Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

anulare dispozi?ii

(Sentinta comerciala nr. 155/CA din data de 03.04.2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Autorizare | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin actiunea inregistrata reclamantul M C a solicitat in contradictoriu cu IPJ SIBIU -SERVICIUL ARME,EXPLOZIBIL SI SUBSTANTE PERICULOASE  anularea dispozitiei 66377AE din 29.10.2012 si a dispozitiei 66378AE din 29.10.2012, dispozitii prin care s-a dispus anularea dreptului de a detine, folosi si purta arme si munitii letale, motivat de aceea ca nu mai indeplineste conditiile prevazute de art. 14 alin. 1 lit. f din Legea 295/2004.
In sustinerea cererii reclamantul a invederat ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute de art. 14 alin. 1 lit. f din Legea 295/2004 intrucat nu exista probe sau date din care sa rezulte ca este o persoana periculoasa el fiind  o persoana publica, care a indeplinit functii de autoritate in judet, nu a suferit nicio condamnare si nu exista vreo plangere penala impotriva sa. Sustine ca masura a fost luata fara temei si constituie o lezare a dreptului de a detine arme conform legislatiei in vigoare.
In probatiune reclamantul a depus dispozitia 66377AE din 29.10.2012 de anulare a dreptului de detinere, port si folosire a armelor si dovada comunicarii acesteia.
IPJ Sibiu a depus intampinare in cauza solicitand respingerea actiunii motivat de aceea ca reclamantul nu mai indeplineste conditia prevazuta de art. 14 alin. 1 lit. f din Legea 295/2004, combinat cu art. 45 alin. 1 lit. b din Legea 295/2004 in sensul ca exista date ca reclamantul prezinta pericol pentru viata si integritatea corporala a persoanelor intrucat in data de 19.10.2012, si 26.05.2012 a agresat fizic si verbal pe fiul si pe sotia sa, iar in data de 17.10.2012 a adresat amenintari sotiei sale.
In probatiune IPJ Sibiu a depus raportul intocmit cu ocazia solutionarii contestatiei in procedura prealabila formulata de reclamantul MORAR CONSTANTIN, sesizarile formulate de catre membrii familiei reclamantului, fisa de interventie  din data de 10.10.2012,  raportul intocmit de organul de politie privitor la sesizarea facuta de catre sotia reclamantului Morar Tatiana.
Analizand cererea de chemare in judecata Tribunalul a retinut ca actiunea in contencios administrativ formulata de reclamantul M C  nu este fondata iar masura luata prin dispozitia 66377AE din 29.10.2012 de anulare a dreptului de a detine, folosi si purta arme si munitii letale si retragerea permisului eliberat de IPJ Sibiu la 24.07.1997 este legala si temeinica pentru urmatoarele considerente:
Articolul 14 din Legea 295/2004 prevede conditiile in care poate fi acordata o autorizatie de procurare a armelor letale fiind necesar intrunirea mai multor cerinte printre care lit. f a alin. 1 prevede ca persoana respectiva nu prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente la organele competente.
Potrivit art. 28 si 45 din aceeasi Lege dreptul de detinere, de port si folosire a armelor letale se anuleaza de catre organele competente daca titularul dreptului se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 14 alin. (1) lit. c), e) si f); in concluzie exista date si informatii la organul de politie competent ca persoana respectiva prezinta pericol pentru ordinea publica,  viata si integritatea corporala a persoanelor,
Examinand inscrisurile depuse la dosar de catre IPJ Sibiu instanta a retinut ca exista date si informatii in sensul legii ca reclamantul prezinta pericol pentru ordinea publica si integritatea corporala a membrilor familiei astfel. Astfel, in data de 10.10.2012 ora 1:28 Dispeceratul IPJ Sibiu a fost sesizat cu privire la o altercatie izbucnita intre numitul Morar Constantin si fiul sau, care a fost in cele din urma aplanata de echipa de interventie sosita la fata locului. Ulterior, in data de 18.10.2012, sotia reclamantului, Morar Tatiana Elena s-a prezentat  in audienta la seful Politiei mun. Sibiu, comisar sef Mutiu Constantin si a sesizat faptul ca ii este teama pentru faptul ca sotul sau detine arme letale la domiciliul comun din mun. Sibiu, str. Al. Vlahuta, nr. 11,  iar pe fondul consumului constant de bauturi alcoolice devine violent si a amenintat-o ca „ o va distruge”.
In dosar au fost depuse declaratiile membrilor de familie a reclamantului, respectiv sotia si fiul acestuia care au confirmat faptul ca pe fondul consumului de alcool acesta devine agresiv verbal si fizic, sotia lui simtindu-se in mod real amenintata si datorita faptului ca reclamantul M C detine mai multe arme de vanatoare si un pistol. Fiul reclamantului, a confirmat faptul ca tatal sau devine agresiv pe fondul consumului de alcool sens in care in data de 09.10.2012 a solicitat interventia organelor de politie pentru aplanarea conflictului, existand la dosar fisa de interventie a acestui eveniment.
Toate aceste inscrisuri au creat instantei convingerea ca intr-adevar reclamantul prezinta pericol pentru ordinea publica (din moment ce a fost nevoie de echipa de interventie pentru aplanarea unui conflict familial ce a degenerat in violenta fizica) si pentru siguranta membrilor familiei asa incat masura anularii dreptului de a mai detine si folosi arme si munitii letale este legala, intemeiata pe aplicare dispozitiilor art. 28 alin. 1 lit. a, nemaifiind intrunite conditiile prevazute de art. 14 alin. 1 lit. f din Legea 295/2004.
Dreptul de  a detine arme nu este un drept absolut, astfel ca legiuitorul este pe deplin competent sa stabileasca conditiile exercitarii atributelor  acestuia, in asa fel incat sa nu vina in coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitari rezonabile. 
 Pericolul pentru ordinea publica si pentru siguranta membrilor familiei  au indreptatit legiuitorul sa instituie masuri de ocrotire a interesului general al societatii, constand in anularea dreptului de detinere a armei. De altfel asa cum s-a aratat una dintre conditiile necesare pentru acordarea autorizatiei de detinere a armei este, potrivit art. 14 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 295/2004, tocmai lipsa  pericolului pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor.
Din examinarea inscrisurilor depuse in proba?iune de par?i, prin prisma dispozi?iilor legale mai sus invocate precum ?i a dispozi?iilor art.41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2000/C364/01) adoptata la 07.12.2000 coroborat cu dispozi?iile Recomandarii CM/Rec (2007)7 a Consiliului Mini?trilor din statele membre a Consiliului Europei din 20 iunie 2007 Tribunalul constata ca, masura dispusa prin dispozi?ia a carei anulare se solicita este justificata pe baza unor acte de cercetare ale autorita?ilor competente, care releva starea de conflict in care este implicat reclamatul cu membrii familiei sale, astfel ca in lipsa de dovezi contrarii,  nu se justifica anularea dispozitiei contestate, pentru argumentele invocate de titularul permisului de port arma.
 Or, modificarea situatiei solicitantului, in considerarea careia i-a fost acordata initial autorizatia de detinere a armei, atrage, in mod simetric si rezonabil, retragerea  respectivei autorizatii ce are caracterul unei masuri de siguranta, impusa de imperativele protectiei interesului general al societatii.
Pentru toate aceste considerente de fapt si de drept Tribunalul a constatat ca dispozitiile atacate sunt legale si temeinice si nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 8 alin. 1 din Legea 554/2004, pentru admiterea actiunii, sens in care prezenta actiune va fi respinsa ca nefondata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Autorizare

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017