Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Craiova

Potrivit art. 11 alin. 1 din Decretul nr.92/1976 privind carnetul de munca " datele privind activitatea depusa pe baza unui contract de munca se inscriu in carnetul de munca, asa cum acestea rezulta din contract sau din actele originale eliberate de ...

(Decizie nr. 9162 din data de 22.10.2008 pronuntata de Curtea de Apel Craiova)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Curtea de Apel Craiova | Jurisprudenta Curtea de Apel Craiova

          Prin sentinta civila nr.3722 din 29 mai 2008, pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr.5762/95/2008 s-a admis actiunea formulata de petitionarul B.C. in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu.
      S-a constatat incetat contractul individual de munca al petentului, incepand cu 12.02.2005.
         A fost obligat intimatul sa opereze in carnetul de munca al petentului dispozitivul sentintei civile nr.1741/11.05.2006, precum si incetarea contractului individual de munca al acestuia, incepand cu 12.02.2005.
      A mai fost obligat  intimatul sa restituie petentului carnetul de munca.
  Pentru a se pronunta astfel, tribunalul a retinut ca petentul a fost salariat al S.C. Global Security Sistems S.R.L., punctul de lucru Tg-Jiu, incepand cu 18.10.2004, in functia de agent paza, astfel cum rezulta din contractul individual de munca nr.431067/08.11.2004.
      Ca, prin sentinta civila nr.1741/11.05.2006 s-a stabilit ca petitionarul este indreptatit la plata drepturilor salariale pana la data 11.02.2005, data incetarii raporturilor de munca fiind 12.02.2005.
      Totodata, societatea angajatoare a fost obligata la plata catre petitionar a contravalorii concediilor medicale pe perioada 10.11.2004-31.12.2004 si la intocmirea documentatiei necesare efectuarii mentiunilor la zi in carnetul sau de munca.
      Conform art.4 alin.2 din Decretul nr.92/1976 privind carnetul de munca, la incetarea activitatii sau in caz de transferare, carnetul de munca se inmaneaza titularului, completat cu toate inscrierile la zi.
         Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen legal paratul Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
In acest sens, arata ca dovada executarii contractului individual de munca se face prin prezentarea de catre angajator a documentelor de plata a salariilor, asa cum prevede Ordinul nr.747/1999 pct. 3,14 si 16 din Anexa 2, privind procedura de inregistrare a contractelor individuale de munca si modul de tinere a evidentei muncii prestate de salariati angajatorilor, prevazute la art. 8 din Legea nr.130/1999 , republicata.
De asemenea, pot fi inregistrate ca vechime in munca sau, dupa caz, ca perioada de contributie la fondul de asigurari sociale, numai perioadele pentru care exista state de plata a salariilor, iar in cauza  angajatorul nu a facut dovada executarii contractului de catre reclamantul B.C. cu privire la perioada 18.10.2004 - 12.02.2005.
Solicita admiterea recursului si modificarea sentintei, in sensul respingerii actiunii.
In drept, a invocat prevederile Decretului nr.92/1976 privind carnetul de  munca, Legea nr.130/1999 republicata, Ordinul nr.747/1999 si Codul de procedura civila.
In cauza, nu a fost depusa intampinare cu privire la motivele de recurs invocate.
Recursul se respinge,  pentru considerentele care se expun:
Din examinarea sentintei prin prisma  motivelor invocate, a actelor si lucrarilor dosarului si din oficiu potrivit art. 3041 Cod pr. civila, Curtea constata ca aceste critici nu pot fi primite.
Astfel, nu este intemeiata sustinerea ca pe statele inregistrate la recurent de catre SC GLOPAL SECURITY SISTEM SRL nu figureaza petentul  B.C. si ca nu se face dovada executarii contractului, in conditiile in care recurentul nu  a depus asemenea documente, pentru a se putea retine culpa exclusiva a societatii amintite.
Chiar daca ,potrivit art. 11 alin. 1 din Decretul nr.92/1976 privind carnetul de munca " datele privind activitatea depusa pe baza unui contract de munca se inscriu in carnetul de munca, asa cum acestea rezulta din contract sau din actele originale eliberate de unitati pe baza scriptelor pe care le detin",  iar dovada executarii contractului individual de munca se face prin prezentarea de catre angajator a documentelor de plata a salariilor, se observa ca prin sentinta civila nr.1741 din 11 05.2006, pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr.1/CM/2006, a fost obligat angajatorul la plata contravalorii concediilor medicale pentru perioada 10.11.2004 - 31 decembrie 2004 si a drepturilor salariale pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 11 februarie 2005 si sa intocmeasca si sa inainteze la inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu documentatia necesara efectuarii mentiunilor in carnetul de munca.
In speta, nu rezulta daca angajatorul nu si-a indeplinit aceste obligatii ,iar dispozitivul hotararii este foarte clar, astfel ca nu se poate retine ca nu s-a facut dovada executarii contractului si cu atat mai mult, hotararea trebuie pusa in executare atat de recurent, cat si de angajator.
Este cazul sa reamintim in acest sens jurisprudenta constanta a Curtii Europene a Drepturilor Omului potrivit careia, art. 6 din Conventie garanteaza fiecaruia acces la justitie, drept care are ca si corolar dreptul la executarea hotararilor judecatoresti definitive ( Horsnsby impotriva Suediei din 19 martie 1997 ).
Astfel, " executarea unei hotarari judecatoresti nu poate fi impiedicata, anulata sau intarziata intr-un mod excesiv,  in conditiile actuale in care administratia constituie un element al statului de drept, al carui inteles se identifica cu acela al unei bune administrari a justitiei si ca daca administratia refuza sau omite sa-si execute obligatiile, ori intarzie sa faca garantiile de care beneficiaza justitiabilul in timpul, fazei judiciare a procedurii ( care include si faza executarii ) , isi pierde insusi ratiunea de a fi.
Preeminenta dreptului , principiul fundamental al oricarei societati democratice, este inerent ansamblului articolelor Conventiei si obliga statul sau autoritatile publice sa respecte o hotarare judecatoreasca pronuntata impotriva lor".
In consecinta, se retine ca hotararea este legala si temeinica si in cauza nu exista nici motive de casare sau modificare  si nici motive de ordine publica , care potrivit art. 306 alin. 2 Cod pr. civila pot fi puse in dezbaterea partilor din oficiu, astfel ca in temeiul art. 312 Cod pr. civila recursul se respinge.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009
revendicare - Sentinta civila nr. 12362 din data de 12.10.2012
Intoarcere executare. - Sentinta civila nr. 6135 din data de 23.09.2010
Obligatia de a face - evacuare - Sentinta civila nr. 751 din data de 16.05.2013
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
REVENDICARE IMOBILIARA. STABILIRE LINIE DE HOTAR. - Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
- Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Constatarea nulitatii absolute partiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Natura litigiului. Declinare competenta. - Sentinta civila nr. 419 din data de 18.02.2009
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 2021/2012 din data de 19.09.2012
Intelesul notiunii de "despagubiri" in sensul Legii nr.10/2001. Cerere de restituire a sumelor de bani achitate in contul imobilului pana la preluarea acestuia de catre stat - Decizie nr. 574 din data de 17.03.2010
Dreptul muncii si securitatii sociale.Recalcularea drepturilor de pensie conform legii 263/2010, Art. 169 (1), OUG 100/ 2008, Art. 78 indice 2 (1). - Sentinta civila nr. 1746 din data de 23.10.2012
Asa cum rezulta din dispozitiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, republicata, proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitiv... - Sentinta civila nr. 1973/F/2010 din data de 09.07.2010
exequator - Sentinta civila nr. 200 din data de 27.10.2009