InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Vrancea

Inscrieri in carnetul de munca

(Sentinta civila nr. 234 din data de 30.03.2009 pronuntata de Tribunalul Vrancea)

Domeniu Contracte de munca | Dosare Tribunalul Vrancea | Jurisprudenta Tribunalul Vrancea

Tip:Sentinta nr. 234 din 30.03.2009
Titlu:Inscrieri in carnetul de munca
Domeniu:Contracte de munca

Reclamanta a avut  calitatea de functionar public in cadrul D.G.F.P. Vrancea in perioada  1.01.2001- 31.12.2003 asa cum reiese din copia carnetului de munca ( fl. 5-10).
Potrivit normelor din Statutul functionarilor publici - legea 188/1999 -- functionarii publici au dreptul, pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu, care se impoziteaza separat.
Incepand cu data de 2.01.2001 angajatorul nu si-a executat voluntar obligatia de a plati aceste prime invocand suspendarea  prevederilor legale privind plata acestora. A aratat parata ca suspendarea actului normativ s-a dispus in temeiul art. 56 din legea 24/2000, in conformitate cu care  dupa intrarea in vigoare a unui act normativ  pot interveni diferite evenimente legislative, printre care si suspendarea.
Instanta nu poate primi aceste sustineri , deoarece potrivit art. 1 al.3 din si art. 53 al.1 din Constitutie drepturile cetatenilor sunt garantate, iar suspendarea actelor normative generatoare de drepturi, care implicit duce la o restrangere a exercitiului acestor drepturi, poate fi dispusa numai in cazuri speciale si  numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
Aceste conditii nu au existat, astfel incat restrangerea drepturilor nu se justifica, iar respectarea principiului increderii in statul de drept implica asigurarea aplicarii legilor adoptate in spiritul si litera lor, concomitent cu eliminarea oricarei tendinte de reglementare a unor situatii juridice fictive.
Imprejurarea de a suspenda  prin acte normative  succesive pe o durata de mai multi ani o norma care recunoaste existenta unui drept patrimonial nu se poate transforma intr-o masura cu caracter permanent, pentru ca aceasta ar insemna insasi inlaturarea acestui drept.
Efectele actelor normative de suspendare au incetat la termenele prevazute in cuprinsul lor si de la acea data s-a putut relua exercitiul dreptului dobandit, dreptul nestingandu-se prin neuz.
Din adresa emisa de D.G.F.P. Vrancea si din continutul scrisorii comunicata de Federatia SED LEX  instanta retine ca in cauza exista o recunoastere a dreptului solicitat.
Faptul ca Ministerul Finantelor Publice nu a prevazut in buget sumele necesare platii acestor prime nu poate fi imputat reclamantei si nimeni nu se poate apara invocand propria turpitudine.
In consecinta, in temeiul  prevederilor art. 34 din legea 188/1999, art. 38, 139 si 269 din Codul muncii si a considerentelor expuse   instanta constata actiunea intemeiata, urmand sa o admita.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca

Plata premii - Sentinta civila nr. 5736/CA din data de 24.10.2012
Cumul de func?ii. Angajatorul care are obliga?ia de a acorda salariatului concediul de odihna. - Sentinta civila nr. 1171/M din data de 26.08.2011
Rezolutiune antecontract- respins, antecontract revocat consensual de par?i. - Decizie nr. 69/Ap din data de 23.02.2011
Obligatia de a incheia contract de munca -Respins-neindeplinite conditiile prevazute de art.16 alin.2 Codul Muncii. - Decizie nr. 679/M din data de 26.04.2011
Acordare premiu anual aferent an 2010 corela?ie cu legea nr. 285/2010 - Sentinta civila nr. 714/M din data de 02.05.2011
Actiune in constatare desfasurare activitate in conditii deosebite de munca. - Decizie nr. 632 din data de 19.04.2017
Contract colectiv de munca incheiat la nivel de unitate. Nulitate clauza. - Decizie nr. 350 din data de 08.03.2017
Legalitatea masurii dispuse de ITM privind obliga?ia initierii procedurii de negociere colectiva in vederea incheierii contractului colectiv de munca la nivel de unitate. - Decizie nr. 179 din data de 03.02.2016
Nelegalitatea obligatiei stabilita in sarcina angajatorului de a incheia contract individual de munca cu un tert. - Decizie nr. 4901 din data de 16.06.2014
Contract colectiv de munca. Drepturi salariale. - Decizie nr. 1482 din data de 23.09.2013
Contract colectiv de munca. Drepturi salariale. - Decizie nr. 1482 din data de 23.09.2013
Incetarea contractului individual de munca. Lipsa acord. - Decizie nr. 1366 din data de 02.04.2012
Salariati S.N.T.F. Prima cu ocazia sarbatorilor de Pasti. - Decizie nr. 898 din data de 06.09.2010
Contract individual de munca. Suspendare. - Decizie nr. 877 din data de 02.09.2010
CCMU la nivelul ramurii transporturi. Inaplicabilitate. - Decizie nr. 1287 din data de 01.11.2010
Decizie de concediere. Termen de contestare. - Decizie nr. 696 din data de 31.05.2010
Plata unor compensatii banesti la incetarea contractului individual de munca. Natura juridica a dispozitiei inserata in decizia de concediere. - Decizie nr. 1048 din data de 10.11.2008
Demisie. Data incetarii contractului individual de munca in situatia in care angajatorul renunta la termenul de preaviz. Nelegalitatea deciziei de concediere a salariatului dupa depunerea demisiei „la zi”. - Decizie nr. 905 din data de 09.10.2008
Desfacerea contractului individual de munca in temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii. Legalitatea deciziei emisa de angajator. Lipsa obligatiei angajatorului de a indica locurile disponibile din societate in cazul concedierii individuale. - Decizie nr. 1074 din data de 13.11.2008
Incetarea contractului de munca conform art. 61 lit. c Codul muncii. Continutul deciziei de concediere - Decizie nr. 567 din data de 15.05.2008