Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista.

(Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Evaziune fiscala | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Pe rol fiind pronuntarea asupra plangerii formulate de petenta D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P.G., impotriva ordonan?ei nr. 930/P/2012 din 16.12.2014 a Parchetului de pe langa Tribunalul G..
Procedura completa din ziua dezbaterilor.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 24.03.2015, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta incheiere, cand tribunalul, avand in vedere dispozitiile art. 391 alin. 1 C.pr.pen., a stabilit termen pentru pronuntare la data de 31.03.2015. JUDECATORUL DE CAMERA PRELIMINARA,

Prin ordonanta nr. 930/P/2012 din 16.12.2014 a Parchetului de pe langa Tribunalul G. s-a dispus, in temeiul art. 315 alin. 1 lit. a raportat la art. 16 alin. 1 lit. a si f C.pr.pen., clasarea cauzei avand ca obiect infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, solutie ce a fost mentinuta prin ordonanta de respingere a plangerii nr. 4//II/2/2015 din 28.01.2015 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalului G..
Impotriva solutiei a formulat plangere petitionara D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P.G., cauza fiind inregistrata pe rolul Tribunalului G. sub numarul X la data de 26.02.2015.
In motivarea plangerii s-a aratat ca Administratia Judeteana a Finantelor Publice G. a formulat plangere penala impotriva numitului T.A., administrator de fapt al S.C. T. S.R.L. Tg-Jiu si a solicitat cercetarea acestuia pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, iar prin ordonanta nr. 930/P/2012 din 16.12.2014 in mod nejustificat s-a dispus de catre procuror clasarea cauzei, in conditiile in care sesizarea penala l-a avut in vedere pe T.A. si nu pe T.I., administratorul de drept, care a decedat. De asemenea, s-a mai aratat administratorul de fapt al S.C. T. S.R.L. Tg-Jiu, T.A., a creat aparenta existentei unor operatiuni comerciale, care in fapt nu exista, iar prin inregistrarea in evidenta contabila a societatii a facturilor fiscale de aprovizionare care nu reflecta operatiuni reale s-a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 493.284 lei.
In concluzie, apreciind ca fapta exista si intruneste elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, a solicitat admiterea plangerii asa cum a fost formulata, infirmarea solutiei dispuse si inceperea urmaririi penale impotriva suspectului T.A..
In conformitate cu dispozitiile art. 341 alin. 2 C.pr.pen., in procedura de camera preliminara s-a stabilit termen de solutionare a plangerii la data de 24.03.2015, termen pentru care au fost citate partile, comunicandu-se copia plangerii Parchetului de pe langa Tribunalului G. si intimatului T.A., carora li s-a pus in vedere ca au posibilitatea de a depune note scrise cu privire la temeinicia ori admisibilitatea plangerii.
Cu adresa nr. 930/P/2012 din 05.03.2015, a fost inaintat dosarul nr. 930/P/2012 al Parchetului de pe langa Tribunalul G., iar pana la termenul de solutionare, intimatul nu a depus la dosar note scrise.
Analizand actele si lucrarile dosarului, judecatorul de camera preliminara constata ca plangerea este fondata, astfel ca, in baza art. 341 alin. 6 lit. b C.pr.pen. o va admite, din urmatoarele considerente:
Prin ordonanta nr. 930/P/2012 din 16.12.2014 a Parchetului de pe langa Tribunalul G. s-a dispus, in temeiul art. 315 alin. 1 lit. a raportat la art. 16 alin. 1 lit. a si f C.pr.pen., clasarea cauzei avand ca obiect infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.
In urma cercetarilor efectuate, s-a retinut ca Directia Generala a Finantelor Publice G. s-a adresat cu plangere organelor de urmarire penala, sesizand faptul ca reprezentantii S.C. T. S.R.L. Tg-Jiu au inregistrat in evidentele contabile ale societatii mai multe facturi fiscale emise de diferite societati comerciale de pe raza judetelor G., Dolj, Valcea si Bucuresti, care nu au la baza operatiuni reale, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului.
Prin ordonanta nr. 930/P/2012 din 16.02.2014, in cauza s-a dispus inceperea urmaririi penale cu privire la infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.
In perioada 15.10.2010 - 28.12.2010 S.C. T. S.R.L. a inregistrat in documentele contabile un numar de 6 facturi fiscale de prestari servicii emise in numele S.C. N.E. S.R.L. Bucuresti. Fiind audiat, T.A. a sustinut ca de relatia cu S.C. N.E. S.R.L. Bucuresti s-a ocupat personal tatal sau, T.I., care era persoana care a reprezentat societatea in acea perioada.
Administratorul societatii N.E. S.R.L. Bucuresti, numita D.V., a aratat cu ocazia audierii in cursul urmaririi penale ca nu a desfasurat nici o relatie comerciala cu T.I. sau T.A., pe care nu-i cunoaste.
La data de 01.05.2011 S.C. T. S.R.L. a incheiat contractul de prestari servicii nr. 25 cu S.C. A.T. S.R.L., iar la data de 01.11.2011 a mai incheiat un contract cu aceeasi societate, ce avea ca obiect consolidare terasament pe drumul comunal DC 44, comuna V., sat F., judetul G., insa cu privire la aceste aspecte s-au efectuat cercetari in dosarul nr. 776/P/2012.
S-a mai retinut de catre procuror in ordonanta de clasare ca la data de 11.07.2011 numitii T.A. si P.E., asociati cu cate 50% din capitalul social al S.C. T. S.R.L., au cesionat partile sociale numitului T.I., acesta devenind unic asociat si administrator.
De asemenea, din cercetari a rezultat ca S.C. M. S.R.L. Valcea a prestat servicii de concasare pentru S.C. T. S.R.L. in valoare de 254.448 lei, conform facturii nr. 155/30.12.2011, insa din declaratia 394 depusa pentru semestrul II 2011, rezulta ca S.C. M. S.R.L. Valcea nu a declarat aprovizionari/livrari de la parteneri, iar prin inregistrarea in evidentele contabile ale S.C. T. S.R.L. a acestei facturi s-a produs un prejudiciu bugetului de stat in suma de 49.248 lei, reprezentand TVA.
Totodata, in urma verificarii legalitatii inregistrarii in evidenta contabila a S.C. T. S.R.L. a facturii fiscale de achizitie a unui concasor cu falci de la S.C. G.S. S.R.L. Tg-Jiu, fiind audiat numitul G.S., reprezentantul acestei societati, acesta a declarat ca i-a comercializat numitului T.I. acest concasor, fiind emisa factura fiscala nr. 00060 din 02.12.2010, in valoare de 93.000 lei, factura fiind inregistrata in evidentele ambelor societati. Aceasta factura a fost stornata ulterior, la data de 16.01.2011 de G.S. si i-a inmanat-o lui T.I., care nu a inregistrat-o in documentele contabile ale S.C. T. S.R.L..
Din fisa de client rezulta ca in perioada 01.01.2011-11.12.2011 S.C. T. S.R.L. a achitat suma de 138.768,40 lei, reprezentand contravaloarea facturii fiscale de achizitie, achitata de T.A..
S-a mai retinut ca societatea comerciala E. S.R.L. Valcea a emis factura nr. 343 la data de 29.02.2012, in valoare de 94.312 lei, catre S.C. T. S.R.L. Intrucat T.A. a declarat ca nu a ridicat cantitatea de 22.110 kg zahar,deoarece a avut probleme financiare, E. S.R.L. Valcea a stornat operatiunea prin factura nr. 386 din 03.03.2012.
In luna decembrie 2011, S.C. T. S.R.L. a inregistrat in evidenta contabila cantitatea de 20.000 kg zahar, conform facturilor nr. 21900/27.11.2012 si nr. 21907/28.12.2011 emise de S.C. L. S.A. Bucuresti, care a emis si doua ordine de insotire marfa si care a primit suma de 80.352 lei cu ordin de plata de la S.C. T. S.R.L., conform extraselor de cont.
In luna decembrie 2011 S.C. T. S.R.L. a inregistrat in evidenta contabila cantitatea de 10.000 kg zahar alb, conform facturii fiscale nr. 1304/30.12.2011 emisa de S.C. D. S.R.L. Craiova, insa intrucat societatea furnizoare nu a onorat comanda, prin factura nr. 300/01.03.2012 s-a stornat operatiunea anterioara, pe numele asociatilor D.A. si P.F. fiind intocmita o sesizare penala care a fost inaintata la D.I.I.IC.O.T. C.
De asemenea, s-a retinut ca T.I. a decedat, astfel ca, in temeiul art. 315 alin. 1 lit. a raportat la art. 16 alin. 1 lit. a si f C.pr.pen., s-a dispus clasarea cauzei avand ca obiect infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.
Judecatorul de camera preliminara, observand toate probele administrate in cursul urmaririi penale, constata ca in cauza nu au fost administrate toate probele necesare stabilirii unei stari de fapt pe baza careia judecatorul investit cu judecarea plangerii formulate de petenta in cadrul procedurii prevazute de dispozitiile art. 340 C.pr.pen. sa poata aprecia asupra temeiniciei si legalitatii solutiei de netrimitere in judecata.
Astfel, se constata ca ordonanta de clasare nu este motivata, in sensul ca procurorul nu a analizat probele sumar administrate si nici nu s-a aplecat in mod detaliat asupra situatiei de fapt sau a chestiunilor de drept din cauza, preluand doar pasaje din alte acte procesuale.
In concret, in partea introductiva a considerentelor ordonantei (primele 3 pagini), sunt reluate situatiile de fapt care au condus la sesizarea parchetului, iar in urma aspectelor expuse fara nici o alta motivare, procurorul constata ca administratorul de drept al societatii, T.I., a decedat si ca fapta nu exista, astfel ca, in temeiul art. 315 alin. 1 lit. a raportat la art. 16 alin. 1 lit. a si f C.pr.pen., a dispus clasarea cauzei avand ca obiect infractiunea de evaziune fiscala.
In aceasta ultima privinta, judecatorul de camera preliminara apreciaza ca se impunea o motivare detaliata, iar nu simpla preluare a continutului legal al cazului impeditiv prevazut de art. 16 alin. 1 lit. a si f C.pr.pen.
Analizand actele dosarului de urmarire penala nr. 930/P/2012 al Parchetului de pe langa Tribunalul G., judecatorul retine lipsa unei anchete concrete si efective cu privire la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Astfel, cauza penala de fata a fost inregistrata pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul G. la data de 18.12.2012, in urma sesizarii Directiei Generale a Finantelor Publice G., care s-a adresat cu plangere organelor de urmarire penala, sesizand faptul ca reprezentantii S.C. T. S.R.L. Tg-Jiu au inregistrat in evidentele contabile ale societatii mai multe facturi fiscale emise de diferite societati comerciale de pe raza judetelor G., Dolj, Valcea si Bucuresti, care nu au la baza operatiuni reale, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului.
Este de remarcat inertia organelor de urmarire penala, de la data sesizarii parchetului (18.12.2012) si pana la data de 16.02.2014, ulterior intrarii in vigoare a Noului Cod de procedura penala, timp de un an si trei luni nu a fost efectuat nici un act de cercetare penala.
Ancheta efectuata nu a fost apta sa conduca la identificarea si eventuala pedepsire a vinovatilor, intrucat organele de urmarire penala nu au luat toate masurile ce sunt in mod rezonabil accesibile pentru administrarea de probe privind faptele analizate si nu au respectat exigentele de celeritate si diligenta rezonabila ale anchetei efective. Activitatea organelor de urmarire penala pe parcursul unei anchete de peste 2 ani de la data inregistrarii sesizarii a fost extrem de sumara, constatandu-se o lunga perioada de inactivitate.
Judecatorul de camera preliminara apreciaza ca se impune efectuarea unei anchete efective in cauza privind infractiunea de evaziune fiscala, in care trebuie administrata toata probatiunea necesara lamuririi cauzei, fiind necesara audierea tuturor administratorilor societatilor comerciale implicate in circuitul comercial, precum si confruntarea acestora cu T.A.
In acest sens se observa ca martorul C.T., in calitate de administrator la S.C. L. S.R.L. Bucuresti nu a fost audiat nemijlocit de catre organele de cercetare penala (fila 41).
Numita D.V., administrator al S.C. N.E. S.R.L., in declaratia data a invederat ca nu cunoaste nici pe T.I., nici pe T.A. si nu a avut relatii comerciale cu acestia (fila 23), impunandu-se astfel o confruntare cu T.A..
Totodata, nu s-au verificat apararile lui T.A. formulate in notele explicative date in fata organelor fiscale. Se observa ca majoritatea documentelor fiscale in perioada supusa controlului (facturi, chitante), au fost semnate de T.A. si nu de T.I., asa cum induce cel dintai.
Totodata, mai retine judecatorul ca la dosarul cauzei nu sunt depuse declaratiile 394 ale societatilor implicate si nu au fost verificate in nici un mod sustinerile organelor fiscale mentionate in procesele verbale de control depuse la dosarul cauzei cu privire la circuitele comerciale.
De altfel, ca un corolar al superficialitatii urmaririi penale, il constituie aspectul ca in cauza nu s-au dispus verificari si obtinerea de date de la institutiile abilitate ONRC referitor la firma S.C. T. S.R.L. si nici nu au fost facute verificari cu privire la angajatii acestei societati, impunandu-se in acest sens obtinerea de relatii de la I.T.M. G..
Mai retine judecatorul de camera preliminara ca in cauza se impune efectuarea unei expertize tehnice de specialitate, care sa stabileasca daca societatea S.C. T. S.R.L.  a inregistrat cheltuieli si a dedus taxa pe valoarea adaugata, avand in vedere facturi care nu atesta operatiuni reale, daca s-au efectuat inregistrari inexacte, avand drept consecinta denaturarea rezultatelor financiare si daca administratorii societati au folosit disponibilitatile banesti, de care au dispus in alte scopuri decat cele in interesul societatii. Sub acest ultim aspect, se observa ca in plangerea inaintata organelor de urmarire penala au fost sesizate infractiunile prevazute de art. 43 din Legea nr. 82/1991, cat si art. 272 alin. 1 pct. 2 lit. a din Legea nr. 31/1990, sau delapidare, dupa caz, fapte fata de care procurorul nu a dispus nici o solutie in cauza, nefiind de altfel administrate nici un fel de mijloace de proba in acest sens si nici nu s-a facut vorbire in nici un act al organelor de cercetare si urmarire penala.
Sustinerile organului de urmarire penala in sensul ca in cauza sunt incidente cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale prevazute de art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., respectiv fapta de evaziune fiscala nu exista, nu sunt probate cu nici un mijloc de proba care sa ateste cele retinute in ordonanta de clasare intocmita de procuror.
Faptul ca administratorul de drept al societatii S.C. T. S.R.L. Tg-Jiu, T.I., a decedat (de altfel, la dosarul cauzei nu exista nici un inscris care sa ateste acest fapt juridic, neputandu-se retine data intervenirii acestuia), nu este de natura sa elucideze starea de fapt retinuta de organele de urmarire penala si nici nu conduce la concluzia inexistentei faptei de evaziune fiscala, avand in vedere ca aspectele invocate de organele fiscale in sesizarea adresata parchetului nu au fost evaluate de organul de urmarire penala si nu s-a stabilit circuitul comercial in baza caruia au fost emise acele inscrisuri.
De altfel, organele de cercetare penala nu au verificat in nici un mod aspectele sesizate de catre petenta in plangerea penala, in sensul ca reprezentantii S.C. T. S.R.L. Tg-Jiu au inregistrat in evidentele contabile ale societatii mai multe facturi fiscale emise de diferite societati comerciale de pe raza judetelor G., Dolj, Valcea si Bucuresti, care nu au la baza operatiuni reale, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului.
Fata de cele ce preced, potrivit dispozitiilor art. 341 alin. 6 lit. b C.pr.pen., plangerea dedusa judecatii urmeaza sa fie admisa, cu consecinta desfiintarii solutiei atacate si trimiterii cauzei la procuror in vederea completarii urmaririi penale. PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
DISPUNE:

Admite plangerea formulata de petenta Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova - prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice G. - in numele si pentru Statul Roman reprezentat prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, desfiinteaza ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul G. nr. 930/P/2012 din 16.12.2014 si trimite cauza la procuror in vederea completarii urmarii penale.
Definitiva.
Pronuntata in camera de consiliu din 31.03.2015.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Evaziune fiscala

Evaziune fiscala - Decizie nr. 244 din data de 10.11.2016
Evaziune fiscala - Decizie nr. DP68/A/2008 din data de 31.03.2009
Plangere c/a actelor procurorului. Redeschiderea urmaririi penale - Decizie nr. DP122/R/2008 din data de 31.03.2009
Plangere a/c actelor procurorului. Art 278 Cpp.Citarea partilor - Decizie nr. DP110/R/2008 din data de 31.03.2009
Evaziune fiscala - Sentinta penala nr. 113 din data de 21.09.2016
EVAZIUNE FISCALA - Sentinta penala nr. 83 din data de 16.04.2014
Evaziune fiscala - Sentinta penala nr. 82 din data de 16.04.2014
suspendarea condi?ionata a executarii pedepsei - Sentinta penala nr. 12 din data de 31.01.2014
Evaziune fiscala in forma continuata. - Sentinta penala nr. 39 din data de 12.03.2012
Infractiune de evaziune fiscala, art.9 alin.1 lit. a din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal – 57 acte materiale latura civila - Sentinta penala nr. ----- din data de 02.02.2012
Evaziune fiscala, art.9 alin.1 lit. b si art.9 alin.1 lit. f din Legea nr.241/2005 - Sentinta penala nr. 25/S din data de 02.02.2012
Infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicare art. 41 alin. 2 Cod penal (230 acte materiale). - Sentinta penala nr. 55/S din data de 07.03.2012
Evaziune fiscala si fals in declaratii - Sentinta penala nr. 54/S din data de 07.03.2011
Infractiunea de „evaziune fiscala” prevazuta si pedepsita de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005. - Sentinta penala nr. 76/S din data de 28.03.2012
Evaziune fiscala, art. 9 alin. l lit. a din Legea 241/ 2005 - Sentinta penala nr. 41 din data de 22.02.2012
Infractiunea de evaziune fiscala, art.9 alin.1 lit.a din legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal. Achitarea prejudiciului de catre inculpata pana la prima zi de judecata conduce la aplicarea dispozitiilor art 11pct 2 lit b ra... - Sentinta penala nr. 319/S din data de 17.11.2011
Infractiunea de evaziune fiscala – art. 9 lit. a din L 241/2005. achitare, fapta nu este prevazuta de legea penala. - Sentinta penala nr. 351/S din data de 16.12.2011
Infractiunea de evaziune fiscala, art. art.9 alin.1 lit. a din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal – 57 acte materiale - Sentinta penala nr. 314/S din data de 16.11.2011
Evaziune fisdcala. Art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 - Sentinta penala nr. 269/S din data de 06.10.2011
infractiunii de evaziune fiscala - Hotarare nr. 37/S din data de 26.01.2010