Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Braila

Autorizare acte care depasesc dreptul de administrare.

(Decizie nr. 83 din data de 14.02.2012 pronuntata de Tribunalul Braila)

Domeniu Autorizare | Dosare Tribunalul Braila | Jurisprudenta Tribunalul Braila

     Autorizare acte care depasesc dreptul de administrare.
     
     Prin incheierea pronuntata de Judecatoria Braila s-a respins cererea de autorizare a tutorelui de incheiere a unui act de vanzare a unui bun la care o persoana pusa sub interdictie are vocatie succesorala.
     Tribunalul Braila a respins recursul dedus judecatii pentru urmatoarele considerente:
      Asa cum a retinut instanta de fond, tutela in persoana recurentei a fost instituita prin decizie administrativa si nu de catre instanta de tutela.
     Verificand actele si lucrarile dosarului, s-a observat ca instanta de fond a dispus cu privire la autorizarea vanzarii unei cote de teren, potrivit solicitarilor facute de reclamanta cu ocazia dezbaterilor, in conditiile in care aceasta a aratat in cererea de chemare in judecata ca solicita "o tutela pentru a se trece in succesiune cota parte de teren ce ii revine bolnavei DR ca urmare a decesului sotului sau, DV".
     S-a retinut ca regimul juridic al actelor de dispozitie este reglementat de art. 144 NCC, care prevede ca tutorele nu poate, fara autorizarea instantei de tutela, sa faca acte de instrainare, imparteala, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor celui pus sub interdictie, sa renunte la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum si sa incheie in mod valabil orice alte acte ce depasesc dreptul de administrare.
     Prin titlu de proprietate defunctul DV, decedat la data de 1.12.2001, a dobandit alaturi de alte persoane, dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren de 50 ha situata in Braila, comuna T. In certificatul de mostenitor s-au mentionat bunurile ce fac parte din masa succesorala, ca mostenitoare figurand bolnava DR (sotie supravietuitoare), recurenta, DM (fiica), si CC (fiica). In masa succesorala nu a fost inclusa si cota parte de teren ce i se cuvine defunctului DV in baza titlului de proprietate mentionat.
     Instanta de fond a facut direct aplicarea dispozitiilor art. 145 NCC retinand ca nu s-a facut dovada ca actul raspunde unei nevoi sau prezinta un folos neindoielnic pentru cel pus sub interdictie, in recurs recurenta depunand copie de pe promisiunea de vanzare cumparare a cotei de 7/12 din terenul in suprafata de 50.000 mp situat in extravilanul comunei T, judetul Braila, dobandit in baza titlului de proprietate.
     S-a apreciat insa ca inainte de a verifica daca completarea certificatului de mostenitor raspunde unei nevoi sau prezinta un folos neindoielnic, trebuie stabilit daca sesizarea cuprinde elementele necesare pentru a pronunta o solutie de autorizare a tutorelui pentru a face acte ce depasesc dreptul de administrare.
     Astfel, in cazul in care se solicita autorizarea tutorelui pentru a face acte ce depasesc dreptul de administrare, s-a considerat ca trebuie sa se dovedeasca existenta pe rolul unui birou notarial a unui dosar succesoral avand ca obiect dezbaterea succesiunii sau eliberarea unui certificat suplimentar de mostenitor a unei persoane care are printre succesibili o persoana pusa sub interdictie, enumerarea succesibililor, indicarea bunurilor din masa succesorala.
     Desi recurentei i s-a pus in vedere ca completeze datele comunicate instantei, aceasta a aratat ca sora sa a luat legatura cu un notar care a informat-o despre necesitatea autorizarii tutorelui pentru eliberarea certificatului suplimentar de mostenitor. Insa, in conditiile in care cererea de autorizare nu a fost facuta de notar, in temeiul prevederilor art. 111 lit. b NCC, ci direct de tutore, s-a apreciat ca recurenta trebuia sa comunice aceste date si sa faca dovezi in acest sens. Nu s-a facut dovada existentei unei cereri pe rolul unui notariat pentru completarea certificatului de mostenitor, nu au fost indicati succesibilii (notarul stabileste succesibilii tinand cont de vocatia succesorala, acceptarea succesiunii, renuntarea la succesiune, iar in cazul eliberarii unui supliment la certificatul de mostenitor trebuie verificat daca cei care au acceptat succesiunea pur si simplu sau sub beneficiu de inventar sunt sau nu in viata etc.), indicarea bunurilor din masa succesorala, pe baza cererii depuse de partea interesata (sau cota din bunurile din masa succesorala). In cadrul unei cereri de autorizare, instanta de tutela nu poate stabili aceste elemente, nu poate face verificari in acest sens si nu poate dispune cu privire la succesibili, bunuri, ci doar cu privire la temeinicia cererii de autorizare dedusa judecatii.
     Mai mult, recurenta a solicitat  sa fie autorizata in calitate de tutore sa faca demersurile necesare pentru completarea certificatului de mostenitor, insa s-a retinut ca si aceasta are vocatie succesorala, si deci interese contrare cu ale bolnavei, motiv pentru care ar deveni aplicabile dispozitiile art. 150 alin. 1 NCC, potrivit carora, ori de cate ori intre tutore sau cel pus sub interdictie se ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele ce trebuie sa duca la inlocuirea tutorelui, instanta de tutela va numi un curator special. Astfel ca, in acest caz, autorizarea pentru completarea certificatului de mostenitor trebuie data unui curator special si nu tutorelui.
     In ceea ce priveste autorizarea vanzarii, s-a retinut pe de o parte, ca aceasta a fost solicitata de recurenta pentru prima data cu ocazia dezbaterilor si apoi in fata instantei de recurs, iar pe de alta parte, ca nu se poate dispune cu privire la aceasta cerere pana la eliberarea suplimentului la certificatul de mostenitor privind masa succesorala cuprinzand cota din terenul in suprafata de 50 ha situat in comuna T, judetul Braila, proprietatea defunctului DV, act in care se va mentiona si cota ce va reveni bolnavei DR.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Autorizare

Cerere de autorizare desfiintare lucrare. Certificat de urbanism obtinut ulterior. - Sentinta civila nr. 238 din data de 26.03.2015
anulare dispozi?ii - Sentinta comerciala nr. 155/CA din data de 03.04.2014
Ordonanta presedintiala. Admisibilitate. - Decizie nr. 319/R din data de 18.09.2007
Autorizatie de constructie pentru extinderea pe verticala a constructiei deja existenta. Acordul vecinilor conditii in care este solicitat. Notiunea de schimbare a destinatiei imobilului. Hotarare de partaj - relevanta pentru dreptul de proprietate... - Decizie nr. 225 din data de 02.02.2011
Autorizatie de construire - Decizie nr. 1377 din data de 02.12.2009
Autorizatie Utilizator Final. - Decizie nr. 1310 din data de 18.11.2009
Retragere autorizatie taxi. Obligativitatea procedurii prealabile. - Decizie nr. 710 din data de 26.05.2009
Autorizare persoana fizica. Refuz nejustificat al autoritatii competente - Decizie nr. 96 din data de 27.01.2009
Autorizatie de constructie. Nerespectarea P.U.Z. si P.U.D. Refuz de eliberare. - Decizie nr. 2112 din data de 03.11.2005
Constructie edificata fara autorizatie de construire. Intrare in legalitate. - Decizie nr. 1074 din data de 13.11.2009
Autoritate de lucru judecat in materia legii privind procedura insolventei - Decizie nr. 78 din data de 03.02.2009
OBLIGARE EMITERE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 554/17.02.2010 din data de 05.03.2010
Radiere auto - Sentinta civila nr. 5743 din data de 09.11.2011
Transformarea fatadei blocului intr-un spatiu de expunere necesita o autorizatie eliberata de autoritatea competenta, instanta fiind chemata sa verifice caracterul legal sau nelegal al constructiilor supuse desfiintarii. - Decizie nr. 1608R din data de 28.09.2012
Obligatia obtinerii autorizatiei de construire. Obtinerea autorizatiei de catre titularul unui drept real. - Decizie nr. 622 din data de 23.03.2012
Autorizatii. - Decizie nr. 730 din data de 20.02.2012
Refuz nejustificat al autoritatii publice de a comunica necesitatea completarii dosarului aferent eliberarii autorizatiei de construire. - Decizie nr. 2202 din data de 25.10.2010
Obligatia desfiintarii lucrarilor realizate fara autorizatie de construire. Irelevanta diligentelor intreprinsa in lipsa autorizatiei. Legea nr.50/1991 - art.26 alin.1, art.28 alin.3 si art.30 alin.1. - Decizie nr. 1313 din data de 18.09.2008
Instanta de tutela, noul cod civil, autorizare act de dispozitie minor coproprietar cu mama reprezentant legal - Sentinta civila nr. 32525/2011 din data de 28.11.2011
Autorizarea intrarii in incaperi (Art. 384 ind.1 al. 2 C.p.c./ art.679 NCPC - Hotarare nr. 964 din data de 12.02.2015