Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Vrancea

Inscrieri in carnetul de munca

(Sentinta civila nr. 234 din data de 30.03.2009 pronuntata de Tribunalul Vrancea)

Domeniu Contracte de munca | Dosare Tribunalul Vrancea | Jurisprudenta Tribunalul Vrancea

Tip:Sentinta nr. 234 din 30.03.2009
Titlu:Inscrieri in carnetul de munca
Domeniu:Contracte de munca

Reclamanta a avut  calitatea de functionar public in cadrul D.G.F.P. Vrancea in perioada  1.01.2001- 31.12.2003 asa cum reiese din copia carnetului de munca ( fl. 5-10).
Potrivit normelor din Statutul functionarilor publici - legea 188/1999 -- functionarii publici au dreptul, pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu, care se impoziteaza separat.
Incepand cu data de 2.01.2001 angajatorul nu si-a executat voluntar obligatia de a plati aceste prime invocand suspendarea  prevederilor legale privind plata acestora. A aratat parata ca suspendarea actului normativ s-a dispus in temeiul art. 56 din legea 24/2000, in conformitate cu care  dupa intrarea in vigoare a unui act normativ  pot interveni diferite evenimente legislative, printre care si suspendarea.
Instanta nu poate primi aceste sustineri , deoarece potrivit art. 1 al.3 din si art. 53 al.1 din Constitutie drepturile cetatenilor sunt garantate, iar suspendarea actelor normative generatoare de drepturi, care implicit duce la o restrangere a exercitiului acestor drepturi, poate fi dispusa numai in cazuri speciale si  numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
Aceste conditii nu au existat, astfel incat restrangerea drepturilor nu se justifica, iar respectarea principiului increderii in statul de drept implica asigurarea aplicarii legilor adoptate in spiritul si litera lor, concomitent cu eliminarea oricarei tendinte de reglementare a unor situatii juridice fictive.
Imprejurarea de a suspenda  prin acte normative  succesive pe o durata de mai multi ani o norma care recunoaste existenta unui drept patrimonial nu se poate transforma intr-o masura cu caracter permanent, pentru ca aceasta ar insemna insasi inlaturarea acestui drept.
Efectele actelor normative de suspendare au incetat la termenele prevazute in cuprinsul lor si de la acea data s-a putut relua exercitiul dreptului dobandit, dreptul nestingandu-se prin neuz.
Din adresa emisa de D.G.F.P. Vrancea si din continutul scrisorii comunicata de Federatia SED LEX  instanta retine ca in cauza exista o recunoastere a dreptului solicitat.
Faptul ca Ministerul Finantelor Publice nu a prevazut in buget sumele necesare platii acestor prime nu poate fi imputat reclamantei si nimeni nu se poate apara invocand propria turpitudine.
In consecinta, in temeiul  prevederilor art. 34 din legea 188/1999, art. 38, 139 si 269 din Codul muncii si a considerentelor expuse   instanta constata actiunea intemeiata, urmand sa o admita.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca

Litigiu privind functionarii publici - Hotarare nr. 56 din data de 18.01.2018
ESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 258/LM/2010 din data de 10.12.2010
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 535/LM/2010 din data de 10.12.2010
Contract colectiv de munca. Nelegalitatea unor clauze stipulate cu respectarea dispozitiilor legii 130/1996 privind contractul colectiv de munca - Sentinta civila nr. 906/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sindicat.Conditiile legale pentru reprezentativitate. - Decizie nr. 976/R/ din data de 28.11.2005
Raspunderea patrimoniala. Prejudiciu creat societatii de catre angajat. Cerere reconventionala. Restituirea garantiei retinuta de angajator. - Sentinta civila nr. 227 din data de 28.02.2012
Contestatie impotriva deciziei de impunere pentru restituirea unor sume incasate necuvenit de catre angajatul cu contract individual de munca. - Sentinta civila nr. 566 din data de 02.05.2012
Raspunderea patrimoniala a angajatilor pentru pagubele produse datorita nerespectarii atributiilor de serviciu. - Sentinta civila nr. 1216 din data de 11.10.2011
Raspunderea disciplinara. Reducerea salariului cu 10 % pe o perioada de 3 luni. - Sentinta civila nr. 203 din data de 01.03.2010
Despagubiri solicitate in baza unui act aditional la contractul individual de munca - Sentinta civila nr. 95 din data de 25.01.2011
Obligatii asumate prin act aditional la contractul de munca - Sentinta civila nr. 17 din data de 11.01.2011
Drepturi banesti ce decurg din Contractul colectiv de munca - Sentinta civila nr. 419 din data de 15.04.2008
Despagubiri solicitate in baza unui act aditional la contractul individual de munca - Sentinta civila nr. 979 din data de 19.10.2010
Obligarea angajatului la plata unor despagubiri angajatorului pentru prejudiciul cauzat din vina salariatului - Sentinta civila nr. 94 din data de 01.02.2010
Contestatie impotriva deciziei de sanctionare disciplinara - Sentinta civila nr. 392 din data de 30.04.2009
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1386 din data de 16.12.2010
Violenta psihica. Viciu de consimtamant la incheierea actului aditional la CIM - Decizie nr. 83/AP din data de 03.03.2014
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca - Decizie nr. 240/M din data de 03.03.2014
Litigii de munca incetarea suspendarii contractului individual de munca, dispuse in temeiul art. 52 alin. 1 lit. b Codul muncii, va genera consecinte diferite in functie de solutia pronuntata prin hotararea judecatoreasca penala definitiva - Decizie nr. 1743/R din data de 02.10.2013
Fisele de evaluare sunt acte administrative ce se bucura de prezumtia legalitatii si veridicitatii in situatia in care au fost emise de o autoritate publica si nu au fost contestate de persoanele indreptatire in termen legal. - Decizie nr. 2076/R din data de 17.04.2013