InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Ordonanta presedentiala de suspendare a hotararii adunarii creditorilor in procedura insolventei

(Hotarare nr. 2367/sind din data de 04.09.2009 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

R O M A N I A
TRIBUNALUL BRASOV
SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
SENTINTA CIVILA NR.2367/SIND
Sedinta publica din 4 decembrie  2009
Completul compus din:
      JUDECATOR SINDIC : A. R. A.
Grefier D. D.


       Pe rol fiind cererea de ordonanta presedentiala formulata de reclamantul – debitor SC A. C. SA – in insolventa, in contradictoriu cu  administratorul judiciar I. – D. I. SPRL, avand ca obiect suspendarea primei sedinte a adunarii creditorilor convocata pentru data de 04 12 2009.
        La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta administrator P. G. pentru debitor si avocat  V. D. in substituirea avocatului I. I.pentru reclamantul debitor SC A. C. SA, consilier juridic G. C. pentru administrator judiciar I. D. I.SPRL.
       Procedura legal indeplinita.
       S-a facut referatul cauzei dupa care:
       La dezbateri se prezinta creditor D.N. in nume personal si mandatar al creditorilor D.I. C. si D. M.. Depune cerere de interventie in interes propriu pentru cei trei creditori, insotita de copia procurilor judiciare date de creditorii D. I.C. si D. M.. Cererea de interventie este netimbrata.
       Se constata totodata ca cererea de chemare in judecata este timbrata cu 20 lei taxa judiciara de timbru si 0,3 lei timbru judiciar.
       Reprezentanta reclamantului solicita lasarea cauzei la a doua strigare pentru depunerea diferentei taxei judiciare de timbru.
       La a doua strigare, se prezinta administrator P.G. si avocat  I. I. pentru reclamantul debitor SC A. C. SA, consilier juridic G. C. pentru administrator judiciar I. D. I.SPRL si D. N. in nume personal si mandatar al creditorilor intervenienti D. I. C. si D.M..
       Reprezentantul reclamantului depune diferenta de 100 lei taxa judiciara de timbru.
       Reprezentantul intervenientilor depune 120 lei taxa judiciara de timbru si 0,3 lei timbru judiciar aferente cererii de interventie.
       Cate un exemplar al cererii de interventie a fost comunicat reclamantului debitor si administratorului judiciar.
       Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta pune in discutia partilor admiterea in principiu a cererii de interventie.
       Intervenientul D. N., solicita admiterea in principiu a cererii de interventie.
       Avocat  I.I. pentru reclamantul debitor solicita respingerea cererii de interventie, avand in vedere obiectul dedus judecatii.
       Reprezentanta administratorului judiciar lasa la aprecierea instantei hotararea ce se va pronunta.
       Judecatorul sindic, fata de cererea de admitere in principiu, constata urmatoarele: Cererea de interventie este formulata de trei creditori ai debitorului, in cadrul solutionarii cererii avand ca obiect ordonanta presedintiala formulata de debitor, prin care se solicita suspendarea sedintei adunarii generale a creditorilor convocata de administratorul judiciar pentru data de 4 decembrie 2009. Acestia sunt indreptatiti potrivit legii sa participe la adunarea creditorilor si in consecinta justifica un interes personal pentru ca aceasta adunare sa fie organizata potrivit convocatorului administratorului judiciar.
       Avand in vedere prevederile art.49 si 52 alin.3 Cod procedura civila, judecatorul sindic admite in principiu cererea de interventie si acorda cuvantul partilor cu privire la probatoriu.
       Reprezentanta administratorului judiciar depune delegatie de reprezentare si intampinare. Cate un exemplar al intampinarii a fost comunicat partilor prezente.
       Partile arata ca nu solicita administrarea altor probe in afara inscrisurilor aflate la dosarul cauzei.
       In temeiul art.150 Cod procedura civila, judecatorul sindic inchide dezbaterile si acorda cuvantul asupra cererii.
       Reprezentantul reclamantului debitor solicita admiterea cererii si-n consecinta a se dispune suspendarea adunarii generale a creditorilor, pana la clarificarea situatiei definitive a creantelor. Potrivit procedurii insolventei, administratorul judiciar a convocat adunarea creditorilor, desi impotriva tabelului creditorilor, a rapoartelor administratorului judiciar s-au formulat contestatii, acestea fiind supuse termenului de solutionare in dosarul de faliment. Tabelul creditorilor nu a putut fi  intocmit in conditiile in care creantele creditorilor nu sunt definitive, titlurile executorii fiind contestate in instanta. In sustinerea cererii a invocat dispozitiile art.154 ind.2 din legea insolventei care prevede ca, pana data deschiderii falimentului, nu se poate lua nici o masura impotriva societatii, care sa aduca atingere drepturilor acesteia. Potrivit art.149 din Legea nr.85/2006, dispozitiile legii se coroboreaza in masura posibilitatii, cu dispozitiile codului de procedura civila. In tabelul provizoriu sunt inscrise creante de 10 ori mai mari decat valoarea contabila. S-a ales calea ordonantei presedintiale, avandu-se in vedere urgenta solutionarii, scopul fiind acelasi ca al oricarei contestatii prevazuta de art.21 alin.2 din Legea nr.85/2006. Pe de o parte nu este posibila desemnarea unui comitet al creditorilor, cata vreme tabelul creantelor este intocmit in baza unor creante ce se afla in litigiu pe rolul instantelor judecatoresti, iar pe de alta parte, regimul juridic al actiunilor la purtator, urmeaza regimul juridic prevazut de Legea nr.31/1990, acesta fiind opozabil chiar administratorului judiciar, in cazul unei proceduri de insolventa. Trebuie identificati creditorii cu actiuni la purtator pentru desemnarea comitetului creditorilor. Urgenta este dovedita avand in vedere ca sedinta este organizata azi 4 decembrie 2009, la ora 14.00. Paguba, rezulta din faptul caci, comitetul creditorilor va fi compus din creditori – actionari, a caror interese sunt contrare celor cu cele ale societatii.
       Reprezentanta administratorului judiciar arata ca la acest moment s-a organizat prima adunare a creditorilor potrivit dispozitiilor legii insolventei. Caracterul provizoriu a creantelor nu se contesta. La aceasta sedinta urmeaza sa se prezinte raportul privind cauzele si imprejurarile care au condus debitorul in stare de insolventa, prin care administratorul judiciar sustine ideea de posibilitate a redresarii societatii. Contestatoarea debitoare se afla in eroare atunci cand invoca dispozitiile art.99 alin3 din Legea nr.85/2006, ca motiv de nulitate absoluta a convocarii adunarii generale a creditorilor. Legea stabileste momentul si modul de solutionare a contestatiilor formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor si rapoartelor administratorului judiciar. Solicita respingerea cererii ca neintemeiata.
       Intervenientul Dascalu Nicolae, solicita respingerea cererii reclamantei. Potrivit art.28 din Legea nr.85/2006, debitorul era obligat sa depuna toate inscrisurile cu care putea sa se opuna deschiderii procedurii.  Solicita admiterea cererii de interventie.

JUDECATORUL SINDIC


Constata ca la data de 03 12 2009 debitorul SC A. C. SA – in insolventa, prin administrator social P. G. a formulat o cerere de ordonanta presedentiala, inregistrata sub nr.9353/62/2009, in contradictoriu cu  administratorul judiciar I. – D. I.SPRL, avand ca obiect suspendarea primei sedinte a adunarii creditorilor convocata pentru data de 04 12 2009 pana la clarificarea situatiei creantelor, respectiv afisarea tabelului definitiv al creditorilor debitorului.
Prin cerere reclamantul a solicitat obligarea administratorului judiciar sa procedeze la verificarea si obligarea creditorilor debitorului care detin titluri de valoare la purtator, sa depuna originalele acestor inscrisuri cu 5 zile inainte de data fixata pentru exprimarea votului in adunarea creditorilor, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a vota. De asemenea reclamantul a solicitat excluderea de la vot a creditorilor ale caror creante sunt provizorii, precum si obligarea administratorului judiciar sa procedeze la reconvocarea adunarii creditorilor debitorului in conditii de legalitate.
In motivarea cererii de ordonanta presedentiala reclamantul invoca prevederile art.581 Cod procedura civila care se coroboreaza cu prevederile art.149, art.154 ind.2 si art.99 alin.3 din Legea nr.85/2006.
Astfel, reclamantul a mentionat caci in tabelul creantelor debitorului au fost inscrisi cu titlu provizoriu actionarii debitorului cu titluri de valoare la purtator, iar acestia nu au depus cu 5 zile inaintea convocarii adunarii creditorilor, organizata de administratorul judiciar pentru data de 04 12 2009, actiunile in original la purtator. De asemenea, impotriva tabelului preliminar al creantelor debitorului s-au formulat contestatii. Pentru aceste considerente reclamantul invoca nulitatea convocatorului adunarii creditorilor, iar pentru a evita proceduri judiciare suplimentare cum ar fi anularea hotararii adunarii creditorilor din 04 12 2009 solicita suspendarea acesteia.
Reclamantul a depus la dosarul cauzei inscrisuri, precum si dovada achitarii taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.
La data de 04 12 2009 s-a formulat o cerere de interventie in interes propriu din partea creditorilor actionari D. N., D. I. – C. si D. M.. Prin cerere s-a solicitat respingerea cererii de ordonanta presedentiala ca inadmisibila si organizarea adunarii creditorilor la data de 04 12 2009 asa cum a fost convocata de catre administratorul judiciar.
In motivare intervenientii au aratat ca nu se poate solicita suspendarea primei adunari a creditorilor convocata de catre administratorul judiciar desemnat, avand in vedere ca Legea nr.85/2006 nu prevede dispozitii in acest sens, iar pe de alta parte pentru ca aceasta este obligatorie potrivit legii si dispozitiilor judecatorului sindic. Intervenientii au invocat in acest  sens prevederile art.62, art.15 alin.2, art.16 alin.2 si art.72 alin.3 din Legea nr.85/2006. In ceea ce priveste celelalte cereri ale reclamantului formulate pe cale de ordonanta presedentiala, intervenientii au aratat de asemenea ca solicitarile sunt nefondate avand in vedere chiar prevederile invocate de catre reclamant, respectiv art.99 din Legea nr.85/2006 care sunt aplicabile procedurii de reorganizare judiciara ori sunt lipsite de un temei legal.
Intervenientii au depus la dosarul cauzei inscrisuri, precum si dovada achitarii taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.
Administratorul judiciar a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii. In motivare paratul a invocat lipsa intrunirii cerintelor impuse de art.581 Cod procedura civila, pentru admiterea unei cereri de ordonanta presedentiala, respectiv dovedirea unei pagube care s-ar pricinui prin organizarea adunarii creditorilor din 04 12 2009 si care nu s-ar mai putea repara. In acest sens paratul a prezentat ordinea de zi propusa pentru prima adunare a creditorilor debitorului aceasta fiind urmatoarea: prezentarea raportului prevazut de art.59 din Legea nr.85/2006, desemnarea comitetului creditorilor debitorului, confirmarea administratorului judiciar, stabilirea onorariului administratorului judiciar si diverse. De asemenea paratul a invocat neaplicarea prevederilor art.99 din Legea nr.85/2006 in ceea ce priveste procedura insolventei debitorului in faza in care se afla in prezent debitorul.
La dezbateri au fost prezente toate partile implicate, acestea sustinandu-si concluziile.
Judecatorul sindic a apreciat, fata de obiectul cererii de chemare in judecata si implicatiile practice ale acesteia, ca se impune citarea reclamantului, a administratorului judiciar si a intervenientilor, chiar daca reclamantul a solicitat ca judecata sa se desfasoare in camera de consiliu fara citarea partilor, in speta nefiind incidente prevederile art.581 alin.3 din codul de procedura civila.
La termenul de judecata din 04 12 2009, ora 11,00, s-a dispus admiterea in principiu a cererii de interventie in interes propriu, dupa  comunicarea acesteia si ascultarea partilor din proces, conform art.49 si art. 52 cod procedura civila.
Analizand actele si lucrarile dosarului instante retine urmatoarele:
Cererea de ordonanta presedentiala este nefondata, iar cererea de interventie in interes propriu este intemeiata, pentru urmatoarele considerente:
Fata de debitorul SC A. C.SA s-a deschis procedura insolventei prin incheierea judecatorului sindic din data de 27 08 2009 pronuntata in dosarul nr.4717/62/2009, ca urmare a formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei  formulata de catre cei trei intervenienti, actionari si creditori ai debitorului.
Administratorul judiciar desemnat la cererea creditorilor a fost practicianul in insolventa I. – D. I. SPRL.
Prin incheierea judecatorului sindic din data de 27 08 2009 s-au determinat termenele limita prevazute de lege pentru desfasurarea procedurii insolventei debitorului, cum ar fi termenul limita pentru formularea cererilor de creanta, termenul limita pentru intocmirea si afisarea tabelului preliminar al creantelor debitorului, termenul limita pentru convocarea primei adunari a creditorilor, termenul limita pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv al creantelor debitorului, precum si stabilirea unor obligatii prevazute de lege.
Determinarea acestor termene limita de catre judecatorul sindic s-a realizat in baza prevederilor legale, respectiv dispozitiile art.62 din Legea nr.85/2006. In acest sens prevederile art.62 alin.1 lit.e  din Legea nr.85/2006 stabilesc ca prima sedinta a adunarii creditorilor va avea loc in maximum 5 zile de la expirarea termenului pentru intocmirea si afisarea tabelului preliminar al creantelor debitorului.
Se constata ca prin incheierea judecatorului sindic din data de 27 08 2009 s-a stabilit termenul limita pentru intocmirea si afisarea tabelului preliminar al creantelor debitorului data de 18 11 2009, iar termenul limita pentru organizarea primei sedinte a adunarii creditorilor data de 24 11 2009.
Se constata ca prima adunare a creditorilor debitorului a fost convocata de administratorul judiciar pentru data de 04 12 2009, iar ordinea de zi propusa pentru aceasta este urmatoarea: prezentarea raportului prevazut de art.59 din Legea nr.85/2006, desemnarea comitetului creditorilor debitorului, confirmarea administratorului judiciar, stabilirea onorariului administratorului judiciar si diverse.
Potrivit art.3.8 din Legea nr.85/2006 prin creditor indreptatit sa participe la procedura insolventei se intelege acel creditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabele de creante contra debitorului intocmite in procedura si care are dreptul de a participa la vot in adunarea creditorilor.
Potrivit art.3.16 din Legea nr.85/2006 tabelul preliminar de creante cuprinde toate creantele nascute inainte de deschiderea procedurii insolventei, curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora.
Se constata ca administratorul judiciar a inteles sa inscrie provizoriu o serie de creante ale unor actionari ai debitorului, in tabelul preliminar al creantelor debitorului, printre care si creantele solicitate de catre intervenienti, avand in vedere ca asupra acestor creante se poarta litigii  legate de valoarea actiunilor creditorilor actionari ai debitorului si valoarea dividendelor cuvenite acestora.
Se impune aici precizarea ca procedura insolventei debitorului a fost deschisa la cererea unor actionari ai acestuia, creanta acestora constand in dividende restante si neplatite de catre debitor, pe baza unei hotarari judecatoresti - sentinta comerciala, care este executorie potrivit art.720 ind.8 cod procedura civila si care pana in prezent nu este irevocabila, fiind pe rolul instantelor de control judiciar. De asemenea creditorii care au depus cereri de creanta in dosarul de insolventa al debitorului sunt numai actionarii debitorului.
In urma intocmirii tabelului preliminar al creantelor debitorului de catre administratorul judiciar si afisat la usa instantei la data de 18 11 2009 s-au formulat contestatii, potrivit art.73 din Legea nr.85/2006, acestea urmand a fi solutionate de catre judecatorul sindic.
Potrivit art.14 alin.7 si 8 din Legea nr.85/2006 hotararile adunarilor creditorilor debitorului – in insolventa pot fi contestate, hotararile putand fi desfiintate de catre judecatorul sindic pentru motive de nelegalitate.
Referitor la sedintele adunarilor creditorilor debitorilor – in insolventa prevederile Legii nr.85/2006 nu instituie o procedura speciala pentru suspendarea organizarii acestora.
Astfel, s-ar putea considera ca hotararile adunarilor creditorilor pot fi doar contestate de catre cei indreptatiti, potrivit art.14 al.7 din Legea nr.85/2006, iar judecatorul sindic ar putea desfiinta astfel de hotarari pentru motive de nelegalitate. In consecinta, achiesand la un astfel de punct de vedere, cererea formulata de catre reclamant ar fi inadmisibila.
Pentru argumentarea acestei opinii ar trebui sa subliniem ca procedura insolventei este o procedura speciala si expres reglementata de lege, iar dispozitiile cuprinse in Legea nr.85/2006 sunt de stricta interpretare si aplicare. De asemenea potrivit, art.5 alin.2 din Legea nr.85/2006 procedura insolventei trebuie sa se desfasoare cu celeritate, iar pentru organele, respectiv instante judecatoresti, judecator sindic, administrator judiciar si lichidator, conform art.5 alin.1 din lege si care participa la procedura, celeritatea constituie o obligatie. In consecinta, termenele limita impuse de art.62 din Legea nr.85/2006, sunt imperative tocmai pentru a  fi asigurata celeritatea procedurii insolventei.
Analizand pe fond cererea reclamantului, prin prisma liberului acces la justitie, conform art.21 din Constitutia Romaniei si aspectului ca judecatorul nu poate proceda la o denegare de dreptate, in masura in care apreciem, potrivit art.149 din Legea nr.85/2006 dispozitiile art.581 cod procedura completeaza dispozitiile legii insolventei se impun urmatoarele precizari:
Legiuitorul a definit notiunea de creditor indreptatit sa participe la procedura insolventei, conform art.3.8 din Legea nr.85/2006. Se constata ca desi creantele inscrise in tabelul preliminar al creantelor debitorului cu titlu provizoriu de catre administratorul judiciar sunt in litigiu, acesti creditori au dreptul de a participa la procedura insolventei si de a vota in adunarile creditorilor. In consecinta, creditorii care sunt inscrisi in tabel, chiar si provizoriu, potrivit art.75 alin.3 din Legea nr.85/2006, nu pot fi exclusi pentru a participa la vot in adunarea creditorilor debitorului.
Referitor la aspectul lipsei originalului titlurilor de valoare la purtator pentru creditorii actionari care invoca drepturi de creanta nascute in aceasta modalitate, judecatorul sindic nu poate analiza legalitatea unei sedinte a adunarii creditorilor, anterior organizarii acesteia. In consecinta, lipsa justificarii calitatii de creditor, ca participant la adunarea creditorilor se analizeaza, ca o chestiune de „nelegalitate”, daca aceasta exista, in procedura instituita de art.14 alin.7 si 8 din Legea nr.85/2006.
In consecinta, se constata ca cererile reclamantului formulate ca petitele nr.2 si 3 din actiunea introductiva de instanta sunt nefondate.
In ceea ce priveste cererea de suspendare a sedintei adunarii creditorilor din 04 12 2009 judecatorul sindic apreciaza ca nefiind indeplinite cerintele cumulative impuse de art.581 Cod procedura civila, respectiv urgenta, vremelnicia, neprejudicierea fondului cauzei si existenta unei pagube iminente care nu s-ar mai putea repara ca urmare a masurilor ce s-ar putea lua printr-o hotarare a acestei adunari.
Astfel, se apreciaza ca masura de suspendare a primei sedinte a adunarii  creditorilor nu este vremelnica, dat fiind ca legiuitorul impune organizarea acesteia in conditiile art.62 din Legea nr.85/2006, intr-un termen impus de lege si calificat ca fiind imperativ. De asemenea cererea reclamantului ca masura solicitata prin cererea de ordonanta presedentiala de suspendare a organizarii primei sedinte a adunarii creditorilor pana la finalizarea tabelului definitiv al creantelor debitorului nu poate fi primita cat timp legiuitorul a reglementat institutia creditorului indreptatit sa participe la procedura, precum si institutia creantei provizorii. Tabelul definitiv al creantelor debitorul se intocmeste dupa finalizarea tuturor contestatiilor formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor debitorului, ori procedura insolventei, se impune a se desfasura cu celeritate si pana la acel moment. Momentul primei adunari a creditorilor este anterior momentului tabelului preliminar al creantelor debitorului, potrivit art.62 din Legea nr.85/2006.
In ceea ce priveste cerinta existentei unei pagube iminente si care nu s-ar mai putea repara prin masura pentru care se solicita suspendarea judecatorul sindic, analizand ordinea de zi propusa de administratorul judiciar, pentru prima adunare a creditorilor, apreciaza cu reclamantul nu a dovedit in ce ar consta prejudiciul care i s-ar putea crea prin organizarea acestei sedinte a adunarii creditorilor si care ar fi imposibil de reparat in viitor, cat timp Legea nr.85/2006 prevede posibilitati pentru remedierea oricaror decizii care s-ar putea lua in mod nelegal printr-o astfel de hotarare.
In ceea ce priveste invocarea de catre reclamant a prevederilor art.154 ind.2 si art.99 din Legea nr.85/2006 aceste dispozitii legale nu sunt aplicabile solicitarii reclamantului si in toate cazurile nu ar conduce la aprecieri diferite fata de cele prezentate.
Fata de cele prezentate judecatorul sindic urmeaza sa respinga cererea reclamantului ca inadmisibila in procedura insolventei si neintemeiata pe drept comun.
In ceea ce priveste cererea de interventie in interes propriu judecatorul sindic apreciaza ca aceasta este intemeiata, urmand pentru aceleasi considerente expuse mai sus, sa o admisa, urmand ca administratorul judiciar sa organizeze sedinta primei adunari a creditorilor la data si locul  stabilit in convocator.
Se constata ca in cauza nu s-au solicitat cheltuieli de judecata, conform art.274 Cod procedura civila.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge cererea de ordonanta presedentiala formulata de catre reclamantul – debitor SC A. C.I SA – in insolventa, prin administrator social P. G., cu sediul in Brasov, str.L., nr.6 in contradictoriu cu  administratorul judiciar I. – D. I. SPRL cu sediul in Brasov, str.M.K., nr.X, bl.K1, sc.C, ap.23, judet Brasov, avand ca obiect suspendarea primei sedinte a adunarii creditorilor convocata pentru data de 04 12 2009.
Admite cererea de interventie in interes propriu formulata de catre intervenientii – creditori D. N., D. I.– C. si D. M., toti cu domiciliul ales in Bucuresti, S.U., nr.X sector 3.
Fara cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.
Pronuntata in sedinta publica, 04 12 2009.


Judecator sindic , Grefier,
A. R. A. D. D.

Redactat RA 7.12.2009
Dact DD 7.12.2009
7 ex.1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Propunere arestare preventiva – respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013