Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Procedura insolventei

(Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Faliment | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu


Constata ca prin cererea inregistrata la data de 13.08.2009 creditoarea a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei
In motivarea cererii  creditoarea a aratat in esenta ca detine fata de debitoare o creanta certa, lichida si exigibila in suma de 37.027 lei.
In drept s-au invocat prevederile art.3 din Legea nr. 85/2006, art. 177 din OG nr.92/2003.
Debitoarea citata la sediul social si la usa instantei nu s-a prezentat si nici nu a depus intampinare.
Examinand  actele si lucrarile dosarului, judecatorul sindic, retine in fapt urmatoarele:
Potrivit prevederilor art. 9 alin.3 din Legea nr. 359/2004 modificata prin OUG nr. 75/2004:„pe parcursul existentei persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventa, reorganizare judiciara, faliment sau suspendare temporara a activitatii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii”.
Din cuprinsul certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu depus la fila 13, se constata ca societatea debitoare, potrivit incheierii judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu nr. 2815/17.04.2009, activitatea acesteia  este suspendata conform mentiuni pentru  perioada 01.04.2009-31.03.2012.
Potrivit art. 41 din Legea nr. 31/1990 modificata, societatea comerciala este persoana juridica de la momentul inmatricularii si isi pastreaza capacitatea civila  pana la momentul radierii din registrul comertului.
In perioada suspendarii activitatii, care potrivit art.159 din Ordinul Ministerului Justitiei nr. 2594/2008 poate fi de 3 ani,  persoanei juridice ii lipseste capacitatea de exercitiu.
Printre conditiile necesare  pentru a fi parte in proces figureaza  prezenta capacitatii procesuale care nu poate fi altceva decat aplicatiunea pe plan procesual a capacitatii civile sub cele doua forme: capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu.
Un atribut al personalitatii juridice, apartinand persoanei juridice-societare comerciala este si dreptul de a sta in instanta in calitate de reclamant sau parat.
Exercitiul actiunii civile, respectiv punerea in miscare a formelor procedurale care alcatuiesc continutul actiunii este conditionat de capacitatea de folosinta si de exercitiu a celui chemat in judecata.
Intrucat in prezent activitatea societatii este suspendata temporar este evident ca pe parcursul suspendarii acesta nu are capacitate procesuala pasiva, exceptie peremptorie, absoluta de natura sa justifice  respingerea actiunii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge cererea de deschidere a procedurii insolventei  formulata de creditoare, impotriva debitoarei
Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 13.10.2009.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017