Jurisprudenta Tribunalul Calarasi


Spete afisate: de la 1 la 20 din 261 pronuntate de Tribunalul Calarasi


Infractiunii prev. de art.174 – 175 lit.c si d c.p.
Sentinta penala nr. 66 din data de 30.04.2009 | Domeniu: Infractiuni prevazute in legi si decrete
Infractiunilor de „contrabanda calificata” prevazuta de art.271 din legea 86/2006 si „nerespectarea regimului armelor si munitiilor” prevazuta de art.138 din Legea 295/2007 cu ref. la art.279 al.1 din c.p.
Sentinta penala nr. 60 din data de 23.04.2009 | Domeniu: Infractiuni prevazute in legi si decrete
Infractiunilor prev. de art.2 alin.1 din Legea 143/2000 si art.3 alin.1 din Legea 143/2000 cu aplic. art.33 lit. a C.p.
Sentinta penala nr. 58 din data de 09.04.2009 | Domeniu: Infractiuni prevazute in legi si decrete


Penal - infractiuni privind circulatia pe drumurile publice (O.U.G. nr.195/2002) art.86 al.1, art.89 al.1

Decizie nr. 81A din data de 28.04.2009 | Domeniu: Infractiuni prevazute in legi si decrete
Ordonanta presedintiala. Evacuare. Recurs.
Decizie nr. 989 din data de 15.12.2008 | Domeniu: Ordonanta Presedintiala
Contencios administrativ si fiscal. Pretentii. Anulare act administrativ.
Sentinta civila nr. 947 din data de 04.06.2008 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
Contencios administrativ si fiscal. Drepturi banesti - prime de vacanta.
Sentinta civila nr. 579 din data de 14.03.2007 | Domeniu: Salarizare
Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ.
Sentinta civila nr. 2779 din data de 12.12.2007 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
Contencios administrativ si fiscal. Pretentii.
Sentinta civila nr. 1105 din data de 25.06.2008 | Domeniu: Salarizare


Drepturi banesti - indemnizatie dispozitiv

Sentinta civila nr. 2134 din data de 17.12.2008 | Domeniu: Salarizare
Drepturi banesti
Sentinta civila nr. 2129 din data de 17.12.2008 | Domeniu: Salarizare
Revocare contract de vanzare-cumparare. Revenirea bunului in patrimoniul debitorului.
Decizie nr. 960 din data de 09.12.2008 | Domeniu: Vanzari-Cumparari
Art.292 CP fals in declaratii. Neincepere urmarire penala.
Decizie nr. 4 din data de 19.01.2009 | Domeniu: Infractiuni
Procedura insolventei. Suportarea pasivului neacoperit al unei societati debitoare de catre parat in calitate de administrator. Inadmisibilitate cerere. Art. 138 alin.6 din legea 85/2006
Sentinta civila nr. 154 din data de 07.05.2014 | Domeniu:
Drept procesual civil. Contestatia la executare - suplinirea necesitatii transcrierii biletului la ordin prin atasarea acestuia la somatie, Art. 61 alin. 6 din legea nr. 58/1934
Sentinta civila nr. 688 din data de 06.11.2014 | Domeniu:
Drept procesual civil. Lipsa calitatii procesuale pasive a Consiliului Local in litigiul privind contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare. Art. 30 alin. 3 din Legea nr. 51/2006; art. 62 alin. 1 din Legea nr. 215/2001
Sentinta civila nr. 424 din data de 29.04.2014 | Domeniu:
Drept procesual civil. Competenta materiala cu privire la o cerere privind anularea unui act fals ( desfiintarea unei fise medicale emisa de catre M. T. A.S.). Art.94 pct.1 lit.j c.p.civila.
Sentinta civila nr. 65 din data de 28.01.2014 | Domeniu:


Drept procesual civil - contestatia la executare - executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii.Imposibilitatea de executare si lipsa fondurilor necesare executarii creantei stabilita prin titlul executori

Sentinta civila nr. 22 din data de 20.01.2014 | Domeniu:
Drept procesual civil. Calitatea procesuala pasiva a sotului nesemnatar al contractului de furnizare a apei potabile ,a apei reci pentru prepararea apei calde si evacuarea apelor uzate menajere intr-un proces privind plata datoriilor restante derivate
Sentinta civila nr. 658 din data de 07.10.2014 | Domeniu:
Dreptul muncii. Recuperarea cheltuielilor de scolarizare efectuate de o institutie publica convenite de parti prin act aditional la contractul individual de munca .Art.6 alin 7 din OG.nr.12/2008 ; art. 969 C. civ.
Sentinta civila nr. 454 din data de 08.05.2014 | Domeniu:

Spete afisate: de la 1 la 20 din 261 pronuntate de Tribunalul Calarasi
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]