InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Contestatie impotriva tabelului creantelor. Daune interese din contracte de leasing

(Sentinta comerciala nr. 184 din data de 22.02.2010 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Faliment | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Contestatie  impotriva tabelului creantelor. Daune  interese din contracte de leasing Prin cererea inregistrata la Tribunalul Olt, creditorii T.L. IFN SA si SC M. IFN SA au formulat contestatii impotriva tabelului creantelor debitoarei SC A.SRL, aflata in procedura falimentului, in temeiul art. 73 din legea nr. 85/2006.
Prima creditoare a sustinut ca a formulat cerere de creanta pentru suma totala  de 1.665.873,61 lei, compusa din facturi emise si neachitate in suma de 332.364,03 lei precum si daune interese conform clauzei penale mentionata in contractele de leasing in suma de 1.333.509,58 lei . Lichidatorul judiciar a acceptat numai creanta de 332.364,03 lei , fara sa justifice refuzul de a inscrie creditoarea cu intreaga suma solicitata.
Creanta creditoarei provine din cele noua contracte leasing financiar pe care le-a depus in dosarul de fond, aceasta solicitand  de altfel deschiderea procedurii insolventei debitoarei precum si in declaratia de creanta depusa la dosar in termenul legal. In temeiul acestor contracte debitoarea trebuia sa achite lunar rata de leasing, iar din luna decembrie 2008 aceasta nu si-a mai indeplinit obligatiile contractuale, motiv pentru care cele noua contracte de leasing au fost reziliate la data de 3.04.2009, din culpa debitorului , ce avea calitatea de utilizator al acestor contracte.
Conform clauzei penale cu titlu de daune interese, acesta datoreaza integral ratele de leasing pana la finalizarea contractului.
Desi lichidatorul judiciar a acceptat partial creanta creditoarei pe care a inscris-o in tabel, acesta nu a notificat creditoarea cu privire la motivele care au dus la inlaturarea diferentei de creanta, asa cum cer dispoz. art. 72 alin. 4 din lege, solicitand numai relatii cu privire la valorificarea autovehiculelor  care au format obiectul contractelor de leasing.
Potrivit dispozitiilor contractuale mentionate la art. 15.7 din contractele incheiate, debitoarea in calitate de utilizator datoreaza , in caz de reziliere a contractului de leasing din propria culpa, ratele de leasing pana la finalizarea contractului  penalitatile aferente si dupa caz daune interese, suma fiind de 1.333.509,58 lei, solicitandu-se astfel inscrierea in tabelul de creante al debitoarei si cu aceasta suma.
SC M. IFN SA a formulat contestatie la tabelul preliminar de creante cu privire la inscrierea partiala a creantei solicitata de aceasta in suma totala de 333.065,68 lei, respectiv suma de 50.138,85 lei. Diferenta de 282.926,83 lei ce reprezinta contravaloarea a 67.439 euro (la cursul BNR din data de 28.09.2009) reprezinta sumele ramase de plata pana la finalul contractelor de leasing din 14.08.2008 si 2.05.2007 incheiate de aceasta cu debitoarea.
Obiectul contractelor de leasing l-a reprezentat transmiterea catre debitoare a dreptului de folosinta asupra a doua autoturisme, in schimbul platii ratelor de leasing si a celorlalte obligatii contractuale legate de folosinta bunului. Pe dispozitiile contractuale s-a solicitat inscrierea in tabelul de creante atat a sumelor scadente cat si a sumelor nescadente ramase de plata potrivit art. 68 din legea nr. 85/2006.
Refuzul lichidatorului judiciar de a nu inscrie sumele nescadente s-a datorat faptului ca bunurile ce au format obiectul contractelor de leasing au fost predate catre debitoare asa cum rezulta din adresa nr. 280 primita de creditoare la  data  22.12.2009.
Creditoarea a invocat  dispozitiile OG nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing , potrivit carora leasing-ul financiar nu il constituie numai folosinta bunurilor ci si operatiunea de finantare a utilizatorului in vederea achizitionarii bunurilor respective. Operatiunea este similara unui contract de credit fiind un act juridic afectat de termen ce priveste numai executarea actului , drepturile si obligatiile corelative existand de la momentul incheierii contractului de leasing.
Imprejurarea ca bunurile ce au format obiectul contractelor de leasing au fost predate  nu schimba clauzele contractuale, iar daca aceste bunuri vor fi valorificate creditoarea are posibilitatea diminuarii pretentiilor sale.
Pe de alta parte, au mai fost invocate si dispozitiile art. 8 din OG nr. 51/1997 in care se mentioneaza ca, contractele de leasing constituie titluri executorii , astfel ca acestea nici nu pot fi supuse examinarii conform art. 66 din legea nr. 85/2006. In acest sens, s-a emis si decizia nr. 458 din 31.03.2009 de Curtea Constitutionala si care se refera la nelegalitatea examinarii contractului de leasing care are valoare de titlu executoriu, in faza de executare silita prin executorul judecatoresc.
Lichidatorul judiciar a formulat intampinare solicitand respingerea contestatiilor ca neintemeiate, deoarece in solutionarea cererilor de creanta a creditoarelor acesta a respectat dispozitiile art. 61 si urm. din legea nr. 85/2006 , notificand creditorii in acest sens. De asemenea, acesta  a solicitat relatii de la creditori potrivit art. 67 din lege in  sensul valorificarii bunurilor care au format obiectul contractelor de leasing.
Examinand contestatiile formulate de cele doua creditoare , instanta a constatat ca acestea sunt intemeiate.
Intre creditoarea SC T. L. IFN SA si societatea debitoare au fost incheiate noua contracte de leasing financiar, asa cum rezulta din anexele la cererea de deschidere a procedurii cat si din cererea de creanta formulata de aceasta, cu obligatii din partea utilizatorului mentionate la art. 15.7  din contracte. Potrivit acestora, in caz de reziliere a contractului din culpa debitoarei , aceasta datoreaza ratele de leasing pana la finalizarea contractului, penalitati aferente si dupa caz daune interese.
In acelasi mod au fost incheiate si cele doua contracte de leasing cu creditoarea SC M. IFN SA, avand aceleasi clauze contractuale.
De altfel, aceste clauze contractuale deriva din dispozitiile art. 2 si 10 din OG nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing precum si fata de dispozitiile  generale reglementate de art. 969 alin. 1 cod civil ce consacra principiul fortei obligatorii a contractului.
Potrivit clauzelor contractuale mentionate anterior, se constata ca debitoarea a acceptat si plata daunelor interese reprezentand contravaloarea ratelor de leasing nefacturate. Atat legea cat si contractul obliga la plata de daune interese din contractele de leasing, insusite de catre debitoare prin semnatura si care constituie masura de garantie pentru acoperirea prejudiciilor aduse finantatorului in eventualitatea neexecutarii obligatiilor contractuale.
Aceste reglementari isi gasesc corespondent in dispozitiile art. 64 alin. 4 cat si art. 68 din legea nr. 85/2006 modificata, in  sensul ca si creantele nescadente sau sub conditie vor fi admise provizoriu la masa credala si vor fi inscrise in tabelul de creante cu intreaga lor valoare insa, in cursul falimentului, orice distribuire de sume pentru astfel de creante se face cu respectarea dispoz.art. 125 din lege.
Contestatiile formulate de catre cele doua creditoare  au fost admise si s-a dispus inscrierea in tabelul de creante al debitoarei, a sumelor solicitate prin cererile de creanta, reprezentand si contravaloarea daunelor interese. Data publicarii pe portal : 30.03.2010
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
FALIMENT - Sentinta comerciala nr. 1180/C/2014 din data de 27.11.2014
Deschiderea procedurii insolventei - Sentinta comerciala nr. 1085/C din data de 08.06.2010
Deschidere procedura insolventa - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Faliment - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Procedura insolventei. S.R.L. - Sentinta comerciala nr. 1276/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei - Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei. Raspunderea administratorului social. - Sentinta comerciala nr. 1388/C din data de 15.10.2009
Procedura insolventei. Intocmirea tabelului definitiv al creantelor - Decizie nr. 264/R din data de 11.06.2009
Faliment . Raspunderea administratorului pentru netinerea contabilitatii conform legii. Cazul fortuit cauza de exonerare de raspundere - Decizie nr. 168/R din data de 02.04.2009
Procedura insolventei. Indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii - Decizie nr. 178/R din data de 09.04.2009
In ceea ce priveste existenta subrogatiei legale ca temei al masurii lichidatorului judiciar de operare a subrogatiei in tabelul definitiv, potrivit art.1093 alin.2 teza a II a Cod civil, obligatia achitata de o persoana neinteresata care lucreaza i... - Decizie nr. 357/R din data de 19.08.2008
Cerere de autorizare a promovarii actiunii intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006 formulata de un singur creditor. - Decizie nr. 258/R din data de 17.06.2008
Procedura insolventei. Obiectiuni la raportul final (art.129). Cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 (art.4). Ordinea in care se platesc creantele in cazul falimentului (art.123). Distribuirea sumelor obtinute din executar... - Decizie nr. 254/R din data de 31.05.2007
Procedura insolentei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolentei (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006). Obligatia judecatorului–sindic de a verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru aplicarea procedurii prevazute de Legea... - Decizie nr. 181/R din data de 26.04.2007
Limita maxima de stabilire a raspunderii administratorului unei societati debitoare aflate in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 270/R din data de 01.06.2006
Actiune intemeiata pe dispozitiile art.137 din Legea nr. 64/1995. Conditii. - Decizie nr. 212/R din data de 20.04.2006
Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art.137 lit.c din Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 211/R din data de 20.04.2006