InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Actiunea in anularea renuntarii formulata de creditor in conditiile art.699 cod civil. Cesiunea drepturilor succesorale atrage acceptarea succesiunii.

(Decizie nr. 595 din data de 31.05.2010 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Asupra recursului civil de fata:
Prin sentinta civila nr. 872 din data de 24 februarie 2010, pronuntata de Judecatoria Caracal, in dosar nr. 3130/207/2009, s-a admis  actiunea formulata de reclamantul creditor D.D.,  impotriva paratului debitor   V.G . si a celorlalti parati V. M., V. S., V. H.,   S. A.
S-a admis  cererea de anulare (revocare) a renuntarii la succesiunea autorului V. V. formulata de paratul debitor V. G. prin tranzactia pronuntata in dosarul nr.5542/207/2007, pana la concurenta creantei datorate creditorului reclamant, de catre acesta.
S-a constatat  ca paratii V. M. si S. A. au renuntat la cota parte ce li se cuvenea din masa bunurilor succesorale.
S-a dispus sistarea starii de indiviziune prin atribuirea de loturi,dupa cum urmeaza:
LOTUL NR.l,s-a  atribuit paratei V. H. care primeste urmatoarele bunuri: casa de locuit,construita din caramida,acoperita cu tabla,cu 3 camere in valoare  de 23.702 lei,un patul in valoare de 3928 lei, un grajd in valoare de 3274 lei, impreuna cu suprafata aferenta de l802 m.p. teren intravilan, situat in T.43, P.29 si P 30,pe raza comunei Babiciu,judetul Olt, un certificat de actionar  nr.l0674299/4.l0.l996, la SC OLTCHIM RM VILCEA, pentru 967 actiuni cu nr. de ordine de la l55l97930 la 55l98896 in valoare  de l000 lei fiecare.
Primeste bunuri in valoare  de 34508 lei
Are drept valoric la l0709 lei
Plateste sulta lotului nr.2 V.G.  86l0 lei si lotului nr.3 V. S., l5.l89 lei.
LOTUL NR.2.s-a atribuit paratului V. G. si se compune din suprafata de 29.823  m.p. teren arabil,situat in extravilanul comuna Babiciu judetul Olt,amplasat  dupa cum urmeaza:2200 m.p.in T.70 P.l05, 8500 m.p.in T.l0, P.7l, 8000 m.p. in T.32, P.9l si 11.122 m.p.in T.35,P.l5l,
Primeste bunuri in val. de 7455,50 lei.
Are drept valoric la  l6065 lei.
Primeste sulta de la lotul nr.l.   86l0 lei.
LOTUL NR..3.s-a  atribuit paratului V. S.  si se compune din suprafata de 876 m.p. teren cultivat  cu vita de vie,situat in T.36,P.l5,in extravilanul comunei  Babiciu, judetul  Olt, in valoare  de 876 lei.
Primeste bunuri in valoare  de 876 lei.
Are drept valoric la       l6065 lei.
Primeste sulta de la Lotul nr.l   l5l89 lei.
Au fost compensate in parte cheltuielile de  judecata si a fost obligat  fiecare parat ,respectiv  V.H., V.G. si V. S.  la cate 300 lei cu titlul de cheltuieli de judecata catre reclamantul D. D.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a avut in vedere incheierea de admitere in principiu pronuntata la 19 octombrie 2009 prin care a admis cererea de anulare (revocare) a renuntarii la succesiunea autorului V. V. , formulata de debitorul V. G. prin tranzactia pronuntata in dosar 5542/2007 pana la concurenta creantei datorate creditorului reclamant, avand in vedere dispozitiile art. 974 , 975 cu raportare la dispozitiile 699 si urmatoarele din codul civil.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata V. H. , considerand-o netemeinica si nelegala , intrucat instanta de fond a dat o interpretare gresita dispozitiilor art. 691 si urmatoarele din codul civil, avand in vedere faptul ca renuntarea la succesiune este un act juridic unilateral expres si solemn , iar din continutul tranzactiei incheiate intre potentialii mostenitori , rezulta ca trei dintre acestia au renuntat la cota ce li s-ar fi cuvenit , cedand astfel aceasta cota celorlalti doi mostenitori.
Considera recurenta ca nu  sunt aplicabile dispozitiile art. 699 din codul civil nefiind vorba de o renuntare la succesiune.
Prin hotararea pronuntata  s-a modificat hotararea de expedient ce devenise irevocabila fara ca reclamantul creditor sa intervina in dezbaterea succesiunii.
In continuare, recurenta arata ca daca s-ar ignora faptul ca partajul si semnarea tranzactiei ar fi avut loc dupa trecerea termenului de optiune succesorala , operatiunea realizata de parat valoreaza cu acceptarea succesiunii, ceea ce este in totala contradictie cu obiectul cererii creditorului .. anularea renuntarii la succesiune.
Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate dar si in lumina dispozitiilor art. 304 - 304  ind.1 cod procedura civila, tribunalul urmeaza sa constate ca recursul este nefondat.
Legiuitorul a dat posibilitatea creditorului prin dispozitiile art. 699 si urmatoarele din codul civil, in Sectiunea II ,,despre renuntarea la succesiune’’ sa ia autorizatia justitiei ca sa accepte succesiunea pentru debitor in locul si randul sau.
Aceasta dispozitie trebuie interpretata in speta de fata prin prisma dispozitiilor art. 691 alin.1 cod civil , potrivit carora cesiunea drepturilor succesorale facute de un erede trage dupa sine acceptarea succesiunii .
In atare situatie, sustinerile recurentei si interpretarea data acestor dispozitii legale , nu pot fi primite , deoarece paratul debitor a cesionat drepturile succesorale, asa cum rezulta de fapt din continutul tranzactiei in baza careia s-a pronuntat hotararea de expedient.
Hotararea de expedient nu are caracterul unei veritabile hotarari judecatoresti,aceasta reprezentand un contract judiciar,  putand fi desfiintata asa cum s-a statuat in practica pe calea actiunii in anulare.
Aceasta posibilitate revine si tertilor ,asa incat creditorul are calitate procesuala in prezenta cauza.
Ca urmare, instanta s-a pronuntat corespunzator asupra petitului privind cererea de anulare (revocare) a renuntarii la succesiune a autorului , asa cum cer dispozitiile art. 691 si 699 din codul civil , urmand ca in conformitate cu dispozitiile art. 312 cod procedura civila, recursul sa fie respins ca nefondat.
Vazand si dispozitiile art. 274 cod procedura civila.
Postat 18.06.2010
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila – Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011