InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Incredintare minor

(Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.1159/829/2011

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR.1415
Sedinta publica de la 16.11.2011
Completul compus din:
PRESEDINTE:


     Pe rol  fiind rejudecarea cauzei minori si familie privind pe reclamanta P.E. si pe paratul P. N. N.  avand ca obiect incredintare minor - ordonanta presedintiala.
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamanta P.E., asistata de avocat Petrovici Cornelia, si paratul P.N.N., asistat de avocat Umbrarescu Cozmin.
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura de citare cu partile este legal indeplinita, cauza este la al treilea termen de judecata, dupa care:
     Instanta in temeiul art. 129 cod procedura civila pune in discutie necesitatea audierii martorilor propusi de parti.
     Instanta procedeaza la audierea separata a martorelor Stavarache Fevronia  si Mihaila Lica, dupa depunerea de catre acestea a juramantului.
     Partile, prin aparatori arata ca nu mai au alte cereri si solicita cuvantul pe fond.
     Instanta acorda cuvantul pe fond.
     Reclamanta prin aparator, avand cuvantul pe fond solicita admiterea cererii formulate pe calea ordonantei presedintiale. Arata ca doreste ca domiciliul minorului sa fie stabilit la  locuinta reclamantei pana la ramanerea definitiva si irevocabila a actiunii de divort, motivat de faptul ca reclamanta a fost de buna credinta a lasat paratul sa-l viziteze pe minor de la despartirea in fapt, dar profitand de buna intelegere acesta a luat minorul si l-a dus la locuinta situata in comuna Glavanesti, sat Frumuselu. Totodata arata ca reclamanta si-a dat silinta sa-i ofere minorului conditii pentru o crestere si dezvoltare armonioasa, in acest sens depune la dosar ancheta sociala efectuata la domiciliul reclamantei din Onesti, contract de inchiriere. Totodata solicita obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata cu chitanta la dosar nr.171/26.10.2011 .
     Paratul, prin aparator, avand cuvantul pe fond solicita ca domiciliul minorului sa fie stabilit la  locuinta paratului, motivat de faptul ca actiunea formulata pe calea ordonantei presedintiale este nefondata si ca atare solicita respingerea acesteia.
     In dovedirea celor solicitate depune la dosar o serie de acte (copie raport investigatii/supraveghere din data de 08.11.2011-11.11.2011, in numar de 10 paginii, planse foto, buletin analize P.R.G.), din care rezulta ca reclamanta nu detine un loc de munca stabil, o locuinta care sa-i asigure minorului conditiile optime pentru o crestere si dezvoltare armonioasa, la mijloc nefiind interesele minorului ci altele.
     De asemenea arata faptul ca schimbarea domiciliului minorului ar influenta psihic minorul, cu cheltuieli de judecata.
     S-au declarat dezbaterile inchise trecandu-se la deliberare.


I N S T A N T A
-deliberand-

     Prin cererea inregiatrata sub nr 1159 la datada de 18.10.2011 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului, reclamanta P.E. a chemat in judecata pe paratul P. N. N. solicitand instantei pe cale de ordonanta presedentiala incredintarea minorului P.R.G. pana la solutionarea definitive si irevocabila a hotararii de divort .
     Cauza a fost legal timbrata cu suma de 10 lei si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei.
     In cauza a fost administrata proba cu acte , martori si interogatoriu.
          A fost atasat la dosar certificatul de nastere al minorului(fila 5) si certificatul de grefa din care rezulta ca reclamanta a promovat actiunea de divort pe rolul instantei.
           Instanta a dispus efectuarea unor anchete sociale la domiciliul partilor care sa ateste conditiile de crestere si educare a minorului .
           Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:
           Partile s-au casatorit in luna noiembrie a anului 2008 si din casatoria acestora a rezultat minorul P.R. G. nascut la data de ___ in mun Onesti.
           In luna septembrie a acestui an, datorita neintelegerilor dintre soti , reclamanta   a parasit domiciliul comun impreuna cu minorul.
           Martora Mihaila Lica a carei depozitie a fost atasata la filele 37-38 din dosar a aratat instantei ca intre soti exista neintelegeri ,ca starea de sanatate a minorului este precara si acesta are nevoie permanenta de ingrijirea mamei.
           A mai aratat martora ca pe data de 9.10.2011, paratul a luat cu forta minorul din ingrijirea mamei deplasandu-se cu acesta in loc Frumuselu, com Glavanesti desi minorul prezentand o alergie trebuia periodic sa fie prezentat la medic si se impunea ca acesta sa fie supravegheat de reclamanta.
           La solicitarea paratului a fost audiata martora Stavarache Frevonia, depozitie atasata la filele  39-40 din dosar care a relatat instantei faptul ca minorul prezenta probleme medicale si imprejurarea ca acesta a fost luat fortat de la reclamanta de catre parat.
          Din  continutul anchetei sociale(fila 41 din dosar) efectuata la domiciliul reclamantei rezulta ca aceasta locuieste intru-un apartament inchiriat in municipiul Onesti si lucreaza in calitate de ospatar la un local din aceeasi localitate.
           Deasemeni  mai rezulta ca reclamanta are conditii de crestere si educare a minorului.
           Avand in vedere aspectele prezentate mai sus tanand cont si de probele administrate in dosar instanta considera ca este in interesul superior al minorului sa aiba temporar domiciliul la mama dat fiind varsta frageda a minorului dar si problemele de sanatate ale acestuia.
           Privind conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale instanta constata masura stabilirii domiciliului minorului la reclamanta reprezinta o masura  urgenta si vremelnica dat fiind starea de sanatate a minorului si varsta frageda a acestuia.
           Pentru aceste motive instanta urmeaza sa admita cererea reclamantei si sa dispuna stabilirea domiciliului minorului la aceasta pana la solutionarea definitiva si irevocabila a hotararii de divort.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMALE LEGII
HOTARASTE:

     Admite cererea reclamantei P.E., domiciliata in ___, str. Republicii, nr.58, sc. A, ap.240, judetul ___, in contradictoriu cu paratul P:N:N:, domiciliat in comuna ____  judetul Bacau.
     Stabileste domiciliul minorului P.R.G., nascut la data de ___ in municipiul Onesti, la domiciliul reclamantei situat in municipiul __.
     Dispune inapoierea de indata a minorului catre reclamanta.
     Obliga paratul la plata sumei de 310 lei catre reclamanta cu titlu de cheltuieli de judecata.
     Definitiva si executorie.
     Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.
     Pronuntata in sedinta publica, astazi 16.11.2011.
     
            PRESEDINTE,                                                          GREFIER,

Red/tehnored. 2 ex.
S.D.M/B.D
22.11.2011


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012