InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Avrig

Ordonanta presedintiala

(Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009 pronuntata de Judecatoria Avrig)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Judecatoria Avrig | Jurisprudenta Judecatoria Avrig

Constata ca sub nr. X din data de ........, s-a inregistrat la Judecatoria Avrig contestatia la executare formulata de contestatorii T.M. si T.M.C., in contradictoriu cu intimatii S.C. E. S.A., si BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC „M.D.A.”, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna.
- anularea formelor de executare silita efectuate in dosarul de executare nr. ..... al B.E.J. M.D.A., cu privire la imobilul inscris in CF ......., nr. top. 258, 259.
- suspendarea executarii pana la solutionarea contestatiei la executare.
- obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea contestatiei se arata faptul ca la data de 13.09.2004, contestatoarea T. M., impreuna cu sotul sau, T.V., au incheiat cu intimata S.C. E. S.A. un contract de garantie imobiliara cu privire la imobilul inscris in CF ............., nr. top. 258, 259, prin care au garantat cu acest imobil eventuale pagube ce vor fi produse de fiul acestora. T.C.V. – angajat la intimata -, din vina sa, acesteia.
Relatiile de munca dintre intimata si T.C.V. s-au desfasurat in perioada 2004 – 2006.
Numitul T.V. a decedat la data de 14.05.2006, iar la data de 27.07.2006 are loc dezbaterea succesiunii dupa acesta, finalizata cu emiterea certificatului de mostenitor nr. ....... , de catre B.N.P. P.C.
La data de 27.03.2009, contestatoarea T.M. cumpara cota de 3/16 parti ce revenise in urma dezbaterii succesiunii lui T.C., astfel ca in prezent, coproprietari ai imobilului sunt contestatorii, in cota de 13/16 parti, respectiv 3/16 parti.
Contestatorii invoca faptul ca intimata nu detine titlu executoriu, deoarece contractul de garantie imobiliara nu este titlu executoriu, nestabilind creanta in mod cert, lichid si exigibil.
Mai mult, acestia sustin ca nu este indeplinita conditia esentiala din contract, respectiv ca paguba sa fie cauzata din culpa lui T.C., vina acestuia nefiind stabilita in nici un mod.
In al treilea rand, se mai invoca faptul ca executarea silita a fost pornita impotriva unei persoane decedate, lipsita de capacitate de folosinta, si nu impotriva adevaratului proprietar al imobilului.
In drept, se invoca disp. art. 372, 374, 379, 399 si 274 C. proc.civ.
Intimata S.C. E. S.R.L. formulat intampinare, solicitand respingerea contestatiei ca neintemeiata.
In motivarea acesteia, intimata arata faptul ca titlul executoriu in temeiul caruia a fost inceputa executarea silita il constituie contractul de garantie imobiliara, iar culpa numitului T.C. in producerea prejudiciului este evidenta, atata vreme cat organele de urmarire penala nu au constatat urme de fortare sau distrugere la usile masinii pe care acesta o avea in custodie.
De asemenea, intimata invoca faptul ca in cauza, contestatorii nu pot invoca aparari de fond impotriva titlului executoriu, deoarece exista mijloace procedurale speciale pentru realizarea dreptului.
Intimata a solicitat judecarea in lipsa.
In probatiune, s-au depus: contractul de garantie imobiliara (f.11), certificat de mostenitor nr........ (f.13),  certificat de deces (f.12), contract de vanzare-cumparare (f.17), somatia imobiliara (f.8), proces verbal al BEJ M.D.A. (f.9), contract de individual de munca inregistrat sub nr. ........... (f.53), nota explicativa a numitului T.C. (f.61-64), adresa emisa de Parchetul de pe langa Judecatoria ........ (f.83).
Prin incheierea din data de 25.05.2009, instanta a respins cererea de suspendare a executarii pana la solutionarea contestatiei la executare, deoarece contestatorii nu au achitat cautiunea stabilita de instanta.
Cererea a fost legal timbrata.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
La data de 13.09.2004, intre contestatoarea T.M., sotul sau T.V.,si intimata S.C. E. SRL se incheie contractul de garantie imobiliara autentificat sub nr. ...... de B.N.P. D.N., prin care garantii se obliga ca, in cazul in care din vina numitului T.C., angajat al intimatei, se vor produce pagube angajatorului cu privire la marfurile incredintate, acestia sa achite imediat si fara nici un fel de formalitati sumele ce se constituie ca paguba (f.11).
Contestatoarea a adus ca garantie imobilul inscris in CF ........., nr. top. 258 si 259, proprietatea acesteia si a sotului sau.
T.C. este fiul garantilor, angajat al intimatei in baza contractului individual de munca inregistrat la I.T.M. sub nr. ......... (f.53).
Numitul T.V. decedeaza la data de 14 mai 2006, conform certificatului de deces nr. ............. (f.12).
In urma dezbaterii succesiunii dupa acesta, se emite certificatul de mostenitor nr. ............., prin care masa succesorala a fost stabilita ca fiind formata din cota de 1 din imobilul inscris in CF ......., nr. top. 258 si 259, iar mostenitori legali au fost considerati T.M., in cota de 2/8 parti , si T.V.C. si T.M.C., in calitate de fii, in cota de cate 3/8 parti (f.13).
Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ........ de BNP P.C., T.C.V. vinde contestatoarei T.M. cota sa de 3/16 parti din imobilul inscris in CF ........, nr. top. 258 si 259, astfel ca proprietari ai imobilului devin T.M., in cota de 13/16 parti, si T.M.C., in cota de 3/16 parti.
La data de 10.03.2009, intimata S.C. E. SRL inainteaza cererea de executare silita a contractului de garantie imobiliara autentificat sub nr. ....... de B.N.P. D.N., inregistrat sub nr. ........ de BEJ M.D.A. (f.50), prin care solicita urmarirea imobilului inscris in CF ......, nr. top. 258 si 259, proprietatea numitilor T.M. si T.V., pentru o paguba de 17.650,76 lei.
In motivarea cererii, se arata ca numitul T.V.C., in calitate de angajat al intimatei, a produs acesteia o paguba de 79.488,56 lei, din care a fost recuperata de la asigurator suma de 64.655,99 lei.
Executorul judecatoresc emite la data de 27.03.2009, somatia imobiliara catre T. M., T.C.V. si T.V., procedand si la notarea acesteia in CF (f.67).
Instanta apreciaza ca prezenta contestatie la executare este intemeiata, pentru urmatoarele motive:
1.Contestatorii au invocat faptul ca s-a inceput executarea silita in lipsa unui titlu executoriu, deoarece contractul de garantie imobiliara nu constituie titlu executoriu.
Potrivit art. 372 C.proc.civ, executarea silita se va face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti sau a altui inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
Intimata nu detine o hotarare judecatoreasca, prevalandu-se de contractul de garantie imobiliara, ca titlu executoriu.
In baza art. 66 din Legea nr. 36/1995, actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia.
Instanta apreciaza ca intimata nu detine un titlu executoriu, in conditiile in care contractul de garantie imobiliara autentificat sub nr. ............ de B.N.P. D.N. nu constata nici un fel de creanta, iar elementele de certitudine, lichiditate si exigibilitate lipsesc.
Din punct de vedere juridic, contractul de garantie imobiliara are natura unei ipoteci, si, in consecinta, este supusa principiului specializarii, in sensul ca aceasta trebuie sa fie specializata sub dublu aspect: al imobilului afectat de garantie, si asupra valorii creantei garantate, sub sanctiunea nulitatii.
Avand in vedere faptul ca prin contractul de garantie nu s-a specificat valoarea creantei garantate, valabilitatea acestuia este discutabila si din punct de vedere al naturii juridice de ipoteca.
In consecinta, avand in vedere ca acest contract nu constituie titlu executoriu, neindeplinind conditiile cerute de art. 66 din L. nr. 36/1995, iar intimata nu detine hotarare judecatoreasca , instanta constata ca executarea silita a inceput in lipsa unui titlu executoriu.
2. Executorul judecatoresc nu a comunicat somatia, in conformitate cu disp. art. 387 C. proc.civ, tuturor debitorilor, avand in vedere ca T.V. decedase in anul 2006, iar coproprietar al imobilului era, de la acea data, si numitul T.M.C. supra cotei de 3/16 parti, cu titlu de mostenire.
Acesta nu a fost somat, asa cum prevede textul legal citat, iar executarea silita a vizat intregul imobil, inclusiv cota parte detinuta de acesta.
Fata de acest aspect, executarea silita nu a respectat conditiile de forma privind somarea tuturor debitorilor,actele indeplinite fiind nule si din acest punct de vedere.
3.Chiar si in situatia in care contractul de garantie imobiliara ar constitui titlu executoriu, acesta tot nu putea fi pus in executare, in conditiile in care nu era indeplinita conditia cuprinsa in acesta, referitoare la producerea pagubei din culpa numitului T.V.C.
Clauzele contractului cu privire la conditiile angajarii raspunderii garantilor sunt clare, respectiv doar cu privire la „ pagube produse din vina angajatului”.
Pentru a porni executarea silita, intimata trebuie sa faca, in primul rand, dovada indeplinirii conditiei prevazute de contractul de garantie imobiliara, pentru angajarea raspunderii acestora, respectiv dovada culpei numitului T.C.V. in producerea pagubei.
T.C.V., in calitate de sofer al intimatei, a reclamat, in luna noiembrie 2006,  savarsirea unei infractiuni de furt, constand in sustragerea unor produse din masina pe care o conducea.
Desi intimata a sustinut faptul ca acesta este autorul infractiunii de furt, nu a produs dovada in acest sens, respectiv hotararea judecatoreasca definitiva de condamnare.
Mai mult, prin adresa emisa de Parchetul de pe langa Judecatoria ........ (f.84), s-a comunicat faptul ca numitul T.V.C. are calitatea de parte vatamata in dosar nr. ..............., si nu de invinuit, iar la data de 10.01.2007 s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem.
4. Potrivit contractului de garantie imobiliara, intimata se putea indrepta impotriva garantilor doar in cazul in care posibilitatile materiale si financiare proprii ale angajatului sau, T.C.V., nu satisfac pagubele produse.
In consecinta, raspunderea garantilor are caracter subsidiar, putand fi angajata doar in cazul in care debitorul principal nu are posibilitati materiale suficiente pentru acoperirea prejudiciului produs.
In speta, intimata nu s-a indreptat mai intai impotriva debitorului principal, executarea silita fiind inceputa direct impotriva garantilor, fara ca intimata sa faca dovada faptului ca primul nu are posibilitati financiare necesare acoperirii pagubei.
5. Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Biroului Executorului Judecatoresc M.D.A., invocata din oficiu, instanta retine ca la judecarea contestatiei la executare iau parte partile interesate in procedura de executare, respectiv debitorul urmarit si creditorul urmaritor, iar raportul juridic se stabileste intre aceste persoane, fara ca executorul judecatoresc sa fie parte in acest raport.
Pentru acest motiv, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Biroului Executorului Judecatoresc M.D.A., invocata din oficiu,  si va respinge contestatia formulata in contradictoriu cu acesta.
Avand in vedere considerentele de mai sus, instanta va admite contestatia la executare formulata la contestatorii T.M. si T.M.C., in contradictoriu cu intimata S.C. E. SA, si va anula toate actele de executare indeplinite in dosar executional nr. .............. al BEJ M.D.A., cu privire la imobilul inscris in CF ..............., nr. top. 258 si 259.
In baza art. 274 C. proc.civ, obliga intimata sa plateasca suma de 2204 lei contestatoarei T.M., cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru, timbru judiciar (f.5) si onorariu de avocat (f.96).
Pentru aceste motive,

IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E:

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive  BIROULUI EXECUTORULUI JUDECATORESTI „M.D.A.”.
Admite contestatia la executare formulata de contestatorii T.M., si T.M.C., in contradictoriu cu intimata S.C. E. S.A.
Anuleaza toate actele de executare indeplinite in dosar executional nr. ...... al  B.E.J. „M.D.A.”, cu privire la imobilul inscris in CF .............., nr. top. 258, 259.
Respinge contestatia la executare formulata de contestatorii T.M. si T.M.C. in contradictoriu cu B.E.J. „M.D.A.”.
In baza art. 274 C. proc.civ, obliga intimata S.C. E. S.A sa plateasca contestatoarei T.M. suma de 2204 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 29 iulie 2009.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 42 din data de 20.01.2009
Reziliere contract - Sentinta comerciala nr. 842 din data de 12.01.2009
Furt calificat - Sentinta penala nr. 621 din data de 18.08.2010
Reziliere contract - Sentinta comerciala nr. 91 din data de 29.09.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 5912 din data de 23.06.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 178 din data de 26.02.2009
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
Infractiuni la legi speciale – confiscare arme - Sentinta penala nr. 917 din data de 14.04.2008