InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Anularea titlului de proprietate. Respectarea conditiilor imperative impuse de Legea nr. 18/1991 privind contestarea actelor premergatoare emiterii titlului de proprietate

(Decizie nr. 54 din data de 10.03.2014 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Prin sentinta civila nr. 1474/18.10.2013, pronuntata de Judecatoria Bals in dosarul nr. 1286/184/2013 s-a respins ca neintemeiata actiunea formulata de reclamantul C. F., impotriva paratelor C.L. de A. a L. F. F. M., si C. J. de A. a L. F. F., cu sediul in Slatina, judetul Olt.
 Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut ca in data de 02.09.2002 intimata C. J. pentru A..L. F. F..a emis titlul de proprietate nr. 0797/56 (fila 9) pe numele reclamantului C. F.si ale numitilor V. M., N. T., V. V., A. .E., B. S., V.I. si N. S., cu totii in calitate de mostenitori ai autorului C. Ghe. N., pentru suprafata totala de 43050 mp teren pe teritoriul comunei Oboga (in prezent comuna Calui). Dupa cum reiese din actele depuse la dosar de catre C. de A. a L.F. F. C., la baza emiterii respectivului titlu de proprietate au stat registrul agricol din perioada 1959-1963 pe numele autorului C. N. si cererea de reconstituire datata 18.03.1991 formulata de mostenitorii acestuia.
Analizand respectivele acte, instanta a constatat ca autorul reclamantului figura in registrul agricol cu o suprafata totala de 1,85 ha, iar de pe urma acestuia s-a eliberat un titlu de proprietate pe o suprafata mult mai mare, si anume 4,305 ha. De asemenea, s-a retinut si ca autorul reclamantului a detinut teren in comuna Oboga (Calui), nu in comuna Morunglav, unde se afla situat terenul asupra caruia se solicita a fi reconstituit dreptul de proprietate prin prezenta actiune.
Mai mult, pentru terenul de 0,5 ha situat in T 169/2, P 8 pe teritoriul comunei Morunglav, solicitat de reclamant, a fost deja emis un titlu de proprietate in favoarea numitului D. N. M., dupa cum reiese din copia aflata la dosar (fila 21).
Concluzionand, instanta a aratat ca nu se poate retine pentru reclamant calitatea de persoana indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului mentionat mai sus, reclamantul nefacand in niciun fel aceasta dovada. Or, potrivit dispozitiilor art. 249 C.proc.civ., cel care face o sustinere in cursul procesului trebuie sa o dovedeasca, in afara de cazurile anume prevazute de lege.
In lumina considerentelor aratate, instanta a respins actiunea reclamantului ca fiind neintemeiata.
 Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul C. F., aratand ca detine suprafata de teren mentionata, fiind mostenita de la tatal sau, iar la aparitia legii nr. 18/1991, impreuna cu fratii sai, a solicitat C. L.de A. a L.F. F. O. sa-i reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafetele de teren mostenite de la tatal lor.
Precizeaza apelantul ca dupa colectivizare au fost facute schimburi de terenuri intre localitatile Oboga si Morunglav, iar terenul pe care il munceste se afla pe teritoriul comunei Morunglav.
Mai arata apelantul ca instanta de fond a facut o gresita apreciere a intregului probatoriu administrat in cauza si nu a tinut cont de adeverinta emisa de Primaria comunei Morunglav prin care i se recunoaste dreptul de proprietate al recurentului asupra terenului pentru care a solicitat reconstituirea.
Examinand sentinta apelata prin prisma motivelor invocate in raport cu actele dosarului si dispoz. art 476 si urm. din noul cod de procedura civila, Tribunalul constata ca apelul este nefondat, pentru urmatoarele considerente:
In mod judicios a observat prima instanta ca autorul recurentului reclamant, defunctul C. Ghe. N., a figurat in registrul agricol cu o suprafata totala de 1,85 ha, iar de pe urma acestuia s-a eliberat un titlu de proprietate pentru o suprafata mult mai mare, si anume 4,305 ha. De asemenea, autorul recurentului a detinut teren in comuna Oboga (Calui), iar nu in comuna Morunglav, unde se afla situat terenul asupra caruia se solicita a fi reconstituit dreptul de proprietate prin prezenta actiune.
Mai mult, pentru terenul solicitat de recurent, in suprafata de 0,5 ha, situat in T 169/2, P 8 pe teritoriul comunei Morunglav, a fost deja emis un titlu de proprietate in favoarea numitului D. N. M., dupa cum reiese din titlul de proprietate (fila 21 dosar fond).
In sustinerea solutiei de respingere a cererii de chemare in judecata este si imprejurarea ca recurentul a formulat o singura cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, care a fost adresata CLFF Oboga, iar nu CLFF Morunglav, in circumscriptia careia se afla terenul in litigiu (singura competenta sa dispuna cu privire la acest teren).
Or, potrivit art. 8 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 (Legea fondului funciar), stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, iar o cerere adresata unei comisii (CLFF Oboga) nu investeste o alta (CLFF Morunglav) si nici nu deschide direct calea actiunii in justitie, intrucat Legea fondului funciar a stabilit o procedura prealabila obligatorie initiata prin cererea adresata comisiei locale in a carei circumscriptie este situat terenul solicitat (procedura care nu poate fi eludata).
Iar in cadrul procedurii prealabile administrative, recurentul nu a exercitat calea plangerii prevazute de art. 53 din Legea nr. 18/1991, astfel incat nu a contestat hotararea de validare emisa, in conformitate cu disp. art. 51 din Legea nr. 18/1991, de catre CJFF Olt la propunerea CLFF Oboga.
 Pe cale de consecinta, constatand ca sentinta instantei de fond este temeinica si legala, in baza art. 480 pct. 1 din noul cod de procedura civila, Tribunalul urmeaza sa respinga apelul declarat ca nefondat.
Data publicarii pe portal:06.04.2015
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011