Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Faliment

(Sentinta civila nr. 38 din data de 21.01.2015 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Faliment | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

    Calitatea  procesuala activa a titularilor care introduc cererea de antrenarea administratorului social  este strict reglementata de legiuitor  la art.138 alin.3  din legea nr.85/2006,iar  in Noul Cod al Insolventei  la  art.169 alin.2
      Tribunalul Dolj Sectia a II a Civila  sentinta nr.38/2015
             

      La data de 05.11.2014, reclamanta X in calitate de creditor al  debitoarei SC C.I. SRL, a formulat cerere prin care a solicitat antrenarea raspunderii personale a paratului C V si obligarea acestuia la plata intregului pasiv din tabelul definitiv de creante  in suma de 73.588.013 lei.
      In fapt, arata ca paratul, in calitate de administrator si asociat unic al debitoarei, a contribuit in mod decisiv la intrarea societatii in incetare de plati, prin netinerea contabilitatii in conformitate cu dispozitiile legale, fapta prevazuta de art.138, lit.d din Legea nr.85/2006
      Pe tot parcursul activitatii societatii debitoare, acesta nu a inregistrat venituri aferente realizarii de imobilizari corporate, nu a inregistrat cheltuieli in baza unor contracte de pretinse prestari servicii, nu a inregistrat venituri aferent productiei in curs, a inregistrat cheltuieli cu amortizarea pentru mijloace fixe achizitionate, la un pret supraevaluat.
     In urma verificarilor efectuate, Rapoartele de inspectie  intocmite de catre Activitatea de inspectie  au evidentiat faptul ca, in perioada 14.09.2009 - 28.09.2009 reprezentantul debitoarei a depus declaratiile fiscale privind obligatiile salariale (cod 100 si cod 102) la x , pentru perioada. februarie 2009 - iunie 2009, dar nu a declarat nici un fel de impozit si contributie, declaratiile fiind completate cu suma zero.
      Societatea nu a inregistrat in evidenta contabila, potrivit jurnalelor generate si balantelor de verificare, cheltuieli cu salariile si obligatiile aferente acestora, desi a depus declaratiile privind evidenta nominala la C J P , I.T.M , X si C.A.S.
      La reluarea inspectiei fiscale in luna aprilie 2010, s-a constatat ca nici pentru perioada iulie-decembrie 2009 societatea nu a declarat obligatii de plata privind salariile declaratiile fiscale cod 100 si cod 102 fiind depuse in zero la organul fiscal teritorial.
      In luna octombrie 2008, societatea a dedus o taxa pe valoarea adaugata in suma totala de 8.653,51 lei, aferenta facturii nr. 0093/02.10.2008, reprezentand materiale promotionale alegeri, emisa de S SRL, in valoare de 47.653,31 lei, din care TV in suma de 7.608,51 lei si facturii nr. 46/31.10.2008, reprezentand film publicitar, emisa de SC M V , in valoare totala de 6.545 lei, din care TVA in suma de 1.045 lei.
      In 2008 societatea a inregistrat in contul 604 Cheltuieli privind materialele nestocate si in contul 6232 Cheltuieli reclama si publicitate in suma de 600.000 lei, reprezentand contravaloare tichete cadou, de la SC E SRL, pentru a caror utilizare nu a oferit nici un document justificativ, respectiv dovada utilizarii in scopuri promotionale, de reclamasau in scopuri sociale pentru salariatii societatii.
Suma inregistrata incorect in contabilitate era aferenta umatoarelor facturi:
factura nr. 14044/_.  60.000 lei - cont 604
factura nr. 16626/_.. 60.000 lei - cont 604
factura nr.22190/__60.000 lei - cont 604
factura nr.27370/_    60.000 lei - cont 604
factura nr.31071/__ 60.000 lei - cont 604
factura nr.34809/__ 60.000 lei - cont 604
factura nr.35092/__.40.000 lei - cont 604
factura nr.41868/_... 100.000 lei - cont 604
factura nr.38867/_... 100.000 lei - cont 6232
 Prin actele de control incheiate la societatea debitoare s-a evidentiat faptul ca reprezentantul debitoarei a prejudiciat X prin incalcarea dispozitiilor legale.
             Nu au fost respectate dispozitiile art. 85, alin. 1, lit. a (1) Cod procedura fiscala .
           Mentioneaza ca actele de control anterior incheiate la societatea debitoare au fost mentinute de catre instanta de judecata.
           Potrivit art. 11 din Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale, raspunderc pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului.
           Existenta certa a pagubei s-a stabilit si prin constatarea de catre judecatorul-sindic ca debitoarea a ajuns in incetare de plati si a dispus deschiderea procedurii inslventei.
           Precizeaza ca, la data formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei debitoarea avea creante catre creditoarea  X in cuantum total de 2.992.999 lei.
           De asemenea, odata deschisa procedura de faliment, potrivit art.44 din Legea r 85/2006, privind procedura insolventei:
          "Debitorul are obligatia de a pune la dispozitie administratorului judiciar sau, dupa caz, lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile aprecia ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzand platile transferurile patrimoniale facute de el in cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii."
            Desi exista o obligatie legala stabilita in sarcina administratorului societatii falite de depune actele contabile si de a furniza toate informatiile necesare lichidarii patrimoniu debitoarei, paratul nu si-a indeplinit nici aceasta obligatie legala, consecinta neputandu-se stabili situatia reala a patrimoniului debitoarei, reprezentand active si pasiv pasiv, bunuri si obligatii.
           Incalcarea obligatiei de a tine evidenta contabila conform legii genereaza prezumtie de culpa in sarcina administratorilor, deoarece alcatuirea incorecta a evident contabile conduce inevitabil la necunoasterea modului de administrare a patrimoniului, bunurilor din acest patrimoniu, precum si a operatiunilor efectuate in legatura cu active (Decizia nr. 1740/07.11.2006, C.A.C).
           Apreciaza ca, aceste fapte au condus societatea la starea de incetare de plati si, consecinta, se poate dispune antrenarea raspunderii in solidar a administratorului C V, pentru pasivul societatii in insolventa.
           In concluzie, avand in vedere aspectele anterior invocate, solicita admitere prezentei cereri de obligare a paratului in solidar la plata sumei totale de 7.358.813 lei .
   In drept, isi intemeiaza actiunea pe dispozitiile art.44 si art.138, alin (1), lit.d  si alin.(3) din Legea nr. 85/2006.
            La data de 24.11.2014,paratul C V a depus INTAMPINARE,prin care a solicitat   respingerea cererii reclamantei pe exceptia lipsei calitatii procesuale a reclamantei si exceptia prescriptiei dreptului de a introduce prezenta cerere,pentru argumentele aratate in cuprinsul intampinarii pe care le dezvolta pe larg,aratand ca potrivit dispozitiilor art. 138 al.3  din Legea nr.85/2006(1) "Daca administratorul judiciar ori. dupa caz, lichidatorul nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolventa a debitorului si/sau a hotarat ca nu este cazul sa introduca actiunea prevazuta la alin. (1), aceasta poate fi introdusa de presedintele comitetului creditorilor in urma hotararii adunarii creditorilor ori, daca nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. De asemenea. poate introduce aceasta actiune. in aceleasi conditii, creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea creantelor inscrise la masa credala.",insa reclamanta X,in calitate de creditor al falitei SC C I SRL,nu se incadreaza in dispozitiile strict delimitate de art.138 din Legea nr.85/2006,cererea fiind introdusa fara a avea legitimitate procesual activa.
           Cu privire la exceptiei prescriptiei dreptului de a introduce prezenta cerere,arata ca cererea este introdusa de X peste termenul de prescriptie de 3 ani de la data la care lichidatorul a depus sau trebuia sa depuna raportul prev- de art.59 din Lg. 85/2006 cu mentionarea persoanelor care le-ar putea fi imputabila, respectiv 15.06.2010, astfel ca termenul incepe ca curga de la 15.06.2010 si s-a implinit la 15.06.2013,iar creditorul X nu a facut dovada in conditiile art. 13 si 16 din Decretul 167/1958 a suspendarii ori intreruperii prescriptiei dreptului de a solicita atragerea raspunderii personale a paratului ,cererea fiind introdusa la 28.10.2014 dupa implinirea termenului general de prescriptie de 3 ani.
           In drept isi intemeiaza cererea pe disp.art.115-118 C.pr.civ.
           Analizand actele si lucrarile cauzei, judecatorul sindic retine ca paratul a avut calitatea de administrator social al debitoarei, iar impotriva acestuia s-a formulat prezenta  cererea de catre reclamanta X prin care solicita antrenarea raspunderii paratului in temeiul  dispozitiilor art.138 din legea nr.85/2006.
           Fata de exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei X in formularea actiunii invocata de catre parat prin intampinare, judecatorul sindic  apreciaza ca este intemeiata pentru urmatoarele considerente:
 Astfel, conform dispozitiilor art. 138 alin. 3 din Legea 85/2006 "Daca administratorul judiciar ori, dupa caz, lichidatorul nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolventa a debitorului si/sau a hotarat ca nu este cazul sa introduca actiunea prevazuta la alin. (1), aceasta poate fi introdusa de presedintele comitetului creditorilor in urma hotararii adunarii creditorilor ori, daca nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. De asemenea, poate introduce aceasta actiune, in aceleasi conditii, creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea creantelor inscrise la masa credala."
Deci, potrivit textului legal mai sus citat, legiuitorul stabileste ca titulari ai formularii unei atare  actiuni :comitetul creditorilor,adunarea creditorilor (daca nu s-a constituit comitetul) si creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea creantelor inscrise la masa pasiva.
            Judecatorul sindic constata ca avand in vedere numarul mare de creditori inscrisi la masa credala a debitoarei  SC C I SRL a fost constituit un  comitet al  creditorilor format din: SC B SA - Presedinte,SC G T SRL si SC A I SRL - membrii.
            Atasand spre observare dosarul de insolventa privind pe debitoarea SC C I SRL,judecatorul sindic constata ca reclamanta X nu face parte din comitetul creditorilor si nici nu este un creditor majoritar care sa detina peste 50% din valoarea creantelor inscrise la masa credala si fata de dispozitiile textului legal mai sus citat,aceasta creditoare nu are calitate procesuala activa pentru a formula prezenta actiune avand ca obiect antrenarea raspunderii materiale a paratului fost administrator social al debitoarei. 
   Pentru considerentele de fapt si de drept  aratate mai sus, in baza art.137 c.p.civ judecatorul sindic  va admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a  reclamantei X Craiova in formularea cererii,invocata de parat prin intampinare,si pe cale de consecinta,va respinge actiunea  reclamantei ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala activa,astfel ca nu se mai impune examinarea exceptiei prescriptiei dreptului la actiune .
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
FALIMENT - Sentinta comerciala nr. 1180/C/2014 din data de 27.11.2014
Deschiderea procedurii insolventei - Sentinta comerciala nr. 1085/C din data de 08.06.2010
Deschidere procedura insolventa - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Faliment - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Procedura insolventei. S.R.L. - Sentinta comerciala nr. 1276/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei - Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei. Raspunderea administratorului social. - Sentinta comerciala nr. 1388/C din data de 15.10.2009
Procedura insolventei. Intocmirea tabelului definitiv al creantelor - Decizie nr. 264/R din data de 11.06.2009
Faliment . Raspunderea administratorului pentru netinerea contabilitatii conform legii. Cazul fortuit cauza de exonerare de raspundere - Decizie nr. 168/R din data de 02.04.2009
Procedura insolventei. Indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii - Decizie nr. 178/R din data de 09.04.2009
In ceea ce priveste existenta subrogatiei legale ca temei al masurii lichidatorului judiciar de operare a subrogatiei in tabelul definitiv, potrivit art.1093 alin.2 teza a II a Cod civil, obligatia achitata de o persoana neinteresata care lucreaza i... - Decizie nr. 357/R din data de 19.08.2008
Cerere de autorizare a promovarii actiunii intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006 formulata de un singur creditor. - Decizie nr. 258/R din data de 17.06.2008
Procedura insolventei. Obiectiuni la raportul final (art.129). Cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 (art.4). Ordinea in care se platesc creantele in cazul falimentului (art.123). Distribuirea sumelor obtinute din executar... - Decizie nr. 254/R din data de 31.05.2007
Procedura insolentei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolentei (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006). Obligatia judecatorului–sindic de a verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru aplicarea procedurii prevazute de Legea... - Decizie nr. 181/R din data de 26.04.2007
Limita maxima de stabilire a raspunderii administratorului unei societati debitoare aflate in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 270/R din data de 01.06.2006
Actiune intemeiata pe dispozitiile art.137 din Legea nr. 64/1995. Conditii. - Decizie nr. 212/R din data de 20.04.2006
Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art.137 lit.c din Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 211/R din data de 20.04.2006