InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

intoarcerea executarii

(Sentinta civila nr. 3636 din data de 25.11.2009 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Contracte de munca | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

       
       
       4. intoarcerea executarii
       
       
       Prin cererea formulata la data de 18.03.2009 de reclamanta SC Novara T Impex SRL, in contradictoriu cu paratul D.S. s-a solicitat repunerea partilor in situatia anterioara executarii sentintei 3702/27.05.2008 si, in consecinta, obligarea paratului la restituirea sumei de 3230,30 lei.
       In motivarea actiunii  s-a aratat ca prin sentinta nr. 3702/27.05.2008 pronuntata de Tribunalul Dolj a fost admisa actiunea formulata de  D.S. si respinsa cererea reconventionala formulata de societate. A fost obligata catre salariatul reclamant la plata sumei de 2898 lei, reprezentand retineri salarii .
       Sentinta fiind executorie, reclamantul a trecut la executare, aceasta finalizandu-se prin plata drepturilor salariale mentionate in contul BEJ Ivanovici Cristodor Constantin, pentru dosarul de executare nr. 776/E/2008.
        Concomitent, au declarat recurs impotriva acestei sentinte si,  prin Decizia nr. 162/15.01.2009 a Curtii de Apel Craiova, a fost admis recursul , modificata sentinta, in sensul ca s-a admis si cererea reconventionala, fiind compensate creantele reciproce dintre parti, paratul urmand sa ii plateasca suma de 5818,74 lei. Aceasta suma face obiectul dosarului de executare nr. 64/E/2009 al BEJ Balaci Titi.
       Avand in vedere ca titlul executoriu in baza caruia s-a facut executarea a fost desfiintat se cuvine restabilirea situatiei anterioare, prin obligarea paratului la restituirea sumei de 3230,30 lei.
       A depus in copie: Decizia nr. 162/15.01.2009 a Curtii de Apel Craiova,  sentinta nr. 3702/27.05.2008 pronuntata de Tribunalul Dolj.
       Paratul nu a formulat intampinare in cauza.
       Prin incheierea de sedinta din data de 20.05.2009, instanta a respins exceptia de necompetenta materiala in solutionarea acestei cereri, invocata din oficiu, pentru considerentele aratate in incheierea de sedinta de la aceiasi data. De asemenea, a dispus atasarea dosarelor de executare cu nr. 776/E/2008 si 64/E/2009.
       Prin sentinta nr. 3636/25.11.2009 Tribunalul Dolj a respins cererea retinand  urmatoarele:
       Prin sentinta nr. 3702/27.05.2008 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul nr. 9178/63/2007 a fost admisa actiunea reclamantului formulata impotriva paratei SC Novara T Impex SRL, care  a fost obligata catre reclamant la plata sumei de 2898 lei reprezentand retineri salarii si s-a respins cererea reconventionala intemeiata pe dispozitiile art. 270 Codul Muncii, formulata de SC Novara T Impex SRL.
        Dupa pronuntarea sentintei, reclamanta si-a executat obligatia de plata catre parat, prin BEJ Ivanovici Cristodor Constantin, in dosarul nr. 776/E/2008, achitand suma de 3230,30 lei - inclusiv taxe de executare.
Concomitent, reclamanta SC Novara T Impex SRL  a atacat cu recurs sentinta susmentionata, iar  prin decizia nr. 162/15.01.2009 Curtea de Apel Craiova, a modificat in parte sentinta, in sensul admiterii  cererii reconventionale.
       Instanta de recurs a obligat  paratul D.S.  la plata prejudiciului cauzat reclamantei si a compensat creantele reciproce pana la concurenta celei mai mici creante, paratul D.S. urmand sa plateasca societatii reclamante suma de  5818,74 lei.
       In recurs nu s-a invocat executarea sentintei nr. 3702/27.05.2008 a Tribunalului Dolj de catre reclamanta, aceasta recurgand la procedura intoarcerii executarii silite pentru a obtine restituirea sumei de  3230,30 lei (inclusiv taxe de executare).
In conditiile art. 4041 cod procedura civila, in situatia desfiintarii titlului executoriu, partea interesata  poate cere instantei judecatoresti competente (4042 alin. 3 cod procedura civila), intoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare acestuia, pe cale principala.
       In speta, sentinta nr. 3702/27.05.2008  a fost modificata doar in ceea ce priveste cererea reconventionala, instanta de recurs mentinand restul dispozitiilor sentintei .
       Avand in vedere ca nu s-a dispus desfiintarea titlului ce a stat la baza executarii obligatiei de plata stabilita in sarcina reclamantei, instanta constata ca dispozitiile art. 4041 cod procedura civila nu sunt aplicabile in cauza.
       Pentru considerentele expuse, instanta va respinge cererea privind intoarcerea executarii in dosarul nr. 776/E/2008 al BEJ Ivanovici Cristodor Constantin, formulata de reclamanta SC Novara T Impex SRL  .

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca

Litigiu privind functionarii publici - Hotarare nr. 56 din data de 18.01.2018
ESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 258/LM/2010 din data de 10.12.2010
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 535/LM/2010 din data de 10.12.2010
Contract colectiv de munca. Nelegalitatea unor clauze stipulate cu respectarea dispozitiilor legii 130/1996 privind contractul colectiv de munca - Sentinta civila nr. 906/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sindicat.Conditiile legale pentru reprezentativitate. - Decizie nr. 976/R/ din data de 28.11.2005
Raspunderea patrimoniala. Prejudiciu creat societatii de catre angajat. Cerere reconventionala. Restituirea garantiei retinuta de angajator. - Sentinta civila nr. 227 din data de 28.02.2012
Contestatie impotriva deciziei de impunere pentru restituirea unor sume incasate necuvenit de catre angajatul cu contract individual de munca. - Sentinta civila nr. 566 din data de 02.05.2012
Raspunderea patrimoniala a angajatilor pentru pagubele produse datorita nerespectarii atributiilor de serviciu. - Sentinta civila nr. 1216 din data de 11.10.2011
Raspunderea disciplinara. Reducerea salariului cu 10 % pe o perioada de 3 luni. - Sentinta civila nr. 203 din data de 01.03.2010
Despagubiri solicitate in baza unui act aditional la contractul individual de munca - Sentinta civila nr. 95 din data de 25.01.2011
Obligatii asumate prin act aditional la contractul de munca - Sentinta civila nr. 17 din data de 11.01.2011
Drepturi banesti ce decurg din Contractul colectiv de munca - Sentinta civila nr. 419 din data de 15.04.2008
Despagubiri solicitate in baza unui act aditional la contractul individual de munca - Sentinta civila nr. 979 din data de 19.10.2010
Obligarea angajatului la plata unor despagubiri angajatorului pentru prejudiciul cauzat din vina salariatului - Sentinta civila nr. 94 din data de 01.02.2010
Contestatie impotriva deciziei de sanctionare disciplinara - Sentinta civila nr. 392 din data de 30.04.2009
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1386 din data de 16.12.2010
Violenta psihica. Viciu de consimtamant la incheierea actului aditional la CIM - Decizie nr. 83/AP din data de 03.03.2014
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca - Decizie nr. 240/M din data de 03.03.2014
Litigii de munca incetarea suspendarii contractului individual de munca, dispuse in temeiul art. 52 alin. 1 lit. b Codul muncii, va genera consecinte diferite in functie de solutia pronuntata prin hotararea judecatoreasca penala definitiva - Decizie nr. 1743/R din data de 02.10.2013
Fisele de evaluare sunt acte administrative ce se bucura de prezumtia legalitatii si veridicitatii in situatia in care au fost emise de o autoritate publica si nu au fost contestate de persoanele indreptatire in termen legal. - Decizie nr. 2076/R din data de 17.04.2013