Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Incadrarea in functia corespunzatoare studiilor superioare absolvite, de asistent medica generalist, cu mentinerea gradului de principal si a gradatiei avutela data promovarii

(Sentinta civila nr. 6171 din data de 04.11.2014 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Contracte de munca | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

SENTINTA CIVILA Nr. 6171/2014
Sedinta publica de la 04 Noiembrie 2014

La data de, reclamanta C. V.a chemat in judecata  paratul SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta, sa dispuna incadrarea in functia corespunzatoare studiilor superioare absolvite, de asistent medical generalist, cu mentinerea gradului de principal si a gradatiei avute incepand cu data pronuntarii sentintei de catre Tribunalul Dolj, cu plata cheltuielilor de judecata.
A  sustinut ca, este angajata unitatii parate in baza contractului individual de munca nr.    _in functia de asistent medical in cadrul Laboratorului Radiologie - Imagistica Medicala.
A mai aratat ca este absolventa de studii sanitare postliceale, in specialitatea de profil clinic asistent medical generalist asa cum dovedeste cu Diploma nr. 124/1996 eliberata de Grupul Scolar "Charles Laugier" Craiova(fila-7). Ulterior a absolvit studii superioare de asistent medical generalist conform Diplomei de licenta nr. _ eliberata de Universitatea " Lucian Blaga" din Sibiu(fila-9).
Paratul a refuzat solicitarea sa de a o incadra corespunzator  prevederilor legale si a solicitat in baza inscrisurilor anexate ca instanta sa dispuna obligarea paratei sa o incadreze conform studiilor absolvite.
A mai aratat ca paratul nu a respectat nici prevederile stabilite de Lg. nr. 95/2006 si nici art. 8 din Codul Muncii.
A depus la dosar contract de munca, carte de identitate, diplomele de studii, raspunsul paratului catre reclamanta nr. 39154/13.12.2012.
La data de  23.06.2014, paratul Spitalul Clinic de Urgenta nr. 1 Craiova a depus la dosar intampinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata formulata de reclamanta pentru urmatoarele considerente :
A aratat ca reclamanta este angajata spitalului in functia de asistent medical principal in cadrul laboratorului de Radiologie - Imagistica Medicala.
Cu cererea nr. 32023/ 25.09.2013 reclamanta a solicitat promovarea in functia de asistent medical principal cu studii superioare conform diplomei de licenta. Urmare solicitarii acesteia, in temeiul legislatiei in vigoare spitalul a solicitat Ordonatorului Principal de Credite Ministerul Sanatatii Publice cu adresa nr. 335610/24.10.2013 aprobarea pentru transformarea statului de functii in vederea promovarii reclamantei in functia solicitata, aceasta  regasindu-se la pozitia nr. 49 din tabel si  la pozitia nr. 1686 in statul de functii al unitatii parate.Ministerul Sanatatii cu adresa nr. EN 11334/65182/15.11.2013 inregistrata la sediul paratului sub nr. 41660 /06.12.2013, nu a aprobat promovarea reclamantei intrucat aceasta este incadrata in specialitatea imagistica medicala si a absolvit studii superioare cu diploma de licenta in specializarea medicina  generala, alta specializare decat  cea pe care sunt incadrati si specializati. Reclamanta poate ocupa un post vacant de asistent medical cu studii superioare specializarea medicina generala doar prin concurs.
La data de 04..07.2014, reclamanta a depus la dosar raspuns la intampinare, prin care a solicitat respingerea motivelor paratului invocate in apararea sa, deoarece prin intampinare a invocat  doua categorii de motive straine de obiectul cauzei.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:
Reclamanta este salariata paratului in functia de asistent medical principal in cadrul Laboratorului Radiologie - Imagistica Medicala cu contractul individual de munca nr. 6851/12.12.1996 pe durata nedeterminata.
Ca urmare a absolvirii studiilor superioare la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, specialitate - asistenta medicala generala promotia septembrie 2013, conform diplomei de licenta nr. _ , reclamanta a solicitat paratului cu cererea inregistrata sub nr. 32023/25.09.2013, sa fie incadrata pe o functie corespunzatoare studiilor absolvite.
Prin adresa nr. 335610/24.10.2013 Spitalul Clinic de  Judetean de Urgenta a solicitat Ministerului Sanatatii Publice care este Ordonator principal de credite, aprobarea pentru transformarea statului de functii in vederea promovarii reclamantei in functia de asistent medical principal licentiat cu studii superioare, aceasta regasindu-se la pozitia nr. 36 din tabel si pozitia nr. 1751 in statul de functii.
Prin adresa nr. 2837/21.01.2014, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta i-a raspuns ca nu poate fi promovata intrucat Ministerul Sanatatii prin adresa nr. 41660/.2013 a comunicat faptul ca promovarea personalului se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare iar intrucat reclamanta a absolvit studii superioare "in alta specialitate decat cea pe care este incadrata  nu poate promova ".
Conform art. 1961, alin. 1 si 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
1)Asistentii medicali absolventi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurta durata intr-o specializare de profil clinic care au dobandit gradul de principal si, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori moasa se incadreaza in functia corespunzatoare studiilor superioare absolvite, cu mentinerea gradului de principal si a gradatiei avute la data promovarii.
(2)Se considera specializari de profil clinic potrivit prevederilor alin. (1) urmatoarele: asistent medical generalist, asistent medical obstetrica-ginecologie, asistent medical de pediatrie, asistent medical de ocrotire.
 Reclamantei ii sunt aplicabile prevederile art. 196 indice 1 alin. 1 din legea 95/2006 deoarece:
- este asistent medical, absolvent de studii sanitare postliceale sau superioare de scurta durata intr-o specializare de profil clinic (in aceasta categorie intrand specializarea asistent medical generalist, conform art. 196 indice 1 alin.  2 din legea 95/2006), asa cum rezulta din copia diplomei nr. _ eliberata de Grupul Scolar "Charles Laugier".
 - a dobandit gradul de principal asa cum rezulta din adeverinta seria A nr. 01447 /30.01.2003 care atesta obtinerea gradului principal in sesiunea noiembrie 2003 specialitatea laborator radiologie
- a absolvit studii superioare de asistent medical generalist asa cum rezulta din diploma de licenta nr. nr. _   emisa de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu.
In raport de dispozitiile art. 196 indice 1 alin 1 din legea 95/2006 care sunt clare si imperative, obligatorii, dispozitii care nu cuprind alte conditii,  refuzul paratului de a proceda la incadrarea in functia corespunzatoare studiilor superioare absolvite, cu mentinerea gradului de principal si a gradatiei avute la data promovarii, este nejustificat.
Sustinerea paratului ca reclamanta nu se poate incadra in functia corespunzatoare studiilor superioare absolvite, cu mentinerea gradului de principal si a gradatiei avute la data promovarii deoarece este incadrata in specialitatea radiologie si a absolvit studii superioare cu diploma de licenta in specializarea medicina generala, alta specializare decat cea pe care este incadrata si salarizata, nu poate fi retinuta de instanta, deoarece adauga la lege conditii ce nu au fost avute in vedere de legiuitor.
Instanta constata ca paratul trebuie sa faca distinctie intre dispozitiile art. 196 indice 1 alin. 1 si dispozitiile art. 196 indice 1 alin. 4 din legea 95/2006 care reglementeaza o alta situatie, care nu i se aplica reclamantei.
Astfel art. 196 indice 1 alin. 4 din legea 95/2006 se refera la "Asistentii medicali incadrati in sistemul public in baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurta durata de specialitate, care au absolvit studii superioare in profilul acestora si, ulterior, obtin gradul de principal in profilul studiilor superioare absolvite, beneficiaza de incadrarea in functia de asistent medical principal corespunzatoare studiilor superioare absolvite, cu mentinerea gradatiei avute la data promovarii".
Asadar acest text se refera la:
- asistentii medicali incadrati in sistemul public in baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurta durata de specialitate;
- au absolvit studii superioare in profilul acestora;
- si, ulterior, obtin gradul de principal in profilul studiilor superioare absolvite.
Acestia beneficiaza de incadrarea in functia de asistent medical principal corespunzatoare studiilor superioare absolvite, cu mentinerea gradatiei avute la data promovarii.
Situatia reclamantei nu se incadreaza in ipoteza prevazuta la alin. 4 ,text care impune conditia  absolvirii studiilor superioare intr-un profil similar  celui pe care salariatul este incadrat. Prin urmare , incadrarea reclamantei nu este conditionata de  absolvirea studiilor superioare in profilul pe care este incadrata.
De asemenea nu sunt incidente in cauza nici prevederile art. 41 alin. 2 din HG 286/2011 privind promovarea persoanelor incadrate cu contract de munca asa cum sustine paratul in intampinare, deoarece reclamanta nu a solicit o astfel de promovare.
Cererea reclamantei are ca temei de drept o dispozitie legala cu caracter special care se aplica cu prioritate, respectiv art. 196 indice 1 alin. 1 din legea 95/2006, ale carei conditii le indeplineste.
In consecinta, instanta  va admite cererea, va obliga paratul sa incadreze reclamanta in functia corespunzatoare studiilor superioare absolvite, de asistent medical generalist, cu mentinerea gradului principal si a gradatiei avute la data promovarii, incepand cu data pronuntarii prezentei sentinte, respectiv 04.11.2014, data de la care hotararea Tribunalului este executorie de drept, paratul avand obligatia sa o execute.
Fiind in culpa procesuala, in temeiul art. 453 din noul C.p.c. instanta va obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de 500 de lei reprezentand cheltuieli de judecata - onorariul avocatului, cu chitanta depusa la dosar.
Opinia asistentilor judiciari este conform cu hotararea si considerentele prezentate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca

Litigiu privind functionarii publici - Hotarare nr. 56 din data de 18.01.2018
ESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 258/LM/2010 din data de 10.12.2010
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 535/LM/2010 din data de 10.12.2010
Contract colectiv de munca. Nelegalitatea unor clauze stipulate cu respectarea dispozitiilor legii 130/1996 privind contractul colectiv de munca - Sentinta civila nr. 906/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sindicat.Conditiile legale pentru reprezentativitate. - Decizie nr. 976/R/ din data de 28.11.2005
Raspunderea patrimoniala. Prejudiciu creat societatii de catre angajat. Cerere reconventionala. Restituirea garantiei retinuta de angajator. - Sentinta civila nr. 227 din data de 28.02.2012
Contestatie impotriva deciziei de impunere pentru restituirea unor sume incasate necuvenit de catre angajatul cu contract individual de munca. - Sentinta civila nr. 566 din data de 02.05.2012
Raspunderea patrimoniala a angajatilor pentru pagubele produse datorita nerespectarii atributiilor de serviciu. - Sentinta civila nr. 1216 din data de 11.10.2011
Raspunderea disciplinara. Reducerea salariului cu 10 % pe o perioada de 3 luni. - Sentinta civila nr. 203 din data de 01.03.2010
Despagubiri solicitate in baza unui act aditional la contractul individual de munca - Sentinta civila nr. 95 din data de 25.01.2011
Obligatii asumate prin act aditional la contractul de munca - Sentinta civila nr. 17 din data de 11.01.2011
Drepturi banesti ce decurg din Contractul colectiv de munca - Sentinta civila nr. 419 din data de 15.04.2008
Despagubiri solicitate in baza unui act aditional la contractul individual de munca - Sentinta civila nr. 979 din data de 19.10.2010
Obligarea angajatului la plata unor despagubiri angajatorului pentru prejudiciul cauzat din vina salariatului - Sentinta civila nr. 94 din data de 01.02.2010
Contestatie impotriva deciziei de sanctionare disciplinara - Sentinta civila nr. 392 din data de 30.04.2009
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1386 din data de 16.12.2010
Violenta psihica. Viciu de consimtamant la incheierea actului aditional la CIM - Decizie nr. 83/AP din data de 03.03.2014
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca - Decizie nr. 240/M din data de 03.03.2014
Litigii de munca incetarea suspendarii contractului individual de munca, dispuse in temeiul art. 52 alin. 1 lit. b Codul muncii, va genera consecinte diferite in functie de solutia pronuntata prin hotararea judecatoreasca penala definitiva - Decizie nr. 1743/R din data de 02.10.2013
Fisele de evaluare sunt acte administrative ce se bucura de prezumtia legalitatii si veridicitatii in situatia in care au fost emise de o autoritate publica si nu au fost contestate de persoanele indreptatire in termen legal. - Decizie nr. 2076/R din data de 17.04.2013