InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Raspunderea disciplinara. Reducerea salariului cu 10 % pe o perioada de 3 luni.

(Sentinta civila nr. 203 din data de 01.03.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contracte de munca | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca pe rolul Tribunalului Sibiu s-a inregistrat contestatia formulata de contestatorul G. I. in contradictoriu cu  intimatul S. P. A. P. avand ca obiect:
           -anularea Deciziei de sanctionare disciplinara nr.58/08.09.2009;
           -obligarea intimatului la restituirea catre contestator  a sumelor retinute in baza deciziei de sanctionare in procent de 10% din salariul de baza pe o durata de 3 luni, actualizate cu coeficientul de inflatie ;
          - obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata .
           In sustinerea contestatiei, contestatorul arata ca este angajatul intimatului din anul 2006 in baza contractului de munca nr.1614 din data de 01.06.2006 pe post de casier II. Contestatorul sustine ca in baza Deciziei nr.58/08.09.2009 a fost sanctionat cu reducerea salariului de baza pe o perioada de 3 luni cu 10%. Contestatorul sustine ca decizia este nelegala pentru ca nu s-au respectat conditiile de forma prevazute de Codul muncii iar motivele invocate de intimat nu sunt reale.
Contestatorul sustine ca decizia de sanctionare este lovita de nulitate absoluta pentru urmatoarele considerente:
- in ceea ce priveste cercetarea disciplinara nu sunt intrunite cerintele legale expres prevazute de art.267 C.M., respectiv nu s-a mentionat in convocare obiectul intrevederii, respectiv nu sunt precizate incidentele despre care este vorba in convocare si care sunt prevederile din regulamentul intern incalcate. Contestatorul considera ca o asemenea formulare nu i-a permis sa-si pregateasca apararea si nu i s-a acordat termenul de 5 zile pentru pregatirea acestei aparari avand in vedere prevederile art.75, alin.5 CCM la nivel national pe anii 2007-2010.
- in ceea ce priveste locul intrevederii acesta este denumit generic ”sediul S.P.A.P.” fara a se preciza serviciul sau biroul unde sa se prezinte generand confuzii de natura a determina intarzierea contestatorului .
- chiar daca a fost convocat contestatorul, aceasta a primit o lista de intrebari la care a trebuit sa raspunda fara a i se aduce la cunostinta invinuirea si fara a se preciza abaterea disciplinara pentru care este cercetat fara sa cunoasca continutul referatului din data de 10.08.2009 si fara a avea acces la ce continutul declaratiilor data de martori.
         Contestatorul conchide ca cercetarea disciplinara s-a desfasurat formal,nulitatea  absoluta a decizie este atrasa de nerespectarea prevederilor art.268, alin.2 C. M. respectiv faptele pretinse a constitui abatere disciplinara nu sunt descrise detailat si concret, respectiv intimatul nu indica cuantumul de timp al intarzierii la serviciu al contestatorului in data de 07.08.2009 si 09.08.2009 pentru a se putea stabili gravitatea si repetativitatea acesteia; in ceea ce priveste refuzul contestatorului de  a participa la aranjarea vehiculelor destinate vanzarii nu este precizata data, ora si locul savarsirii faptei pentru a putea fi localizata in timp si spatiu eventuala abatere;nu se precizeaza data si ora parasirii locului de munca in timpul programului;nu este precizata data si ora parasirii locului de munca inainte de terminarea programului fara acordul directorului; prevederile din R.I invocate in decizia de sanctionare nu au legatura cu faptele;inlaturarea apararilor contestatorului nu este justificata.
Pe fondul cauzei, contestatorul arata ca intre el si conducere  neintelegerile au debutat in urma solicitarii primului de a ocupa un post de inspector cu studii superioare fiind absolvent al Facultatii de Inginerie, Specialitatea Electronica si a Facultatii de Drept, specializarea Administratie publica in anul 2009 evidentiind faptul ca pentru postul pe care il detine este necesara doar scoala generala. Ca urmare a cererilor care in mod constat au fost respinse, contestatorul arata ca a solicitat audienta la viceprimarii Municipiului Sibiu si urmare a acesteia a urmat un alt val de sanctiuni disciplinare care au avut drept scop neindeplinirea criteriilor pentru promovarea pe un post de studii superioare. Contestatorul arata ca in luna februarie 2009 a solicitat promovarea pe un post de studii superioare si i s-a raspuns ca nu are studii de administratie publica iar in aceeasi luna i s-a intocmit referat de sanctionare disciplinara, decizie pe care nu a contestat-o. In luna august 2009 se repeta aceeasi situatie, numai ca la acel moment contestatorul detinea diploma in specializarea „administratie publica”, cererea este respinsa pe motiv ca nu intruneste criteriile de performanta pe anul 2008 avand calificativul”bine” si nu „foarte bine”. In luna august 2009 este sanctionat disciplinar prin Decizia nr.58 care face obiectul acestui dosar. Contestatorul considera  conduita conducerii intimatului ca fiind abuziva deoarece dupa ce a inregistrat cererea de promovare, a doua zi a fost convocat la efectuarea cercetarii disciplinare.
Contestatorul considera ca nici una din faptele pentru care a fost sanctionat nu intruneste conditiile abaterii disciplinare si lipseste si elementul de vinovatie. Contestatorul afirma ca nu a luat cunostinta de prevederile RI al intimatului, nu i-a fost prelucrat sau comunicat la sediu. Contestatorul sustine ca nu a semnat o condica de prezenta in data de 07.08.2009 si 09.08.2009 si nici intr-o alta data din luna august sau de la angajare pana in prezent.
Contestatorul solicita admiterea contestatiei asa cum a fost formulata cu cheltuieli de judecata.
Contestatia este intemeiata pe prevederile art.264, 268, alin.5 C.M.
Prin intampinarea formulata, intimatul solicita respingerea contestatiei ca fiind neintemeiata. Intimatul considera ca, contestatorul a fost convocat in mod corect la cercetarea disciplinara, fapt ce rezulta de altfel din prezentarea contestatorului la data si locul stabilit. In timpul cercetarii disciplinare, contestatorului nu i-a fost restrans dreptul la aparare, i s-a adus la cunostinta faptele savarsite  si pentru acre este cercetat disciplinar, oferindu-i posibilitatea sa aduca argumente in apararea sa. Intimatul considera ca faptele savarsite au fost demonstrate atat prin referatul intocmit cat si prin declaratiile luate de colegii contestatorului.
Din probatoriul administrat in cauza, instanta de judecata retine urmatoarele:
In baza contractului individual de munca depus la fila 12-13 din dosarul cauzei, contestatorul a fost angajat de intimat in functia de casier II, locul de munca fiind Piata Obor, contractul de munca fiind incheiat pe durata nedeterminata incepand cu data de 01.06.2006 iar prin mai multe decizii acestuia i s-au stabilit locurile de munca respectiv prin decizia nr.34/03.04.2008(fila 106)  in Piata Obor, sector comercializare obiecte de ocazie incepand cu data  de 04.04.2008, potrivit Deciziei nr.19/10.03.2009 la poarta de acces incepand cu data de 10.03.2009 (fila 107)stabilindu-se totodata prin aceasta decizie si programul de munca zilnic, potrivit Deciziei nr.4067/02.10.2009 la poarta 4  incepand cu data de 02.10.2009(fila 108).
Din cuprinsul Fisei postului(filele 14-15)instanta de judecata retine ca invoirile in timpul programului de lucru se pot face numai daca este asigurata persoana de inlocuire si
se aproba de catre administratorul pietei cu acordul sefului serviciului administratori. Deasemenea, dintre atributiile incidente cauzei  prezente instanta de judecata retine si atributiunea contestatorului de a respecta si aplica dispozitiile primite de la administratorul pietei si de la conducerea APS. Fisa postului este semnata de contestator la data de 01.06.2006.
La data de 03.04.3008 s-a emis Decizia nr.33 de catre angajator in baza careia incepand cu data de 05.04.2008 contestatorul avand functia de casier II va avea ca atributie principala acea de a supraveghea si coordona asezarea regulamentara a masinilor pe platoul de comercializare a acestora(fila 71),decizie semnata de luare la cunostinta de contestator.
Prin decizia nr.58 din data de 08.09.2009 (fila 10) emisa de intimat,  contestatorul a fost sanctionat  disciplinar cu reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10%.Pentru aplicarea acestei sanctiuni, intimatul a retinut in sarcina contestatorului urmatoarele abateri :
- intarziere la munca in data de 07.08.2009 si data de 09-08-2009;
- apararea a fost inlaturata deoarece contestatorul a fost vazut de colegi cand se indrepta spre locul de munca dinspre statia de autobuz;
- refuzul contestatorului de a participa la aranjatul vehiculelor destinate vanzarii, in contextul in care acesta nu desfasura nici o activitate cand a fost solicitat;
- parasirea locului de munca in timpul programului de lucru(se afla pe terasa de langa poarta 1),fiind vazut de colegi;
- parasirea locului de munca inainte de terminarea programului fara acordul directorului, respectiv in jurul orelor 13 nu a mai fost vazut de catre colegii de munca.
La fila 11 din dosarul cauzei s-a depus convocarea intocmita de intimat prin care contestatorul  era convocat  sa se prezinte la sediul SPAP la data de 01.09.2009, orele 10,00 in vederea cercetarii disciplinare care se va realiza ca urmare a incidentelor care au avut loc la serviciu in zilele de 07.08.2009 si 09.08.2009.Deasemenea, convocarea contine si mentiunea potrivit careia contestatorul poate fi insotit de un reprezentant al organizatiei sindicale constituite la nivelul institutiei.
Din continutul Referatului inregistrat la registratura unitatii sub nr.3343 din data de 10.08.2009(fila 51) intocmit de administratorul Pietei Obor, instanta de judecata retine ca in data de 07.08.2009, (zi din timpul saptamanii)contestatorul s-a prezentat la serviciu la orele 7,30 martori fiind S. I. si V. M. iar in data de 09.08.2009  s-a prezentat la serviciu la orele 6,30(zi de duminica).Administratorul sustine ca l-a rugat pe contestator sa participe la aranjatul masinilor impreuna cu ceilalti colegi si aceasta a refuzat. La ora 8,30 a sosit in poarta dinspre stadion unde a stat o ora, si apoi s-a asezat pe terasa  de langa poarta cu tigarile ca si cand nu era le serviciu iar in jurul orei 11,00  a aparut pe poarta dinspre DSV pana la orele 13,00 dupa care a revenit la biroul administratorului iar la orele 13,15 a disparut. Administratorul mentioneaza si persoanele martore.
La data de 11.09.2009 contestatorul solicita in scris conducerii intimatului copii dupa referatul de sanctionare, nota explicativa a actelor ce au stat la baza emiterii deciziei de sanctionare (fila 19) si dupa fisa de pontaj din luna august 2009 si fisa de prezenta din 07.08.2009(fila 20).
La dosarul cauzei s-a depus raportul Comisiei de cercetare disciplinara din data de 04.09.2009 din cuprinsul caruia instanta de judecata retine ca aceasta comisie pe baza declaratiilor martorilor, notei explicative date de salariat a constatat ca faptele savarsite de angajat constituie abateri disciplinare, indicandu-se si prevederile din R.I. incalcate(filele 32-33).Comisia de disciplina a propus sanctionarea salariatului G. I. cu reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10% conform prevederilor art.264 C.M.
La dosarul cauzei sunt depuse declaratiile colegilor martori pe baza carora intimatul a fost sanctionat pe contestator (filele 34,36).
La fila 37 din dosarul cauzei s-a depus lista de intrebari  adresate de intimat contestatorului in cadrul procedurii de cercetare disciplinara  si raspunsurile la aceste intrebari.
Din raspunsurile formulate de contestator, instanta de judecata retine ca in data de 07.08.2009 contestatorul s-a prezentat la serviciu la orele 7, 00 iar in data de 09.08.2009 la
orele 6,00.In ambele cazuri, contestatorul s-a prezentat direct la locul sau de munca, poarta 1 dinspre stadion fara sa mai treaca pe la biroul administratorului motivat de faptul ca nu avea in gestiune bilete  si nu mai trebuia sa faca mentiuni despre acestea in registrul corespunzator. Contestatorul sustine ca nu a indeplinit sarcina trasata de administrator privind aranjarea vehiculelor deoarece in acel moment avea de indeplinit o alta sarcina de serviciu iar ulterior si-a indeplinit aceasta sarcina. Contestatorul mentioneaza ca programul de munca este de la orele 7,00-15,00 in timpul saptamanii iar in ziua de duminica intre orele 6,00-14,00.
La dosarul cauzei s-au depus cererile contestatorului pentru ocuparea unui post conform pregatirii profesionale  si raspunsurile conducerii la aceste cereri
Din interogatoriul luat de intimat contestatorului, instanta de judecata retine ca acestuia i s-a adus la cunostinta in cadrul procedurii de cercetare motivele pentru care a fost convocat,sustine ca nu a intarziat la serviciu in datele de 07.08.2009 si 09.08.2009, nu a refuzat sa participe la aranjatul masinilor    dar ulterior momentului la care i s-a cerut.
Din continutul interogatoriului luat de contestator intimatului, instanta de judecata  retine ca la nivelul angajatorului nu exista o condica de prezenta dar se tine evidenta personalului angajat pe fise de pontaj de catre administratorul pieti, la inceputul programului zilnic de lucru numai casierii au in gestiune bilete de acces se deplaseaza la serviciul administratie pentru a inscrie in registrul special seriile si numarul biletelor avute precum si suma de bani personali pe care ii are casierul asupra sa,casierii trebuie sa indeplineasca atributiile prevazute in fisa postului dar si cele date de conducerea institutiei prin note interne, decizii. Referitor la imprejurarile care au determinat sanctionarea contestatorului, instanta de judecata retine din continutul interogatoriului luat angajatorului ca portile de acces la Piata Obor se gasesc la o distanta de 50-100 m iar dupa revenirea din concediu contestatorului i s-a comunicat verbal de catre administratorul Pietei Obor locul unde urma sa-si desfasoare activitate. Angajatorul sustine ca in urma refuzurilor contestatorului de a-si indeplini sarcinile date de administratorul pietei in data de 02.10.2009 s-a emis decizia nr.4067 in baza careia contestatorul era obligat sa indeplineasca atributiile de serviciu. Referitor la fisa contestatorului din anul 2006,intimatul sustine prin interogatoriul ca aceasta a fost  modificata in anul 2008 iar in continutul acestei modificari nu se mai regaseste prevederea referitoare la invoiri, iar aceasta ultima fisa contestatorul a refuzat sa o semneze. Instanta de judecata retine ca pentru acordarea de invoiri se depune o cerere scrisa din partea salariatului iar seful ierarhic superior al contestatorului este administratorul Pietei Obor iar una din sarcinile de serviciu ale angajatilor de la Piata Obor este de a efectua si intretine curatenia in aceasta piata in zilele programate pentru curatenie asa cum reiese fin fisa postului pe care contestatorul a refuzat sa o semneze.
Din continutul declaratiilor date in cauza, instanta de judecata retine urmatoarele: in ziua de duminica programul de munca se termina la orele 14,00, iar contestatorul era nemultumit de faptul ca nu reuseste sa obtina un post desi are studii superioare(fila92); contestatorul se deplasa in jurul orei 6,30 in zilele de marti, vineri si duminica cu taxiul deoarece acesta avea clienti la intoarcere(fila 101); contestatorul este singurul care a refuzat sa semneze nota de luare la cunostinta ce cuprinde modul de organizare al programului de lucru, nu s-a conformat continutului notei, nu a respectat programul de lucru, nu a folosit vesta fosforescenta cu ecuson. Instanta de judecata retine din declaratia  acestui martor ca in data de 9 august 2009 a dat dispozitie  la prima ora, respectiv la orele 6,00  ca o parte din casieri sa participe la aranjarea masinilor pe platou iar contestatorul s-a prezentat la orele 6,20 si  i s-a comunicat despre aceasta sarcina, contestatorul a refuzat iar pana la orele 8,30 nu a mai fost vazut. La aceasta ora, contestatorul s-a prezentat la poarta, s-a asezat pe o banca cu pachetul de tigari pe masa, a ramas o ora si apoi a parasit poarta. Martorul mentioneaza in declaratia data ca in intervalul orar 13-15 casierii au obligatia de a preda banii incasati si de a efectua curatenia in zonele in care si-au desfasurat activitatea in acea zi iar personalul este desemnat prin rotatie prin tragere la soti dar contestatorul  nu doreste sa participe la aceasta procedura.       
 Instanta de judecata retine ca contestatorul a lucrat la poarta 1, poarta dinspre stadion iar pe timpul verii acesta isi lua scaunul si mergea la umbra lasand pe cei doi casieri in poarta. Martorul precizeaza ca la activitatea de curatire a locului de munca contestatorul nu a participat niciodata. Martorul precizeaza ca programul de munca  a fost intr-o perioada cuprins intre orele 6,00-14,00 iar apoi s-a schimbat fiind intre orele 5,00-13,00, iar in data de 9 august 2009, programul era intre orele 6,00-14,00 iar in acea zi contestatorul s-a prezenta la serviciu la orele 6,20,  acesta deplasandu-se dinspre zona chioscurilor iar vis-a-vis de acestea este amplasata o statie de autobuz, de unde a tras concluzia ca la acea ora s-a prezentat contestatorul la serviciu. Evidenta prezentei salariatilor o tine administratorul Pietei Obor prin efectuarea pontajelor zilnice, mai putin in zilele de  sambata si duminica dar si in aceste zile se tine evidenta tot de administratorul sef al pietei. Verificarea pontajelor se realizeaza de sefa biroului resurse umane dar corectitudinea datelor inscrie in pontaje este responsabilitatea administratorul sef. In data de 9 august 2009, contestatorul a lucrat la poarta dar a stat pe terasa de la  poarta 1 desi casierii  trebuiau sa ramana in poarta pentru a incasa costul biletului la intrare (filele 102-104);potrivit declaratiei martorului depusa la fila 105, instanta de judecata retine ca uneori contestatorul intarzia la serviciu iar in data de 7 august 2009 s-a prezentat la serviciu in jurul orei 7,30  fiind vazut de martor deoarece contestatorul traversa la acea ora drumul din statia de autobuz, statie care era amplasata de locul unde lucra martorul la aprox.50  m. Martorul declara ca la ora acea nu era fluctuatie iar in poarta 3 respectiv poarta de cereale se mai aflau si alti colegi.
La filele 129-130 s-au depus Nota interna nr.5002 din data de 03.12.2009  si tabelul persoanelor care au semnat de luare la cunostinta despre continutul acestei note, singurul care a refuzat semnarea luarii la cunostinta fiind contestatorul. Prin nota interna mai sus mentionata  s-a stabilit programul de lucru in zilele din cursul saptamanii si cele de la sfarsitul acestei precum si obligatia  personalului pietei de a purta vesta reflectorizanta pe toata durata programului de lucru, de a participa la programul de curatenie, administratorii avand obligatia de a supraveghea continuu sectorul repartizat de catre conducerea SPAP.
La filele 133-137 s-a depus la dosarul cauzei Fisa postului inregistrata la unitatea angajatoare sub nr.872/23.06.2008, fisa pe care contestatorul a refuzat sa o semneze drept pentru care  la data de 24.06.2008 s-a incheiat un proces-verbal de catre o comisie care a constat refuzul acestuia de a semna fisa postului si precizarea  refuzului acestuia de a participa la efectuarea si intretinerea curateniei in Piata Obor.
La dosarul cauzei s-a depus doua decizii de sanctionare disciplinara a contestatorului pentru neindeplinirea obligatiilor de serviciu.
Din probatoriul administrat in cauza, instanta de judecata constata urmatoarele:
Se poate observa ca, contestatorul putea sa se prezinte la cercetarea disciplinara insotit de un   reprezentant al organizatiei sindicale din unitate ceea ce  ar fi putut diminua riscul cercetarii superficiale sau subiective, sporind gradul de incredere in concluziile si propunerile comisiei, dar contestatorul nu a inteles sa-si exercite acest drept. Din cuprinsul convocarii reiese fara nici o umbra de dubiu ca intimatul a respectat prevederile art.267, alin.2 C.M. indicand locul la care trebuie sa se prezinte contestatorul,”sediul SPAP”, ora si mai ales motivul”incidentele”. A accepta sustinerile contestatorului referitoare la neprecizarea mai exacta, detailata a locului convocarii,descrierea incidentelor etc. ar insemna un formalism excesiv in derularea procedurii convocarii menite a fi utilizata pentru a lovi cu nulitate absoluta decizia de sanctionare pentru lipsa oricarui  element de detaliu ceea ce contravine spiritului legiuitorului care prin art.267 C.M.  enumera elementele esentiale care ofera salariatului garantia participarii in cunostinta de cauza la procedura de cercetare disciplinara.        
Fata de aceste considerente,criticile aduse prin contestatie procedurii de efectuare a convocarii la cercetarea disciplinara nu sunt intemeiate.
In ceea ce priveste nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare ca urmare a incalcarii art.268, alin.2 C.M. instanta de judecata constata ca angajatorul a procedat la descrierea faptei respectiv a mentionat in cuprinsul deciziei ca contestatorul a intarziat la munca in data de 07.08.2009 si in data de 09.08.2009, a refuzat sa participe la aranjatul vehiculelor destinate vanzarii, a parasit locul de munca in timpul programului si inainte de terminarea programului fara a avea acordul directorului. Din prezentarea faptelor reiese cu evidenta caracterul de repetabilitate al faptei dar acest caracter se cere potrivit art.61, lit.a C.M. doar in cazul concedierii salariatului pe motive ce tin de salariat. Prin raportarea la Fisa postului care este semnata si care este depusa la fila 14-15 reiese ca, contestatorul a nesocotit prevederile acesteia  care stabileste in sarcina acestui salariat respectarea programului de functionare a pietei, respectarea dispozitiilor primite de la administratorul pietei sau de la conducerea Administratiei pietelor iar invoirile in timpul programului se pot face numai daca este asigurata persoana de inlocuit si ele se fac de catre administratorul pietei cu acordul sefului serviciului administrativ.
Deasemenea, nu este intemeiata nici sustinerea potrivit careia inlaturarea apararilor contestatorului au fost inlaturate deoarece, din cuprinsul actului de sanctionare instanta de judecata constata ca apararea contestatorului a fost inlaturata deoarece  angajatorul a luat in considerare declaratiile de martori care sunt depuse la dosarul cauzei, ceea ce a determinat inlaturarea  apararilor facute de contestator.
Instanta constata ca nici critica lipsei temeiul de drept din cuprinsul deciziei de sanctionare nu este intemeiata deoarece in art.1 al deciziei se precizeaza ca sanctiunea este aplicata in temeiul art.264, alin.1, lit. d. C.M.
Sustinerile referitoare la motivul real care a declansat procedura de sanctionare nu este sustinut de dovezi deoarece din intreg probatoriu administrat in cauza, instanta constata ca faptele pentru care contestatorul a fost sanctionat au fost justificate de nerespectarea obligatiilor de serviciu sub aspect profesional si disciplinar. Instanta de judecata apreciaza ca aspectul incadrarii contestatorului pe post de studii superioare reprezinta o problema de management al angajatorului care fiind si unitate bugetara trebuie sa respecte prevederile legale ale incadrarii atat in structura de personal cat si fondul de salarii aferent.
Pe fondul cauzei, instanta de judecata constata ca decizia de sanctionare este temeinica si emisa cu respectarea prevederilor legale si Regulamentului intern(in acest sens la fila 54 din dosar s-a depus tabelul persoanelor din Piata Obor si semnaturile de luare la cunostinta a prevederilor R.I. printre care si a contestatorului).Regulamentul intern prevede la art.8 datoria salariatilor de a respecta disciplina muncii, de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului si contractului de munca, datoria de respectare a prevederilor legale, R.I, contactul colectiv de munca si contractul individual de munca. Prin raportarea conduitei contestatorului la prevederile de mai sus, instanta de judecata constata ca acesta le-a nesocotit drept pentru care fiind indeplinite cerintele declansarii raspunderii disciplinare contestatorul a fost sanctionat de societate, sanctiune care este legala si temeinica.
Pentru sustinerea celor prezentate, instanta de judecata constata:
Instanta constata ca sustinerea contestatorului nu este intemeiata deoarece la dosarul cauzei s-a depus  organigrama serviciului Public Administratia Pietelor valabila de la data de 01.09.2009 care indica existenta unui serviciu administratori dar asa cum reiese din actul depus la fila 138 care reprezinta o fisa de pontaj aferenta lunii august 2009 cel care a intocmit-o este numitul I. I. ceea ce indreptateste instanta de judecata sa considere ca acesta, chiar daca postul de sef administrator Piata Obor nu este cuprins in cadrul unei organigramei, nimic nu impiedica angajatorul sa desemneze o persoana dintre administratori care sa desfasoare activitate de conducere, coordonare, supraveghere a personalului din cadrul acestei piete avand in vedere ca pe raza Municipiului Sibiu functioneaza mai multe piete iar acestea sunt coordonate de mai multi administratori care sunt subordonati sefului serviciului administratori as cum rezulta din cadrul organigramei depuse la dosar din cuprinsul careia rezulta existenta unui serviciu  administratori. Instanta de judecata considera ca daca nu avea aceasta imputernicire chiar si verbala, pontajele intocmite de numitul I. I. nu ar fi fost acceptate si contrasemnate de inspectorul de personal.
In ceea ce priveste declaratia martorului de la fila 105, instanta de judecata apreciaza ca prin noua declaratie data la unitate de acest martor care reprezinta o completare a celei initiale, martorul arata in fata instantei de judecata de ce a dat doua declarati deoarece aspectele invederate de acesta sunt distincte.
Sub aspectul modalitatii de evidenta a prezentei salariatilor la serviciu, fiecare unitate isi stabileste modalitatea de lucru avand in vedere specificul activitatii cu atat mai mult cu cat pentru zilele de activitate din zilele de sambata si duminica datorita particularitatii acesteia se acorda zile libere in zilele de miercuri si joi,or, evidenta  acestor zile este tinuta de administratorul care coordoneaza activitatea pietei, ceea ce nu se poate considera o incalcare a  dispozitiilor Codului muncii.
Instanta de judecata constata ca sustinerea contestatorului ca martorii V. si S. nu aveau vizibilitate spre statia de autobuz,  se poate constata ca din pozitiile unde se gaseau cei doi martori se poate observa statia de autobuz care este amplasata la o intersectie  de drumuri, soseaua din aceasta zona fiind lata astfel incat se poate observa aceasta statie din portile amplasate pe soseaua principala, drept pentru care aceasta critica  nu este intemeiata.
Din declaratiile martorilor audiati si prin raportare la continutul Deciziei nr.19/10.03.2009(fila 107) care stabileste programul de munca  in ziua de vineri 7,00-15,00 si duminica 5,00-13,00 instanta de judecata constata ca in ziua de 07.08.2009 contestatorul a intarziat la serviciu, respectiv nu s-a prezentat la ora stabilita iar in data de 09.08.2008 a parasit locul de munca inainte de terminarea programului fara sa fi avut aprobarea administratorului pietei, acte de indisciplina care contravine fisei postului, prevederilor contractului individual de munca si Regulamentului intern(art.8 si art.11), ceea ce justifica sanctionarea disciplinara a contestatorului.
Referitor la cea de-a doua abatere disciplinara, instanta de judecata constata ca potrivit  Deciziei nr.33/03.04.2008(fila 71), contestatorul avea obligatia de a supraveghea si ordona asezarea regulamentara a masinilor pe platoul de comercializare  a acestora care coroborata cu sustinerea contestatorului din interogatoriul luat acestuia, rezulta ca acesta nu s-a conformat dispozitiei date de administratorul care coordona activitatea, sarcina indeplinita mai tarziu si motivata de faptul ca era ocupat cu o alta activitate dar fara sa mentioneze care este aceasta activitate. Prin raportare la prevederile acestei decizii care face parte integranta din Fisa postului dar si prin raportare la prevederile R.I., instanta de judecata constata ca, contestatorul a incalcat atat atributiunile de serviciu asa cum rezulta din continutul lit. M, pct.2, lit. a, b din contractul de munca, fisa postului cat si prevederile art. 8 din R.I. Acelasi prevederi legale au fost incalcate de contestator si cand a fost  vazut ca a stat pe terasa in loc sa-si indeplineasca sarcinile de serviciu.
Fata de cele mai sus aratate,  instanta de judecata a constatat netemeinicia contestatiei formulate, drept pentru care a respins-o.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Litigiu privind functionarii publici - Hotarare nr. 56 din data de 18.01.2018
ESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 258/LM/2010 din data de 10.12.2010
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 535/LM/2010 din data de 10.12.2010
Contract colectiv de munca. Nelegalitatea unor clauze stipulate cu respectarea dispozitiilor legii 130/1996 privind contractul colectiv de munca - Sentinta civila nr. 906/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sindicat.Conditiile legale pentru reprezentativitate. - Decizie nr. 976/R/ din data de 28.11.2005
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015