Jurisprudenta Tribunalul Calarasi


Spete afisate: de la 1 la 20 din 248 pronuntate de Tribunalul Calarasi


Procedura insolventei. Suportarea pasivului neacoperit al unei societati debitoare de catre parat in calitate de administrator. Inadmisibilitate cerere. Art. 138 alin.6 din legea 85/2006
Sentinta civila nr. 154 din data de 07.05.2014 | Domeniu:
Drept procesual civil. Contestatia la executare - suplinirea necesitatii transcrierii biletului la ordin prin atasarea acestuia la somatie, Art. 61 alin. 6 din legea nr. 58/1934
Sentinta civila nr. 688 din data de 06.11.2014 | Domeniu:
Drept procesual civil. Lipsa calitatii procesuale pasive a Consiliului Local in litigiul privind contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare. Art. 30 alin. 3 din Legea nr. 51/2006; art. 62 alin. 1 din Legea nr. 215/2001
Sentinta civila nr. 424 din data de 29.04.2014 | Domeniu:


Drept procesual civil. Competenta materiala cu privire la o cerere privind anularea unui act fals ( desfiintarea unei fise medicale emisa de catre M. T. A.S.). Art.94 pct.1 lit.j c.p.civila.

Sentinta civila nr. 65 din data de 28.01.2014 | Domeniu:
Drept procesual civil - contestatia la executare - executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii.Imposibilitatea de executare si lipsa fondurilor necesare executarii creantei stabilita prin titlul executori
Sentinta civila nr. 22 din data de 20.01.2014 | Domeniu:
Drept procesual civil. Calitatea procesuala pasiva a sotului nesemnatar al contractului de furnizare a apei potabile ,a apei reci pentru prepararea apei calde si evacuarea apelor uzate menajere intr-un proces privind plata datoriilor restante derivate
Sentinta civila nr. 658 din data de 07.10.2014 | Domeniu:
Dreptul muncii. Recuperarea cheltuielilor de scolarizare efectuate de o institutie publica convenite de parti prin act aditional la contractul individual de munca .Art.6 alin 7 din OG.nr.12/2008 ; art. 969 C. civ.
Sentinta civila nr. 454 din data de 08.05.2014 | Domeniu:
Dreptul consumatorului. Obligarea unui ziar virtual la stergerea unui articol ce aduce atingere demnitatii unei persoane. Art.73, 75, 76 C.civ.
Sentinta civila nr. 193 din data de 27.03.2014 | Domeniu:
Contencios administrativ - suspendare act administrativ. Existenta unor cazuri bine justificate si prevenirea unor pagube iminente, reprezinta conditii legale care trebuiesc indeplinite cumulativ pentru a se putea dispune suspendarea actului administrat
Sentinta civila nr. 639 din data de 09.07.2014 | Domeniu:


Dreptul consumatorului. Clauze abuzive in contractele de credit ; Constatarea nulitatii lor de catre instanta. Art.4 din Legea 193/2000

Sentinta civila nr. 1831 din data de 24.12.2013 | Domeniu:
Contencios administrativ. Obligarea Universitatii la eliberarea diplomei de licenta si a MEN - chemat in garantie la aprobarea tiparirii formularului de diploma ; Art. 126 alin 3 din Constitutie si art 18 alin 2 din legea nr. 304 /2004
Sentinta civila nr. 710 din data de 10.09.2014 | Domeniu:
Drept civil - clauze abuzive in contractele de credit. Constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractelor de credit referitoare la comisionul de risc si la cel de administrare credit. OUG 50/2010; art 4 alin 1 si 2 din legea 193/2000.
Sentinta civila nr. 59 din data de 04.04.2014 | Domeniu:
Contencios administrativ. Plata sporului de risc de 25% din salariul de baza pentru personalul silvic .
Sentinta civila nr. 882 din data de 01.10.2014 | Domeniu:
Drept funciar. Cetatenia romana - conditie esentiala pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor in baza legii fondului funciar nr. 18/1991 republicata si cu modificarile ulterioare( art . 48 )
Decizie nr. 226 din data de 11.04.2014 | Domeniu:
Drept procesual civil - contestatia la executare. Recurs - contestatie la executare prin care s-a solicitat sa se constate ca in mod abuziv s-a cerut executarea silita
Decizie nr. 601 din data de 16.05.2013 | Domeniu:
Dreptul muncii si securitatii sociale. Obligarea CASEI TERITORIALE DE PENSII CALARASI la recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor
Sentinta civila nr. 616 din data de 24.06.2014 | Domeniu:
Contencios administrativ. Contestatie impotriva Deciziei emisa de A.N.R.P. de invalidare a Hotararii emisa de Comisia pentru aplicarea Lg. nr.9/1998 Calarasi
Sentinta civila nr. 677 din data de 03.09.2014 | Domeniu:


Contencios administrativ. Obligatia de a face - actualizare suma despagubire legea nr. 9/1998

Sentinta civila nr. 674 din data de 03.09.2014 | Domeniu:
Norme penale tranzitorii cuprinse in Noul Cod Penal si Legea nr.187/2012. Trasaturi esentiale ale infractiunii. Calificarea faptei in raport de prevederile Noului Cod Penal.
Sentinta penala nr. 47 din data de 28.03.2014 | Domeniu:
Procedura in cazul recunoasterii invinuirii. Conditii de admisibilitate a cererii de aplicare a acestei proceduri.
Sentinta penala nr. 90 din data de 05.06.2014 | Domeniu:

Spete afisate: de la 1 la 20 din 248 pronuntate de Tribunalul Calarasi
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]