InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bistrita-Nasaud

Insolventa. Nelegalitate convocare adunare generala.

(Sentinta comerciala nr. 1466/2011 din data de 12.07.2012 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud)

Domeniu Faliment | Dosare Tribunalul Bistrita-Nasaud | Jurisprudenta Tribunalul Bistrita-Nasaud

Insolventa. Nelegalitate convocare adunare generala.

Instanta nu poate considera ca adunarea este nelegala doar pentru motivul ca administratorul judiciar provizoriu desi a fost notificat nu a asigurat convocarea si secretariatul adunarii ce avea ca singur punct de pe ordinea de zi tocmai inlocuirea sa.

Trib. Bistrita-Nasaud, sect. II civ., de cont. adm. si fisc., sent. nr. 1466/25 octombrie 2011

Prin cererile inregistrate contestatorii PAG si FS M & G INC, in calitate de creditori ai debitoarei SC M SRL au formulat contestatii impotriva procesului verbal al adunarii generale a creditorilor din data de 1.11.2010.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta in baza prevederilor art. 137 Cod procedura civila se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care impiedica in totul sau in parte cercetarea in fond a pricinii.
Referitor la exceptia tardivitatii contestatiei contestatorului PGA invocata de practicianul in insolventa BNP C SPRL, se constata ca este neintemeiata, deoarece adunarea creditorilor a avut loc in data de 1 noiembrie 2010 iar contestatia a fost inregistrata la instanta in data de 8 noiembrie 2010.
In conditiile in care in data de 6 si 7 noiembrie 2010 au fost zile de sambata si duminica, rezulta ca contestatia a fost inregistrata in termenul legal de 5 zile libere ce rezulta din coroborarea prev. art. 14 alin. 8 din Legea nr. 85/2006 cu privire la art. 101 Cod procedura civila.
Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatorului PAG invocata de creditoarea BCR SA, se constata ca si aceasta exceptie este nefondata, deoarece contestatorul se incadreaza in categoria creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei, dar care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor prevazuta de art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006, astfel cum rezulta din copiile ordinului de deplasare si a foii de parcurs depuse la dosar.
Referitor la fondul cauzei se constata ca in cauza problema litigioasa deriva din a se stabili care articol din Legea nr. 85/2006 este aplicabil in speta si anume daca sunt aplicabile prev. art. 19 alin. 2, 21 si 4 referitoare la creditorii sau creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, ori sunt aplicabile prev. art. 15 alin. 1 din lege referitoare la prezenta titularilor de creante ce insumeaza cel putin 30% din valoarea totala a creantelor.
Or avand in vedere modalitatea in care a procedat creditoarea BCR SA si anume prin publicarea in BPI nr. 8312/27 septembrie 2010 a convocarii adunarii creditorilor nr. 2929/26.10.2011, pentru data de 1 octombrie 2010 cu precizarea obiectului ordinii de zi ca fiind alegerea unui administrator judiciar care sa il inlocuiasca pe administratorul judiciar desemnat de judecatorul sindic la propunerea debitoarei, instanta apreciaza ca in cauza nu sunt incidente disp. art. 19 alin. 2, 21 si 4 ci sunt incidente disp. art. 15 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.
In cauza ar fi incidente disp. art. 19 alin. 2 daca in cauza nu ar fi fost nicio oferta in conditiile alin. 1, ceea ce nu a fost cazul in speta unde au existat atat oferta cat si cererea debitoarei exprimata in acest sens, si ar fi fost incidente prev. alin. 21 daca creditoarea BCR SA ar fi decis inlocuirea lichidatorului judiciar fara consultarea adunarii creditorilor ceea ce nu s-a intamplat astfel cum s-a aratat mai sus.
Or in aceste circumstante, avand in vedere ca la adunarea creditorilor convocata pentru data de 1 noiembrie 2010 au participat creditorii BCR SA ce detine 39,69% din totalul creantelor si ING Bank ce detine 10,04% din totalul acestora, impreuna totalizand 49,73%, instanta constata ca in cauza este indeplinita cerinta prevazuta de disp. art. 15 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 referitoare la cuantumul de 30% din valoarea totala a creantelor.
Se mai retine ca la acest articol nu se face vorbire de recomandarea creditorilor si ca cei doi contestatori nu indica ce prejudiciu li s-a produs prin inlocuirea administratorului judiciar desemnat initial la propunerea debitoarei in conditiile in care creantele lor nu sufera nici o modificare prin luarea acestei masuri.
De asemenea instanta nu poate considera ca adunarea este nelegala doar pentru motivul ca administratorul judiciar provizoriu desi a fost notificat nu a asigurat convocarea si secretariatul adunarii ce avea ca singur punct de pe ordinea de zi tocmai inlocuirea sa.
In acest sens se mai retine ca convocarea adunarii creditorilor a fost facuta cu respectarea prev. art. 7 si 14 din Legea nr. 85/2006 referitoare la publicarea in BPI si la mentionarea ordinii de zi, iar prevederea referitoare la citarea conform dispozitiilor Codului de procedura civila nu este aplicabila convocarii in afara instantei a unei adunari a creditorilor facuta la initiativa unuia dintre creditori.
In final se mai retine ca hotararea de inlocuire a administratorului judiciar a fost adoptata in mod legal cu unanimitatea creditorilor prezenti la adunare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
FALIMENT - Sentinta comerciala nr. 1180/C/2014 din data de 27.11.2014
Deschiderea procedurii insolventei - Sentinta comerciala nr. 1085/C din data de 08.06.2010
Deschidere procedura insolventa - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Faliment - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Procedura insolventei. S.R.L. - Sentinta comerciala nr. 1276/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei - Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei. Raspunderea administratorului social. - Sentinta comerciala nr. 1388/C din data de 15.10.2009
Procedura insolventei. Intocmirea tabelului definitiv al creantelor - Decizie nr. 264/R din data de 11.06.2009
Faliment . Raspunderea administratorului pentru netinerea contabilitatii conform legii. Cazul fortuit cauza de exonerare de raspundere - Decizie nr. 168/R din data de 02.04.2009
Procedura insolventei. Indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii - Decizie nr. 178/R din data de 09.04.2009
In ceea ce priveste existenta subrogatiei legale ca temei al masurii lichidatorului judiciar de operare a subrogatiei in tabelul definitiv, potrivit art.1093 alin.2 teza a II a Cod civil, obligatia achitata de o persoana neinteresata care lucreaza i... - Decizie nr. 357/R din data de 19.08.2008
Cerere de autorizare a promovarii actiunii intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006 formulata de un singur creditor. - Decizie nr. 258/R din data de 17.06.2008
Procedura insolventei. Obiectiuni la raportul final (art.129). Cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 (art.4). Ordinea in care se platesc creantele in cazul falimentului (art.123). Distribuirea sumelor obtinute din executar... - Decizie nr. 254/R din data de 31.05.2007
Procedura insolentei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolentei (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006). Obligatia judecatorului–sindic de a verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru aplicarea procedurii prevazute de Legea... - Decizie nr. 181/R din data de 26.04.2007
Limita maxima de stabilire a raspunderii administratorului unei societati debitoare aflate in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 270/R din data de 01.06.2006
Actiune intemeiata pe dispozitiile art.137 din Legea nr. 64/1995. Conditii. - Decizie nr. 212/R din data de 20.04.2006
Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art.137 lit.c din Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 211/R din data de 20.04.2006