InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Drepturi banesti

(Sentinta civila nr. 2129 din data de 17.12.2008 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Salarizare | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Pe rol judecarea litigiului de munca privind pe reclamanta Spataru Mihaela si pe parata Primaria Borcea, avand ca obiect drepturi banesti.
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca reclamanta a solicitat judecarea cauzei in lipsa conform art.242 alin.2 C. proc. civ.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta apreciaza cauza in stare de solutionare si declara dezbaterile inchise.

INSTANTA

Asupra cauzei de fata:
Prin cererea introdusa la aceasta instanta la data de 03.12.2008 si inregistrata sub nr.2585/116/2008 (nr.in format vechi 3211/C/03.12.2008) reclamanta  SPATARU MIHAELA, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura in comuna Borcea, judet Calarasi, a chemat in judecata pe parata Primaria comunei Borcea, judet Calarasi, reprezentata prin primar Zagarin Marcel, solicitand sa se dispuna obligarea acesteia la plata drepturilor banesti reprezentand prime de concediu pentru perioada 2000-2008, sume ce vor fi indexate cu indicele de inflatie de la data nasterii dreptului la zi.
In motivarea actiunii reclamanta arata ca este angajata in functia de bibliotecar cu norma intreaga in cadrul Primariei comunei Borcea din anul 1990, aflandu-se in raporturi de munca cu parata, raporturi guvernate de Legea nr. 53/2003, iar in aceasta calitate de personal contractual beneficiaza de salariu, care reprezinta contravaloarea muncii prestate, la fel ca si functionarii publici, iar in vederea aplicarii principiului egalitatii de tratament, personalul contractual trebuie sa beneficieze de prima de concediu pe perioada 2000-2008.
A mai invederat reclamanta ca angajatorul nu poate refuza plata primei de vacanta, deoarece prin dispozitiile art.39 (1) lit.d din Codul Muncii se stipuleaza expresis verbis ca salariatul are, in principal dreptul la egalitate de sanse si de tratament, iar art.1 (2) lit.e din OG nr.137/2000 consacra principiul egalitatii intre cetateni, excluderea privilegiilor si discriminarilor fiind garantat in exercitarea drepturilor economice.
Se mai invoca si faptul ca daca institutia publica are dreptul sa ceara de la salariatul sau un comportament profesional si extraprofesional adecvat este indreptatit sa pretinda si sa obtina de la institutia publica in care este incadrat recunoasterea si respectarea drepturilor garantate de lege, iar dreptul fiecarui individ de a-si face respectate bunurile si drepturile este prevazut de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si Carta de la Paris, publicata in Monitorul Oficial nr.181/1991.
In dovedirea actiunii reclamanta a depus la dosarul cauzei copie de pe cartea de munca.
In drept au fost invocate prevederile Constitutiei Romaniei si art.39 din Codul Muncii.
Desi legal citata, parata nu a depus intampinare si nu s-a prezentat in instanta.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Reclamana este salariata paratei Primaria Borcea, raporturile lor de munca fiind guvernate de Lg.nr.53/2003 Codul Muncii.
Potrivit art.59 alin.3 din Contractul Colectiv de Munca la nivel national salariatii au dreptul la acordarea primei de vacanta.
Conform art. 241 alin.1 lit.d Codul Muncii, clauzele contractelor colective de munca produce efecte pentru toti salariatii incadrati la toti angajatorii din tara, in cazul contractului colectiv de munca la nivele national.
Pentru anii 2000-2008 reclamanta nu a beneficiat de plata primei de vacanta.
Or, potrivit art.40 alin.2 lit.c din Codul Muncii angajatorul are obligatia de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca.
Inlaturarea acestui drept al reclamantei contravine prevederilor art.41 din Constitutia Romaniei, salariatii avand dreptul la masuri de protectie sociala, prevederile art.53 din Constitutia Romaniei, intrucat acest drept este un drept de remunerare a muncii, care nu poate fi restrans in mod discriminatoriu si contrar echitatii impuse de societatea democratica, cat si reglementarilor date de art.1 din Protocolul nr.1 aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale.
De asemenea, a fost incalcat reclamantilor dreptul prevazut de art.39 alin.1 lit.d din Codul Muncii respectiv dreptul la egalitate de sanse si tratament in conditiile in care functionarii publici din cadrul Primariei Borcea primesc indemnizatia de vacanta.
Principiul egalitatii intre cetateni, excluderea privilegiilor si discriminarilor in exercitarea drepturilor economice este consacrat si de art.1 alin.2 lit.e din Lg.nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.
In contextul celor mentionate, neacordarea primei de vacanta constituie discriminarea reclamantei fata de categoria celorlalti salariati din cadrul paratei, un tratament diferentiat nejustificat de un scop obiectiv si legitim.
Fata de considerentele de fapt si de drept expuse, tribunalul urmeaza a admite actiunea reclamantei obligand parata la plata catre reclamanta a primelor de concediu pentru perioada 2000-2008, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie de la data platii efective.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta Spataru Mihaela, domiciliata in Comuna Borcea, jud. Calarasi impotriva paratei Primaria Comunei Borcea, jud. Calarasi.
Obliga parata la plata catre reclamanta a primelor de concediu pentru perioada 2000-2008, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie de la data platii efective.
Definitiva si executorie de drept.
Cu recurs in 10 zile de la comunicare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Salarizare

Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Acordarea sporului de salariu aferent titlului ?tiin?ific de doctor. Aplicabilitatea Deciziei nr. 21/2016 a Inaltei Curti. - Hotarare nr. 963 din data de 05.04.2017
egalizare salarii - Hotarare nr. 41 din data de 17.01.2018
Drepturi salariale. Pretentii. - Sentinta civila nr. 748 din data de 27.09.2017
Pretentii - Sentinta civila nr. 734 din data de 25.09.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 729 din data de 25.09.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 727 din data de 25.09.2017
COnflict de drepturi avand ca obiect obligarea unitatii la plata salariului ce i s-ar fi cuvenit reclamantei in calitate de asistent principal - Sentinta civila nr. 40/lm/2008 din data de 17.02.2009
Drepturi salariale prescrise. Invocarea din oficiu a - Sentinta civila nr. 412 din data de 09.03.2015
Salariati straini angajati prin agentie de munca temporara. Contractul de munca aplicabil - Hotarare nr. 923 din data de 18.05.2015
Salarizarea personalului din inva?amantul preuniversitar incepand cu 01.01.2010 - Sentinta civila nr. 279 din data de 06.03.2014
Neachitarea drepturilor salariale. - Sentinta civila nr. 216 din data de 24.02.2011
Drepturi salariale. Acordarea unui spor pentru exercitarea mai multor functii - Sentinta civila nr. 885 din data de 21.06.2011
Salarizare - Sentinta penala nr. 280 din data de 16.03.2011
Emitere adeverinta de venituri - Sentinta civila nr. 207 din data de 22.02.2011
Norma de hrana acordata angajatilor din cadrul Ministerului de Interne si a Reformei Administrative - Sentinta civila nr. 121 din data de 10.02.2009
Diminuarea salariului cu 25% in sectorul bugetar - Sentinta civila nr. 1175 din data de 18.11.2010