Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Contestatie impotriva dispozitiei emise de primarie prin care se refuza restituirea in natura a unei suprafete de teren. Prevalenta principiului restituirii in natura asa cum rezulta din dispozitiile legii 10/2001 modificata prin legea 247/2005, fata...

(Sentinta civila nr. 287 din data de 20.04.2006 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

CONTESTATIE IMPOTRIVA DISPOZITIEI EMISE DE PRIMARIE PRIN CARE SE REFUZA RESTITUIREA IN NATURA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN. PREVALENTA PRINCIPIULUI RESTITUIRII IN NATURA ASA CUM REZULTA DIN DISPOZITIILE LEGII 10/2001 MODIFICATA PRIN LEGEA 247/2005, FATA DE ACORDAREA DE MASURI REPARATORII PRIN ECHIVALENT.
Prin cererea adresata tribunalului reclamantul VM a solicitat anularea dispozitiei nr.526/10.02.2006 emisa de Primaria Slatina cu motivarea ca a fost respinsa cererea de restituire in natura a imobilului suprafata de teren de 160 m.p. situat in Slatina, motivat de faptul ca pe teren sunt investitii publice.
Prin hotararea mentionata mai sus Tribunalul Olt a admis actiunea reclamantului, a anulat dispozitia nr.526/2006 a Primariei Slatina si a dispus restituirea suprafete de 160 m.p. conform procesului verbal din 3.11.2005.
Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca obiectul de reglementare a Legii 10/2001 il constituie masurile reparatorii care se acorda pentru imobilele preluate abuziv de stat in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, din dispozitiile legii rezultand ca se acorda prevalenta principiului restituirii in natura - art.1, 7 si 9.
De altfel, normele metodologice prin art.1 alin.2  califica expres regula privind restituirea in natura ca fiind un principiu al legii, reglementarile cuprinse in  dispozitiile legale cuprinse mai sus reprezentand o intarire a principiului enuntat, intrucat cu exceptiile prevazute imperativ de lege se interzice acordarea de masuri reparatorii prin echivalent daca restituirea in natura este posibila.
Din raportul de expertiza intocmit in cauza rezulta fara putinta de tagada ca exista posibilitatea restituirii in natura a terenului in suprafata de 160 m.p.
Sentinta a fost atacata cu apel la Curtea de Apel Craiova de catre Primaria municipiului Slatina, criticile vizand faptul ca suprafata restituita este ocupata in totalitate de detalii de sistematizare, fiind aplicabile dispozitiile art.10 pct.3 din HG 498/2003 si ca suprafata in litigiu face parte din suprafata totala de 3672,30 m.p. ce face obiectul contractului de concesiune nr.75/2005 incheiat de Primaria Slatina cu SC MCI SRL Slatina.
Prin decizia nr.631/2006 Curtea de Apel Craiova a respins apelul Primariei Slatina motivat de faptul ca apelanta a criticat raportul de expertiza efectuat in prima instanta fara a formula o cerere de efectuare a unei noi expertize tehnice, aceasta neuzand de caracterul devolutiv al apelului.
Obiectiunile la raportul de expertiza formulate la fond au fost inlaturate prin raspunsul dat de expertul tehnic neexistand probatorii din care sa rezulte ca terenul ar fi afectat de detalii de sistematizare.
Nefondate apar si sustinerile referitoare la existenta contractului de concesiune intrucat aceasta situatie de fapt si de drept nu face imposibila restituirea in natura a imobilului conform dispozitiilor Legii 10/2001 asa cum a fost modificata prin Legea 247/2005.
Decizia Curtii de Apel Craiova a fost atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie care prin decizia nr.1915/28.02.2007 pronuntata in dosar nr. 9051/54/2006 a luat act de renuntarea la Judecarea recursului declarat de Primaria municipiului Slatina.
Data publicarii pe portal : 21.09.2007
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009
revendicare - Sentinta civila nr. 12362 din data de 12.10.2012
Intoarcere executare. - Sentinta civila nr. 6135 din data de 23.09.2010
Obligatia de a face - evacuare - Sentinta civila nr. 751 din data de 16.05.2013
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
REVENDICARE IMOBILIARA. STABILIRE LINIE DE HOTAR. - Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
- Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Constatarea nulitatii absolute partiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Natura litigiului. Declinare competenta. - Sentinta civila nr. 419 din data de 18.02.2009
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 2021/2012 din data de 19.09.2012
Intelesul notiunii de "despagubiri" in sensul Legii nr.10/2001. Cerere de restituire a sumelor de bani achitate in contul imobilului pana la preluarea acestuia de catre stat - Decizie nr. 574 din data de 17.03.2010
Dreptul muncii si securitatii sociale.Recalcularea drepturilor de pensie conform legii 263/2010, Art. 169 (1), OUG 100/ 2008, Art. 78 indice 2 (1). - Sentinta civila nr. 1746 din data de 23.10.2012
Asa cum rezulta din dispozitiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, republicata, proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitiv... - Sentinta civila nr. 1973/F/2010 din data de 09.07.2010
exequator - Sentinta civila nr. 200 din data de 27.10.2009