata in perioada 25 iunie 2016 – 2 iulie 2016, nu exista acordul paratei, iar timpul pentru perfectarea tuturor actelor in acest sens este foarte scurt. Parata in proces prin martorii audiati reclama neintelegeri ivite intre parinti privind dreptul la vizita, modul de realizare efectiva a acestuia , metodele aplicate de parintele reclamant privind acte de neglijenta, uzul nelimitat a mijloacelor informatice in educatia unui copil prescolar pe durata vizitelor la domiciliului parintelui reclamant. Astfel chiar prin depozitiile martorilor paratei se intareste pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, dreptul in discutie fiind cel al dreptului la vizita, dar si exercitarea in comun a autoritatii parintesti, mai cu seama ca una dintre modalitatile parintelui de a avea legaturi personale cu copilul sunt petrecerea vacantei de catre copil cu fiecare dintre parintii lui, aceasta fiind in coniventa cu dreptul la respectarea vietii de familie garantat prin art. 8 al CONVENTIEI PENTRU APARAREA DREPTURILOR OMULUI  SI A LIBERTATILOR FUNDAMENTALE ( a se vedea astfel cauza CEDO Hokkanen c. Finlandei , 23 IX 1994 , seria A  nr. 299- A , pag. 19 – 20 ). In ceea ce tine de urgenta rezulta din impotrivirea nejustificata a mamei parate, in conditiile in care indatoririle specifice prev. de legiuitor nu sunt incalcate, din depozitiile martorilor audiati reiesind o aplecare a parintelui asupra copilului, existand supraveghere, participarea si in vacanta anterioara la programe specifice copiilor prescolari, martorul X. se refera la buna relationare, la simpatia si atasamentul avut de copil fata de tatal reclamant, la opozitia mamei pentru aceasta calatorie. In acelasi sens se exprima si martorul Y. face referire la relatia buna dintre tata si copil. Sustinerile legate de neglijenta si utilizarea tabletei permanent in programul de vizita stabilit voluntar de parinti se fac de martora Z. Martora mai sustine ca in vacanta anterioara programul de seara al copilului depasea orele zece. Insa se apreciaza de instanta in raport si de obiectul pricinii ca reclamantul se comporta in limitele normalitatii cu copilul , respecta principiul interesului superior al copilului, mai cu seama ca mama parata chiar si pe durata vacantei anterioare nu i - a atras atentia reclamantului asupra caracterului nociv al desfasurarii anumitor activitati, din coroborarea depozitiei martorilor D si Z. reiese ca unicul motiv obiectiv de piedica in obtinerea acordului este neanuntarea de la bun inceput a intentiei de achizitionare a biletului pentru Bulgaria. Reclamantul justifica necesitatea obtinerii acordului prin bonul de comanda rezervare servicii turistice  nr. …din 11.I.2016 destinatia … hotel 5* all inclusiv  transport individual, in bonul de comanda fiind trecuti reclamantul si copilul, fiind anexata factura fiscala. Plansele fotografice de la dosar releva pe copil intr-o stare de relaxare, de extaz, in locurile de agrement ale statiunii. Este relevant ca acelasi hotel este in planul reclamantului pentru ambele sejururi din Bulgaria.
Caracterul provizoriu denota din aceea ca durata calatoriei este doar de o saptamana, nu se prejudeca fondul, nu se stabileste definitiv modul prin care in concret reclamantul isi viziteaza copilul .
Aparenta dreptului profita reclamantului, legiuitorul permitand dreptul parintelui sa solicite acest acord, acesta fiind o latura concreta de manifestare a relationarii dintre tata si copil, o modalitate concreta prin care se exercita autoritatea parinteasca, fiecare dintre parinti avand in concret dreptul de a – si petrece concediul de odihna alaturi de copil, fara sa fie stanjenit de catre celalalt parinte. Aparenta dreptului trebuie privita din perspectiva unui proces de ordonanta presedintiala unde se face de parti o prezentare sumara a unei competente a dreptului de a avea legaturi personale cu copilul de catre parintele la care copilul nu si – a stabilit in mod statornic locuinta , deci aceasta solutie nu constituie o prejudecare a fondului. Asadar in discutie este doar aparenta dreptului si prin urmare prin acest  proces nu se transeaza in mod irevocabil disputa judiciara in favoarea uneia dintre parti. Comanda unui pachet turistic in care se include si un copil minor, efect al divortului, nu presupune de plano acordul celuilalt parinte, doar deplasarea in afara tarii presupune acordul, in circumstantele in care niciunul dintre parinti nu a evocat ca zona de calatorie este primejdioasa, iar anturajul sau comportamentul parintelui care – l are in grija este deficitar in raport cu copilul prescolar.
In dosarul nr. II./../2016 prin cerere reconventionala se solicita de reclamant stabilirea domiciliului la acesta. Procesul de fata nu vizeaza stabilirea unei locuinte statornice la tatal reclamant.
Datele obiective ale situatiei de fapt, reiesita din ansamblul probatoriu si pozitiile procesuale manifestate de parti, cum pentru un parinte ?i copilul sau, posibilitatea de a fi impreuna reprezinta o parte esen?iala a vie?ii de familie, instanta de fond a obligat parata sa isi exprime acordul in vederea parasirii tarii a copilului C., CNP … impreuna cu reclamantul pentru perioada 25 VI 2016 – 2 VII 2016, iar in caz de refuz hotararea va tine loc de consimtamantul paratei.
Fiind in culpa procesuala , parata a fost obligata sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata in cuantum de 1520 lei, care include taxa judiciara de timbru de 20 lei si onorariul avocatial de 1500 lei .
Impotriva acestei hotarari a declarat apel parata B. solicitand admiterea apelului in baza art. 480 pct. 2 si 6 NCPC, anularea sentintei si rejudecand procedura urmata in fata primei instante si rejudecand in fond cauza, admiterea  exceptiei inadmisibilitatii cererii de ordonanta presedintiala  a reclamantului si in consecinta, respingerea  actiunii formulata de reclamant, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
IN SUBSIDIAR solicita admiterea apelului, anularea hotararii nr. 1/2016 din dosar nr. si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
Solicita suspendarea executarii vremelnice pana la solutionarea apelului.
In sustinerea apelului se arata ca instanta de fond a pronuntat o hotarare nelegala, a respins exceptia invocata de pirita, ca fiind nesustinuta nemotivand in nici un fel respingerea sau poate ca este o aparare de fond in mod gresit in conditiile in care a dovedit ca nu sunt indeplinite conditiile de admisibilitate a unei astfel de cereri nici urgenta, nici aparenta dreptului in special conditia caracterului provizoriu, vremelnic al masurii si neprejudecarea fondului, pe rolul Judecatoriei Sibiu neexistind un dosar de fond in curs, dosarul la care se face referire nr. II./../2016 avand ca obiect stabilire program vizitare minor.
Instanta de fond a motivat solutia pronuntata foarte succint si fara sa tina cont si sa analizeze in vreun fel apararile formulate de apelanta si trecand peste cererile de probatiune incuviintate si castigate cauzei, neadministrand toate probele, respectiv lipseste ancheta sociala de la domiciliul intimatului reclamant dispusa in cauza motiv pentru care se impune trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante.
Considera ca fata de situatia creata si de atitudinea intimatului totul a fost facut cu rea credinta in conditiile in care a dovedit ca nu i-a cerut consimtamantul pentru a pleca in vacanta cu minorul, apelanta afland acest lucru doar cand a fost chemata in judecata si in conditiile in care nu exista petit pentru obligare la consimtamant si in vederea eliberarii pasaportului pentru minor chiar reclamantul aratand ca pasaportul este expirat. Precizeaza inca odata ca nu s-a dovedit refuzul apelantei si mai mult decat atat chiar daca acesta era dovedit, trebuia stabilit in ce masura este abuziv sau nu. Mai mult decat atat, i-a dat consimtamantul anul trecut pentru vacanta in Bulgaria si a dovedit ca a fost de acord si cu viza pentru America pentru ca minorul sa viziteze bunicii paterni. A facut dovada ca atunci cand minorul a fost plecat in vacante cu intimatul reclamant si concubina acestuia a fost supus unor actiuni periculoase, era sa se inece, nu i se mai administra mancarea seara pentru ca era supus unui program pentru adulti ceea ce facea sa fie foarte obosit motiv pentru care se impune suspendarea executarii pana la solutionarea apelului.
Intimatul nu a depus intampinare:
Analizand hotararea atacata, prin prisma motivelor de apel formulate, precum si sub toate aspectele, conform prevederilor art. 476-478 C. proc. civ, raportat la probele administrate, Tribunalul retine urmatoarele:
In ce priveste cererea apelantei de suspendare a executarii provizorii a hotararii de fond, se constata ca aceasta a declarat ca nu insista in solutionarea cererii, dat fiind ca tatal copilului a plecat impreuna cu acesta in Bulgaria.
Pe de alta parte, tribunalul constata ca cererea formulata de intimatul reclamant indeplineste conditiile speciale prev. de art. 997 alin. 1 C. pr. civ.
In mod corect si legal instanta de fond a constatat ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, fiind vorba de o masura provizorie in caz grabnic, nefiind prejudecat fondul dreptului.
Mai mult, apelanta nu a contestat imprejurarea expusa de intimat, in sensul ca aceasta s-a prezentat cu tatal intimat la Serviciul de Pasapoarte si si-a dat acordul ca tatal sa paraseasca tara impreuna cu minorul, in concediu, iar in prezent, minorul este plecat cu tatal sau din tara in Bulgaria, urmand a se intoarce la domiciliu.
Este dreptul tatalui de a pastra legatura cu copilul, de a petrece timpul liber, o parte din vacanta, impreuna, pentru consolidarea relatiei. Nu s-a facut dovada ca prezenta tatalui ar dauna dezvoltarii si cresterii copilului, astfel ca este in interesul minorului pastrarea acestei legaturi.
Fata de cele ce preced, se constata ca apelul formulat de parata este neintemeiat, sens in care, in baza art. 480 alin. 1 C. pr. civ., tribunalul il va respinge si va pastra sentinta civila nr. 1/2016  pronuntate de Judecatoria Sibiu in dosarul nr. I./../2016 ca fiind temeinica si legala.
Se mai constata ca intimatul va solicita cheltuieli de judecata pe cale separata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017